AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME DEĞERLENDİRME PLANI (EKİM 2014)
ASM ADI
ASM
BİRİM
NO
AİLE HEKİMİ ADI SOYADI
Denetleme
Tarihi
Yeniçağa ASM
14.09.001 Dr. Serkan Kutay SARGIN
15.10.2014
Yeniçağa ASM
14.09.002 Dr. Yasemin YILDIZ
15.10.2014
Yeniçağa ASM
14.09.003 Dr.Yüksel KARADAVUT
Dörtdivan ASM
14.02.001 Muhammed SENEMTAġI
Dörtdivan ASM
14.02.002 Dr.Ertuğrul EREN
Mengen ASM
14.06.001 Dr.Mustafa KÖRPEOĞLU
Mengen ASM
14.06.002 Dr.Sedat DEMĠR
Mengen Pazarköy ASM
14.06.003 Dr. Burcu KOCAMAN
22.10.2014
Mengen Gökçesu ASM
14.06.004 Dr. Kadir BULUT
22.10.2014
Mengen ASM
14.06.005 Dr.Alper YILDIRIM
22.10.2014
Mengen ASM
14.06.006 Dr.M.Orhan SÜĞLÜNOĞLU
ASM (Kirada)Eski Bağkur karĢısı
14.01.042 Dr.Mustafa Haydar TAġKIN
Cezaevi ASM
14.01.045 Dr.Mustafa YILMAZ
15.10.2014
" Kesin kayıtlı nüfusun bir yıl içinde muayene oranı" sorusu için; Kesin kayıtlı nüfusta izleme
değerlendirme tarihinden 1 yıl öncesine kadar olan sürede hiç muayene olmayan kişi sayısı ,
15.10.2014
15.10.2014
"Serviks ca/kolon ca/meme ca hedef nüfusları " sorusu için; serviks ca (30-65 yaş grubu kadın
22.10.2014 nüfus) - Meme ca (40-69 yaş grubu kadın nüfus) - Kolon ca (50-69 yaş grubu kadın ve erkek nüfus)
22.10.2014
verilerinin İzleme ve Değerlendirme günü
hazır bulundurulması gerekmektedir.
22.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
İzleme ve Değerlendirme yapılacak tarihte personelin Aile Sağlığı Merkezinde hazır
bulunması, bulunamayacağı zorunlu hallerde durumun Aile Hekimliği Şubesine İzleme ve
Değerlendirme gününden önce bildirilmesi gerekmektedir.
Download

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME DEĞERLENDİRME PLANI EKİM 2014