Ek-6.6: Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Üyeliği ve Ödünç Alma İşlemleri
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
Kullanıcı Rehberi
Üyelik & Ödünç Alma
Üyelik/Ödünç Alma:
Genel Bilgiler
Çalışma Saatleri
Üyelik
Neleri Ödünç Alabilirsiniz?
Nasıl Ödünç Alabilirsiniz?
Üyelik & Ödünç Alma
Ödünç İstasyonlarının Kullanımı
Süreli Yayınlar
Rafta Bulunamayan Materyaller
Materallere Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Materyal Ayırtma Nasıl Yapılır?
Danışma Hizmetleri
Ödünç Verme Kuralları
Ödünç Süresini Uzatma
Diğer Hizmetler
Uzatma ve Geri Çağırma
Rezerv Materyaller
Kütüphane Kullanım Kuralları
Kütüphanelerarası İşbirliği
Materyal Ayırtma Kuralları
Geciken Materyaller ve Cezalar
Kayıp ve Zarar Görmüş Materyaller
Eğitim Programları
Özel Koleksiyonlar
Üyelik:
Kullanıcılarımızda üyelik koşulu aranmaz. Anadolu Üniversitesi personeli (akademik, idari), öğrenciler,
Bize Danışın
dışardan gelen araştırmacılar kütüphanenin doğal üyesidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Neleri Ödünç Alabilirsiniz?
Danışma kaynakları, süreli yayınların ciltlenmemiş sayıları, yayımlanmamış tezler ve rezerv kitaplar
kütüphane dışına ödünç verilmez. Diğer materyaller belirlenen kurallar (ödünç alma kuralları)
çerçevesinde ödünç alınabilir.
Ödünç verilmeyen materyaller için ücretli fotokopi hizmeti bulunmaktadır.
Nasıl Ödünç Alabilirsiniz?
Kullanıcıların ödünç materyal alabilmeleri için, personelin kütüphaneye, öğrencilerin fakültelerine
kayıtlarını yaptırmış olmaları zorunludur.
Kullanıcıların, üniversite kimlik kartı ile beraber gelmeleri gerekmektedir.
Kullanıcılar yalnız kendi üniversite kimlik kartı ile ödünç materyal alabilirler. Başkasının kimlik
kartı ile işlem yapılmaz.
Üzerinde gecikmiş materyal bulunan kullanıcılar, materyalleri iade etmeden ve cezalarını
ödemeden yeni materyal alamazlar.
Ödünç İstasyonlarının Kullanımı
Ödünç istasyonlarından "Ödünç Alma" "Süre Uzatma" ve
"İade" işlemleri yapılabilir.
"Ödünç Alma" ve "Süre Uzatma" işlemleri için Anadolu
Üniversitesi tarafından size verilen çipli kimlik kartını
kullanmalısınız.
http://www.kdm.anadolu.edu.tr/rehber_uoa.html[03.04.2014 11:57:50]
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
"İade" işlemini ise kartsız yapabilirsiniz.
Ödünç istasyonları ile yapılan tüm işlemler yedekli olarak
kayıt altına alınmaktadır, yine de kontrol ve iade süresinin
takibi için işlemlerinizin sonunda fiş almanızı öneriyoruz.
Materyallere Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Kütüphane koleksiyonumuz Library of Congress (LC) Sınıflama Sistemi'ne göre raflara yerleştirilmiştir
ve kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde, ana konular için harfler kullanılmaktadır. Kütüphane içinde tarama terminalleri vardır. Koleksiyon, tüm kütüphane materyalleri (kitap, süreli yayın, özgün tezler, vb.) türlerinden yazar
soyadı-adı, yayın adı, konu, anahtar sözcük, yayınevi adı, vb. yardımıyla taranabilir. Taramalar konu başlıklarının birleştirilmesi ya da LC sınıflama numarası ile de yapılabilmektedir.
Kullanıcı aradığı materyali önce bilgisayar kayıtlarından bulur ve kayıtlardan kullanıcı üzerinde olup
olmadığını ve başka kullanıcı tarafından konulmuş RZV notu olup olmadığını kontrol eder, sonra
materyalin yer numarasını tespit ederek açık raflarda kendisi ulaşabilir ya da kat görevlisinden yardım
isteyebilir. Kütüphane kullanımını öğrenmek için hazırlanan lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları
düzenlenmektedir.
