AS-HRZ SABİT YATAY YAŞAM HATTI
TEKNİK FÖY
Sayfa1/3
AS-HRZ SABİT YATAY YAŞAM HATTI
Sistem Tanımı:
AS-HRZ Sabit Yatay Yaşam Hattı, bina çatılarında güvenli çalışmayı sağlayan,
koruma sistemidir.
paslanmaz
çelik
halatlı
sabit
düşüş
Sistem, tamamen paslanmaz çelikten mamul ana ve ara ankraj noktaları, entegre karabinalı halat kavrayıcı, gerdirme
aparatı, şok emici ve paslanmaz çelik halattan oluşmaktadır. Ankraj bağlantı noktaları, çatı tipine göre değişiklik
göstermektedir. Çelik, beton, membran, trapez çatı tiplerine göre montaj yöntemi ve bağlantı elemanları farklıdır.
Paslanmaz çelik halat gerdirme aparatı vasıtasıyla gerilerek her 10 m.’de bir ara ankrajlarla klavuzlanmaktadır. Bu sayede
halatın titreşimi ve yıpranması önlenerek laynda kalması sağlanır.
Çatı üzerinde hareket eden kişi, emniyet kemerinin sırt bağlantı halkasını, karabina ve kanca vasıtasıyla çelik halat
üzerinde hareketli olan halat kavrayıcıya geri sarımlı düşüş durdurucu ya da güvenlik halatıyla bağlamak suretiyle yatay
düzlemdeki hareketini elleri serbest olarak kesintisiz ve güvenli bir biçimde sağlayabilir. Halat kavrayıcı ve halatı
klavuzlayan ara ankrajların özel dizaynı sayesinde, ara noktalarda takılmadan kesintisiz bir hareket sağlanabilir. Ana ankraj
noktasına bağlanan yaylı bir sistem olan şok emici, herhangi bir düşme anında kişi üzerinde oluşan ani darbe etkisini
sönümleyerek olası bir yaralanmayı önler.
Uygulama alanları; endüstriyel tesisler, oteller, konutlar, iş merkezleri başta olmak üzere çatı üzerinde çalışma gerektiren
tüm yapılardır.
Sistem DIN EN 795 C standardına uygun olarak, kişinin yatay düzlemde hareket ederken yüksekten düşmesini önlemek
amacıyla tasarlanmıştır.
AS-HRZ SABİT YATAY YAŞAM HATTI
TEKNİK FÖY
Yaşam hattının çatıya ilk
bağlantı noktası olan
HMA-100 Ana Ankraj,
bağlantı braketleri ve
mapadan
oluşur.
Mapaya halat bağlantısı
klemenslerle sağlanır.
HIA-100 Ara Ankraj,
10 m.de bir halatı
klavuzlamak
için
kullanılır.
Montaj
braketlerine
sabitlenen
boru
içerisinden
halat
güvenli bir şekilde
geçirilir.
Halatın
titreşimini engeller ve
laynda
kalmasını
sağlar.
Sayfa2/3
HIA-100-90
Ara Ankraj,
halatın güvenli bir şekilde 900
dönüşü için kullanılır. Montaj
braketleri
üzerine
900
dönüşlü boru sabitlenerek,
halat
boru
içerisinden
geçirilir. Bu sayede halatın
yıpranması
ve
titreşimi
önlenir.
Yaşam hattının çatıya
son bağlantı noktası
HMA-100 Ana Ankraj,
HEA-100 Şok Emici ve
HTD-100
Gerdirme
Aparatıyla sağlanır. Bir
ucu kasa yapılan halat
gerdirme
aparatına
bağlanarak
yaşam
hattının
gerginliği
sağlanır. Şok Emici,
olası bir düşme anında
sistem üzerine gelen
ani yükü sönümler.
AS-HRZ SABİT YATAY YAŞAM HATTI
TEKNİK FÖY
HMA-100 ANA ANKRAJ
AISI 304
HIA-100 ARA ANKRAJ
AISI 304
Sayfa3/3
HIA-100-90 ARA ANKRAJ 900 DÖNÜŞ
AISI 304
HTD-100 GERDİRME APARATI
M12
AISI 304
HC-100 ÇELİK HALAT
8 mm. 7x198 mm.
AISI 304
HEA-100 ŞOK EMİCİ
AISI 304
HCG-100 HALAT KAVRAYICI
8 mm.
AISI 304
Download

Teknik Föy - AS Safety