TARİH
ŞUBAT 2. HAFTA
ŞUBAT 3. HAFTA
MART 1. HAFTA
MART 2. HAFTA
MART 3. HAFTA
9.SINIFLAR
İslamiyet’in doğuşu, Hz.
Muhammed’in hayatı
17. yy Osmanlı devleti
ıslahatları
4 Halide Dönemi
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
Karahanlı Devleti
Gazneli Devleti
17. yy Avrupa ve Osmanlı
devleti genel durumu
III. Ahmet Dönemi
Avrupa’daki gelişmeler
Toplumsal yaşayış
YGS
Ekonomik alanındaki
gelişmeler
YGS
10. SINIFLAR
11.SINIFLAR
Lozan antlaşması
17. yy Osmanlı devleti
kültür, bilim, sanat ve
mimari
Çok partili hayat
12. SINIFLAR
YGS
YGS
Eğitim ve kültür alanındaki
inkılaplar
YGS
Atmosfer (nem)
İklim tipleri
İç Kuvvetler
İç Kuvvetler
10. SINIFLAR
Atmosfer (sıcaklık,
basınç)
Türkiye’nin yer şekilleri
Akarsuların etkisi
Karstik şekiller
Rüzgar ve buzullar etkisi
11. SINIFLAR
Türkiye’de sanayi
Dış kuvvetlerin
oluşturduğu şekiller
Türkiye’nin ekonomisi
Sektörlere dağılım
Türk Kültürü
12. SINIFLAR
YGS
YGS
Ekonomiyi etkileyen
koşullar
YGS
YGS
YGS
TÜRKÇE
9. SINIFLAR
Ses bilgisi
Şiir okuma
Ses
bilgisi
Manzume ve
şiir
Yazım
noktalama
10. SINIFLAR
Gazel
Zamirler
Gazel
Battalname
11.SINIFLAR
Servet-i
Fünun
edebiyatı
Köşe yazısı
Servet-i
Fünun
edebiyatı
Lirik, emredici
anlatım
Sözcük türleri
12. SINIFLAR
Garip
Akımı
Tiyatro,
İkinci
sözcük yapı Yeni Şiiri
Tiyatro,
sözcük yapı
COĞRAFYA
9.SINIFLAR
ALMANCA
9. SINIFLAR
Verben im Prasens
Verben im Prasens
Olay
Yazım
çerçevesinde noktalama
oluşan metin
Fiil
Battalname
Anlatmaya
bağlı edebi
metinler
Fiilimsi
Fecr-i Ati
edebiyatı
Deneme
Fecr-i Ati
edebiyatı
Sözcük
türleri
Toplumcu
Şiir
Şiir, sözcük
yapı
Toplumcu
Şiir
Şiir, sözcük
yapı, cümle
öğeleri
Verben im praterritum
Verben im praterritum
Eylemde zaman
Anlatmaya
bağlı edebi
metinler
Danişmendname Öğretici
anlatım
Milli edebiyat
Deneme,
sözcük
türleri
1980 Sonrası
Şiiri
Konferans,
cümle
öğeleri
Verben im praterritum
10. SINIFLAR
11. SINIFLAR
12. SINIFLAR
Verben im praterritum
Tages ablasuf
Tages ablasuf
Verben im praterritum
Tages ablasuf
Tages ablasuf
Verben im perfekt
Konjugantion im perfekt
Konjugantion im perfekt
Verben im perfekt
Konjugantion im perfekt
Konjugantion im perfekt
Verben im perfekt
Satzbildungen
Satzbildungen
9. SINIFLAR
Problemler
Problemler
Problemler
Problemler
Fonksiyon
10. SINIFLAR
Eşitsizlikler
Parabol
Parabol
Parabol
Trigonometri
11. SINIFLAR
Permütasyon
Permütasyon
Kombinasyon
Kombinasyon
Bimom
12. SINIFLAR
Türev
Türev
Türev
Türev
Türev
9. SINIFLAR
Elementlerin grup ve
periyod numaraları
Metaller, ametaller,
yarımetallar, soygazlar
Elementlerin özellikleri
Atom çapı, iyonlaşma
Kimyasal türler arasındaki ilişki
10. SINIFLAR
Mol kavramı
Atom yarıçapı, iyonlaşma
enerjisi
s, p, d, f özellikleri
Kimyasal türler arası
etkileşimler
Bağlar
11. SINIFLAR
Çözeltilerde denge
Asitler, bazlar
Asitler, bazlar
Çözünme, çökelme
Çözünme, çökelme
12. SINIFLAR
YGS
YGS
YGS
YGS
YGS
9. SINIFLAR
Newton’un hareket
kanunları
İş ve güç enerji
kavramları
Mekanik, kinetik,
potansiyel enerji
Enerji dönüşümleri,
mekanik enerji korunumu
Genel tekrar
10. SINIFLAR
Dinamik
Elektriklenme
İletkenler, yalıtkanlar
Elektriksel kuvvet
Elektrik alan
11. SINIFLAR
Düzgün dairesel hareket
Tekrar ve uygulama
Kütle çekim kuvveti
İş ve güç
Mekanik, kinetik, potansiyel
enerji
MATEMATİK
KİMYA
FİZİK
12. SINIFLAR
YGS
YGS
YGS
YGS
YGS
9. SINIFLAR
Hücrenin organelleri
Hücre organelleri ve
çekirdek kökü
Canlıların sınıflandırılması
Canlılar alemi
Canlılar alemi
10. SINIFLAR
Eşeysiz üremenin tarım
alanındaki önemi
Mayoz bölünme ve eşeyli
üreme
Mayoz bölünme ve eşeyli
üreme
Eşeyli üreme çeşitleri
Oogenez ve opermotgerez
11. SINIFLAR
Dihibrit çaprazlama
Eş ve eksik başkulık
Eşeyin belirlenmesi
X’ e bağlı katılım Y’ ye
bağlı katılım
DNA
12. SINIFLAR
Sistemler
Sistemler
Sistemler
Sistemler
Sistemler
BİYOLOJİ
Download

Etkinlik Programı - Amerikan Kültür Koleji