2014 YILI 3. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
21/11/2014 KARAR NO: 2014- 369
2015 mali yılı gelir tarifesine ilave edilmek üzere Katı Atık Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde belirlenerek
kabulüne Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Burak Ali SARI, Nazif BOZKURT, Sabri YAŞAR,
Levent ACARTABAK, Ayşe Nazmiye Binnur DİKMEN, Tarık ERDİL, Çetin SÖZER, Merih Hacer
TURGUT, Burhan İMREN, Demet Karakaş YAĞCI, Orkun VİDİNLİ, Emine Oya ÖZARKON, Soner
ACAR) red oyu kullanmıştır. 21/11/2014
2015 MALİ YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ
Gelir Cinsi
Kırsal Mahalleler (Hane Başına)
Ev Aboneleri (Hane Başına)
Ticari Aboneler (Aşağıdaki nitelik dışında kalan ticari aboneler)
50 m²’den büyük eğlence yerleri
50 m²’den küçük eğlence yerleri
Pansiyonlar
Özel Okullar ve Özel Yurtlar
Poliklinikler
Aile Hekimleri
5 Yıldızlı Oteller ve 10.000m² üstü kamp yerleri
3-4 Yıldızlı Oteller
Diğer Oteller
Hipermarketler (5.000 m²’dahil ve üzeri)
Hipermarketler (5.000 m²’den az )
Bankalar
Fabrikalar ve Spor Tesisleri
Gaziler, şehit aileleri ve cami katı atıkları muaftır.
0 tüketim muaftır. 1m3 dahi tüketim olsa katı atık bedeli tahakkuk ettirilecektir.
Necdet UYSAL
Belediye Meclis Başkanı
Hadiye EROK
Meclis Katibi
Bedeli (KDV Dahil)
1,00 TL/ay
2,00 TL/ay
3,00 TL/ay
50,00 TL/ay
10,00 TL/ay
25,00 TL/ay
50,00 TL/ay
25,00 TL/ay
10,00 TL/ay
2.500,00 TL/yıl
1.200,00 TL/yıl
500,00 TL/yıl
3.000,00 TL/yıl
2.000,00 TL/yıl
500,00 TL/yıl
200,00 TL/yıl
Sevda PADEM
Meclis Katibi
Download