KDV VE
NAKL‹YE
DAH‹L
‹Ç‹NDEK‹LER
BÖLÜM 1 SPLIT KL‹MALAR
1.1.) OLEFINI DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi...................................................................................4
ON-OFF Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi.........................................................................................5
HI-TECH Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ........................................................................................6
1.2.) OLEFINI ON-OFF PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
ON-OFF Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi .........................................................................................8
Yer-Tavan Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi................................................................................................9
Kanall› Tip Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ......................................................................................................10
Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi .......................................................................................................11
1.3.) OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Multi Split Klima Duvar Tipi ‹ç Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ..........................................................14
DC Inverter Multi Split Klima Kaset Tipi ‹ç Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...........................................................15
DC Inverter Multi Split Klima Kanall› Tip ‹ç Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ..........................................................16
DC Inverter Multi Split Klima D›fl Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ..........................................................................17
DC Inverter Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...................................................................................18
DC Inverter Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...................................................................................19
BÖLÜM 2 HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2A.) OLEFINI HAVA PERDELER‹
2A.1) OLEFINI HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ....................................................................................................22
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi .......................................................................................26
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi.........................................................................30
2A.2) OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
Ankastre Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi....................................................................................34
Ankastre Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi.......................................................................35
Ankastre Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ........................................................36
2A.3) OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
ECO Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ............................................................................................38
ECO Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...............................................................................39
2A.4) OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
ANEMOESSA Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi..............................................................................42
ANEMOESSA Elektrikli Isıtıcılı Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi.................................................................43
2A.5) OLEFINI BMS - B‹NA OTOMASYON S‹STEM‹
BMS Bina Otomasyon Sistemi Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ........................................................................................46
BÖLÜM 2B.) SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi................................................................ ....................................48
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi .......................................................................................49
BÖLÜM 3 NEM ALMA C‹HAZLARI
3A.) FRAL NEM ALMA C‹HAZLARI
Ev Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi .............................................................................................52
Portatif Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi......................................................................................53
Portatif-Ticari Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...........................................................................54
Endüstriyel-Kanall› Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi...................................................................55
DEHU-CLIMA Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi...................................................................................56
Havuz Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi.......................................................................................57
Portatif Noktasal Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi....................................................................................................58
Multi Fonksiyonel Is› Geri Kazan›ml› Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi....................................................................59
Profesyonel Seri Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ............................................................................60
3B.) AERIAL NEM ALMA C‹HAZLARI
Endüstriyel Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...............................................................................62
Havuz Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi.......................................................................................63
3C.) OLEFINI NEM ALMA C‹HAZLARI
Ev Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi .............................................................................................66
Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi............................................................................67
Portatif Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi......................................................................................68
BÖLÜM 4 OLEFINI ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI
BÖLÜM 4A.) OLEFINI TAVAN T‹P‹ ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI
Tavan Tipi Is› Geri Kazan›m Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ..............................................................................70
BÖLÜM 4B.) OLEFINI TAVAN T‹P‹ ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI AKSESUARLARI
Elektrikli Is›t›c› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ...................................................................................................................71
