MESLEĞİMİ SEÇİYORUM
PROJESİ
7 İlköğretim + 5 Liseden toplam 24
formatör öğretmen 5 gün formatör
eğitimi aldı
Okulların isimleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Abdülhakhamit İlköğretim Okulu
Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu
Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu
Kazım Özalp İlköğretim Okulu
Saniye Sezgin İlköğretim Okulu
Veliefendi İlköğretim Okulu
Ziya Gökalp İlköğretim Okulu
Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Haluk Ündeğer Lisesi
İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İmam-Hatip Lisesi
Zühtü Kurtulmuş Lisesi
Ulaşılan öğretmen ve öğrenci
sayıları
• 12 okulda eğitim alan toplam öğretmen
sayısı: 200
• 6-8 hafta arası eğitim alan öğrenci sayısı:
Yaklaşık 7000
VELİLERE
SEMİNERLER
YAPILDI.
“Çocuğumun Geleceği için
Meslek Seçiminde Ailenin Rolü”
•
•
•
•
12 Nisan
26 Nisan
10 Mayıs
26 Mayıs
MÜDÜRLERLE TOPLANTILAR
Okul müdürleri ile
bilgilendirme ve bilgi
alışverişi toplantıları yapıldı.
SÜPERVİZYONLAR
Formatör öğretmenlerle
okullarındaki uygulamalar
sonrası paylaşım toplantıları
yapıldı.
Eğitimcilerden geribildirimler:
• Kendimizi tanıdıktan sonra güven duygusunun ne kadar
önemli olduğunu fark ettim.
• Yeni teknikler öğrendiğim ve çok eğlenceli geçen bir
eğitimdi
• Kendimi ve yeteneklerimi fark ettim
• Mesleki rehberliğin önemini bildiğimi düşünüyordum ama
bu eğitimle çok daha fazla anladım
• Bu projede en hoşuma giden şey tüm okul yaklaşımıydı,
çocukların yanı sıra veliler ve öğretmenler de unutulmamış.
• Öğrencilerin kendini tanıması çok önemli. Mesleğini
severek yapan gelecek kuşağı yetiştiriyoruz
• Mesleki rehberlikle ilgili farkındalığım arttı
• Katıldığım en keyifli eğitimdi
Çalışm anın içeriği beklentilerim e karşılık
verdi.
Hayır
0%
Evet
Hayır
Evet
100%
Bu çalışm a bireysel gelişim im e katkı
sağladı.
Hayır
7%
Evet
Hayır
Evet
93%
Çocuklarla yapılan eğitimler sonrası
bir değerlendirme yapılmıştır
• Bu değerlendirmenin amacı, Mesleğimi
Seçiyorum projesi çerçevesinde
gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının,
çocukların meslek seçimine ilişkin
algılamalarına olumlu katkı sağlayıp
sağlamadığını tespit etmektir.
• Değerlendirmeye 3 okul dâhil edilmiştir.
– Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu,
– Ziya Gökalp İlköğretim Okulu
– Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
• Bu okullardan değerlendirmeye 6. sınıftan 9.
sınıfa kadar olan 184 öğrenci örneklem olarak
ele alınmıştır.
• Öğrenci çalışması 6-8 hafta arası sürmüştür.
• İstatistiksel karşılaştırma analizlerinde ön
test – son test anket uygulaması arası
farkın anlamlılığı, p < 0.10 düzeyi temel
alarak belirlenmiştir; bu analize göre
öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili
algılamalarında istatiksel önemde olumlu
değişiklik olmuştur.
MESLEK SEÇİMİ İLE İLGİLİ ALGILAMA ANKETİ
Hiç
Uygun Değil
Biraz Uygun
Orta Derecede Uygun
Bir Hayli Uygun
Tamamen Uygun
1
Kendi kişisel özelliklerimi tanıyorum.
1
2
3
4
5
2
Kendi yeteneklerimi ve ilgi alanlarımı biliyorum.
1
2
3
4
5
3
Kendi yeteneklerime ve ilgi alanlarıma uygun meslekleri tanıyorum.
1
2
3
4
5
4
Yetişkin olunca hangi mesleği yapmak istediğimi biliyorum.
1
2
3
4
5
5
Yetişkin olunca kendime uygun olan mesleği seçebileceğime inanıyorum.
1
2
3
4
5
6
İlgimi çeken meslekler ve bu mesleklerde yapılan işler hakkında bilgim var.
1
2
3
4
5
7
İstediğim mesleği yapabilmek için hangi okullara gitmem gerektiğini biliyorum.
1
2
3
4
5
8
Meslek seçimi ile ilgili her kaynağa ulaşabiliyorum.
1
2
3
4
5
9
Meslek seçimi konusunda ailem benim görüşlerimi dinleyebiliyor.
1
2
3
4
5
10
Annem babam meslek seçiminde bana yardımcı olabiliyorlar.
1
2
3
4
5
11
Öğretmenlerim meslek seçiminde bana yardımcı olabiliyorlar.
1
2
3
4
5
12
Yetişkin olunca hangi mesleği yapacağım konusunda geleceğe ümitle bakıyorum.
1
2
3
4
5
No
Her bir ifadede belirtilenler sana ne derecede uygun?
Ön Test
Son Test
Seçenekler
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Biraz Uygun
4
2,2
7
3,8
Orta Derecede Uygun
49
26,6
31
16,8
Bir Hayli Uygun
131
71,2
108
58,7
-
-
38
20,7
184
100,0
184
100,0
Tamamen Uygun
Toplam
Ön Test
Son Test
Seçenekler
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Biraz Uygun
2
2,1
6
6,3
Orta Derecede Uygun
40
42,1
24
25,3
Bir Hayli Uygun
53
55,8
53
55,8
-
-
12
12,6
95
100,0
95
100,0
Tamamen Uygun
Toplam
İlköğretim ve lise olmak üzere
pilot uygulama yapılan 12
okuldan örneklem olarak ele
alınan üçünün değerlendirme
sonuçlarında; öğrencilerin meslek
seçimi algılarında olumlu bir
değişim görülmüştür.
Download

Sunum Dosyasi