KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Ceren CER
Ünvan
Ziraat Mühendisi
Telefon
Doğum Tarihi-Yeri
0 (232) 3880030-168
[email protected]
[email protected]
1985 - Antalya
Bölümü
Bitki Hastalıkları (Fitopatoloji)
Birimi
Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıkları Laboratuvarı
Çalışma Konusu
Endüstri ve Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları
E-mail
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Ege Üniversitesi
Bitki Koruma Anabilim Dalı / 2011
Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü / 2008
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil/Derecesi
KPDS
İngilizce
ÜDS
63.75
YDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/Ünvan/Kurum)
2011-Devam / Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıkları Laboratuvarı / Bornova Zirai Mücadele Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
Karagöz, C. ve Tosun, N., 2011. Karpuzda Tohum Kaynaklı Zamklı Gövde Çürüklüğü [ Didymella bryoniae
(Auersw.) Rehm (syn. Mycosphaerella melonis (Pass.) Chiu & J. C. Walker)] Hastalığının
Savaşımında İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bornova-İzmir (Yayınlanmamış).
Tepedelen, G. ve Karagöz, C., 2014. İzmir İli’nde Bazı Süs Bitkilerinde Görülen Fungal Hastalıklar. V.
Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, Yalova.
Projenin Adı
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
: Denizli ve Manisa İllerinde Kekik (Origanum spp.)
Alanlarında Görülen Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların
Belirlenmesi, Önemli Olanların Mücadelesine Yönelik
Araştırmalar
: 2013-2015
: TAGEM
: Yardımcı
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Fide Kök
Çürüklüğü Hastalığına Karşı Etkilerinin Belirlenmesi
2013-2014
TAGEM
Yardımcı
Karaburun İlçesinde Nergis ve Sümbül Yetiştiriciliğinde
Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri
2013-2014
Mülga İzmir İl Özel İdaresi Müdürlüğü
Yardımcı
Download

Ceren CER