(Servis
boşluğu)
(Not 10)
100
veya daha
fazla
(Asma cıvatası aralığı)
100
veya daha
fazla
(Asma cıvatası aralığı)
300 veya daha fazla
(Servis boşluğu)
(Not 9)
Kontrol kapağı
450 (Not 1)
(Servis
boşluğu)
(Not 9)
BS4Q14A
500 veya daha fazla
(Servis boşluğu) (Not 3) (Not 9)
(Servis boşluğu)
(Not 3)
450 (Not 7)
(Servis boşluğu)
(Not 3)
Bağlı boru kullanılması durumunda
Servis boşluğu
Kesme noktası
(Bağlantı alanının merkezi)
Bağlantı alanı
No.
Parça ismi
Açıklamalar
1
Dış ünite emme gaz borusu bağlantı portu (Not 5, 6)
ø 22,2mm lehimli bağlantı
2
Dış ünite Yüksek Basınç/Düşük Basınç gaz borusu bağlantı portu (Not 5, 6)
ø 19,1mm lehimli bağlantı
3
Dış ünite sıvı borusu bağlantı portu (Not 5, 6)
ø 9,5mm lehimli bağlantı
4
İç ünite gaz borusu bağlantı portu (Not 4)
ø 15,9mm lehimli bağlantı
5
İç ünite gaz borusu bağlantı portu (Not 4)
ø 12,7mm lehimli bağlantı
6
İç ünite sıvı borusu bağlantı portu (Not 4)
ø 9,5mm lehimli bağlantı
7
İç ünite sıvı borusu bağlantı portu (Not 4)
ø 6,4mm lehimli bağlantı
8
Elektrik kutusu (Not 1)
9
Asma braketleri
M8~M10
10
Topraklama terminali
M4
11
Drenaj soketi
VP20 (O, D, ø 26mm/ I, D ø 20mm)
12
Bağlı boru (Not 5, 6)
ø 19,1mm lehimli bağlantı
13
Bağlı boru (Not 5, 6)
ø 15,9mm lehimli bağlantı
14
Kontrol deliği
3D086003
NOTLAR
1. E
lektrik kutusu tarafına bir kontrol kapağı taktığınızdan emin olun. Ürünü boşaltmak için bir kapak daha gereklidir.
2. Soğutucunun çıkaracağı sesin rahatsız etmeyeceği bir yere monte edin. İnsanların bulunduğu odanın
çatısı gibi bir yere monte etmeyin.
3. Saha borularının monte edilebileceği boşluğu ayırın.
4. 20~50 tipi iç ünite ile bağlantı söz konusu olduğunda, kesmeye ve bağlamaya gerek yoktur.
Diğer ünitelerde, çıkış borusunu kesin ve bağlantı borusuna bağlayın. Yukarıdaki şekle bakınız.
5. Bağlantının çapı üçlü boru tarafına uymuyorsa redüktör gerekli olabilir (sahadan temin).
6. Üçlü boru tarafı için yalıtkanlar gereklidir (sahadan temin).
7. Bu boşluk, servis sırasında üst paneli koymak içindir.
8. Bunu aşağı eğimi 1/100 veya daha fazla olan bir yere monte edin.
9. Burası drenaj tavasını çıkarmak için bir alandır.
10.Bu boşluk, servis sırasında üst paneli kaldırmak içindir.
Download

3D086003 BS4Q14A