MAYIS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞININ TEMEL KAVRAMLARI
DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ
YANLIŞ
DOĞRU
1-
Ünite 6, sayfa 129, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
1-
Ünite 6, sayfa 129, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
9. c Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2-
Ünite 7, sayfa 148, Kendimizi Sınayalım
2-
Ünite 7, sayfa 148, Kendimizi Sınayalım
5. Aşağıdakilerden hangisi radyo programcısında olması
gereken özelliklerden biridir?
5. Aşağıdakilerden hangisi radyo programcısında olması
gereken özelliklerden değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi sokak röportajı yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?
8. Aşağıdakilerden hangisi sokak röportajı yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
3-
Ünite 7, sayfa 149, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
3-
Ünite 7, sayfa 149, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
6. a Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Röportaj” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Röportaj” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yanıtınız yanlış ise “Radyo Sunucusu Kimdir” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Radyo Sunucusu Kimdir” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
MAYIS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞININ TEMEL KAVRAMLARI
DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ
YANLIŞ
DOĞRU
1-
Ünite 6, sayfa 129, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
1-
Ünite 6, sayfa 129, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
9. c Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Program Yapım Unsurları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2-
Ünite 7, sayfa 148, Kendimizi Sınayalım
2-
Ünite 7, sayfa 148, Kendimizi Sınayalım
5. Aşağıdakilerden hangisi radyo programcısında olması
gereken özelliklerden biridir?
5. Aşağıdakilerden hangisi radyo programcısında olması
gereken özelliklerden değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi sokak röportajı yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?
8. Aşağıdakilerden hangisi sokak röportajı yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
3-
Ünite 7, sayfa 149, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
3-
Ünite 7, sayfa 149, Kendimizi Sınayalım Yanıt
Anahtarı
6. a Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Röportaj” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Radyoda Röportaj” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yanıtınız yanlış ise “Radyo Sunucusu Kimdir” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Radyo Sunucusu Kimdir” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Download

mayıs 2013 ve öncesi tarih baskılı radyo ve televizyon