LOGO İş Zekası çözümü ile
kurumsal raporlama ve analizler
Cem Yılmaz | Genel Müdür | LOGOBI Yazılım
Hakkımızda
LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye’de sahip olduğu yüzlerce
müşterinin yanısıra yurtdışında da ürünlerini satmaya başlamış bir yazılım şirketidir. LOGOBI’ı
oluşturan çekirdek kadro yaklaşık 10 yıldır iş zekası alanında çözümler üretmektedir.
Misyonumuz
Türkiye’de farklı sektörlerdeki şirketlerin yönetimlerinde kullanılabilecek, kendi alanlarındaki
verimliliklerini ve etkinliklerini arttıracak, yurt içinde ve dışındaki rakiplerine karşı rekabet
avantajı sağlayacak iş zekası (business intelligence) alanında çözüm üretmektir.
Vizyonumuz
LOGOBI dünya standartlarında ürünler geliştirerek müşterilerine yalnızca yerel olarak değil
aynı zamanda küresel anlamda faydalı olacak iş zekası uygulaması sağlamaktır.
Bunu başarırken;
 İleri teknolojileri kullanmakta,



Müşteri grupları ile yakın çalışmakta,
Hızla yaygınlaşmak için performans/fiyat dengesi yüksek ürünlere yönelmekte
Görselliği yüksek ve kullanımı kolay uygulamalar yapmaktır.
Neden İş Zekası (Business Intelligence)?
Belirsizliklerle dolu iş dünyasında rekabet avantajı kazanmanın
temel anahtarı bilgidir.
Global düşünen, dünya standartlarında iş yapmaya odaklanmış,
inovasyonu yüksek, şirket içerisindeki verileri ve pazarı uluslararası
boyutta hızlıca yorumlayarak anlık reaksiyon gösterebilen firmalar
başarılı olacaktır.
Bunları yapabilmek için de firmalar iş zekası ürünlerine yatırım
yapmaları gerekir.
İş Zekası Çözümlerinin Kullanıcıya Getirdiği Avantajlar
Hızlı
Görsel
Esnek
İş
Zekası
Bilgiye farklı
ortamlarda
erişim
Kolay
kullanım
İş Zekası Çözümleri Neler Kazandırır
Yeni fikirler ve ortak karar almanın hızlanması
Şirket verilerine hızlı erişimin sağlanması
Ortak karar verme yeteneğinin iyileştirilmesi
Değişikliklere yanıt vermenin hızlanması
Yeni fikirlerin ortaya çıkışının kolaylaştırılması
Verimlilikde ve iş etkinliğinde artış
Çalışanlar arasında işbirliği sağlanması
Bireysel ihtiyaçların karşılanabilmesi
İşin tamamını görebilme ve analiz edebilme
İş ilişkilerinin geliştirilmesi
Kullanıcıların daha etkin olması
Herkesin aynı veri üzerinde doğru araçla çalışıyor olması
Bayi ve tedarikçilerle ilişkilerin iyileştirilmesi
Müşteriye yönelik ortak çalışma ortamı
İş Zekasının Temel Özellikleri
Veri Ambarı
Veri Ambarı, iş yapınıza göre bilgi mimarinizi modelleme ve farklı
kaynaklardan gelen bilgileri ortak bir platformda entegre etme,
yönetme ve sunma olanağı sunar.
İş Zekası Araçları
Sorgu tasarımı, raporlama, analiz ve web uygulama tasarımı
araçları size her düzey ve amaçtaki raporu ve iş zekası
uygulamalarını Web üzerinde sunma olanağı tanır.
İş Zekası Platformu
İş Zekası Platformu temel olarak analitik işleme, veri madenciliği
ve istisna yönetimi alanlarında hizmetler sunar.
İş Zekasının Temel Özellikleri
Veri madenciliği
Verideki paternleri sorgulama, verileri kümeleme, müşteri
segmentasyonu yapma ve karar ağacı işletme gibi
fonksiyonları içerir.
İstisna yönetimi ve uyarı sistemi
Kullanıcıların istisnaları kolayca ve hızlı bir biçimde
tanımlamasına olanak tanır.
Ölçüm ve Yönetim
İş performansı yönetimi, iş içeriği, metadata yönetimi ve
işbirliğine dayalı iş zekası izleme süreci ölçüm ve yönetimin
ana bileşenleridir.
LOGO
İş Zekası
Çözümü
LOGO BI (İş Zekası) Çözümü
Şirkettlere
daha iyi,
daha hızlı ve
daha doğru
kararlar verebilmeleri için ortam yaratır.
LOGO İş Zekasının Temel Özellikleri
Esnek Dashboard Tasarımı
İş Zekası Uygulamamızın Örnek Dashboard Ekranları
Hazır Dashboardlar - Yükle-Çalıştır-Kullan
Hazır Entegrasyonlar
• 7 Boyutlu görsel tasarım ile önceden fark edilemeyen
bilgilerin ortaya çıkarılması.
• Sürükle, bırak yöntemiyle yöneticilerin kendi analiz
ekranlarını kendileri tasarlayabilmesi.
• Kullanıcı bilgisayarlarına herhangi bir kurulum yapmadan
analizlerin internet tarayıcıları, mobil cihazlar veya diğer
uygulamalar üzerinde kullanılabilmesi.
• Gelişmiş yetkilendirme ve filtre mekanizmaları ile kurum
içinde etkin bilgi paylaşımı.
• Yalnızca bir araç üzerinde değil aynı zamanda dashboardlar
arasında drill-down yaparak farklı veri kaynaklarını aynı anda
analiz edebilme.
Hazır Sorgu ve SP’leriniz Kullanabilme
• Vakit kaybetmeden Dashboard tasarımı üzerinde Data
Gateway ile Java Connection (Server Side) seçeneğini
kullanarak daha önce yazmış olduğunuz sorguları
LOGOBI iş zekası platformunda kullanabilme
• Saklı yordam (StoredProcedure) özelliğini kullanabilme
ve parametreler verebilme
Platform, Veritabanı ve Uygulama sunucuları
BI
Farklı Veritabanlarına Bağlantı
LOGO BI
...
MS Office içinde çalışma
BI
Lisanslama Şekli
Eş zamanlı kullanım
(concurrent licensing)
• Kullanıcı bilgisayarından/mobil
telefondan veya tablet bilgisayarın
internet tarayıcısı (internet explorer,
firefox...) ile kolay kullanım
E-posta Gönderme ve Dashboardları otomatik çalıştırma
• Hazırlanmış dashboardları şartta bağlı veya belirli
zamanlarda yetkili kişilere linkini atma
• İstenilir ise tablo grafik ile yapılmış dashboard
tasarımını html formatında belirtilen mail adrese
gönderme
• Dashboardların sürekli açık ve güncel kalmasını sağlayacak
otomatik çalışma özelliği
• Büyük LCD ekranlara dahboardları yansıtarak sunu yapılıyormuş
gibi belirli zamanlarda dashboardlar otomatik değişmesi ve
verilerin güncellenmesi özelliği
www.logobi.com.tr
Detaylı bilgilere
www.logo.com.tr
www.logobi.com.tr
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Teşekkürler
[email protected]
Veri havuzunda yüzerken
anlamlı bilgiye susuzluk çekmeyiniz.
Neden İş Zekası (Business Intelligence)?
Firma Logosu
Download

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve