EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM, ÇEġĠTLĠ ÜCRETLER VE ÖDEMELER:
2014–2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ ve BAHAR YARIYILLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRTİM, KAYIT
DONDURMA,TEZ BEDELİ, VE ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
TEZSİZ
TEZLİ
TEZ UZATIM
BAŞVURU ÜCRETİ
ÖZEL ÖĞRENCİ
BAŞARISIZ DERS
KAYIT DONDURMA
İNDİRİMLER
ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
Peşinat (Kesin Kayıtta)
2. Taksit ( 09-13 Şubat 2015)
3.Taksit (15-17 Nisan 2015)
3.250 TL
1.750 TL
1.750 TL
3.250 TL
1.750 TL
1.750 TL
Süresi içinde tezini tamamlayamayan öğrencilerden, 1 yarıyıl ek süre tanınması;
Kesin kayıt tarihleri arasında öğrenim ücretinden ayrı olarak yatırılacak ön kayıt ücretidir,
Diğer Üniversitelerden gelen özel öğrencilerden ders başına,
Başarısız olunan her bir ders için,
Kayıt Dondurulacak her yarıyıl için;
Tez Bedeli (**)
2.400 TL
Kurumsal İndirim; Aynı Kamu kurumundan 10 Kişi ve üzeri kesin kayıt yaptıran öğrencilerin Kurum kimliklerini ibraz etmeleri koşulu ile indirim uygulanır.
Lisans Mezuniyet Not Ortalaması İndirimi; Lisans Mezuniyet ortalaması 4 Üzerinden 3 ve 3 üzerinde olan öğrencilere uygulanır.
Transkript (Not Belgesi) , Öğrenci Belgesi (Okuyan öğrenciler her dönem boyunca 1 adet ücretsiz; birden fazla alınırsa adet başına- Ayrılan ve Mezun
olan öğrenciler; ilişik kesildikten veya Mezun olduktan sonra 1 adet ücretsiz alabilir.)
Öğrenci Kimlik Kartı Ücreti Ücretsiz olup, Kimlik Kartı Yenileme
Diploma yenileme ücreti
Öğrenim Ücretleri İle İlgili Açıklamalar;
Toplam*
6.750 TL
9.150 TL
1.200 TL
50 TL
900 TL
675 TL
675 TL
% 15
5 TL
20 TL
100 TL
Tüm Ücretlere KDV Dahildir.
1) 30/05/2014 Tarih ve 18 no’lu Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı gereğince; 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans veya Doktora Programlarına ilk kez
başvuran öğrencilerden lisans mezuniyet not ortalaması 3 ve üzerinde olanlara %15 indirim uygulanmasına başlanmıştır. Bu indirim oranlarından sadece bir tanesi uygulanır.
2) Toplam Tezsiz eğitim ve öğretim bedeli olan 6.750 TL.; Yüksek lisans eğitim ve öğretiminin tamamını kapsamaktadır (3 yarıyıl,1.5 yıl).
3)Erken ödemelerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır,
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
Öğrenim ücretlerinde taksitlendirme veya erteleme mümkün değildir. EFT, HAVALE ve ATM çıktısı kabul edilmeyeceğinden ödemelerin aĢağıda belirtilen Halk Bankası Ģubesinden veya
diğer halk bankası Ģubelerinden HESABA giĢeden yatırılması gerekmektedir. Havale yapılmasına gerek yoktur, direk aĢağıdaki hesaba yatırılabilir. Yüksek lisans öğrencilerinin bilgileri
(T.C.Kimlik No) Banka tarafından görünmeyip sadece ön lisans ve lisans öğrencilerin bilgileri görünmektedir. EFT, Havale veya ATM kanalı ile öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 1.Katında bulunan Muhasebe birimine makbuzlarını onaylattıktan sonra Enstitüye teslim etmeleri rica edilir.
*Öğrenim Ücreti ödeme dekontuna Ad, Soyad,T.C. Kimlik no,Öğrenci Numarasını yazıp, Yüksek lisans Ofisine bir nüshasını teslim etmeniz mecburidir.
** Tez Bedeli Teze baĢlanılacağı dönemin baĢında ödenir
YÜKSEKLĠSANS ÖĞRENĠM ÜCRETĠNĠN YATIRILACAĞI BANKA ve HESAP BĠLGĠLERĠ:
T. Halk Bankası Çukurambar Ticari Şubesi / Ankara (Şube Kodu: 1311)
Kızılırmak Mahallesi,Muhsin Yazıcıoğlu .Cd. No: 29/H Giriş Katı, Çukurambar – ANKARA
Hesap Numarası: 16000053, IBAN Numarası: TR94 0001 2001 3110 0016 0000 53
YÜKSEKLİSANS YARIYIL ÜCRETLERİ
YARIYIL
Sıra No.