Sulu Is›t›c› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi ..........................................................................................................................71
Susturucu Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi...........................................................................................................................71
BÖLÜM 5 MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K ÖNEML‹ AÇIKLAMALAR ...............................................................................................................................................76
BÖLÜM 5A.) SPLIT KL‹MALAR
5A.1) OLEFINI DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi...................................................................................77
ON-OFF Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.........................................................................................77
HI-TECH Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.........................................................................................77
5A.2) OLEFINI ON-OFF PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
ON-OFF Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi .........................................................................................78
Yer-Tavan Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi................................................................................................78
Kanall› Tip Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.......................................................................................................78
Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi........................................................................................................78
5A.3) OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi ...................................................................................79
DC Inverter Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi ...................................................................................79
BÖLÜM 5B.) HAVA PERDELER‹
5B.1) OLEFINI HAVA PERDELER‹
5B.1.a) OLEFINI HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi....................................................................................................82
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.......................................................................................85
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi ........................................................................88
5B.1.b) OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
Ankastre Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi....................................................................................92
Ankastre Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.......................................................................92
Ankastre Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi ........................................................92
5B.1.c) OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
ECO Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi ............................................................................................96
ECO Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi ...............................................................................96
5B.1.d) OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
ANEMOESSA Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi .............................................................................100
ANEMOESSA Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.................................................................100
5B.2) SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi....................................................................................................104
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi.......................................................................................104
ÖNEML‹ NOTLAR.........................................................................................................................................................................................106
SPLIT KL‹MALAR
BÖLÜM 1
SPLIT KL‹MALAR
1.1.) OLEFINI DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 4
ON-OFF Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 5
HI-TECH Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 6
OLEFINI DC INVERTER DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
Enerji S›n›f›
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-09DC
9.000 (5.800-10.236) Btu/h
9.900 (5.800-11.942) Btu/h
1.900.-TL
2.000.-TL
OLE-12DC
12.000 (5.800-12.500) Btu/h
12.100 (5.800-13.650) Btu/h
2.310.-TL
2.430.-TL
OLE-18DC
18.000 (8.200-18.800) Btu/h
18.000 (8.200-18.800) Btu/h
3.110.-TL
3.270.-TL
OLE-24DC
24.000 (13.650-24.500) Btu/h
24.000 (13.650-24.900) Btu/h
4.080.-TL
4.280.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE, MONTAJ dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Duvar Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ, MONTAJ K‹T‹ dahildir. ‹lave bak›r boru kullan›lmas›
durumunda OLE-09DC ve OLE-12DC için 1 m=27.-TL, OLE-18DC için 1 m=35.-TL, OLE-24DC için 1 m=40.-TL olarak
fiyatland›r›l›r. (Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir).
3. OLEFINI DC Inverter Duvar Tipi Split Klimalarda MONTAJ K‹T‹ dahildir. OLE-09DC ve OLE12DC modellerinde 3.5 m,
OLE-18DC modelinde 4 m, OLE-24DC modelinde 5 m MONTAJ K‹T‹ cihaz ile beraber verilmektedir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
4
OLEFINI ON-OFF DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
Enerji S›n›f›
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-09AC
9.500 Btu/h
9.500 Btu/h
1.320.-TL
1.390.-TL
OLE-12AC
12.250 Btu/h
12.900 Btu/h
1.560.-TL
1.640.-TL
OLE-18AC
18.000 Btu/h
18.430 Btu/h
2.290.-TL
2.405.-TL
OLE-22AC
22.000 Btu/h
22.520 Btu/h
2.650.-TL
2.780.-TL
OLE-26AC
26.000 Btu/h
26.600 Btu/h
2.820.-TL
2.960.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE, MONTAJ dahildir.
2. OLEFINI ON-OFF Duvar Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ, MONTAJ K‹T‹ dahildir. ‹lave bak›r boru kullan›lmas›
durumunda OLE-09AC ve OLE-12AC için 1m=27.-TL, OLE-18AC ve OLE-22AC için 1m=35.-TL, OLE-26AC için 1m=40.-TL
olarak fiyatland›r›l›r. (Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.)
3. OLEFINI ON-OFF Duvar Tipi Split Klimalarda MONTAJ K‹T‹ dahildir. OLE-09AC ve OLE-12AC modellerinde 3,5m, OLE-18AC
modelinde 4 m, OLE-22AC ve OLE-26AC modellerinde 5 m MONTAJ K‹T‹ cihaz ile beraber verilmektedir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
5
OLEFINI HI-TECH DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
Enerji S›n›f›
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-09HT
9.215 Btu/h
9.895 Btu/h
1.595.-TL
1.680.-TL
OLE-12HT
12.000 Btu/h
12.970 Btu/h
1.780.-TL
1.870.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE, MONTAJ dahildir.
2. OLEFINI Hi-Tech Duvar Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ, 3,5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahildir. ‹lave bak›r
boru kullan›lmas› durumunda OLE-09HT için 1 m=27.-TL, OLE-12HT için 1 m=35.-TL olarak fiyatland›r›l›r. (Elektrik
hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir ve MONTAJ K‹T‹ bulunmamaktad›r.)
