İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ AÇILAN DERSLER
Dersin Kodu
İSG 505
Dersin Adı
Risk Analizi ve Acil
Durum Yönetimi
Öğretim Görevlisinin Adı
Prof. Dr. Taner ALTUNOK
Kaza Araştırma,
İSG 506
İncelemeleri ve Emniyet
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ
Sistemleri
İSG 507
İş Hukuku
İSG 510
Ergonomi
Dersin Tarihi
Perşembe
(13.00-15.50)
Cumartesi
(09.00-11.50)
Yrd. Doç. Dr. Çağlar
Perşembe
ÇOPUROĞLU
(16.00-18.50)
Yrd. Doç. Dr. Benhur SATIR
Cumartesi
(13.00-15.50)
Download

İş Sağlığı ve İş Güvenliği