İstanbul Ticaret Borsası
CANLI HAYVAN / ET ALIM - SATIM BEYANNAMESİ
TESCİL NO:
SATICI-ALICI
ADI,SOYADI(ÜNVANI)
ADRESİ
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
VERGİ DAİRESİ:
V.D.NO:/T.C.NO.
ALICI-SATICI
FATURA
TARİH
NO.
ADI SOYADI VEYA
ÜNVANI
VERGİ DAİRESİ
ADI:
V.D.NO:/T.C. NO.
ADRESİ
Alıcı, Satıcı ve Aracılar arasında anlaşmazlık halinde müracaat mercii
MİKTARI
MALIN CİNSİ
ADET
KİLO
………………………………..
………………………………..
FİYAT
TUTARI
TL.
TL.
YEKÜN
HUSUSİ ŞARTLAR
1— İlgili Kanun, Tüzük Yönetmelik hükümleri ile İstanbul Ticaret Borsası Genel Kararları, örf-adet ve teamüller ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde aramızda işbu akidlerin yapıldığını,
2— Yukarıdaki her satırın bir akdi gösterdiğini, beyan ve tescilini rica ederiz.
SATICI
AJAN
İşbu Beyannameden Toplam,
ALICI
AJAN
………………………………………………………………………………………………………………
TL. Borsa tescil ücreti alınmıştır.
03.CH.F.02.00
Download

İstanbul Ticaret Borsası