IEEE BuildUp 2014
Detaylı Bilgilendirme Dökümanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
IEEE Öğrenci Kolu - Computer Society
Aralık 2013
IEEE Nedir?
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
1884 yılında Alexander
Graham Bell ve Thomas
Edison gibi dönemin en
değerli bilim adamları
tarafından kurulduğunda
açılımı “Institute of Electric
and Electronic Engineers”
olan IEEE (ay-tripıl-i şeklinde
okunur, i-triple-e); mühendisliğin insanlığa yararlı bilimlere ve
uzmanlık alanlarına katkıda bulunmasını hedefleyen, kar amacı
gütmeyen dünyanın en büyük mesleki organizasyonudur.
IEEE, başta ABD olmak üzere tüm Dünya ülkelerinden
üyelere sahip ve ülkeler bazında örgütlenmiş en büyük mühendis
odasıdır. IEEE tarafından düzenlenen konferanslar, çıkarılan
dergiler, oluşturulan standartlar dünya çapında tartışmasız
kabul görmektedir. Bu standartlardan günlük hayatımızda
kullanılanlardan birisi kablosuz veri transfer teknolojisine
getirtmiş olduğu IEEE 802.11 WLAN standardıdır (Bütün
laptop ve wi-fi taşıyan telefonlardaki teknolojinin temeli). Bu
standart olmasaydı, kablosuz teknolojiler günümüzdeki gelişimini
gösterememiş olacaktı.
IEEE tüm dünyada Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
yayınlarının yaklaşık %33‘ünü tek başına yayınlamakta; ayrıca
toplamda 38 adet teknik topluluğu ve 7 teknik komisyonu ile
IEEE’nin geniş teknik çalışma yelpazesini ortaya koymaktadır.
Sadece elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendislikleri
alanlarında değil, çok daha geniş yelpazede çalışmalar yapan
IEEE, uzun ismini bir süre önce düşürmüş ve sadece “IEEE”
olarak anılacağını duyurmuştur.
Dünyada 160’tan çok ülkede 400,000’in üzerinde IEEE üyesi
vardır. IEEE üyeleri, teknik alanları elektrik ve bilgisayar bilimleri,
mühendislikler ve ilgili diğer disiplinler olan mühendisler, bilim
insanları ve ilgili mesleklerde çalışan kimselerden oluşur. 400,000
kişilik bu dev topluluğun 107,000’ini tüm dünyada 160 ülkeye
yayılmış durumdaki öğrenci üyeler oluşturur. Öğrenci üyelerin
80 ülkede üniversitelerinde toplamda 2,173 öğrenci kolu ve
585 öğrenci kolu kendi bünyesi içinde alt toplulukları (chapter)
kurmuş bulunmaktadırlar.
IEEE dünya üzerinde 10 ayrı bölgeye ayrılmış bulunmaktadır, ve
her bölge kendi idari kuruluna sahip olup çalışmalarını bölgesel
olarak yürütmektedir.
Şekilde de görebileceğiniz gibi, IEEE’nin yüzölçümü bakımından
en büyük bölgesi olan 8. Bölge, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu
kapsamaktadır. IEEE 8. Bölge’de öğrenci kolları sayısı bakımından
1. sırada yer alan IEEE Türkiye Öğrenci Kolları, IEEE Region
8 Öğrenci Üyeleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu
ayrıcalığın en önemli nedeni, IEEE Türkiye Öğrenci Kollarının
sürekli aktif ve birbiriyle iletişim içinde bulunan
büyük bir topluluk olmasıdır. Bu topluluk ayrıca Türkiye’nin en
büyük öğrenci topluluğunu da oluşturmaktadır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuştur. Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim
ve araştırma yapma çerçevesinde faaliyet gösteren bir devlet
üniversitesidir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim dili
İngilizcedir. Bugün dünyada en gelişmiş teknik üniversite modeli
olan MIT, CALTECH vb. yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki iki örneğinden biridir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında
öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş,
1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurulduğu günden 1999’a
kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiş, 1999’dan itibaren de
kademeli olarak, Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitümüzde, 132.000 m²’ye
yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri
sürdürülmekte olup kampüs, sürekli gelişmektedir.
http://buildup.iyte.edu.tr
[email protected]
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü;
Mühendislik Fakültesi:
Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği’nden
Fen Fakültesi:
Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik Bölümü, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden,
Mimarlık Fakültesi:
Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarı Restorasyon Bölümü’nden
ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden oluşmaktadır.
