DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Yönetim Bilgi Sistemleri
Kodu
BA 322
Akademik Birim
Öğrenim Türü
Ön Koşullar
Öğrenim Dili
Dersin Düzeyi
Yarıyıl
6
Türü Z / S
Z
KHAS Kredisi
3
AKTS
7
İşletme
Örgün
Yok
İngilizce
Lisans
Bu dersin temel amacı, Yönetim Bilgi Sistemlerini tanıtmak ve bilgi sistemlerinin birçok
organizasyonel fonksiyon üzerindeki rolunü açıklamaktır. Bu ders, bilgi sistemlerinin
kullanımı, tasarımı ve değerlendirilmesi hakkında yönetimsel bir bakış açısı sağlayacaktır.
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Bilgi sistemleri ve stratejileri. Bilgi sistemleri ile ilgili temel kavramlar. Organizasyonlarda bilgi
sistemleri. Karar verme ve karar destek sistemleri. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve
kurulması. Bilgi sistemlerinin güvenliği ve kontrolü. Elektronik iş / Elektronik ticaret. Bilgi
sistemlerinin stratejik kullanımı (Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme
Kaynakları Planlaması vb.) Bilgi teknolojilerinin sosyal boyutu - organizasyonlar ve toplum
üzerine etkileri. Yönetim Bilgi Sistemi uygulamaları.
1. Öğrenci bilgi sistemleri kavramlarını organizasyon operasyonlarında ve
işletmesinde kullanabilir.
2. Öğrenci donanım, yazılım, işletim sistemi ve işletim ortamı gibi bilgisayar
sistemlerini oluşturan ana unsurları belirleyebilir.
3. Öğrenci bilgisayar bazlı bilgi sistemlerini işletmeci perspektifinden değerlendirir,
seçer ve kullanır.
4. Öğrenci tablo oluşturma, veri tabanı oluşturma ve web hizmeti geliştirme gibi
yönetim bilgi sistemi uygulamalarını tasarlayıp geliştirebilir.
5. Öğrenci yönetim ve işlem uygulamalarına yardımcı olmak üzere büyük ölçekli
bilgisayar uygulamalarını kullanabilir.
Sınıf içi anlatım, grup projesi, sunum
HAFTALIK PROGRAM
Hafta Konular
1
Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilgi Sistemleri
2
Global E-İş: İşletmeler Bilgi Sistemlerini Nasıl Kullanır
3
Bilgi Sistemleri, Organizasyonlar ve Strateji
4
Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular
5
Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Gelişmekte Olan Teknolojiler
6
İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
7
Ara Sınav
8
Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz Teknoloji
9
Bilgi Sistemleri Güvenliği
Operasyonel Mükemmelliğin ve Müşteri Yakınlaşmasının
10
Başarılması: Kurumsal Uygulamalar
11
E-Ticaret: Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler
12
Bilgi Yönetimi
13
Karar Vermeyi Güçlendirme
14
Proje sunumları
Ders Notu
T+U+L
3+0+0
Ön Hazırlık
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Ders notları
Laudon, K. C. ve Laudon, J.P., (2006), Management Information Systems Managing The Digital Firm, Prentice Hall,
New Jersey. ISBN 0-13-157984-3.
Download

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl T