GRM-2014 Activity Programme
8 Jul. Tue. 8 Tem. Salı
1500-1900 Registration Kayıt
Time
Saat
Etkinlik Programı
Place: IZTECH Mathematics Building
Yer: İYTE Matematik Binası
9 Jul. Wed.
9 Tem. Çar.
10 Jul. Thu.
10 Tem. Per.
11 Jul. Fri.
11 Tem. Cuma
Opening Remarks
Açılış
Lec. Ders
C. Sevik
Lec. Ders
C. v. Haesendonck
Lec. Ders
C. v. Haesendonck
Lec. Ders
S. H. Hur
Lec. Ders
S. H. Hur
1100-1150
Lec. Ders
S.Roche
Lec. Ders
C. Kocabaş
Lec. Ders
S. Tongay
Discussion and
Evaluation Meeting
Tartışma ve
Değerlendirme Top.
1200-1250
Lec. Ders
S.Roche
Lec. Ders
Ü. Ertem
Lec. Ders
S. Tongay
Closing
Kapanış
1300-1400
1400-1500
Break Ara
Posters Poster
Break Ara
Posters Poster
Break Ara
Posters Poster
1500-1525
1530-1555
1600-1625
1630-1700
1700-1725
1730-1755
1800-1825
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Break Ara
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Break Ara
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
Break Ara
Talk Sunum
Talk Sunum
Talk Sunum
2000-2200
Free Discussion
Serbest Tartışma
GRM Dinner
Etkinlik Yemeği
Free Discussion
Serbest Tartışma
0900-0950
1000-1050
12 Jul. Sat.
12 Tem. Cts.
Chris van Haesendonck (KU Leuven, Belgium)
Investigating The Structural and Functional Properties of Graphene Using Scanning Probes
Grafenin Yapısal ve İşlevsel Özelliklerinin Taramalı Problarla İncelenmesi
Summer School
Lectures
Yaz Okulu Dersleri
Seung Hyun Hur (University of Ulsan, Korea)
Preparation and Application of Chemically Modified Graphene Oxides
Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Grafen Oksidin Hazırlanması ve Uygulamaları
Workshop Talks
Çalıştay Sunumları
Stephan Roche (Catalan Institute of Nanosciences and Nanotechnology, Spain)
Quantum Transport Properties in Graphene-Based Materials – Spin Dynamics in Graphene
Grafen Bazlı Materyallerde Kuantum Taşınım – Grafende Spin Dinamiği
Ümit Ertem (Ankara University, Turkey)
Topological Insulators Topolojik Yalıtkanlar
Coşkun Kocabaş (Bilkent University, Turkey)
Graphene Optoelectronics Grafen Optoelektroniği
Cem Sevik (Anadolu University, Turkey)
Graphene – 101
Grafene Giriş
Sefaattin Tongay (University of California, Berkeley, USA)
Novel Growth Techniques Towards New-Class of Two-Dimensional Materials
Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerin Üretilmesine Yönelik Yeni Büyütme Teknikleri
* Free Discussion
Sessions are intended
to encourage
interaction between
attendees
* Serbest Tartışma
Oturumları katılımcılar
arası etkileşim içindir.
Download

GRM-2014 Activity Programme Etkinlik Programı