T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Dönem VI Akademik Takvimi
2014-2015
1
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
Tel : (0464) 212 30 09
Fax : (0464) 212 30 15
Web: http://tip.rize.edu.tr
İslampaşa Mah. Tıp Fakültesi Dekanlığı
53100 Rize/TÜRKİYE
Öğrenci İşleri
Tel: (0464) 212 30 09
Fax: (0464) 212 30 15
2
Rektör
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Dekan
Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yunus SARAL
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Dursun Ali ŞAHİN
Dönem VI Koordinatörü
Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU
Dönem VI Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİR
3
TIP FAKÜLTESİ-DÖNEM VI
VI. DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER.
2014-2015
BAŞLAYIŞ
BİTİŞ
01 AĞUSTOS 2014
31 TEMMUZ 2015
AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
1) 01.08.2014-30.09.2014
2) 01.10.2014-30.11.2014
3) 01.12.2014-31.01.2015
4) 01.02.2015-31.03.2015
5) 01.04.2015-31.05.2015
6) 01.06.2015-31.07.2015
4
ROTASYON
TARİHLERİ
1.GRUP
Çocuk SH.
2.GRUP
Acil
3.GRUP
Halk Sağlığı
4.GRUP
5.GRUP
6.GRUP
Psikiyatri
01.08.2014-16.09.2014
İç Hastalıkları
01.08.2014
31.08.2014
01.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
31.10.2014
17.09.2014 – 02.11.2014
17.09.2014 - 30.09.2014
Acil
01.01.2015
31.01.2015
01.02.2015
28.02.2015
01.03.2015
31.03.2015
İç Hastalıkları
01.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
31.05.2015
01.06.2015
30.06.2015
01.07.2015
31.07.2015
Halk Sağlığı
18.01.2015 – 14.02.2015
Genel Cerrahi
Psikiyatri
Seçmeli
Halk Sağlığı
Psikiyatri
Çocuk SH.
Seçmeli
17.11.2014 – 30.11.2014
Acil
18.01.2015 - 31.01.2015
Kardioyoloji
Çocuk SH.
Acil
Çocuk SH.
Psikiyatri
01.04.2015 – 28.04.2015
Seçmeli
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Genel Cerrahi
Kardioyoloji
Psikiyatri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Seçmeli
Genel Cerrahi
Kardioyoloji
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
18.05.2015 - 31.05.2015
03.11.2014-30.11.2014
01.12.2014 – 28.12.2014
Çocuk SH.
18.03.2015 - 31.03.2015
Psikiyatri
28.12.2014 – 12.02.2015
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Seçmeli
13.02.2015 – 31.03.2015
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Acil
Halk Sağlığı
Kardioyoloji
Genel Cerrahi
29.04.2015 – 14.06.2015
18.05.2015 – 14.06.2015
Halk Sağlığı
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
İç Hastalıkları
Seçmeli
17.09.2014 – 14.10.2014
Kardioyoloji
01.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
31.12.2014
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
İç Hastalıkları
15.06.2015 – 31.07.2015
Halk Sağlığı
Acil
Çocuk SH.
18.07.2014 – 31.07.2014
Kardioyoloji
5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM VI STAJLARI
Başlangıç: 01 Ağustos 2014
Bitiş: 31 Temmuz 2015
Tablo 1: Dönem VI Stajları
Stajın Adı
Staj Süresi (Ay)
Staj Sorumlusu
Acil Tıp
2
Dr. Özlem Bilir
İç Hastalıkları
2
Dr. Teslime Ayaz Özkan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1+1/2
Dr. Serdar Özkasap
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1+1/2
Dr. Emine Seda Güvendağ
Halk Sağlığı ( Kırsal Hekimlik)
1+1/2
Dr. Leyla Karaoğlu
Genel Cerrahi Stajı
Kardiyoloji Stajı
1
Dr. Ahmet Fikret Yücel
1/2
Dr. Mehmet Bostan
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Stajı
1
Dr. Çiçek Hocaoğlu
Seçmeli staj*
1
Dr. Leyla Karaoğlu
Toplam
12
*Seçmeli stajlar: İntörnler Anabilim Dalı aktif olarak çalışan tüm bölümlerde seçmeli
stajlarını yapabileceklerdir.
6
ACİL TIP ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM PROGRAMI (2 ay)
Eğitim programı:
2 ay süre boyunca acil kliniğinde hasta takip ve tedavileri öğretim üyesi ve araştırma görevlisi
nezaretinde gerçekleşecektir.
