OMÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARDLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1.
Bilgi Okuzyazarlığı Programı ve
Kullanıcı Eğitimi
2.
ISBN-ISSN-ISMN Sağlama
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Görsel İşitsel Materyaller, Sesli
Kütüphane
Basılı Kaynaklar
Elektronik Kaynaklar
Elektronik Kaynaklara Uzaktan
Erişim
Üyelik İşlemleri
Ödünç Materyal Verme-İade
Alma-Uzatma İşlemleri Ve İlişik
Kesme
Kütüphanelerarası Kaynak
Paylaşımı (TÜBESS-KİTS)
Danışma, Bilgi ve Belge Sağlama
Satın Alma
Kablosuz Internet (Wi-fi)
Kupür Derleme ve Güncel
Yayınlar
Fotokopi İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
E-posta, Dilekçe, Telefon ile Talep, Şahsen Başvuru
2 Saat
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı, Yayının Bibliyografik
Bilgileri
2 Saat
Üniversite Kimlik Kartı
Anlık
Başvuru İçin Belge Talep Edilmemektedir
IP Kontrollü
Uzaktan Erişim Ayarları (Kütüphane Web Sitesi), Kurumsal
E-posta Bilgileri
Üniversite Kimlik Kartı
Anlık (Kütüphane Çalışma Saatleri İçerisinde)
Anlık
Üniversite Kimlik Kartı, Materyal, İlişik Kesme Formu
2-5 Dakika
Elektronik Form
1-3 Gün
E-posta, Dilekçe, Telefon ile Talep, Şahsen Başvuru
Talep Yazısı, Yayın İstek Formu
Kurumsal E-posta Bilgileri
1 Gün
30 Gün
Anlık
Başvuru İçin Belge Talep Edilmemektedir
3 Saat
Fotokopisi İstenen Materyal
2-7 Dakika
5 Dakika
2-5 Dakika
" Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki
tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
"Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunan başvuru sahipleri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereği işlem yapılacaktır."
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Telefon
Faks
E-Posta
Küt. ve Dok. Daire Başkanlığı
Ömer BOZKURT
Daire Başkanı
+90 362 457 60 63
+90 362 457 75 96
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Telefon
Faks
E-Posta
Genel Sekreterlik
Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖZYURT
Genel Sekreter
+90 362 457 60 90
+90 362 457 60 91
[email protected]
Download

Hizmet Standartları