Ayrıca İyte’de disiplinler arası programlar adı altında bir çok yüksek lisans ve doktora programı da bulunmaktadır.
Bütün programlarda, yaklaşık 1600’ü lisans olmak üzere, toplam
2200 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. İYTE öğrencilerinin
oluşturduğu 40 civarında öğrenci topluluğu da bulunmaktadır. Bu
topluluklar sosyal, siyasi, teknik vb. alanlarda etkinlikler düzenlemektedir.
2
İYTE-IEEE Öğrenci Kolu
Katıldığımız ve Düzenlediğimiz Etkinliklerden Bazıları:
•
3. Teknoparklar Zirvesi (Boğaziçi Üniv.) - katılım
•
İzmir IEEE öğrenci kolları toplantıları – düzenleme
•
DEU IEEE-İYTE IEEE Teknopark Gezisi – düzenleme
•
IEEE Türkiye Öğrenci Kolları Genel Kongresi (2006 ) katılım
•
Teknoloji ve Kariyer Günleri ’07 (TKG’07), (30 Nisan
-1 Mayıs 2007 ) - düzenleme
•
Mobile Augmented Reality Semineri, Ceren KAYALAR,
(29 Kasım 2007 ) - düzenleme
•
Bilgisayarın Kültürel Miras Araştırmalarında Kullanımı
Semineri, 20 Aralık 2007 - düzenleme
•
IEEE Türkiye Öğrenci Kolları Genel Kongresi (2007 ) –
katılım
•
Teknoloji ve Kariyer Günleri ’08 (TKG’08), 12 -13
Mart 2008 - düzenleme
•
Bilgisayar Müziği Semineri 22 Aralık 2008 - düzenleme
•
CEBIT Bilişim Eurasia Fuarı, İstanbul, 6 -11 Ekim 2008
- katılım
•
WIN- ”World of Industry” Fuarı, İstanbul, 5-8 Şubat
2009 - katılım
•
ASELSAN Teknik Gezisi, 9-10 Nisan 2009 - düzenleme
•
Görsel Efektler Semineri, 16 Nisan 2009 - düzenleme
•
İzmir Ekonomi Üniversitesi IEEE Bilgilendirme Sunumu, (30 Nisan 2009 ) - düzenleme
•
Savronik – Eskişehir Teknik Gezisi (2010) - düzenleme
•
Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi (2010) düzenleme
•
Aselsan teknik gezisi (2010) - düzenleme
•
Netaş @ Campus’10 – düzenleme
•
7. IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ve GOLD IEEE Genel
Kongresi – Ev sahipliği (5 Gün boyunca
Türkiye’deki onlarca üniversiteden gelen 200’ü aşkın IEEE üyesi
katılımcısıyla bugüne kadar
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yapılmış en geniş kapsamlı
öğrenci organizasyonudur.)
