(2014 Yılı Süre Uzatım İşlem Bedelini Yeni Satış Belgesi Başvuru Bedeli Şeklinde Kurum
Hesabına Yatıran GERÇEK KİŞİLER İÇİN Bedel İade Talep Dilekçesi Örneği)
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya ANKARA
Kurumunuz tarafından düzenlenmiş …………….. sicil numaralı satış belgesini haiz
satıcıyım.
Söz konusu belge için 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini yanlışlıkla yeni belge
başvuru bedeli şeklinde (T.C. Kimlik numaramı beyan ederek) Kurumunuz hesabına yatırdım.
Belgem için 2014 yılında ödemem gereken süre uzatım işlem bedelini ayrıca Kurum
sicil numarasını beyan ederek, doğru şekilde hesabınıza yatırmış bulunmaktayım.
Hatalı olarak (T.C. Kimlik numaramı / vergi numaramı beyan ederek) yatırdığım
bedelin aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına gönderilmek suretiyle iade edilmesini arz
ederim. (…./…./2014)
Ad, Soyad, İmza
Hatalı Ödemeye İlişkin
Dekont Bilgileri:
Şube Kodu
:____
Dekont Tarihi
: _ _ / _ _ / 2014
Dekont No
: F_ _ _ _ _
Tutar
: _ _ _ _ _ TL
Hatalı Ödeme Yapan
Kişiye İlişkin Bilgiler:
T.C. Kimlik No
: ___________
Adres
: ……………………………………………………
İl / İlçe
: …………………… / …………………………….
Telefon No
:___-___ __ __
İade Yapılması İstenen
Banka Hesabına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………...
Banka Hesap No (IBAN)
: TR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dilekçe Eki Evrak:
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Ödemeye İlişkin Dekont Örneği
(2014 Yılı Süre Uzatım İşlem Bedelini Yeni Satış Belgesi Başvuru Bedeli Şeklinde Kurum
Hesabına Yatıran TÜZEL KİŞİLER İÇİN Bedel İade Talep Dilekçesi Örneği)
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya ANKARA
Kurumunuz tarafından düzenlenmiş …………….. sicil numaralı satış belgesini haiz
tüzel kişiliğiz.
Söz konusu belgenin 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini yanlışlıkla yeni belge
başvuru bedeli şeklinde (Vergi numarası beyan edilerek) Kurumunuz hesabına yatırılmıştır.
2014 yılında ödememiz gereken süre uzatım işlem bedelini ayrıca Kurum sicil
numarası beyan ederek, doğru şekilde hesabınıza yatırmış bulunmaktayız.
Hatalı olarak (vergi numarası beyan edilerek) yatırdığımız bedelin aşağıda bilgileri yer
alan banka hesabına havale/EFT yapılmak suretiyle iade edilmesini arz ederim. (…./…./2014)
Ad, Soyad, İmza, Kaşe
(Tüzel Kişilik İmza Yetkilisi)
Hatalı Ödemeye İlişkin
Dekont Bilgileri:
Şube Kodu
:____
Dekont Tarihi
: _ _ / _ _ / 2014
Dekont No
: F_ _ _ _ _
Tutar
: _ _ _ _ _ TL
Hatalı Ödeme Yapan Tüzel
Kişiye İlişkin Bilgiler:
Tüzel Kişilik Unvanı :
Vergi No
: ___________
Adres
: ……………………………………………………
İl / İlçe
: …………………… / …………………………….
Telefon No
:___-___ __ __
İade Yapılması İstenen
Banka Hesabına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………...
Banka Hesap No (IBAN)
: TR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dilekçe Eki Evrak:
1) Tüzel kişilik imza yetkilisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
2) İmza yetkilisi olduğunu gösterir belge örneği (imza sirküleri, vekaletneme vs.)
