GMÜ 477 Ayırma Teknikleri Vural Gökmen Ders İçeriği Dersin'Adı''
'
Ayırma'Teknikleri'
Önkoşul(lar)>var'ise'
Dersin'dili'
Dersin'Türü'
Dersin'verilme'şekli'
Dersin'öğrenme'
teknikleri''
Dersin'amacı'
Dersin'öğrenme'
çıktıları'
Dersin'içeriği'
Mesleki'eğitime'katkısı'
Kaynaklar'
Kodu'
Yarıyılı'
'
Teori'
saat/hafta'
3'
Uygulama'
saat/hafta'
0'
GMÜ'
Güz'
477'
Yok'
Türkçe'
Teknik'Seçmeli'
Yüz'yüze''
Anlatım,'tartışma,'soru>yanıt,'problem'çözme'
Laboratuar'
saat/hafta'
0'
Yerel'
Kredi'
3'
AKTS'
5'
Ayırma'temelli'mühendislik'proseslerinin'geliştirilmesi've'analiz'edilmesi'becerisi'
kazandırılması.'Fiziksel'ayırma'tekniklerinin'uygulama'becerisi'kazandırılması.''
'
Bu'ders'sonunda'öğrenci'
1. ayırma'temelli'mühendislik'problemlerinin'çözümünde'temel'
matematiksel'yöntemlerin'uygulanmasını'öğrenecek;''
2. problemleri'analiz'etmeyi've'deneysel'verileri'değerlendirmeyi'
öğrenecek;''
3. fiziksel'ayırma'işlemleri'ile'ilgili'proses'tasarlayabilecek.''
''
Filtrasyon,' sedimentasyon' ve' santrifüj' seperasyon,' adsorpsiyon' ve' iyon'
değiştirme,'adsorpsiyon'izotermleri've'kinetiği'
'
Mühendislik'temel'işlemlerinden'fiziksel'ayırma'tekniklerinin'kavraması've'gıda'
işlemeye'yönelik'uygulamalarının'değerlendirilmesi''
• Unit'Operations'of'Chemical'Engineering'(McGraw'Hill,'McCabe,'Smith'&'
Harriott)''
• Albright's'Chemical'Engineering'Handbook'(CRC'Press,'Albright)''
• Unit'Operations'in'Food'Engineering'(Chapman'&'Hall,'Singh)''
• Unit'Operations'in'Food'Engineering'(CRC'Press,'Ibarz'&'Barbosa>Canovas)''
Ayırma nedir? Ayırma Teknikleri … Önemlidir … Zordur … Temel prensipleri kullanarak … Çeşitli yollardan … Amaca göre … Gıda İşleme Operasyonlarında Ayırma Teknikleri ? Bitkisel Yağ Bucher Press
Berrak Meyve Suyu Balance Tank
Pasteurisation
(110 °C)
Preconcentration
up to 20-22 °Bx by Unipektin
Cooling
(20 - 25 °C)
Bentonite
Gelatine
Silicasole
Enzyme Treatment Tanks
(16 - 18 °Bx)
UF Feeding Tank
UF Unit
Pasteurisation
(90 °C)
Cooling down to 20 - 25 °C
Active Carbon if
necessary
Active Carbon Treatment Tanks
Filtration Balance Tanks
Kiezelguhr Filter
Paper Filter (J12)
Evaporation up to 40-45 ° Bx
by Unipektin
Pectina
Amyla
Cellula
Uygulamalar • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Elma suyu -­‐ patulin uzaklaş9rma Fındık -­‐aflatoksin uzaklaş9rma Tohum -­‐ yağ eldesi Peynir al9 suyu -­‐ protein eldesi Meyve suyu -­‐ aroma ayırma Kuruyemiş -­‐ yağı azal9lmış Meyve suyu – berraklaş9rılmış 
Download

GMÜ 477 Ayırma Teknikleri