•
8. IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ve GOLD IEEE Genel
Kongresi – katılım
•
Daha İyi Bir Hayat İçin Yaratıcılık Semineri – düzenleme
•
Yaratıcı Pazarlama Eğitimi Semineri – düzenleme
•
TAI Teknik Gezisi – düzenleme
•
3DSMax Eğitim Semineri - düzenleme
•
Parlak Bir Kariyer Sahibi Olmayı Kimler İstiyor? Semineri - düzenleme
•
IEEE Region 8 & Türkiye Başkanlar Kurultayı (Marmara Üni.) - katılım
•
Schneider Electric Teknik Gezisi - düzenleme
•
IEEE İzmir Kolları Paintball Etkinliği - düzenleme
•
İYTE-GAZİ Kardeş Kolları Liderlik Kampı 12-13 Mart
2011 - düzenleme
•
9.IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ve GOLD IEEE Kongresi - katılım
•
TTNET’LE GELECEĞİNİ NETLEŞTİR, 11 Ekim
2011 - düzenleme
•
Proteus Simulasyon Programı Seminer Dizisi 2011 düzenleme
•
Yeni Fikirler Yeni İşler Final Töreni (ODTÜ, Ankara) 19
İYTE IEEE Öğrenci Topluluğu 2005 yılında İYTE Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulmuştur.
İYTE IEEE Öğrenci Topluluğu IEEE Türkiye Öğrenci Kolları
bünyesinde teknik eğitim, kişisel ve kariyer gelişimi eğitimleri,
sosyal faaliyetler alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.
Bugün topluluğumuzda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki
her fakülteden pek çok öğrenci görev almakta ve enstitümüzün en
büyük öğrenci topluluğunu oluşturmaktadırlar.
İYTE IEEE Öğrenci Kolu yapısı; Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu, ve İdari Kurul olmak üzere 3 ana kuruldan oluşmaktadır.
İdari Kurul:
İYTE IEEE Öğrenci Kolu’nun bütün çalışma ve etkinliklerini
planlamak ve yürütmekle yükümlüdür. 6 Adet komiteden oluşmaktadır. Bu komiteler şu şekilde özetlenebilir:
-Computer Society: Topluluğun bilgisayar mühendisleri
ve yazılıma meraklı üyeleri için kurulmuş bir komitedir.Yazılım
geliştirme ve eğitimini yayma konusunda yükümlüdür. Ayrıca
BuildUp etkinliğini düzenleyen komitedir.
-Communication Society: Topluluğun haberleşme ile
ilgilenen üyeleri için kurulmuş bir komitedir.Yeni teknolojiler
geliştirmek ve bunları tanıtmakla yükümlüdür.
-Robotics and Automation Society: Topluluğun robotik
ve otomasyon ile ilgilenen üyeleri için kurulmuş bir komitedir.
Yeni projeler üretmekte ve robotik üzerine yarışmalara katılmaktadırlar. Ayrıca IZTECH RoboLeague’i düzenleyen komitedir.
-Women in Engineering Affinity Group: Kadınları
mühendislik ve bilime teşvik etmek ayrıca desteklemek,toplumun
tabularını yıkmak amacıyla kurulmuş sosyal bir komitedir. Üyelerimizin de bu konudaki farkındalığını arttırmak amacıyla kurulmuştur.
- Basın Yayın ve Tanıtım Komitesi: Topluluğun okul
içinde ve dışındaki yazılı, sözlü vb. tüm yollardan tanıtımını ve
etkinlik reklamlarını bildirimlerini yaymakla yükümlü komitedir.
- Teknik Gezi Komitesi: Topluluğun üyelerinin sektörü
ve şirketleri daha iyi tanımaları için şirketlere teknik gezi düzenlemekle yükümlü olan komitedir.
- Sosyal Faaliyetler Komitesi: Topluluğun üyeleri arasında ve diğer IEEE Öğrenci kolları ile ortak yapılan sosyal etkinlikleri düzenlemek ile yükümlüdür.
- İYTECH Dergi Komitesi: İYTE IEEE Öğrenci
Kolu’nun dönemlik olarak çıkardığı İYTECH teknoloji ve bilim
dergisi ile ilgilenmektedir.
Yönetim Kurulu:
İYTE IEEE Öğrenci Kolu’nun “başında” bulunan kuruldur ve
topluluğun bütün işlerini direkt olarak yönetmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda idari kurul komitelerinin
de sorumluluğunu üstlenir. Yönetim Kurulu; Başkan, İki Başkan
Yardımcısı, Sayman ve Sekreter’den oluşmaktadır.