Rafta Bulunamayan Materyaller
Materyal ödünçte değilse ve olması gereken rafta bulunmuyorsa ilgili kat görevlisinden yardım
istenmelidir. Materyal kat görevlileri tarafından bulunduğunda okuyucuya telefon ya da e-mail ile haber verilir.
15 gün boyunca aranmasına rağmen bulunamayan materyalin kaydına "kayıp" notu eklenir.
Materyal Ayırtma Nasıl Yapılır?
Kullanılmak istenen materyal bilgisayar kayıtlarında ödünçte görünüyorsa başka bir kullanıcı da
demektir. İade tarihi boş olmasına karşın RZV sayısı görünüyorsa materyal ödünç bölümünde
kullanıcıya ayrılmış demektir. Bu durumda Ödünç Bölümü'ne başvurarak materyali kendi adınıza
ayırtınız.
Sırası gelen kullanıcı için materyalin ödünç bölümünde bekletilme süresi 3 (üç) gündür. Tatil günleri
bu süreye dahildir. Bu süre içinde ödünç alınmayan materyal sıradaki kullanıcıya ödünç verilebilir ya
da salondaki yerine gönderilir. Ödünç Alma Kuralları
Anadolu Üniversitesi personeli (akademik, idari) kütüphaneye, öğrencileri fakültelerine kayıtlarını
yaptırarak kütüphaneden ödünç materyal alabilirler. Diğer kullanıcılar kütüphane kaynaklarından
kütüphane içinde yararlanabilirler.
Osmangazi Üniversitesi ile üniversitemiz arasındaki protokol gereği üniversitenin akademik ve
idari personeli ile öğrencileri tüm kütüphane hizmetlerinden kurallar çerçevesinde yararlanabilirler.
Üniversitemiz personeli olmayan kullanıcılarımız, başvuruları Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından onaylandığı takdirde "Dış Kullanıcı" olarak ödünç materyal alabilirler.
Personel kimlik kartının veye Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi durumunda ödünç bölümüne
(tlf. 1731) haber vermek zorunludur.
Kullanıcılar, okuyucu hizmetlerinden (ödünç, uzatma, ayırtma, vb.) yararlanabilmek için, üniversite
http://www.kdm.anadolu.edu.tr/rehber_uoa.html[03.04.2014 11:57:50]
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
kimlik kartını yanında getirmek zorundadır.
Anadolu Üniversitesi mensubu dışındaki kullanıcılar kütüphane materyallerinden yararlanabilirler,
ancak kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde materyal ödünç alabilirler.
Üzerinde gecikmiş materyal bulunan kullanıcılara ödünç materyal verilmez.
Kullanıcıların kütüphane kapanmadan 10 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları
gerekmektedir.
Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri süre sonunda bekleyen başka kullanıcı yoksa en çok 3
kez uzatma hakkına sahiptirler.
Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri korumakla yükümlüdürler.
Ödünç alınan materyalin iade gününden üç gün önce e-posta ile hatırlatma notu gönderilir.
Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini iade tarihinden önce geri isteyebilir.
Danışma kaynakları, süreli yayınların ciltlenmemiş sayıları, yayımlanmamış tezler ve rezerv
kitaplar kütüphane dışına ödünç verilmez.
Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
ÖDÜNÇ ALINABİLECEK MATERYAL SAYISI VE İADE SÜRELERİ
Kullanıcı
Süre
Adet
Akademik personel
30
20
İdari personel
30
10
Doktora öğrencisi
30
15
Yüksek Lisans öğrencisi
15
7
Lisans \ Önlisans öğrencisi
15
3
Dış kullanıcı
15
2
Özellikli kullanıcı
90
10
Kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yoluyla alınan yayınlar yukarıdaki sayılara
dahil değildir. Bu istekler özel kurallara bağlıdır.
