LİSANS SINAVI ADAY BAŞVURU FORMU
FORM NO:04
*Sınav adayının adı soyadı: …………………………………………………………………...
*Doğum yeri ve tarihi : ………………………………………………………………………..
*İşi: …………………………………………..*Okulu:………………………………………...
*Adresi:………………………………………………………………………………………...
*Cep Telefonu:……………………… *E-mail:………………………….Fax……………………….
*Bağlı olduğu binicilik kulübü:………………………………………………………………..
*Gireceği Sınavın Türü A Sınavı (yazılı + at terbiyesi testi)….
A Sınavı (yazılı) ….
A Sınavı (at terbiyesi testi)
P Pony….
*Branşı………..
Şu ana kadar beraber çalıştığı tüm eğitmenlerin adı (var ise):……………………………………………….
Kaç yıldır at bindiği:…………………………………………………………………………….
*Sınava gireceği atının adı ve yaşı:…………………………………………………………….
Yaptığı başkaca sporlar:…………………………………………………………………………
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve sınava hazır olduğumu beyan ile başvurumun kabulünü rica
ederim.
*Tarih: ……………………………
* İmza: ……………………….
*Kulübümüz, ………………………………………………………………………………….. yukarıda adı
geçen:
Kulübümüzün üyesi
Diğer bir kulüp üyesi
Dışarıdan, ferdi,
Adayın başvurusu incelenmiş, bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmiş ve kendisinin sınav şartlarını iyi
anlamış olduğuna inanarak tarafımızdan sınav için önerilmesinde bir sakınca bulunmadığı kanaatına
varmıştır.
Bizler de Kulüp olarak, bu sınav için, şartlarına uygun olarak hazır olduğumuzu beyan ile, başvurumuzun
tarafınızdan incelenerek gün verilmesi, hususunda ilgilerinizi rica ederiz.
*Kulüp adına yetkili :
Adı – soyadı …………………………...Görevi…………………………İmza………………...
*Kulübün önereceği uygun bir saha ve sınav yeri önerisi: ……………………………………
* Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. LİSANS SINAVI ADAY BAŞVURU FORMUNUN İMZALANARAK FEDERASYON TEKNİK İŞLER
BÖLÜMÜNE ELDEN VEYAHUT POSTA ARACILIĞI İLE SUNULMASI ZORUNLUDUR. YABANCI
UYRUKLU SPORCULARIN İLAVETEN PASAPORT NUMARASI VE GEÇERLİLİK TARİHİNİ
İÇERİR PASAPORT FOTOKOPİLERİNİ SUNMALARI GEREKTİR./ License Exam Candidate
Participation Form must be signed and be submitted to TBF Technical Department
either in person or via mail. Foreigners must present passport copies containing
passport number and duration.
2. LİSANS SINAV BEDELİNİN FEDERASYON’UN WEB SİTESİNDEN ONLİNE OLARAK
ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR./ License Exam Fee must be paid through TBF
website.
3. LİSANS SINAVLARINA GİRMEK İSTEYEN SPORCULARIN LİSANS TESCİL VEYA
VİZE İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. LİSANS TESCİL
VEYA VİZE İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAYAN SPORCULAR LİSANS SINAVLARINA
GİREMEZLER./Those who are willing to enter for License Exams must have already
completed licence and/or visa procedures. Those who did not applied for licence
and/or visa procedures may not enter for License Exams.
4. FEDERASYON YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGİ BELGELERİN EKSİKSİZ VE TAM
OLARAK TESLİM ALMASINI TAKİBEN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMEYE
ALACAK, KABUL EDİLEN ADAYLAR İÇİN SINAV TARİHİ, YERİ VE KATILIMCI
LİSTESİ FEDERASYON’UN RESMİ WEB SİTESİNDEN DUYURULACAKTIR./ TBF
shall only consider applications following receipt of full documentation and
information. TBF shall announce list of admitted participants and exam datesplaces through TBF website.
5. BAŞVURU SAHİBİ İŞBU BAŞVURU FORMU VE EKİNDE YER ALAN EVRAKIN HER
BAKIMDAN DOĞRUYU VE GERÇEĞİ YANSITMAKTA OLUP GERÇEK DIŞI VEYA
YANILTICI HİÇBİR BİLGİ, BEYAN, AÇIKLAMA İÇERMEDİĞİNİ KABUL VE BEYAN
EDER. BAŞVURU SAHİBİ TÜM BEYAN VE AÇIKLAMALARINDAN SORUMLU
OLACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. BAŞVURU SAHİBİ GERÇEK DIŞI
VEYA YANILTICI BEYAN VE AÇIKLAMALARI SEBEBİYLE OLUŞACAK HER TÜRLÜ
ZARARDAN DOLAYI SORUMLUDUR./ The Applicant hereby represents and
warrants accuracy and integrity of the information in the Application Form and its
annexes, and further represents and warrants that such documents contain no false or
misleading information, statement or declaration. The Applicant shall be liable for all
his/her statements and declarations. The applicant shall be liable for all losses and
damages that may result from his/her false or misleading statements and declarations.
6. TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BAŞVURU SAHİBİNİN SUNACAĞI BAŞVURU
FORMU VE EKİ İLE İLGİLİ ŞEKLİ İNCELEME YAPACAK OLUP ESASA İLİŞKİN
İNCELEME YAPMAYACAKTIR. TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BU
MAKSATLA HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEYECEK OLUP
OLUŞABİLECEK HASAR VE KAYBIN SORUMLULUĞUNU TAŞIMAZ./ While TBF
shall examine availability of documentation and information, TBF is not under any
obligation to make any inspection as to content and authenticity of such
documentation. TBF shall bear no liability as to losses and damages that may result
from misleading statements and declarations.
Download

Lisans Sınavı Aday Başvurusu - Form No 4