YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ ve AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
YÖK DOKÜMANTASYON MERKEZİNDEN ULUSAL TEZ MERKEZİNE 1984‐1996
YÖK Dokümantasyon Merkezi Açılış:
26 ARALIK 1984
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 2
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ ve AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
YÖK DOKÜMANTASYON MERKEZİ ‐ 1984
Genel amacı Ülkemizde yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek, özel amacı ise, üniversiteler ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki araştırma yapan kişilere yardımcı olmak, ayrıca kütüphanelere doküman sağlamak (Tuncer, 1988)
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 3
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
YÖK DOKÜMANTASYON MERKEZİ FAALİYETLERİ 1984‐1996
‐10 Binden fazla uluslar arası dergi koleksiyonu.
‐Bilgi Tarama Hizmetleri
‐Tezlerin Derlenmesi : 1987‐
‐Süreli Yayınlar İle Uluslararası Bilgi Tarama Hizmetlerinin TÜBİTAK‐ULAKBİM’e Devredilmesi : 16 MAYIS 1996
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 4
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
ULUSAL TEZ MERKEZİ FAALİYETLERİ
‐ Ulusal Tez Merkezi Olma Çalışmaları : 1996
‐ Tezlerden Fotokopi Verilmesi : 1998‐2007
‐ Tezlerin CD Ortamında Derlenmesi : 2006‐2010
‐ Elektronik Tez Arşivi Projesi : 2007
‐ Tam Metin Erişim : 01 Ocak 2008‐
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 5
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
ULUSAL TEZ MERKEZİ FAALİYETLERİ
‐Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi : 2010‐
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 6
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
Erişime Açık Tez Sayısının Artırılması Çalışmaları
Tez yazarlarına ulaşılarak izin alınması
‐‐Üniversitelerle işbirliği 2008, 2012 (Resmi Yazı)
‐‐Tez Merkezi Web Sayfasından Duyuru (Yayımlama İzin Formu)
‐‐Doğrudan tez yazarlarına ulaşılarak izin alınması (E‐posta)
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 7
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
Tez Merkezinin İçeriğini Zenginleştirilmesi Çalışmaları
‐Yurtdışında yapılan Yüksek Lisans tezlerinden Denkliği kabul
edilenlerin koleksiyona kazandırılması (Denklik Birimi) 2013‐
‐Yurtdışında yapılan Doktora tezlerinden Denkliği
edilenlerin koleksiyona kazandırılması (ÜAK) 2013‐
kabul
‐Türk Akademisyenlerin yurtdışındaki üniversitelerde geçmiş
yıllarda yaptıkları lisansüstü düzeydeki tezlerin derlenmesi 2013‐
(Üniversitelerle İşbirliği)
‐ 1987 yılı öncesi kurulan 29 Üniversitenin tezlerinin derlenmesi
2014‐
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 8
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
ERİŞİME AÇILAMAYAN TEZLERDEN YARALANDIRMA 2014‐
TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) üzerinden yararlandırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 9
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
AÇIK ERİŞİM ÇALIŞMALARI 2014‐
Tezlerin META‐DATA bilgilerinin açık erişim standartlarına
dönüştürülmesi.
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 10
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ AÇIK ERİŞİM ARŞİVİ
2. TEMEL GÖSTERGELER
28.02.2014
GÖSTERGE
Toplam Tez Sayısı
DEĞER 349.973
Erişime Açık Tez Sayısı
189.107
Erişime Kapalı Tez Sayısı
160.866
Üye Sayısı
724.109
İndirilen Tez Sayısı (2013‐2014)
4.062.638
Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı
23.999.089
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014 11
TEŞEKKÜR EDERİZ…
3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
05.03.2014
12
Download

yök dokümantasyon merkezi