Ödünç Süresini Uzatma
Materyal bir başka kullanıcı ya da kütüphane yönetimi tarafından rezerv edilmemişse ödünç verme
süresi uzatılabilir.
Süre uzatma işlemi; web üzerinden KYBELE Katalog Tarama Servisi kullanılarak, Ödünç Bölümü
aracılığıyla ya da Ödünç İstasyonları üzerinden yapılabilir.
Telefonla uzatma işlemi yapılmaz.
Görsel ve İşitsel Bölüm koleksiyonları için özel kurallar geçerlidir.
Uzatma ve Geri Çağırma
Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri ayırtılmamış olması koşulu ile 3 kez uzatabilirler.
Üzerinde gecikmiş materyal bulunan kullanıcıların kullanma süreleri uzatılamaz.
Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda, ödünç verdiği materyalleri iade süresi dolmadan geri
isteyebilir.
Kullanıcılar, haber verildikten 3 gün sonra geri istenen materyali kütüphaneye iade etmek
zorundadır.
Telefonla uzatma işlemi yapılmaz.
Rezerv Materyaller
Fakülteden gelen istekler doğrultusunda ya da kütüphane yönetimi tarafından tespit edilen
materyaller rezerv bölümüne kaldırılır..
http://www.kdm.anadolu.edu.tr/rehber_uoa.html[03.04.2014 11:57:50]
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
Rezerv materyaller ve yayımlanmamış tezler saatlik sürelerle okuma salonunda kullanılmak üzere
ödünç verilir, dışarı çıkarılamaz.
Materyal Ayırtma Kuralları
Ödünçte olan materyal bir başkası tarafından ayırtılabilir.
Ayırtılan yayın iade edildiğinde ya da herhangi bir nedenle materyal ayırtma işlemi iptal
edildiğinde kullanıcıya e-posta, telefon ya da yazılı olarak bilgi verilir.
Ayırtılan yayın 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Materyali bekleyen
kullanıcı yoksa materyal rafa gönderilir.
Ayırtılan materyal sayısı ve ödünç alınan materyal sayısı toplamı kullanıcının ödünç alabileceği
materyal sayısını geçemez. Ancak kullanıcının üzerinde ödünç materyal yoksa sayı 5 materyal ile
sınırlıdır.
Kütüphanede rafta bulunan bir materyal ayırttırılamaz, ancak ödünç alınabilir.
Materyali ödünç alan kişi o materyali ancak iade ettikten ve bir başka kullanıcı sırasından sonra
ayırttırabilir.
Geciken Materyaller ve Cezalar
Materyalleri süresi içinde iade etmeyen kullanıcılara belirli aralıklarla gecikme notu gönderilir.
İkinci uyarıya rağmen iade edilmeyen materyaller için kayıp materyal işlemi yapılır.
Gecikme notu eline ulaşmayan ya da geç ulaşan kullanıcılar durumdan kendileri sorumludurlar.
İade tarihinde iade edilmeyen materyaller için kullanıcı, geç getirdiği süre X 5 gün ödünç
materyal alamaz.
Kayıp ve Zarar Görmüş Materyaller
Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri korumak ve iyi muhafaza etmekle yükümlüdürler.
Materyalin kaybedilmesi ya da kullanılamayacak duruma gelmesi halinde bugünkü rayiç bedelinin
%50 fazlası ile kullanıcıdan tahsil edilir.
Kaybedilen materyaller için aynı baskının alınması istenir. Baskısı tükenmiş materyallerin
kaybedilmesi durumunda ise Daire Başkanlığı'nın belirlediği fiyatın %50 fazlası ile kullanıcıdan
tahsil edilir.
Kaybedilen materyal iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası
uygulanır.
Zarar görmüş materyaller için kayıp işlemi uygulanır.
Kasıtlı olarak materyale zarar veren kullanıcılardan materyalin bugünkü rayiç bedeli %50 fazlası
ile alınır ve 3 ay süreyle ödünç hizmetlerinden yararlanamaz.
İki kez bedel ödeme durumu yaratanlara ödünç hizmeti verilmez.
http://www.kdm.anadolu.edu.tr/rehber_uoa.html[03.04.2014 11:57:50]
Download

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi