ALANUR BİNAL AYBAR
•
Doğum Tarihi : 01.01.1980 Eskişehir
• Tel: 222 239 3750 -­‐ 3699 •
E-Posta:
[email protected] Eğitim
Lisans:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 1998-2002
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2003 ( çift anadal )
YüksekLisans:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2003-2007
Doktora
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Anabilim Dalı 2007Lantanyum-Nikel Esaslı [ ( La0.4 Ti0.6-yMgy)2(Ni1-xCox)7 ] Alaşımların Elektro-Deoksidasyon
Yöntemiyle Üretilmesi ve Alaşımların Hidrojen Depolama Performanslarının Belirlenmesi /
Prof. Dr. Mustafa Anık
Araştırma İlgi Alanı:
Sürtünme karıştırma kaynağı, Elektrodeoksidasyon, Hidrojen depolama
Görev Aldığı Projeler
• La(Ni1-xCox)5 Türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle
Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının Belirlenmesi’ 201415C102 nolu ESOGÜ BAP
Projesi, 2014-2016.
• ‘Lantanyum-Nikel Esaslı Alaşımların Elektro-deoksidasyon Yöntemiyle Üretilmesi ve
Alaşımların Hidrojen Depolama Performanslarının Belirlenmesi’, TÜBİTAK MAG Projesi; Proje
No: 113M139, 2013 - 2015.
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar
•
•
Anık M., Baksan B., Orbay T.Ö., Küçükdeveci N., Aybar A.B., Özden R.C., Gaşan
H., Koç N.
Hydrogen storage characteristics of Ti2Ni alloy synthesized by the electro-deoxidation
technique
INTERMETALLICS, DOI: 10.1016/j.intermet.2013.10.026.
Mustafa Anik, Alanur Binal Aybar, Nilüfer Küçükdeveci, Hilal Erken, Bedri Baksan,
Hakan Gaşan, Nurten Başak Hatirnaz, Ersu Lökçü: ‘Synthesis of La2Ni7 hydrogen
storage alloy by the electro-deoxidation technique’ International Journal of Hydrogen
Energy (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.12.041.
Download

PDF Olarak İncele - Osmangazi Üniversitesi