2013-2014 BAHAR YARIYILI
SİYASET SOSYOLOJİSİ DERS PLANI
1. Siyaset Sosyolojisinin Alan ve Kapsamı
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:11-18
Ali Yaşar SARIBAY (1994), Siyasal Sosyoloji, Gündoğan: İstanbul, ss:47-60
2. Siyaset Sosyolojisinin Çözümleme Çerçevesi
Ali Yaşar SARIBAY (1994), Siyasal Sosyoloji, Gündoğan: İstanbul, ss:7-44
3. Siyasetin Sosyolojik Analizi (Metodoloji)
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:153-174
4. Sosyolojide Yansızlık Tartışmaları
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:225-242
5. Gramsci ve Althusser: Hegemonya, Devlet, Sivil Toplum ve Devletin İdeolojik Aygıtları
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:69-88
6. Tarihsel Sosyoloji ve Marxist Gelenek
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:175-200
7. Siyaset ve İktidar İlişkileri
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:131-152
8. Ara Sınav Haftası (Bir önceki ya da sonraki haftaya denk gelebilir)
9. Siyasal Kültür
Ali Yaşar SARIBAY (1994), Siyasal Sosyoloji, Gündoğan: İstanbul, ss:63-81
10. Devlet - Sivil Toplum İlişkisi
Ali Yaşar SARIBAY (1994), Siyasal Sosyoloji, Gündoğan: İstanbul, ss:109-131
11. Yurttaşlık ve Katılımcı Demokrasi
Ali Yaşar SARIBAY (1994), Siyasal Sosyoloji, Gündoğan: İstanbul, ss:85-106
12. Modernite ve Postmodernizm
Nur VERGİN (2003), Siyasetin Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, ss:283-313
13. Küreselleşme
a) Stuart HALL, “Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik” ss:39-61;
b) Immanuel WALLERSTEİN, “Ulusal ve Evrensel: Dünya kültürü Diye Bir şey
Olabilir mi?” ss:121-137 ve
c) Ulf Hannerz, “Çevre Kültür Senaryoları”, ss: 139-163 (içinde Der:Anthony
D.King, Kültür Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,
1998)
14. Politik Toplumun Aracı Olarak Partiler
Ali Yaşar SARIBAY (1994), Siyasal Sosyoloji, Gündoğan: İstanbul, ss:135-182
Download

2013-2014 BAHAR YARIYILI SİYASET