2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)
Pazartesi
1
110 İktisada Giriş II
DoçDr. Fatih Konur (141)
204 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç.Dr. Fethi Kılıç
(139)
Çarşamba
112 Yönetim Bilim II
Prof. Dr. Elif Yücetürk (141)
236 Kentleşme ve Konut Pol. II
Prof. Dr. L. Özgen (1. Grp) (140 )
236 Kentleşme ve Konut Pol. II
Prof. Dr. A.Erençin (2.Grp) (139)
Seç 316 Ceza Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hürol Çankaya
(141)
238 İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Jülide Gül
Erdem
(140)
326 Yerel Yönetimler II
Prof. Dr. Levin Özgen
(1. Grup) (138 )
Seç 420 Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı
Doç. Dr. İshak Torun (145)
Seç 452 Kamu Yön. Etik
Prof. Dr. Elif Yücetürk (138)
414 Çağdaş Siyasi Akımlar
Doç.Dr. Fatma Tütüncü
(139)
122 İstatistik
Öğr. Gör. Bülent Ordu (141)
116 İngilizce II Okt Şeyda Süme
(14:00-15:50)
2
226 Yönetim Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ekiz
(139)
234 Kamu Yönetimi II
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Altunok
(139)
112 Türk Dili II Okt. M. Oğuz
Kandemir (13:00-14:50)
110 Siyasal Tarih (141)
Yrd. Doç.Dr. M. Arı (1.Grup)
110 Siyasal Tarih
Yrd.Doç.Dr. Koray Tütüncü
(2.Grup) (140)
216 İngilizce IV Okt Şeyda
Süme (138) (15:00-16:50)
3
326 Yerel Yönetimler II
Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın
(2. Grup)(138)
4
422 Çevre Politikası
Prof. Dr. Levin Özgen
(140)
2
09:00-11:50
Salı
3
4
13:00-15:50
1
Perşembe
Cuma
108 Siyaset Bilimi II
Doç.Dr. Fatma Tütüncü (141)
310 Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Elif Yücetürk (138)
Seç 324 Yerel Yönetim Tartış.
Prof. Dr. A.Erençin (139)
408 Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. Serap Durusoy (140)
Seç 442 1982 Anayasası (145)
Yrd.Doç.Dr. Jülide Gül Erdem
314 Türk Siyasal Yaşamı
Yrd. Doç. Dr. Mete Çetik (141)
106 Anayasa Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hürol Çankaya
(139)
222 Siyasi Düşünce Tar. II
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Arı (2.Grup)
(139)
222 Siyasi Düşünce Tar. II
Yrd.Doç.Dr. Koray Tütüncü
(1.Grup) (140)
214 A.İ.İ.T.II
Doç.Dr. Adem Kara (14:00-15:50)
Seç 446 Demokrasi Tarihi Yrd.
Doç. Dr. Hürol Çankaya (141)
Seç 440 Kent Mek. Ekos. ve Ekof.
Yak.
Yrd. Doç.Dr. Saadet Aydın (138)
Seç 344 Doğu Toplumlarında
Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç.Dr. Mustafa
Altunok (139)
Seç 312 Yönetimde Yeniden
Yapılanma Yrd. Doç. Dr.
Cengiz Ekiz(145)
410 İdari Yargı
Yrd. Doç.Dr. Jülide Gül Erdem
(140)
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (II. ÖĞRETİM)
Pazartesi
1
17:00-19:50
110 İktisada Giriş II
DoçDr. Fatih Konur (141)
Çarşamba
Perşembe
112 Yönetim Bilim II
Prof. Dr. Elif Yücetürk (141)
108 Siyaset Bilimi II
Doç.Dr. Fatma Tütüncü (141)
Cuma
106 Anayasa Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hürol Çankaya
(139)
226 Yönetim Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ekiz
(139)
236 Kentleşme ve Konut Pol. II
Prof. Dr. Levin Özgen (1. Grup)
(138 )
Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın
(2. Grup) (139)
238 İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Jülide Gül
Erdem (140)
214 A.T.İ.T. Okt. Cezmi Tezcan
(18:00-19:50)
326 Yerel Yönetimler II
Prof. Dr. Arif Erençin
(2. Grup)
(140)
Seç 316 Ceza Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Hürol Çankaya
(141)
310 Halkla İlişkiler
Prof. Dr. Elif Yücetürk (138)
Seç 324 Yerel Yönetim
Tartışmaları Prof. Dr. Arif Erençin
(139)
314 Türk Siyasal Yaşamı
4
422 Çevre Politikası
Prof. Dr. Levin Özgen (138)
Seç 420 Türkiye’nin Toplumsal
Yapısı
Doç. Dr. İshak Torun (145)
Seç 452 Kamu Yön. Etik
Prof. Dr. Elif Yücetürk (140)
326 Yerel Yönetimler II
Prof. Dr. Levin Özgen
(1.Grp) (138)
Seç 344 Doğu Toplumlarında
Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç.Dr. M Altunok(144)
414 Çağdaş Siyasi Akımlar
Doç.Dr. Fatma Tütüncü
(139)
408 Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. Serap Durusoy (140)
Seç 442 1982 Anayasası
Yrd.Doç.Dr. Jülide Gül Erdem
(145)
Seç 440 Kent Mek. Ekos. ve Ekof.
Yak.
Yrd. Doç.Dr. Saadet Aydın (138)
1
122 İstatistik (141)
Öğr. Gör. Bülent Ordu
112 Türk Dili II Okt. M. Oğuz
Kandemir (20:00-21:50)
110 Siyasal Tarih
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Arı
(1.Grup) (141)
110 Siyasal Tarih
Yrd.Doç.Dr. Koray Tütüncü
(2.Grup) (140)
116 İngilizce II Okt. Selin
Kepekçioğlu (20:00-21:50)
216 İngilizce IV Okt Şeyda
Süme (138) (20:00-21:50)
222 Siyasi Düşünce Tar. II (139)
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Arı (2.Grup)
222 Siyasi Düşünce Tar. II
Yrd.Doç.Dr. Koray Tütüncü
(1.Grup) (140)
2
20:00-22:50
Salı
3
2
204 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç.Dr. Fethi Kılıç
(139)
234 Kamu Yönetimi II
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Altunok
(139)
Seç 312 Yönetimde Yeniden
Yapılanma Yrd. Doç. Dr.
Cengiz Ekiz((139)
3
4
Yrd. Doç. Dr. Mete Çetik
(141)
410 İdari Yargı (140)
Yrd. Doç.Dr. Jülide Gül Erdem
Seç 446 Demokrasi Tarihi Yrd.
Doç. Dr. Hürol Çankaya (141)
Prof.Dr.Elif YÜCETÜRK
Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Download

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Programı