3) Ödemeye İlişkin Dekont Örneği
(Sadece Tütün Mamulü veya Sadece Alkollü İçki Satışı Yapmasına Rağmen, uzantısı P
veya T olan Satış Belgesi İçin 2014 Yılı Süre Uzatım İşlem Bedelini BELGE
DEĞİŞTİRME İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE Kurum Hesabına Yatıran GERÇEK
KİŞİLER İÇİN Fark Bedeli İade Talep Dilekçesi Örneği)
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya ANKARA
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren …………….(P / T)
sicil numaralı satış belgem için 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına
yatırdıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğüne yapmış olduğum
başvuru üzerine, mevcut belgemi ……………….. (PI/Pİ/TT/Tİ) sicil numaralı satış belgesi ile
değiştirmiş bulunmaktayım.
Tütün mamulü veya alkollü içki ürün gruplarından sadece tütün mamullerinin / sadece
alkollü içkilerin satışını yapıyor olmam nedeniyle, yapılan satıcılık türü değişikliği sonucu
düzenlenen yeni belge için ödemem gereken bedel ile ödemiş olduğum süre uzatım işlem
bedeli arasındaki fark tutarının aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına havale/EFT yapılmak
suretiyle iade edilmesini arz ederim. (…./…./2014)
Ad, Soyad, İmza
Değişiklik İşlemi Öncesinde
(İlk Belge İçin) Yapılan
Süre Uzatım İşlem Ödemesine İlişkin
Dekont Bilgileri:
Şube Kodu
:____
Dekont Tarihi
: _ _ / _ _ / 2014
Dekont No
: F_ _ _ _ _
Tutar
: _ _ _ _ _ TL
Süre Uzatım İşlemi Ödemesi
Yapan Kişiye İlişkin Bilgiler:
T.C. Kimlik No
: ___________
Adres
: ……………………………………………………
İl / İlçe
: …………………… / …………………………….
Telefon No
:___-___ __ __
İade Yapılması İstenen
Banka Hesabına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………...
Banka Hesap No (IBAN)
: TR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dilekçe Eki Evrak:
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Ödemeye İlişkin Dekont Örneği
(Sadece Tütün Mamulü veya Sadece Alkollü İçki Satışı Yapmasına Rağmen, uzantısı P
veya T olan Satış Belgesi İçin 2014 Yılı Süre Uzatım İşlem Bedelini BELGE
DEĞİŞTİRME İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE Kurum Hesabına Yatıran TÜZEL KİŞİLER
İÇİN Fark Bedeli İade Talep Dilekçesi Örneği)
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya ANKARA
Tüzel kişiliğimize ait olan ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin birlikte satışına izin
veren …………….(P / T) sicil numaralı satış belgemiz için 2014 yılı süre uzatım işlem
bedelini Kurum hesabına yatırdıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe
Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvuru üzerine, mevcut belgemizi ………………..
(PI/Pİ/TT/Tİ) sicil numaralı satış belgesi ile değiştirmiş bulunmaktayız.
Tütün mamulü veya alkollü içki ürün gruplarından sadece tütün mamullerinin / sadece
alkollü içkilerin satışını yapıyor olmamız nedeniyle, yapılan satıcılık türü değişiklii sonucu
düzenlenen yeni belgemiz için ödememiz gereken bedel ile ödemiş olduğumuz süre uzatım
işlem bedeli arasındaki fark tutarının aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına havale/EFT
yapılmak suretiyle iade edilmesini arz ederim. (…./…./2014)
Ad, Soyad, İmza, Kaşe
(Tüzel Kişilik İmza Yetkilisi)
Değişiklik İşlemi Öncesinde (İlk Belge İçin)
Yapılan Süre Uzatım İşlem Ödemesine İlişkin
Dekont Bilgileri:
Şube Kodu
:____
Dekont Tarihi
: _ _ / _ _ / 2014
Dekont No
: F_ _ _ _ _
Tutar
: _ _ _ _ _ TL
Süre Uzatım İşlemi Ödemesi
Yapan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:
Tüzel Kişilik Unvanı :
Vergi No
: ___________
Adres
: ……………………………………………………
İl / İlçe
: …………………… / …………………………….
Telefon No
:___-___ __ __
İade Yapılması İstenen
Banka Hesabına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………...