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
6
SPLIT KL‹MALAR
BÖLÜM 1
SPLIT KL‹MALAR
1.2.) OLEFINI ON-OFF PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
ON-OFF Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 8
Yer-Tavan Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 9
Kanall› Tip Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 10
Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 11
OLEFINI ON-OFF SALON T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
OLE-48FS
OLE-26FS
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-26FS
26.000 Btu/h
26.000 Btu/h*
3.460.-TL
3.630.-TL
OLE-48FS
48.000 Btu/h
51.200 Btu/h*
4.910.-TL
5.160.-TL
* OLEFINI ON-OFF Salon Tipi Split Klima cihazlar›nda ilave Elektrikli ›s›t›c› (rezistans) bulunmaktad›r. Is›tma kapasitesi OLE-26FS için; 26.000 + 7.165
toplam 33.165 Btu/h, OLE 48FS için; 51.200 + 8.530 toplam 59.730 Btu/h'tir.
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE, MONTAJ dahildir.
2. OLEFINI ON-OFF Salon Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ, MONTAJ K‹T‹ dahildir. ‹lave Bak›r Boru kullan›lmas›
durumunda OLE-26FS için 1 m: 40.-TL, OLE-48FS için 1 m: 45.-TL olarak fiyatland›r›l›r. (Elektrik hatt›n›n cihaza kadar
getirilmesi ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.)
3. OLEFINI ON-OFF Salon Tipi Split Klimlarda MONTAJ K‹T‹ dahildir. 5 m MONTAJ K‹T‹ cihaz ile beraber verilmektedir.
4. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, Stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
8
OLEFINI YER-TAVAN T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
OLE-48FC
OLE-24FC
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-24FC
24.000 Btu/h
26.000 Btu/h
3.450.-TL
3.620.-TL
OLE-48FC
48.000 Btu/h
52.000 Btu/h
5.810.-TL
6.100.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI Yer-Tavan Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
OLE-24FC model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 275.-TL, (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil),
ilave tesisat bedeli 1 m; 40.-TL
OLE-48FC model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 350.-TL, (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil),
ilave tesisat bedeli 1 m; 50-TL
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
9
OLEFINI KANALLI T‹P SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-D-48H
48.000 Btu/h
52.000 Btu/h
5.030.-TL
5.280.-TL
OLE-D-60H
55.000 Btu/h
60.000 Btu/h
5.810.-TL
6.100.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI Kanall› Split Tip Klima fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
OLE-D-48H model klima için montaj bedeli; 240.-TL, tesisat bedeli 1 m; 50.-TL
OLE-D-60H model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 240.-TL, tesisat bedeli 1 m; 50.-TL'dir.
Tesisat bedeli 0 metreden bafllayarak ücretlendirilir.
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. OLEFINI Kanall› Tip Split Klimalarda montaj fiyatlar›na kanal ve kanal iflçili€i dahil de€ildir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
10
OLEFINI KASET T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-24CSM
24.000 Btu/h
26.400 Btu/h
3.610.-TL
3.790.-TL
OLE-50CS
48.000 Btu/h
52.000 Btu/h
5.500.-TL
5.780.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI Kaset Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
OLE-24CSM model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 275.-TL (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil),
ilave tesisat bedeli 1 m; 40.-TL
OLE-50CS model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 350.-TL (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil),
ilave tesisat bedeli 1 m; 50.-TL
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
11
SPLIT KL‹MALAR
BÖLÜM 1
SPLIT KL‹MALAR
1.3.) OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Multi Split Klima Duvar Tipi ‹ç Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 14
DC Inverter Multi Split Klima Kaset Tipi ‹ç Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 15
DC Inverter Multi Split Klima Kanall› Tip ‹ç Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 16
DC Inverter Multi Split Klima D›fl Ünite Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 17
DC Inverter Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 18
DC Inverter Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 19