ACİL TIP ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM KONULARI
1. İYD - İKYD
2. EKG – Aritmiler
3. Travmalı hastalara yaklaşım (kafa,omurga,göğüs,batın,ekstremite travmaları.)
4. Göğüs ağrıları hastalara yaklaşım.
-Bilinci kapalı hastalara yaklaşım.
-Karın ağrılı hastalara yaklaşım.
5. Zehirlenen hastaya yaklaşım
6. Sütür teknikleri ve yara bakımı
HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI
1.Gün
2.Gün
08.00-12.00
10.00-15.30
15.30-17.00
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
08.09.00
09.00-10.00
10.30-15.30
15.30-17.00
Seminer
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
08.00-10.00
10.00-11.00
13.00-14.00
14.0015.30
15.30-17.00
Eğitim Viziti
Vaka
Röntgen
Toplantısı
Pratik
Eğitim Viziti
3.Gün
Toplantısı
4.Gün
5.Gün
08.00-10.00
10.00-15.30
15.30-17.00
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-15.30
15.30-17.00
Seminer
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
6.Gün Hafta Sonu
7.Gün Hafta Sonu
7
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM PROGRAMI
( 2 HAFTA)
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, intörn doktorun sahip olması gereken kardiyovasküler sistemin önemli
hastalıklarını tanı, tedavi ve izlem becerisinin kazandırılmasıdır. Bu becerinin kazandırılması için gerekli
teorik ders ve pratik uygulamaların yaptırılması esastır
Öğrenme Çıktıları:
- Kardiyoloji hastasına yaklaşım, acil kardiyak sorunları tanıma ve ilk müdahelesini yapabilme
kapasitesini sağlar.
- Poliklinik şartlarında temel kardiyolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takip becerisini sağlar.
- Tüm yaş gruplarındaki kardiyovasküler hastalıkların etiyolojisi, patogenezi ve patolojisini
tartışır.
- Sık ve/veya önemli kardiyovasküler hastalıkların kliniği, komplikasyonları, ayırıcı tanıları,
diyagnostik çalışmaları, sonuçları ve tedavi planlarını bilir.
HAFTALIK AYRINTILI EĞİTİM PROGRAM
Hafta
1
2
Koroner Yoğun Bakımda Hasta takibi esasları, kardiyak acillere yaklaşım
Seminer ve literatür eğitimi
Kardiyoloji Servisinde ve polikliniğinde sık görülen problemlere yaklaşım
Seminer ve literatür eğitimi
TEORİK ve PRATİK
UYGULAMA
TEORİK ve PRATİK
UYGULAMA
HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI
1. Hafta Koroner Yoğun Bakım
08:00-12:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
12:30-13:30
Seminer
Seminer
13:30-17:00
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
8
2. Hafta Kardiyoloji Servisi
08:00-12:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
Anamnez, muayene
Hasta takibi
Servis viziti
12:30-13:30
Seminer
Seminer
13:30-17:00
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasta takibi
Servis viziti
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM PROGRAMI( 2 ay)
( 4 HAFTA SERVİS, 4 HAFTA POLİKİLİNİK)
HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:00-12:00
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
SERVİS
12:30-13:30
Seminer
Öğrenci semineri
Seminer
Vaka sunumu
13:30-17:00
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
servis vizitine katılım
9
08.00‐12.00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
Anamnez ve hasta muayenesi
hasta takibi
POLİKLİNİK
12:30-13:30
Seminer
Öğrenci semineri
Seminer
Vaka sunumu
13:30-17:00
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
Hasta sonuçlarının değerlendirilmesi
hasta takibi
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM
PROGRAMI (1+1/2 ay)
Eğitim programı:
1,5 aylık eğitim süresince poliklinik, yeni doğan yoğun bakım, genel pediatri servisinde teorik ve
pratik eğitim uygulamalarına öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri nezaretinde katılım yapılacaktır.
Programın Detayları:
1. Sabah toplantıları
-
Çocuk acil poliklinik asistan hasta sunumuna katılım
İntern hekim aktif seminer anlatımı
Asistan seminer eğitimine katılım.
