MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
BÜTÇE BİRİMİ
ÖDENEK TALEBİ, AKTARMA VE TDMS KAYIT İŞLEMLERİ
Ödenek Kontrolü
İlgili tertipte ödenek yeterli mi?
Evet
Hayır
TDMS
ödenek aktarımı
aktarımı için
için hazırlık
hazırlık
TDMS üzerinde
üzerinde ödenek
Ödenek fazlalığı
fazlalığı bulunan,
bulunan, eksiltilebilecek
eksiltilebilecek tertiplerin
tertiplerin
Ödenek
belirlenmesi
Yapılacak aktarma bölümler arası
mı? Bölüm içi mi?
A
K
TA
R
M
AL
A
R
Bölümler arası
Bölüm içi
TDMS Analitik
Analitik Bütçe
Bütçe modülünde
modülünde aktarımın/ların
aktarımın/ların yapılması
yapılması
TDMS
(Modül üzerinde) Genel Sekreterlik
onayına sunulması
(Modül
üzerinde)
KurumKurum
Başkanlığı
(Modül
üzerinde)
Başkanlığı
onayına sunulması
Aktarma Formlarının ilgili Yöneticilerin imzasına
TDMS modülünde yapılan aktarım/ların Merkezi
TDMS modülünde yapılan aktarım/ların Merkezi
Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemine girilmesi
Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemine girilmesi
Satın alma ilgilisi tarafından Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi
Satın alma ilgilisi tarafından Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi
üzerinde bloke edilen ödeneklerin kontrolü
üzerinde bloke edilen ödeneklerin kontrolü
TDMS Analitik Bütçe modülünde ilgili ödenekteki tutarın bloke edilerek
ihale onay belgesinin düzenlenmesi,
alınan referans numarasının satın alma ilgilisine iletilmesi
Sözleşme/fatura
kesimikesimi
sonrasısonrası
TDMS'
deki blokelerin
kaldırılarak
Sözleşme/fatura
TDMS'
deki blokelerin
kaldırılarak alım sonucunun girilmesi
Download

A K TA R M AL A R A K TA R M AL A R