Denetleme Kurulu:
Üyeleri, topluluğun faaliyetlerinin kişisel kar amaçlı olarak kullanılmadığı ve belirtildiği çerçevelerde yürütüldüğünü denetlemek
ve gözlemlemekle yükümlüdür. Gerektiğinde yönetim kurulu
kararlarına müdahale etme hakkına sahiptir.
http://buildup.iyte.edu.tr
[email protected]
3
Kasım 2011 - katılım
•
HTML5 Semineri, Farkındalık Sunumu & İzmir Kolları
Firarda, 02 Aralık 2011 - düzenleme
•
Vestel Teknik Gezisi, 07 Aralık 2011 - düzenleme
•
İZBT ( İzmir Kolları Bölge Toplantısı ) 10 Aralık 2011 katılım
•
Motivasyon , Zaman ve Stres Yönetimi, 15 Aralık 2011
– düzenleme
•
Global Game Jam’12, ODTÜ 27-29 Ocak 2012 –
katılım
•
IEEE Türkiye Öğrenci Kolları Başkanlar Kurultayı’12
(Gazi Üni.) 31 Ocak – 04 Şubat’12 – katılım
•
Proteus Simulasyon Programı Seminer Dizisi - 2 2012 düzenleme
•
Android Programlama Dersleri 2012 – düzenleme
•
Kibele PIMS Teknik Gezisi, 07 Mart 2012 – düzenleme
•
Arduino Ortamında Robot Kontrolü Semineri ve
Atölyesi, 08 – 09 Mart 2012 – düzenleme
•
Uluslararası ODTÜ Robot Günleri’12, 17-18 Mart
2012 - katılım
•
History of Robots and Attributes Semineri, 19 Mart
2012 – düzenleme
•
CETURK Akademi Eğitim Programı, 24-25 Mart 2012
– düzenleme
•
LINUX Semineri, 07 Nisan 2012 – düzenleme
•
MATLAB Workshop, Mayıs 2012 - düzenleme
•
BEMAR ile Kariyer Okulu, Mayıs 2012 - düzenleme
•
[email protected] – düzenleme
•
IEEE Celal Bayar Üniversitesi Tanıtım Sunumu
23.05.2012 - düzenleme
•
Student Branches and GOLD Congress 2012 MADRID
- katılım
IZTECH ROBOLEAGUE 2012 - düzenleme
•
Kurumsal Gelişim Kampı 2012 – düzenleme
•
Roboschool -katılım
•
EĞLENCIEEE HAZIR MISIN? - düzenleme
•
YFYİ Final Töreni - katılım
•
Telekomünikasyon Sektöründe Güncel Yaklaşımlar ve İş
İmkanları - düzenleme
•
Bir Bilene Sorduk: “Mühendislikte Kadın Olmak” düzenleme
•
Vodafone Teknik Gezisi – düzenleme
•
Reklam Oburları Kampüste – düzenleme
•
Survıvors’ Party Countdown to 2013 – düzenleme
http://buildup.iyte.edu.tr
[email protected]
Motivasyon Yemeği – düzenleme
•
IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı Mart’13- katılım
•
Mühendissen Geleceksin! – düzenleme
•
One Billion Rising SEN DE 1 OL! – katılım
•
Java WORKSHOP – düzenleme
•
MATLAB Workshop – düzenleme
•
Oğuzhan Uğur Söyleşisi – düzenleme
•
Uluslar arası ODTÜ Robot Günleri – katılımı
İYTE IEEE Olarak Önceki Destekçilerimiz
•
10. IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ve GOLD Kongresi
29.06.2012 – katılım
•
•
4
Yarışma Değerlendirme Kriterleri:
İYTE IEEE BuildUp
Verilen temaya uygunluğu açısından değerlendirilecek olan
oyunlar; sponsorlarımız,danışman hocalarımız ve uzmanlar
tarafından oluşan juride puanlandırılacaktır.