Banka Hesap No (IBAN)
: TR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dilekçe Eki Evrak:
1) Tüzel kişilik imza yetkilisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
2) İmza yetkilisi olduğunu gösterir belge örneği (imza sirküleri, vekaletneme vs.)
3) Ödemeye İlişkin Dekont Örneği
(Yeni Satış Belgesi Başvuru Bedelini Kurum Hesabına Yatıran, Ancak Herhangi Bir
Gerekçeyle Belge Başvurusu Reddedilen ve Adına Belge Düzenlenmeyen GERÇEK
KİŞİLER İÇİN Yeni Başvuru Bedeli İade Talep Dilekçesi Örneği)
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya ANKARA
Satış belgesi başvurusunda bulunmak üzere Kurumunuz hesabına yeni belge başvuru
bedeli yatırmış olmama rağmen, başvurumun reddedilmiş olması / başvuru yapmaktan
vazgeçmiş olmam nedeniyle adına belge düzenlenmemiştir.
Bahis konusu başvuru için Kurumunuz hesabına yatırmış olduğum bedelin, bilgileri
yer alan banka hesabına havale/EFT yapılmak suretiyle iade edilmesini arz ederim.
(…./…./2014)
Ad, Soyad, İmza
Yeni Belge Başvuru Bedeli
Dekont Bilgileri:
Şube Kodu
:____
Dekont Tarihi
: _ _ / _ _ / 2014
Dekont No
: F_ _ _ _ _
Tutar
: _ _ _ _ _ TL
Başvuru Yapan Kişiye İlişkin Bilgiler:
T.C. Kimlik No
: ___________
Adres
: ……………………………………………………
İl / İlçe
: …………………… / …………………………….
Telefon No
:___-___ __ __
İade Yapılması İstenen
Banka Hesabına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………...
Banka Hesap No (IBAN)
: TR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dilekçe Eki Evrak:
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Ödemeye İlişkin Dekont Örneği
(Yeni Satış Belgesi Başvuru Bedelini Kurum Hesabına Yatıran, Ancak Herhangi Bir
Gerekçeyle Belge Başvurusu Reddedilen ve Adına Belge Düzenlenmeyen TÜZEL
KİŞİLER İÇİN Yeni Başvuru Bedeli İade Talep Dilekçesi Örneği)
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya ANKARA
Satış belgesi başvurusunda bulunmak üzere Kurumunuz hesabına yeni belge başvuru
bedeli yatırmış olmamamıza rağmen, başvurumuzun reddedilmiş olması / başvuru yapmaktan
vazgeçmiş olmamız nedeniyle tüzel kişiliğimiz adına belge düzenlenmemiştir.
Bahis konusu başvuru için Kurumunuz hesabına yatırmış olduğumuz bedelin, bilgileri
yer alan banka hesabına havale/EFT yapılmak suretiyle iade edilmesini arz ederim.
(…./…./2014)
Ad, Soyad, İmza, Kaşe
(Tüzel Kişilik İmza Yetkilisi)
Yeni Belge Başvuru Bedeli
Dekont Bilgileri:
Şube Kodu
:____
Dekont Tarihi
: _ _ / _ _ / 2014
Dekont No
: F_ _ _ _ _
Tutar
: _ _ _ _ _ TL
Başvuru Yapan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:
Tüzel Kişilik Unvanı :
Vergi No
: ___________
Adres
: ……………………………………………………
İl / İlçe
: …………………… / …………………………….
Telefon No
:___-___ __ __
İade Yapılması İstenen
Banka Hesabına İlişkin Bilgiler:
Hesap Sahibinin Adı, Soyadı : ………………………………………………………...
Banka Hesap No (IBAN)
: TR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dilekçe Eki Evrak:
1) Tüzel kişilik imza yetkilisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
2) İmza yetkilisi olduğunu gösterir belge örneği (imza sirküleri, vekaletneme vs.)
3) Ödemeye İlişkin Dekont Örneği
Download

(2014 Yılı Süre Uzatım İşlem Bedelini Yeni Satış Belgesi