TIBBI VE AROMATIK BITLILER BIRIMI
Birimimiz doğal floradan aşırı toplanma sonucu baskı altında
olan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin kültüre alınması, Orta
Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilmeleri ekonomik görülenlerin ıslah edilerek tarımımıza kazandırılması amacıyla araştırmalarını
sürdürmektedir.
Birimimizde çok sayıda spontan melez tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) hattı ile yerli ve yabancı İstanbul kekiği (Origanum
vulgare var. hirtum) ve reyhan (Ocimum basilicum) hatları bulunmaktadır. Bu hatlar çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında kullanılmaktadır.
Tıbbi adaçayı (Salvia Officinalis L.) Gözlem Bahçeleri (Gölbaşı-Yenimahalle)
Oğulotu (Melissa officinalis L.) deneme parselleri, Gölbaşı-İkizce
Gelişmiş birçok ülkeye kıyasla son derece sınırlı sayıda bulunan
tıbbi ve aromatik bitki tescilli tohumluk ve sentetik varyete sayımızın arttırılması ve ilgili yetiştiricilere yüksek verim, kalite ve
uçucu yağ oranlarına sahip bitki tohumlarının temininin kolaylaştırılmasını hedeflemektedir.
Reyhan (Ocimum basilicum) Gözlem bahçesi
Yenimahalle’de çok yıllık ve tek yıllık bitkilerden oluşan bir de
tıbbi ve aromatik bitkiler koleksiyon bahçesi bulunmaktadır.
2014 yılında başlayacak olan projeyle koleksiyon bahçesine 80
civarında yeni türün ilave edilerek agromorfolojik karakterizasyonlarının yapılması, Ulusal gen bankalarımızda tohum ve herbaryumlarının muhafazası çalışmalarına başlanacaktır. Tıbbi bitkiler laboratuarında bulunan neo-clevenger uçucu yağ aparatıyla
aromatik bitkilerde uçucu yağ oranları da tespit edilebilmektedir.
18
ÇEŞİT KATALOĞU
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
gören biberiye bitkisinin dünyada tescil edilmiş çeşitleri bulunmaktadır. Projeyle ülkemiz doğal florasında biberiye bitkisinin
yaygın görüldüğü İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Hatay
illerinden toplanan populasyonlardan seçilecek yüksek drog yaprak verimli ve uçucu yağ oranına sahip 3-4 hattın geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Orta Anadolu Bölgesi’ne Adapte olabilecek İstanbul kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) Germplazmlarının Verim ve Kalite
Özelliklerinin belirlenerek Genetik Karakterizasyonlarının Araştırılması projesi (2014-2017).
Projeyle Orta Anadolu Bölgesi’ne adapte olabilecek yüksek herba, drog verimi ile uçucu yağ oranı ve verimine sahip ‘Carvacrol’
ve ‘thymol’ kemotipinde İstanbul kekiği (Origanum vulgare var.
hirtum) ileri hat ve çeşitlerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Ümitvar olarak belirlenen genotiplerde moleküler markör teknikleri kullanılarak populasyonlar arası genetik karakterizasyona
bakılacaktır. Genetik karakterizasyon çalışmaları Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji laboratuvarlarında
tespit edilecektir.
Birimimizde Yürütülmekte Olan Diğer Projeler
Yüksek Drog Yaprak Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Sahip Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) hatlarının geliştirilmesi Projesi
Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ballıbabagiller familyasından
çok yıllık çalı formunda bir bitki olup %1-2.5 oranında uçucu
yağa sahiptir. Ülkemizde halen doğal floradan toplanarak işlem
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
ÇEŞİT KATALOĞU
19
Download

tıbbi ve aromatik bitliler birimi