2. Öğle toplantıları
- Servis vakası
- Makale saati
- Asistan tez sunumu
- Öğretim üyesi eğitimi
- Mortalite toplantısı
- Radyoloji toplantısı
3.Poliklinik uygulamaları
- Hasta hazırlama, anamnez ve fizik muayene
- Solunum fonksiyon testi, egzersiz testi, deri testi, ter testi, periferik yayma ve idrar
mikroskobisi değerlendirme, ekokardiyografi uygulamalarına katılım
- Laboratuar testleri ve uygulamalarına katılım, sonuçlarını değerlendirme
-Makale anlatma
4.Klinik uygulamalar
- Yatan hasta takibi
- Vital bulguları değerlendirme
- Progres ve epikriz yazma
- Tetkik ve tedavi uygulamaları
- Asistan ve öğretim üyesi vizitlerine katılım
- Kan alma, nazogastrik ve idrar sondası takma, aspirasyon ve diğer girişimsel işlemler
- Nöbetler ( acil poliklinik ve servis).
10
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM
PROGRAMI (1+ ½ ay)
Eşit sürelerde çalışmaları için internler A, B olarak iki gruba ayrılacaktır. Her grup 15’er günlük
rotasyonlar halinde poliklinik ve servis olarak ünitelerde eğitim alacaklardır.
Servis çalışmaları kadın hastalıkları ve doğum (obstetrik, jinekoloji ve doğumhane) servisinde
olacaktır. Servis çalışma saatleri 07:30-17:30 şeklinde olup, tüm serviste çalışan intern doktorlar saat
08:00 ve 16:30-17:00 arasında yapılan bölüm vizitlerine katılacaklardır.
Poliklinik çalışmaları kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde olacaktır. Çalışmalar; ultrasound,
jinekoloji, gebe polikliniği, üreme endokrinolojisi ve infertilite, menopoz, jinekolojik onkoloji poliklinikleri
dahil olmak üzere tüm odalarda ve tüm öğretim üyeleri ile çalışılacak şekilde planlanacaktır. Poliklinik
çalışma saatleri 08:30-17:00 şeklinde olup, tüm poliklinikte çalışan intern doktorlar saat 08:00 ve 16:3017:00 arasında yapılan bölüm vizitlerine katılacaklardır.
Tüm nöbetler serviste tutulacak olup servis nöbetleri ikili gruplar halinde tutulacaktır. Nöbetler
hafta içi akşam saat 17.30’da başlayıp saat 08:30 bitmektedir, hafta sonu ve tatil günleri ise saat 10.00 ‘da
başlamaktadır.
Tüm intern doktorlar her salı günü saat 08:30-10:00 arasında yapılan kadın hastalıkları ve doğum
haftalık olgu sunumu ve istatistik toplantısına eksiksiz olarak katılacaklardır.
HALK SAĞLIĞI İNTÖRN EĞİTİM PROGRAMI (1+1/2 ay)
Halk sağlığı (Kırsal Hekimlik) stajının amacı, son sınıf tıp öğrencilerine, toplumda sağlığı etkileyen
faktörleri tanıyabilme, toplumun öncelikli sağlık sorunlarını epidemiyolojik yöntemleri kullanarak
belirleyebilme, sağlığın geliştirilmesi, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi ve koruyucu hekimlik uygulamalarına
katılarak toplumun sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunma, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Aile
Sağlığı Merkezi (ASM) yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Öğrenim Hedefleri:
1. Toplumun sağlık düzeyini saptamada kullanılan epidemiyolojik ölçütleri ve demografik göstergeleri
(prevalans, insidans, bebek ölüm hızı, nüfus piramidi,vs) hesaplayabilir, hesaplamada kullanılan
veri kaynaklarını, veri toplamada kullanılan formları bilir, verilerini değerlendirebilir ve
yorumlayabilir, nüfus piramidi yapabilir, kroki çizebilir,elde ettiği verileri il ve ülke verileri ile
karşılaştırabilir,
2. Bölgede sık görülen sağlık sorunlarını, hastalıkları ve nedenlerini tanımlayabilir
3. Gebe, loğusa,
bebek, çocuk,15-49 yaş kadın izlemlerini niceliksel ve niteliksel açıdan
değerlendirebilir,
4. Birinci basamakta çocuk sağlığı hizmetlerini planlayabilir, uygulayabilir,
5. Okul sağlığı hizmetlerinin temel bileşenlerini sayabilir,
6. Genel Bağışıklama Programı (GBP) hedef gruplarını, bağışıklama oranlarını ve aşı
gereksinimlerini hesaplamayı bilir, GBP hizmetlerini planlayabilir, uygulayabilir, izleyebilir, soğuk
zincir uygulamalarını değerlendirebilir,
7. Birinci basamakta bulaşıcı hastalık ile ilgili tespit, bildirim ve kayıt aşamalarını bilir, bulaşıcı
hastalık kaynaklı salgınları inceleyebilir ve kontrol yöntemlerini bilir,
8. Birinci basamakta kronik hastalıklar ile ilgili erken tanı, sürveyans programlarını ve önlemeye
yönelik yürütülen programları bilir,
9. Hastalıklardan korunmaya ilişkin eğitim ihtiyacını belirleyebilir, hedef gruplara göre sağlık eğitimi
planlayabilir, sağlık eğitimi yapabilir,
10. Çevreye yönelik koruyucu hizmetleri bilir, uygulayabilir
11. Ülkenin sağlık örgütlenmesini bilir, ASM/TSM görevlerini bilir, sağlık personelinin görev ve
