“BARIŞÇIL OKULDAN
TOPLUMSAL BARIŞA”
PROJENİN AMACI
• İstanbul çapında 39 ilçe merkezinde 40 okulda; Şiddet, Ayrımcılık,
İstismar ortamlarından arındırılmış "barışçıl okul" ortamı
oluşturmak için;
•
•
•
•
•
•
•
•
Hayır diyebilen,
Birey olduğunun ve demokratik haklarınının farkında olan,
Toplumsal eşitliğe saygı gösteren,
Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten,
Farklılıklara saygı gösteren,
Beden Algısı güçlü,
İnsan Haklarına saygılı
Özgüveni yüksek
bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Ulaşılması hedeflenenler:
•
•
•
•
İstanbul’da 40 ilçede 40 okul
40 formatör
1 formatör x 20 öğretmen= 800 öğretmen
800 öğretmen x 40 öğrenci = 32.000
öğrenci
• 32.000 x 2 = 64.000 ebeveyn
• Genel toplam: 96.840 bireye ulaşılması
hedeflenmektedir.
• Formatör eğitimi: 10 gün x 2 kere
– 1. Anadolu Yakası / Büyük Çamlıca Koleji
– 2. Avrupa Yakası / MEF Okulları
•
•
•
•
•
Saha eğitimi: 5 gün
Çocuk eğitimleri: 12- 16 Hafta
Süpervizyonlar
Veli seminerleri
Kitaplar=
– 1. çocuk = 32.000 kitap
– 2. formatör ve saha eğitmeni 840 kitap
PAZARTESİ
SALI
Çocuk Hakları ve
Demokratik Katılım
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.HAFTA
Zorbalık
Sosyal Beceri
Geliştirme
Çatışma Çözme
Yöntemleri
Hukuksal Boyut
Beden Algısı
1.HAFTA
1.HAFTA
Çocuk İhmali
ve İstismarı
Akran
Arabuluculuğu
Etkili Sunum
Becerileri
Mesleki
Güçlendirme
Etkili Sunum
Becerileri
Değerlendirme
BEŞ GÜNLÜK ÖĞRETMEN EĞİTİMİ TASLAK PROGRAM
1.GÜN
1.GÜN
1.GÜN
1.GÜN
5.GÜN
9.30- 12.00
Projenin Tanıtımı
+
Hukuksal Boyut
Toplumsal
Cinsiyet
Çocuk İhmali ve
İstismarı
Zorbalık
Arabuluculuk
13.30- 17.30
Çocuk Hakları
Beden Algısı
Sosyal Beceri
+
Hayır Diyebilme
Çatışma Çözme
Becerileri
Program
uygulama
NEDEN SİZLERİ DAVET
ETTİK ?
Download

Isveç Sunum Dosyasi