N‹SAN 2012 TAR‹H BASKILI
XIX. YÜZYIL TÜRK EDEB‹YATI
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
YANLIfi
1-
Ünite 4, Sayfa 79, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”
9. e
DO⁄RU
1-
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adile Sultan” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Ünite 4, Sayfa 79, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”
9. a
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnek 5 (Gazel)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adile Sultan” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnek 5 (Gazel)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
N‹SAN 2012 TAR‹H BASKILI
XIX. YÜZYIL TÜRK EDEB‹YATI
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
YANLIfi
1-
Ünite 4, Sayfa 79, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”
9. e
DO⁄RU
1-
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adile Sultan” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Ünite 4, Sayfa 79, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”
9. a
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnek 5 (Gazel)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adile Sultan” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnek 5 (Gazel)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
N‹SAN 2012 TAR‹H BASKILI
XIX. YÜZYIL TÜRK EDEB‹YATI
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
DO⁄RU
YANLIfi
1-
Ünite 4, Sayfa 79, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”
9. e
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adile Sultan” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnek 5 (Gazel)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
1-
Ünite 4, Sayfa 79, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›”
9. a
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Adile Sultan” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örnek 5 (Gazel)”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Download

N‹SAN 2012 TAR‹H BASKILI XIX. YÜZYIL TÜRK EDEB‹YATI DERS K‹