sorumluluklarını tanımlayabilir,özlük haklarını bilir,
12. Araştırma yapmanın aşamalarını bilir, veri analizi yapmayı, sonuçları rapor olarak sunmayı bilir.
11
Çalışma ve Eğitim Düzeni:
•
•
Dönem VI Halk Sağlığı Stajının süresi 1+1/2 aydır. Eğitim teorik ders ve uygulama şeklindedir.
Her haftanın son günü (Cuma) halk sağlığı dersliğinde 4 saat teorik ders seminer, makale ve
haftanın tartışması toplantıları yapılır.
Haftanın diğer günleri intörnler, aşağıda belirtildiği şekilde ASM, TSM ve diğer birinci basamak
kurumlarda staj yaparlar, saha araştırması, sağlık eğitimi uygulaması ve rapor hazırlama
işlemlerini gerçekleştirirler:
 Aile Sağlığı Merkezi Stajı: Her öğrenci iki hafta boyunca bir aile hekimi yanında staj yapar.
Aile hekiminin yaptığı tüm çalışmalara katılır.
 Toplum Sağlığı Merkezi Stajı: İntörn hekimler, 3 hafta süreyle TSM’lerde yürütülen tüm
çalışmalara katılır, sağlık kurum ve kuruluş denetimleri yapar,
 Diğer kurum ziyaretleri: Bilgi ve görgü kazanmak amacıyla belediyelerin sağlık
hizmetlerini, verem savaş dispanserlerinin çalışmalarını, Halk Sağlığı Laboratuarı
çalışmalarını,VSD, ÇEKÜS, KETEM, il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü
çalışmalarını gözlemlemek üzere danışman öğretim elemanları eşliğinde intörn hekimlerle
günlük kurum ziyaretleri gerçekleştirilir.
 Sağlık eğitimi: İnternler gruplara ayrılarak, her grup bir konuda, okullarda, mahallelerde,
evlerde ya da işyerleride halka yönelik sağlık eğitimi planlar ve yapar.
 Araştırma yapma ve sunma: İntörnler gruplara ayrılarak, her grup bir konu belirleyerek
konuyla ilgili araştırma planlar, araştırmayı yürütür, veri analizi yapar, araştırma raporu hazırlar
ve sunar.
 “Halk Sağlığı Staj Raporu” hazırlama: Öğrenci, çalıştığı bölgenin sağlık düzeyini yansıtan
ve uygulanan sağlık hizmetlerini değerlendiren, aynı zamanda kendi yaptığı çalışmaları
özetleyen bir raporu staj sonunda anabilim dalına teslim eder.
