GİRESUN LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
FAALİYETİN KONUSU
Eğitim ortamında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonunun
kurulması
Eğitim ortamında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul eylem planının
hazırlanması
Okul Eylem Planının okulun web sayfasında yayınlanması
Okul eylem planı, yürütülecek iş ve işlemler, komisyonun çalışmaları yapacak olduğu konu
başlıkları hakkında komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi
Risk Altındaki Çocukların tespit ve takip edilmesi, bireysel görüşmeler gerçekleştirilmesi
TARİH
Aralık 4. Hafta
FAALİYETİ YÜRÜTECEK
GÖREVLİLER
Okul Yönetimi
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE
KURULUŞLAR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Aralık 4. Hafta
Okul Komisyonu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ocak 1. Hafta
Ocak 1. Hafta
Okul Yönetimi
Yıl Boyunca
Okul Komisyonu
Okul Komisyonu ve Rehberlik
Servisleri
Okul Yönetimi
Okul Komisyonu ve Rehberlik
Servisi
Sınıf Rehber Öğretmenleri ve
Okul Rehberlik Servisi
İl Emniyet Müdürlüğü-Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Okul içinde ve okul çevresinde güvenliğin sağlanması
Devamsızlık sorunların tespiti, devamsızlığını aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
velilerin bilgilendirilmesi
Şiddete tanık olan, şiddete maruz kalan çocukların tespiti, görüşmelere alınması, gerektiği
hallerde adli süreçlerin başlatılması
Yıl Boyunca
Yıl Boyunca
Öğrencilere; arkadaş ilişkileri, etkili reddetme davranışı, hayır diyebilme, akran baskısına karşı
koyma gibi yaşam becerileriyle ilgili olarak sınıf rehberlik saatlerinde etkinlikler
gerçekleştirilmesi
Ailelerin, çocukların izlemeleri, arkadaşlarını tanımaları, etkili iletişim kurmaları ve bağımlılık
ile ilgili bilgilendirilmeleri
Zararlı Alışkanlıklar ve Korunma Yöntemleri Hakkında öğrencilerin bilgilendirilmeleri
Yıl Boyunca
Sınıf Rehber Öğretmenleri
Yıl Boyunca
İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İl Emniyet Müdürlüğü
Okulda ve çevresinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının önüne geçilmesi için gerekli
önlemlerin alınması
Okul güvenliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması
Yıl Boyunca
Sınıf Rehber Öğretmenleri ve
Rehberlik Servisi
Okul Rehberlik Servisi-İl
Emniyet Müdürlüğü-İl Sağlık
Müdürlüğü
Okul Yönetimi
İl Emniyet Müdürlüğü
14
Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili olarak bilgi akışının sağlanması için
broşür ve afiş çalışmaların gerçekleştirilmesi
Yıl Boyunca
15
Faaliyet raporlarının Giresun Rehberlik Araştırma Merkezine gönderilmesi
Okul Yönetimi ve İl Emniyet
Müdürlüğü
Okul Rehberlik Servisi-il
Emniyet Müdürlüğü-İl Sağlık
Müdürlüğü
Okul Rehberlik Servisi
8
9
10
11
12
13
Sait Çınar
Müdür Yrd.
İsmail Demirel
Psk. Dan. Ve Reh. Öğrt
Yıl Boyunca
Yıl Boyunca
Yıl Boyunca
Ocak 2. Hafta
Mayıs 4. Hafta
Eğitim Ortamlarında Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık İle Mücadele Okul Komisyonu
Ünal Koca
Ahmet Çınar
Özlem Kurt
Psk. Dan. Ve Reh. Öğr
Din Kült. Ah. Bil.
Felsefe
İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İl Emniyet
Müdürlüğü-Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü
Rehberlik Araştırma Merkezi
İl Emniyet Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü
Rehberlik Araştırma Merkezi
Caner Akdağ
Beden Eğitimi
Nurgül Hıdımoğlu
Türk Dili ve Edebiyatı
15/12/2014
UYGUNDUR
Ali Kemal KILIÇASLAN
OKUL MÜDÜRÜ
Download

Madde Bağımlılığı İlgili Mücadele Planı