Dr. Deniz Akata
Hacettepe Radyoloji




Kadın pelvisi anatomisine ısınmak
Sık karşılaşılan patolojileri tanımak
Pelvik BT’de zorluklar ve tuzaklara
farkındalık
MR’ı ne zaman kullanmalı?
İLK GÖRÜNTÜLEME
Pelvik
ağrı(dismenore,menoraji
vb)
Takip (hemorajik kist)
İnfertilite,
pubertoprekoks
PMK, anormal FM
Malignensi taraması,
konj anomali Evaluation
of congenital anomalies
Excessive bleeding
Jinekolojik Malignensi
(tanı-evreleme-takip)
Pelvik ağrı veya kitle:
adenomyosis, over
kisti,torsion, TOA,
tüpler,
endometrioma,myom
Konj. Anomali
Pelvik taban
US
MRG
BT





Tanısal anlamda ideal görüntüleme yöntemi
değildir.
Uterus ve serviksin anatomik orientasyonu
optimum kalitede yapılamaz.
Tümör sınırları net değildir.
Lokal evrelemede yeri yoktur.
RT planlama ve lenf nodu takibi için
uygundur.
BT



KONTRASTSIZ
ORAL KONTRAST
IV KONTRAST
◦ 70-100ml/70.sn



TRANSVERS PLAN
5mm KK
3 PLANDA
REKONSTRÜKSİYON
MRG

ÇOK DÜZLEMLİ
◦ TRANS,SAGITTAL,
◦ KORONAL,OBLİK

KONTRAST
MADDEYE GEREK
YOK
EI
EI
FA
OI
OI
OI
PR
EI
EI
UT
II
VP
R
CX
R
EI
CX
R
V
R
VP
EI
EI
UT
II
II
RL
EI
EI
M
EI
RO
II
UT
I
I
II
RL
EI
EI
UT
RO UT
II
RL EI
II
II
M
EI
PS
II
EI
II
PS
II
II
M
LO
EI
II
II
M
EI
II
PS
EI
II
CI
PA
CI
EI
EI
SIK KARŞILAŞILAN
BULGULAR
RETROVERT UTERUS
SIK KARŞILAŞILAN BULGULAR
KORPUS LUTEUM KİSTİ
SIK KARŞILAŞILAN BULGULAR
UTERİN ARKUAT ARTER KALSİFİKASYONU
SIK KARŞILAŞILAN BULGULAR
TUBAOVARYEN APSE
SIK KARŞILAŞILAN BULGULAR
ENDOMETRİYOZİS
SIK KARŞILAŞILAN BULGULAR
ENDOMETRİUM CA
AKUT PELVİK AĞRI
GENEL ONKOLOJİK
DEĞERLENDİRME
İNSİDENTAL LEZYONLAR
AKUT PELVİK AĞRIDA TANISAL
ZORLUKLAR
KLİNİSYEN
 Örtüşen semptom ve bulgular nedeni ile
klinisyen için tanısal zorluğa yol açar!
RADYOLOG
 Komplike veya diffüz hastalık
 Farklı veya ilişkili patolojilerin birlikte
görülmesi
BT veya MR
PELVİK BT’DE İPUÇLARI
TUBAOVARYEN APSE

Mutliplanar reformat / multiplanar
görüntüleme
◦ Dönmüş pedikülü görüntüleme
◦ Torsiyone uterustan ayırt etme

Kontrastlı tetkik
◦ Periferal kontrastlanma,
◦ Büyümüş overin görüntülenmesi
PELVİK BT’DE İPUÇLARI
25 yaşında pelvik ağrısı olan hasta
PELVİK BT’DE İPUÇLARI
GİRDAP İŞARETİ
(WHIRLPOOL)
"Tip of the Iceberg"
YAĞ, KALSİFİKASYONGÖLGE
SAÇ
YAĞ
SIVI
TUZAK:Gayta ve gaz ile dolu rektosigmoidi taklit
eden konkav akustik gölge
Nature Photographer Ralph A.
Clevenger.
SAĞ ADNEKS OLARAK İŞARETLENEN YAPI:
REKTUM GAZI?
DERMOİD KİST?

56 Y; paraneoplastik sendrom
nedeni ile araştırılıyor.
OVERKANSERİ
57y;TAH,
Pelvik kitle; over
kitlesi?vajinal kafta
rekkürens?
TAH+BSO sonrası kontrol
REZİDÜ ROUND LİGAMAN
DAHA SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR
ŞİMDİLİK BU KADAR
TEŞEKKÜRLER
Download

Kadın Pelvisinin Görüntülemesinde Tuzaklar, İpuçları ve Algoritma