12
HALK SAĞLIĞI İNTÖRN EĞİTİM PROGRAMI (1+1/2 ay)
1. Hafta
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Uygulama, ASM)
2. Hafta
•
•
•
Tanışma ve staj tanıtımı
657 sayılı DMK
Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, sağlık mevzuatı
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Uygulama, ASM)
•
Aile hekiminin, aile sağlığı elemanının görev,yetki
ve sorumlulukları
TSM personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
Çevre sağlığı hizmetleri
ASM’lerde yürütülen ana/çocuk sağlığı hizmetleri
Çocukluk Çağı Rutin Aşıları ve Bağışıklama
Sağlık düzeyi ölçütleri
3. Hafta
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Uygulama, TSM)
4. Hafta
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Uygulama, TSM)
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel Epidemiyolojik Prensipler,
Araştırma Planlaması ve Anket Oluşturma
Prensipleri,
Saha Taraması Tanıtımı
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Uygulama, TSM)
6. Hafta
•
•
•
Sağlık yönetimi ve denetim
Sürveyans ve bildirim sistemleri
Makale Sunumu (Bireysel olarak)
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Uygulama, TSM)
•
•
•
•
Sigara ve sağlık hekimin rolü
Epidemiyolojik Araştırma için Sahadan Veri
Toplama Çalışması
Veri analizi ve rapor hazırlanması
Makale Sunumu (Bireysel olarak)
•
•
•
Makale Sunumu (Bireysel olarak)
Araştırmaların Sunumu ( Grup olarak)
Halk Sağlığı Staj Raporu sunumu
5. Hafta
7. Hafta
Cuma(Teorik)
8:30 – 12:20
Pazartesi-Salı-Perşembe (Rapor sunumları)
13
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM PROGRAMI ( 1 ay)
HAFTALIK EĞİTİM PLANI
1.Gün
2.Gün
3.Gün
4.Gün
5.Gün
08.00-12.00
10.00-15.30
15.30-17.00
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
08.09.00
09.00-10.00
10.30-15.30
15.30-17.00
Seminer
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
08.00-10.00
10.00-11.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-17.00
Eğitim Viziti
Röntgen
Toplantısı
15.30-17.00
Pratik
Eğitim Viziti
08.00-10.00
Vaka
Toplantısı
10.00-15.30
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-15.30
15.30-17.00
Seminer
Eğitim Viziti
Pratik
Eğitim Viziti
6.Gün Hafta Sonu
7.Gün Hafta Sonu
RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR EĞİTİM
PROGRAMI
( 1 ay)
Eğitim İmkanları:
1.
Yatan hastalar
2.
Poliklinik
3.
Sağlık kurulu
4.
Meşguliyet tedavisi salonu
5.
Nöbet hizmetleri
Amaç:
İntern doktorların ruhsal hastalıklar alanında bilgi ve becerisini geliştirmek üzere 1 aylık staj süresince
hasta izlemesi, nöbet tutması ve yaygın görülen ruhsal bozukluklarda erken tanı ve tedavi ilkelerini
uygulamayı öğrenmesi amaçlanmıştır. İntern doktor sayısı yeterli ise Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalında
intern doktor olarak çalışacak üzere istekli bir öğrenci görevlendirilecektir.
14
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Bilgi:
Yaygın görülen ruhsal bozuklukların hastalıkların tanı ve tedavisi
Psikotik bozukluklar ve Şizofreni, Bipolar bozukluklar, Depresif bozukluklar, Anksiyete bozuklukları,
somatoform bozukluklar, Alkol madde bağımlılığı, kişilik bozukluklarında tanı ve tedavi konusunda temel
bilgi sahibi olma
Beceri:
Genel ve soruna yönelik öykü alabilme
Mental durum değerlendirmesi, psikiyatrik öykü alabilme
Fizik ve nörolojik muayene
Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirebilme (nabız, solunum, ateş, kan basıncı)
Klinik tablonun aciliyetini değerlendirebilme
Hasta dosyası hazırlayabilme
Klinik izlem ve günlük hasta izlem notu yazma
Hastaların uygun sevk edilebilmesi
Doğru, uygun ve okunaklı reçete düzenleyebilme
Kan alma
Enjeksiyon yapma
