26.02.2015
Sayı
: 2015/ 130
Konu : Ba-Bs Formlarının Verilmesi Süre Uzatım Talebi
TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
2015 yılı Ocak dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname verme
sürelerinin 26 Şubat’a uzaması, ayrıca şubat ayının 28 gün olmasından kaynaklanan iş yoğunluğu
nedeniyle meslek mensuplarımızdan Ba-Bs formlarının verilme süresinin uzatılması ile ilgili
talepler gelmektedir.
Ba-Bs formlarının bildirim süresinin 10 Mart 2015 tarihine kadar uzatılması konusunda gereğini
arz ederim.
Muammer BERBEROĞLU
Başkan
Download

Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasını Talep