IEEE BuildUp, İYTE IEEE Öğrenci Kolu tarafından İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü’nde düzenlenecek olan
ve her yıl tekrarlarlanması planlanan bir yazılım geliştirme
yarışmasıdır. 9-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İYTE
Kampüsü’nde birincisi gerçekleşecek olan etkinlik, oyun
geliştiricileri ve oyunseverleri İzmir’de buluşturacaktır.
Bağımsız oyun geliştiricilerinin ve amatörlerin yaratıcılıklarını
sergileyebilecekleri aynı zamanda yatırımcılara ve firmalara
yeteneklerini gösterebilecekleri bir platform oluşturmayı
hedefleyen IEEE BuildUp, takımlar halinde katılacak oyun
geliştiricilerinin organizasyon tarafından belirlenecek bir tema
çerçevesinde 48 Saat boyunca sıfırdan bir oyun geliştirmeleri
esasına dayanır. 48 Saatlik zorlu maraton sonunda tamamlanan
oyunlar jüri tarafından “Atmosfer”, “Oynanabilirlik” ve “Kurgu”
ölçütleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Seminerler
ve workshoplar ile zenginleştirilecek etkinlik oyun geliştirme
dünyasına girmek isteyen herkese bir başlangıç noktası olmayı da
hedeflemektedir.
Ülkemizdeki kaliteli yazılımcı ve tasarımcı potansiyelinin ortaya
çıkmasına fayda sağlayacağına inanılan IEEE BuildUp, bu sene
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü’nde 9-11 Mayıs 2014
tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
1. Atmosfer:
Oyunlar estetik açıdan değerlendirilecektir. Her bir oyunun
görsel tasarımı, kullanıcı arayüzü ve ses efektleri, jüri tarafından
puanlandırılacaktır.
2. Oynanabilirlik:
Oyunun kontrol mekanizması ve kullanıcı ile etkileşim başarısı,
jüri tarafından puanlandırılacaktır.
3. Kurgu:
Oyun fikri, hikayesi ve tutarlılığı, jüri tarafından
puanlandırılacaktır.
Organizasyon Yerleri ve Ulaşım
Organizasyon yerlerinin fotoğrafları ve İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nün bulunduğu bölgenin Google Maps™ uydu
görüntüleri.
Seminerler:
BuildUp’ın Sponsorluğunu üstlenmiş firmaların ve İYTE IEEE
Öğrenci Kolu tarafından davet edilmiş uzmanların 3 gün
içerisinde, oyun teknolojileri üzerine verecekleri seminerleri
kapsamaktadır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Binası
Atölye Çalışmaları:
BuildUp Sponsorlarının ve davet edilecek uzmanların etkinlik
süresince belirli bir platform üzerinde yapacakları oyun geliştirme
atölyelerini kapsamaktadır.
Sponsor Standları:
BuildUp’ın Platin, Altın, Gümüş ve Destek Sponsorluklarını
üstlenmiş firmaların kuracakları, yarışmacılarla ve katılım
gösterenlerle birebir iletişimin kurulabileceği, firmaların kendisini
gösterebileceği bu sayede ilgili ve kendini alanında geliştirmiş
öğrenciler/yarışmacılar ile buluşma ortamının kurulabileceği
standlardan oluşmaktadır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane Gösteri Merkezi
İzmir Konak Meydanı’ndan İYTE’ye ulaşım (otoyol üzerinden O-31)
http://buildup.iyte.edu.tr
[email protected]
5
Genel Koordinatör
Onur Temizkan
[email protected]
+90 537 738 2111
http://buildup.iyte.edu.tr
[email protected]
Sponsorluk Koordinatörü
Uğur Belge
[email protected]
+90 537 297 0847
Organizasyon Koordinatörü
Güven Özgür
[email protected]
+90 505 579 8662
6
Tanıtım Koordinatörü
İrem Ertürk
[email protected]
+90 543 344 0103
Download

IEEE BuildUp 2014