Nöbet tutma (en fazla 4 günde bir)
Asistan ve uzmanlarla vizite katılma, hasta bilgilerini izleyerek bilgi verebilme
Akılcı ilaç tedavisi planlayabilme, uygulayabilme ve izleyebilme
İlaç dozlarını doğru hesaplayabilme
Hasta ve hasta yakınlarından doğru ve yeterli bilgi edinebilme
Meslektaşları ve eğiticileri ile etkili iletişim kurabilme
Bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlayabilme/ kanıta dayalı bilgiyi ayırt edebilme
15
1. HAFTA
Gün
T
T
Ö.Ü
Pazartesi
U
T
Ö.Ü
Salı
U
T
Ö.Ü
Çarşamba
U
T
Ö.Ü
Perşembe
U
Ö.Ü
Cuma
U
Saat
08.00
Seminer,
T
İntern viziti
P
Makale
Psikososyal
Tedaviler
Seminer,
T
Geriatrik
Psikiyatri
T
Alkol Kullanım
Bozuklukları
Klinik
Büyük vizit
Poliklinik
Büyük vizit
Poliklinik
Olgu sunumu
08.45
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
Klinik
P
11.45
Hasta-Hekim
İlişkisi
ÖĞLE TATİLİ
13.00
Klinik
U
Poliklinik
U
Poliklinik
U
Klinik (intern
semineri )
U
Uygulama
Klinik
U
Poliklinik
U
Poliklinik
U
Klinik
U
Uygulama
Klinik
U
Uygulama
U
Poliklinik
U
Uygulama
U
Uygulama
Klinik
U
Uygulama
U
Poliklinik
U
Uygulama
U
Uygulama
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
16.45
16
2. HAFTA
Gün
T
T
Ö.Ü
Saat
08.00
08.45
Pazartesi
U
T
Salı
U
Adli psikiyatri
T
Ö.Ü
U
Olgu sunumu
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.45
T
Psikofarmakoloji
T
Çarşamba
Psikofarmakoloji
T
Ö.Ü
U
Perşembe
Seminer,
T
Cinsel İşlev
Bozuklukları
Seminer,
U
Poliklinik
Büyük vizit
U
Poliklinik
Büyük vizit
U
Poliklinik
T
Ö.Ü
Cuma
U
P
Makale
T
Çocuk ve
ergende ilaç
kullanımı
ÖĞLE TATİLİ
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
16.45
T
Uyku
bozuklukları
U
Klinik Uygulama
T
Koruyucu
ruh sağlığı
U
Uygulama ( İntern
semineri)
U
Gebelik ve
lohusalıkta
ilaç kullanımı
U
Poliklinik
U
Klinik Uygulama
U
Poliklinik
U
Uygulama
U
Uygulama
U
Poliklinik
U
Klinik Uygulama
U
Poliklinik
U
Uygulama
U
Uygulama
U
Poliklinik
Klinik Uygulama
U
Poliklinik
U
U
Uygulama
U
Uygulama
17
3. HAFTA
Gün
T
T
Ö.Ü
Pazartesi
Saat
08.00
08.45
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.45
P
T
Salı
P
Demans,
deliryum
T
Ö.Ü
Çarşamba
P
Olgu sunumu
T
Ö.Ü
Perşembe
P
KLP
P
Pratik
Uygulama
Seminer
P
İntern viziti
Seminer
P
Olgu
Çalışması
Büyük vizit
Ö.Ü
Cuma
P
Büyük vizit
T
T
Makale
P
Pratik Uygulama
P
Pratik Uygulama
Pratik Uygulama
P
Pratik
Uygulama
P
ÖĞLE TATİLİ
13.00
13.45
T
14.00
14.45
P
Psikosomatik
hastalıklar
Pratik
Uygulama
15.00
15.45
P
Pratik
Uygulama
16.00
16.45
P
Pratik
Uygulama
Uygulama
P
Pratik
Uygulama
P
Pratik Uygulama
P
İntern semineri
T
P
Pratik
Uygulama
P
Pratik Uygulama
P
Pratik
Uygulama
T
P
Pratik
Uygulama
P
Pratik Uygulama
P
Pratik
Uygulama
P
Uygulama
P
Pratik
Uygulama
P
Pratik Uygulama
P
Pratik
Uygulama
P
Uygulama
Uygulama
18
4. HAFTA
Gün
T
T
Ö.Ü
Saat
08.00
08.45
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.45
Pazartesi
Ö.Ü
P
Salı
P
T
Şizofreni
T
Şizofreni
T
Ö.Ü
Çarşamba
P
Olgu sunumu
T
Ö.Ü
Perşembe
P
İntihar
Seminer
P
İntern viziti
Seminer
P
Olgu
Çalışması
Büyük vizit
Ö.Ü
Cuma
P
Büyük vizit
T
T
Makale
P
Pratik Uygulama
P
Pratik Uygulama
Pratik Uygulama
P
Pratik
Uygulama
P
İntern semineri
P
ÖĞLE TATİLİ
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45
16.00
16.45
P
P
Uygulama
Uygulama
P
P
P
Uygulama
P
P
Uygulama
P
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
P
Pratik Uygulama
P
P
Pratik Uygulama
P
P
Pratik Uygulama
P
P
Pratik Uygulama
P
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
Pratik
Uygulama
P
Uygulama
Uygulama
P
Uygulama
P
Uygulama
19
ELEKTİF STAJLAR
İntörnler Anabilim Dalı aktif olarak çalışan tüm bölümlerde seçmeli stajlarını
yapabileceklerdir.
20
Download

Dönem VI Akademik Takvimi 2014-2015