KIŞISEL BILGILER
Adı / Soyadı
Adres
Metehan Erdoğan
(1) MEGAP Ltd. Şti., ODTÜ Teknokent, Gümüş Blok No:15-A, ODTÜ Kampüsü, 06800,
Ankara, Türkiye.
(2) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği, Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı
1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA
(3) 46. Sokak 77/6 Bahçelievler, 06490, Ankara/Türkiye.
Telefon
+90(312) 210 7486
Faks
+90(312) 210 2518
E-posta
Cep:+90(533) 634 5752
[email protected]
[email protected]
MESLEĞI
Metalurji ve Malzeme Mühendisi
İŞ TECRÜBESI
Tarihler
Meslek veya Konum
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
İşverenin Adı ve Adresi
İşletmenin veya Sektörün Türü
Tarihler
Meslek veya Konum
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
Ağustos 2008’den bugüne
Şirket Ortağı (33%), Genel Müdür (Mayıs 2009’dan bugüne).
Genel Müdür
MEGAP Ltd. Şti., ODTÜ Teknokent, Gümüş Blok No:15-A, ODTÜ Kampüsü, 06800, Ankara,
Türkiye.
ODTÜ Teknokent Şirketi (Metalurji ve Malzeme Sektörü)
Mayıs 2014’ten bugüne
Öğretim görevlisi
Dersler: Malzeme Termodinamiği I-II
Kinetik
Elektrometalurjinin temel prensipleri
İşverenin Adı ve Adresi
İşletmenin veya Sektörün Türü
Page 1/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği Bölümü, Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı
1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA.
Üniversite/Akademik
Tarihler
Meslek veya Konum
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
Kasım 2004-Eylül 2011
Araştırma Görevlisi
Ders Asistanlıkları: Malzeme Termodinamiği I-II
Taramalı Elektron Mikroskobu: Kullanıcı ve Laboratuvar Asistanı
X-Işınları Kırınım Cihazı: Kullanıcı ve Laboratuvar Asistanı
Sınav Koordinatörü
İşverenin Adı ve Adresi
İşletmenin veya Sektörün Türü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 06800,
Ankara/Türkiye.
Üniversite/Akademik
ÇALIŞTIĞI PROJELER
Proje Bilgileri
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
Durumu
Proje Bilgileri
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
Durumu
Proje Bilgileri
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
Durumu
Proje Bilgileri
Ana Faaliyetler ve Sorumluluklar
Durumu
Page 2/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
TÜBİTAK 1507 Projesi, 7090374, “Erimiş Tuz İçerisinde Tungsten Üretimi”.
Proje Yürütücüsü
Tamamlandı
TÜBİTAK 1501 Projesi, 104M396, “Tungstenin Elektrokimyasal Metotlarla Doğrudan
Üretimi”.
Araştırmacı
Tamamlandı
TÜBİTAK 1501 Projesi, 108M242, “Silisyum ve Silisyum Bileşiklerinin Elektrodeoksidasyon
Metodu ile Oluşturulması”
Araştırmacı
Tamamlandı
SANTEZ Projesi, 1247-STZ-2012-1, “Soğutmalı Kızılötesi Dedektör Optomekanik Taşıyıcısı
İçin Gerekli Elektrokimyasal Malzeme Süreçlerinin Geliştirilmesi.”
Araştımacı
Devam ediyor
YAZ STAJLARI
Tarih
Kurumun Adı
2003 Haziran (1 ay)
Fişeksan-M.K.E.K.
Tarih
Kurumun Adı
2002 Haziran (1 ay)
ERKUNT A.Ş.
EĞITIM VE ÖĞRENIM
Tarihler
Kazanılan Yeterlik
Eğitim ve Öğretim veren Kurum
Tarihler
Kazanılan Yeterlik
Eğitim ve Öğretim veren Kurum
Tarihler
Kazanılan Yeterlik
Eğitim ve Öğretim veren Kurum
Tarihler
Kazanılan Yeterlik
Eğitim ve Öğretim veren Kurum
Şubat 2007-Şubat 2013
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara/Türkiye.