KAYIT OLUNAN DÖNEM
1
2006 - 2007 / GÜZ
2
2006 - 2007 / BAHAR
3
4
2007 - 2008 / GÜZ
2007 - 2008 / BAHAR
Tez Uzatım Bedeli
Başvuru Ücreti
Öğrenim Affından Gelenler (Ders Başı)
Yaz Eğitim-Öğretimi
3,500 TL.
3,500 TL.
4,200 TL.
4,600 TL.
4,600 TL.
4,600 TL.
4,900 TL.
4,900 TL.
250 TL.
350 TL.
350 TL.
5,250 TL.
275 TL.
375 TL.
550 TL.
400 TL.
5,750 TL.
575 TL.
450 TL.
750 TL.
1,000 TL.
50 TL
575 TL.
450 TL.
2012 – 2013 / GÜZ - BAHAR
6,250 TL.
Başarısız Ders Bedeli
625 TL.
500 TL.
825 TL.
1,100 TL.
50 TL.
625 TL.
5
2008 - 2009 / GÜZ
6
7
2008 - 2009 / BAHAR
2009 - 2010 / GÜZ
2009 - 2010 / BAHAR
Başarısız Ders Bedeli
Kayıt Dondurma Bedeli
Yaz Eğitim-Öğretimi
8
2010 – 2011 / GÜZ- BAHAR
Başarısız Ders Bedeli
9
Kayıt Dondurma Bedeli
Ders Başı Ücret (Yatay Geçiş)
Yaz Eğitim-Öğretimi
2011 – 2012 / GÜZ-BAHAR
Başarısız Ders Bedeli
Kayıt Dondurma Bedeli
10
Ders Başı Ücret (Yatay Geçiş)
Kayıt Dondurma Bedeli
11
Ders Başı Ücret (Yatay Geçiş)
Tez Uzatım Bedeli
Başvuru Ücreti
Öğrenim Affından Gelenler (Ders Başı)
2013 – 2014 / GÜZ - BAHAR
Başarısız Ders Bedeli
Kayıt Dondurma Bedeli
12
Ders Başı Ücret (Yatay Geçiş)
Tez Uzatım Bedeli
Başvuru Ücreti
Öğrenim Affından Gelenler (Ders Başı)
2014 – 2015 / GÜZ - BAHAR
Kayıt Dondurma Bedeli
13
EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM
BEDELĠ
Ders Başı Ücret (Yatay Geçiş)
Tez Uzatım Bedeli
Başvuru Ücreti
Öğrenim Affından Gelenler (Ders Başı)
Başarısız Ders Bedeli
KAYIT OLUNAN DÖNEM
6,750 TL.
675 TL.
675 TL.
900 TL
1,200 TL
50 TL
675 TL.
6,750 TL.
675 TL.
900 TL
1,200 TL
50 TL
675 TL.
675 TL.
1.Taksit
(TL)
2.Taksit
(TL)
3.Taksit
(TL)
TEZ BEDELĠ (TL)
450 TL.
650 TL.
650 TL.
700 TL.
950 TL.
1,300 TL.
1,600 TL.
1,600 TL.
1,750 TL.
2,000 TL.
3250 TL
1500 TL
1500 TL
-
3.250 TL 1.750 TL
2,200 TL.
1.750 TL
-
3.250 TL 1.750 TL
2,400 TL.
1.750 TL
-
2,400 TL.
Eğitim Öğretim Bedeli
1.Taksit
2.Taksit
3.Taksit
4.Taksit
2014 – 2015 / DOKTORA PROGRAMI
20,000 TL.
5,000 TL
5,000 TL
5,000 TL
5,000 TL
Başarısız Ders Bedeli
675
14
*Eğitim - Öğretim Ücretlerine KDV Dahildir.
Öğrenim ücretlerinde taksitlendirme veya erteleme mümkün değildir. EFT, HAVALE ve ATM çıktısı kabul
edilmeyeceğinden ödemelerin aşağıda belirtilen Halk Bankası şubesinden veya diğer halk bankası şubelerinden
HESABA gişeden yatırılması gerekmektedir. Havale yapılmasına gerek yoktur, direk aşağıdaki hesaba yatırılabilir.
Yüksek lisans öğrencilerinin bilgileri (T.C.Kimlik No) Banka tarafından görünmeyip sadece ön lisans ve lisans
öğrencilerin bilgileri görünmektedir.
EFT, Havale veya ATM kanalı ile öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 1.Katında bulunan
Muhasebe birimine makbuzlarını onaylattıktan sonra Enstitüye teslim etmeleri rica edilir.
Download

Eğitim-Öğretim Çeşitli Ücretler ve Ödemeler