CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DİKAB GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
II. SINIF
I. SINIF
PERġEMBE
ÇARġAMBA
SALI
Pazartesi
A
CUMA
II. ÖĞRETİM
SAAT
SAAT
GÜN
I. ÖĞRETİM
A
II. SINIF
B
A
B
09:00-09:45
EB GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AĢık EV
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
17:00-17:45
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAli DURAN
09:50-10:35
EB GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AĢık EV
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
17:50-18:35
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAli DURAN
10:45-11:30
EB GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AĢık EV
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
19:05-19:50
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAliDURAN
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
11:35-12:20
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.Muhammet Ali DURAN
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
19:55-20:40
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAliDURAN
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
13:15-14:00
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAliDURAN
20:50-21:35
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Osman ERTUĞRUL
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Ömer DERELĠOĞLU
14:05-14:50
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Ömer DERELĠOĞLU
21:40-22:25
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Osman ERTUĞRUL
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Ömer DERELĠOĞLU
15:05-15:50
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Ömer DERELĠOĞLU
15:55-16:40
BĠLGĠSAYAR - Öğr.Gör.Yüksel YUCA
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Ömer DERELĠOĞLU
09:00-09:45
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.Muhammet Ali DURAN
DĠN PSKLJ. - Yrd.Doç.Dr.M.Nur PAKDEMĠRLĠ
17:00-17:45
FEL. GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
DĠN PSKLJ. - M.Nur PAKDEMĠRLĠ
09:50-10:35
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.Muhammet Ali DURAN
DĠN PSKLJ. - Yrd.Doç.Dr.M.Nur PAKDEMĠRLĠ
17:50-18:35
FEL. GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
DĠN PSKLJ. - M.Nur PAKDEMĠRLĠ
10:45-11:30
DĠN PSKLJ. - Yrd.Doç.Dr.M.Nur PAKDEMĠRLĠ
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAliDURAN
19:05-19:50
11:35-12:20
DĠN PSKLJ - Yrd.Doç.Dr.M.Nur PAKDEMĠRLĠ
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAliDURAN
19:55-20:40
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.Muhammet Ali DURAN
FEL. GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Osman ERTUĞRUL
FEL. GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
13:15-14:00
KOBB I - Yrd.Doç.Dr.Muhamet Ali DURAN
20:50-21:35
14:05-14:50
KOBB I - Yrd.Doç.Dr.Muhamet Ali DURAN
21:40-22:25
15:05-15:50
KOBB I - Yrd.Doç.Dr.Muhamet Ali DURAN
15:55-16:40
TDB I - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
KOBB III - Yrd.Doç.Dr.MuhammetAli DURAN
ARAPÇA III - Öğr.Gör.Ömer DERELĠOĞLU
09:00-09:45
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
17:00-17:45
DĠN PSKLJ. -Yrd.Doç.Dr.M.Nur PAKDEMĠRLĠ
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
09:50-10:35
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
17:50-18:35
DĠN PSKLJ. -Yrd.Doç.Dr.M.Nur PAKDEMĠRLĠ
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
10:45-11:30
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
19:05-19:50
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
11:35-12:20
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
19:55-20:40
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
13:15-14:00
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
20:50-21:35
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
21:40-22:25
BĠLGĠSAYAR - Prof.Dr.Özhan KAYACAN
14:05-14:50
15:05-15:50
PSK GĠRĠġ - Prof.Dr.Halit EV
15.55-16:40
PSK GĠRĠġ - Prof.Dr.Halit EV
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
09:00-09:45
FEL.GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
17:00-17:45
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
09:50-10:35
FEL.GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
17:50-18:35
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
10:45-11:30
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
FEL.GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
19:05-19:50
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
11:35-12:20
B.A.YÖNTEMLERĠ - Yrd.Doç.Dr.Hacer AġIK EV
FEL.GĠRĠġ - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
19:55-20:40
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
13:15-14:00
ARAPÇA III - Ög.Gör.Osman ERTUĞRUL
20:50-21:35
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
14:05-14:50
ARAPÇA III - Ög.Gör.Osman ERTUĞRUL
21:40-22:25
ÖĠY - Prof.Dr.Halit EV
KELAM - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
15:05-15:50
ARAPÇA III - Ög.Gör.Osman ERTUĞRUL
15:55-16:50
TDB I - Yrd.Doç.Dr.Ekan KURT
09:00-09:45
ARAPÇA I - Öğr.Gör.Osman ERTUĞRUL
17:00-17:45
09:50-10:35
ARAPÇA I - Öğr.Gör.Osman ERTUĞRUL
17:50-18:35
10:45-11:30
ARAPÇA I - Öğr.Gör.Osman ERTUĞRUL
19:05-19:50
11:35-12:20
TDB I - Yrd.Doç.Dr.Erkan KURT
19:55-20:40
13:15-14:00
Hz. Muhammedin Hayatı - Öğ.Gör.Masum OCAK
20:50-21:35
14:05-14:50
Hz. Muhammedin Hayatı - Öğ.Gör.Masum OCAK
21:40-22:25
15:05-15:50
Ata.Ġlke ve Ġnk.Tarihi - Öğ.Gör.Masum OCAK
15:55-16:50
Ata.Ġlke ve Ġnk.Tarihi - Öğ.Gör.Masum OCAK
NOT: Alttan Dersler 1. Sınıf A Şubesinde Verilecektir.
Download

I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM - İlahiyat Fakültesi