Eylül 2004-Ocak 2007
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara/Türkiye.
Eylül1999-Haziran 2004
Lisans.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara/Türkiye.
Eylül 1995-Haziran 1999
Lise
Cumhuriyet Lisesi, Ankara/Türkiye.
KAZANILAN ÖDÜLLER
Tarih
Kazanılan Ödül
20 Mayıs 2008
2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı En İyi Tez Ödülü
Ödülü veren kurumun adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarih
Kazanılan Ödül
2005
2003-2004 Eğitim ve Öğretim Yılı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı I.
Dönem 2.’si
Ödülü veren kurumun adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Page 3/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
Tarih
Kazanılan Ödül
2004
2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı I.
Dönem 3.’sü
Ödülü veren kurumun adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
ARAŞTIRMA ALANLARI
1. Yüksek Sıcaklık Elektrometalurji (Erimiş tuz elektrolizi ve elektrodeoksidasyon yöntemi)
2. Sulu elektrometalurji (Elektrokaplamalar, elektroforming, elektroparlatma, vb.)
3. Metal alaşımlarının yüksek sıcaklıkta oksitlenmeleri
4. Kontrollü atmosfer lehimleme ve sert lehimleme işlemleri
5. Çözelti Termodinamiği
YAYINLAR
Doktora Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Tungsten İçeren Bileşiklerden Tungsten Kazanımı
Tungstenin Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle Üretimi
Patentler
1. İ. Karakaya, M. Erdoğan, Tungsten İçeren Bileşiklerden Elektrokimyasal Metotlarla
Tungsten ve Tungsten Alaşımları Kazanımı, Türk Patent Enstitüsü, TR 2007 07197 B, 2007.
2. İ. Karakaya, M. Erdoğan, Production of Tungsten and Tungsten Alloys from Tungsten
Bearing Compounds by Electrochemical Methods, Rus Patent Enstitüsü, 2463387, 2012.
3. İ. Karakaya, M. Erdoğan, Production of Tungsten and Tungsten Alloys from Tungsten
Bearing Compounds by Electrochemical Methods, Kanada Patent Enstitüsü, 2,703,400,
2012.
Uluslararası Dergilerde
Yayınlanan Makaleleri
1. M. Erdoğan, İ. Karakaya, Metall. Mater. Trans. B, 41 (2010) 798.
2. M. Erdoğan, İ. Karakaya, Metallurgical and Materials Transactions B, 43 (2012) 667.
3. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, J. Alloys Compd., 509 (2011) 899.
4. A. Sultan, İ. Karakaya, M. Erdoğan, Materials and Corrosion, 63 (2012) 119.
5. B. Arslan, N. Ülgüdür, M. Erdoğan, İ. İmamoğlu, İ. Karakaya, ECS Transactions, 58 (2014)
105.
6. Z. A. Bölükoğlu, İ. Karakaya, M. Erdoğan, ECS Transactions, 58 (2014) 45.
7. F. Ulu, İ.Karakaya, G. Demirci, M. Erdoğan, ECS Transactions, 58 (2014) 61.
Page 4/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
Konferans Bildirileri (Uluslararası)
1. M. Erdoğan, I. Karakaya, “Metallic Tungsten Production by Electrochemical Reduction of
Tungsten Compounds”, Chemical Physics VII, 2006, p.23.
2. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Tungsten production by electrodeoxidation”, 59th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2008, p. 119.
3. M. Erdoğan, İ. Karakaya, T. Öztürk, K. Aydınol, “Tungsten Bileşiklerinin Elektrokimyasal
Olarak Tungstene İndirgenmesi, " IMMC 14th International Metallurgy&Materials Congress,
2008, p. 313.
4. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “On the Electrochemical Reduction Mechanism of CaWO4 to W
Powder”, The 42nd IOC, 2010, p.120.
5. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Investigation of the Electrochemical Reduction Mechanism of
CaWO4 in CaCl2-NaCl Molten Salt Solutions”, Fray International Symposium, 2011, p. 497.
6. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Mixture Design Applied to the Electrochemical Reduction of
CaWO4 to W”, T.T. Chen Honorary Symposium on Hydrometallurgy, Electrometallurgy and
Materials Characterization, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2012, p. 761.
7. A. Sultan, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Petrol Rafinerilerinin Isıtıcılarında Kullanılan
Çeliklerin Yüksek Sıcaklıkta Oksitlenmeleri”, KORSEM'08 XI. Uluslararası Korozyon
Sempozyumu, 2008, p.384.
8. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Reduction of Porous Silica Pellets by
Electrodeoxidation in Molten Salts”, MRS (Materials Research Society) Fall Meeting, 2009,
1210-Q18-17.
9. O.G. Göksu, İ. Karakaya, M. Erdoğan, Constant and Pulse Voltage Applications in CaWO4
Reduction, EPD Congress 2010, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2010, p.
387.
10. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Gözenekli Silisyum Dioksit Peletlerin
Elektrodeoksidasyon Yöntemi ile Erimiş Tuz İçinde İndirgenmesine Yönelik Çalışmalar”,
IMMC 15th International Metallurgy&Materials Congress, 2010, p. 1390.
11. F. Erden, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “A Potential Method For Producing Mg2Ni as
Hydrogen Storage Alloy”, International Conference on Hydrogen Production ICH2P-11,
2011, Paper No 137STO.
12. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, F. Erden, “An Investigation into the Electrochemical
Production of Si by the FFC Cambridge Process”, EPD Congress, TMS (The Minerals,
Metals & Materials Society), 2012, p. 455.
13. F. Erden, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Electrochemical Formation of Mg2Ni in MgCl2
Containing Electrolyte”, IMMC 16th International Metallurgy&Materials Congress, 2012.
Konferans Bildirileri (Ulusal)
Page 5/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
1. G. Demirci, İ. Karakaya, M. Aras, M. Erdoğan, B. Arslan, F. Ulu, “Optoelektronik
Uygulamalar İçin Soğuk Kalkan Üretimi”, 6. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK),
2012.
Sözlü Sunumlar
(Uluslararası Konferanslar)
1. M. Erdoğan, I. Karakaya, “Metallic Tungsten Production by Electrochemical Reduction of
Tungsten Compounds”, Chemical Physics VII, 2006.
2. M. Erdoğan, İ. Karakaya, T. Öztürk, K. Aydınol, “Tungsten Bileşiklerinin Elektrokimyasal
Olarak Tungstene İndirgenmesi, " IMMC 14th International Metallurgy&Materials Congress,
2008.
3. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “On the Electrochemical Reduction Mechanism of CaWO4 to W
Powder”, The 42nd IOC, 2010
4. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Investigation of the Electrochemical Reduction Mechanism of
CaWO4 in CaCl2-NaCl Molten Salt Solutions”, Fray International Symposium, 2011.
5. A. Sultan, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Petrol Rafinerilerinin Isıtıcılarında Kullanılan
Çeliklerin Yüksek Sıcaklıkta Oksitlenmeleri”, KORSEM'08 XI. Uluslararası Korozyon
Sempozyumu, 2008.
6. O.G. Göksu, İ. Karakaya, M. Erdoğan, Constant and Pulse Voltage Applications in CaWO4
Reduction, EPD Congress 2010, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2010.
7. F. Erden, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “A Potential Method For Producing Mg2Ni as Hydrogen
Storage Alloy”, International Conference on Hydrogen Production ICH2P-11, 2011.
8. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, F. Erden, “An Investigation into the Electrochemical
Production of Si by the FFC Cambridge Process”, EPD Congress, TMS (The Minerals,
Metals & Materials Society), 2012.
9. F. Erden, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Electrochemical Formation of Mg2Ni in MgCl2
Containing Electrolyte”, IMMC 16th International Metallurgy&Materials Congress, 2012.
10. G. Demirci, İ. Karakaya, B. Arslan, M. Erdoğan, O.O. Okudur, “Cold Shield Production for
Optoelectronic Applications”, 40th ICMCTF, 2013.
11. B. Arslan, N. Ülgüdür, M. Erdoğan, İ. İmamoğlu, İ. Karakaya, “Comparison of Structural
Properties of Copper Deposits from Sulfate and Pyrophosphate Electrolytes” 224th ECS
Meeting, 2013.
12. Z. A. Bölükoğlu, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Formation of Titanium Dioxide Nanotube
Arrays by Anodizing Ti6Al4V Alloy”, 224th ECS Meeting, 2013.
13. F. Ulu, İ.Karakaya, G. Demirci, M. Erdoğan, “Electrochemical Formation of Brazing Alloys
on Metal Substrates”, 224th ECS Meeting, 2013.
Sözlü Sunumlar
(Ulusal Konferanslar)
Page 6/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
1. G. Demirci, İ. Karakaya, M. Aras, M. Erdoğan, B. Arslan, F. Ulu, “Optoelektronik
Uygulamalar İçin Soğuk Kalkan Üretimi”, 6. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK),
2012.
Poster Sunumları
(Uluslararası Konferanslar)
1. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Tungsten production by electrodeoxidation”, 59th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2008.
2. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Mechanism of the Electrochemical Reduction of CaWO4 in
Molten Calcium Chloride Sodium Chloride Salt Solution", TMS (The Minerals, Metals &
Materials Society), 2011.
3. M. Erdoğan, İ. Karakaya, “Mixture Design Applied to the Electrochemical Reduction of
CaWO4 to W”, T.T. Chen Honorary Symposium on Hydrometallurgy, Electrometallurgy and
Materials Characterization, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2012
4. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Reduction of Porous Silica Pellets by
Electrodeoxidation in Molten Salts”, MRS (Materials Research Society) Fall Meeting, 2009,
1210-Q18-17.
5. E. Ergül, İ. Karakaya, M. Erdoğan, “Gözenekli Silisyum Dioksit Peletlerin
Elektrodeoksidasyon Yöntemi ile Erimiş Tuz İçinde İndirgenmesine Yönelik Çalışmalar”,
IMMC 15th International Metallurgy&Materials Congress, 2010, p. 1390.
KİŞİSEL BECERİ VE
YETERLİLİKLER
Konuştuğu Diller
Türkçe (Anadil)
İngilizce (Çok iyi)
Teknik Beceriler
Taramalı elektron mikroskobu kullanıcısı
X-ışınları kırınım cihazı kullanıcısı
8 yıl laboratuvar deneyimi
Bilgisayar Becerileri
İşletim sistemleri: Mac OS X, MS-DOS, MS Windows XP/Vista/7/8
Hazır Programlar: Microsoft Office, LaTeX, OriginPro, CES
Sürücü Belgesi
REFERANSLAR
Temel ağ bilgisi
B sınıfı
1) Prof. Dr. İshak Karakaya
2) Prof. Dr. Muharrem Timuçin
3) Prof. Dr. Naci Sevinç
DİĞER KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi ve Yeri
Ankara,1981
Medeni Durumu
Bekar
Askerlik Durumu
Yaptı
Uyruğu
Türk
Kalıcı Adresi
46. Sokak 77/6, 06490, Bahçelievler, Ankara/Türkiye.
Ev Telefonu
+90 312 212 4553
e-mail
s
Page 7/7 - Curriculum vitae of
Erdoğan Metehan
[email protected]
Download

Öz Geçmiş - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi