EK 3 - KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI
KAMU GÖREVLİSİNİN ÜYELİKTEN ÇEKİLME BİLDİRİMİ FORMU
SENDİKA BİLGİLERİ
HİZMET
KOLU
SENDİKA
ADI
0
SENDİKA
ADRESİ
2
TEÇ - SEN
TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
DOSYA NO
Meşrutiyet Mah. Olgunlar Cad. Kent Apatmanı No:11 / 10 Çankaya / ANKARA
KURUM BİLGİLERİ
KURUMUN ADI
GÖREV YAPILAN
BİRİMİN ADI
GÖREV YAPILAN
BİRİMİN ADRESİ
Hizmet
Kolu
0
Kurum
Kodu
İL ADI
İl Kodu
İLÇE ADI
2
ÜYELİK BİLGİLERİ
ADI
SOYADI
TC KİMLİK NO
(11 Rakamlı-Mernis)
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
CİNSİYETİ
ERKEK : 1
ÖĞRENİM
İLKÖĞRETİM : 1
KADIN : 2
LİSE : 2
YÜKSEK OKUL : 3
KURUM SİCİL
KADRO ÜNVANI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
KADRO UNVAN KOD
SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI
1: T.C.EMEKLİ SANDIĞI
2: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
ÜYELİKTEN ÇEKİLME
Yukarıda belirttiğim Kamu Görevlileri
Sendikası Üyeliğinden çekiliyorum. Gereğini arz
ederim.
ÜYELİKTEN ÇEKİLME TARİH VE NO
FORMUN KURUMA
VERİLİŞ TARİHİ : ….. / ….. / ……….
TARİH: ......../......../.........
FORMA KURUMCA VERİLEN
Kamu Görevlisinin
İMZA :
EVRAK NUMARASI :
NOT:Form arka sayfadaki açıklamalara göre doldurulacaktır.
1 2 5
Download

sendika istifa formu (teç - sen) - YURT