a) Resmî belgede sahtecilik (md. 204/2)
b) Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (md. 219)
c) Denetim görevinin ihmali (md. 251)
ç) Görevi kötüye kullanma (md.257)
d) Göreve ilişkin sırrın açıklanması (md. 258)
e) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (md. 279)
Download

a) Resmî belgede sahtecilik (md. 204/2) b) Görev sırasında din