OLEFINI DC INVERTER MULTI SPLIT KL‹MA DUVAR T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-09MWH
8.900 Btu/h
10.250 Btu/h
660.-TL
690.-TL
OLE-12MWH
11.000 Btu/h
12.650 Btu/h
700.-TL
740.-TL
OLE-18MWH
17.100 Btu/h
18.800 Btu/h
940.-TL
990.-TL
Enerji S›n›f›
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Multi Split Klima Duvar Tipi iç ünite fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
3. Montaj fiyatlar› keflif ve projeye özel olup, keflfe istinaden fiyat verilmektedir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
14
OLEFINI DC INVERTER MULT‹ SPLIT KL‹MA KASET T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
Enerji S›n›f›
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-12MCSH
12.000 Btu/h
13.650 Btu/h
1.180.-TL
1.240.-TL
OLE-18MCSH
17.100 Btu/h
18.800 Btu/h
1.300.-TL
1.370.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Multi Split Klima Kaset Tipi iç ünite fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
3. Montaj fiyatlar› keflif ve projeye özel olup keflfe istinaden fiyat verilmektedir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
15
OLEFINI DC INVERTER MULTI SPLIT KL‹MA KANALLI T‹P ‹Ç ÜN‹TE
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-09MDH
8.900 Btu/h
10.250 Btu/h
1.180.-TL
1.240.-TL
OLE-12MDH
11.000 Btu/h
12.650 Btu/h
1.250.-TL
1.310.-TL
OLE-18MDH
17.100 BTU/h
18.800 Btu/h
1.330.-TL
1.400.-TL
Enerji S›n›f›
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Multi Split Klima Kanall› Tip iç ünite fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
3. Montaj fiyatlar› keflif ve projeye özel olup keflfe istinaden fiyat verilmektedir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
16
OLEFINI DC INVERTER MULTI SPLIT KL‹MA DIfi ÜN‹TE
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
OLE-28MOUT4H
OLE-36MOUT4H
Enerji S›n›f›
OLE-24MOUT3H
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-24MOUT3H
24.000 (8.200~26.600) Btu/h
27.300 (7.165~32.400) Btu/h
4.320.-TL
4.540.-TL
OLE-28MOUT4H
28.000 (8.200~30.700) Btu/h
30.000 (6.480~34.100) Btu/h
4.550.-TL
4.780.-TL
OLE-36MOUT4H
36.000 (9.800~36.500) Btu/h
37.500 (8.500~40.900) Btu/h
5.900.-TL
6.200.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Multi Split Klima d›fl ünite fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
3. Montaj fiyatlar› keflif ve projeye özel olup keflfe istinaden fiyat verilmektedir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
17
OLEFINI DC INVERTER SALON T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
Enerji S›n›f›
KAPAS‹TE
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
OLE-24FSDCM
24.000 (9.600~26.400) Btu/h
26.000 (10.000~27.500) Btu/h* 4.870.-TL
5.110.-TL
OLE-48FSDCM
48.000 (19.200~52.800) Btu/h
52.000 (20.000~55.000) Btu/h* 8.800.-TL
9.240.-TL
* OLEFINI DC Inverter Salon Tipi Split Klima cihazlar›nda ilave Elektrikli ›s›t›c› (rezistans) bulunmaktad›r. Is›tma kapasitesi OLE-24FSDCM için; 26.000 + 7.000
toplam 33.000 Btu/h, OLE 48FSDCM için; 52.000 + 12.000 toplam 64.000 Btu/h'tir.
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Salon Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ, MONTAJ K‹T‹ dahil de€ildir.
OLE-24FSDCM model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 275.-TL (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil), ilave tesisat
bedeli 1 m; 40.-TL.
OLE-48FSDCM model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 350.-TL (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil), ilave tesisat
bedeli 1 m; 40.-TL.
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevk›yatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
18
OLEFINI DC INVERTER KASET T‹P‹ SPLIT KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
R410 A
Enerji S›n›f›
OLE-48CSDCM
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-24CSDCM
24.000 (9.400~25.850) Btu/h
26.400 (10.560~29.040) Btu/h
5.100.-TL
5.360.-TL
OLE-48CSDCM
48.000 (18.400~50.600) Btu/h
52.000 (19.800~54.900) Btu/h
9.030.-TL
9.480.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Kaset Tipi Split Klima fiyatlar›m›za MONTAJ dahil de€ildir.
OLE-24CSDCM model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 275.-TL (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil),
ilave tesisat bedeli 1m; 40.-TL
OLE-48CSDCM model klima için tavsiye edilen montaj bedeli; 350.-TL (5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahil),
ilave tesisat bedeli 1m; 40.-TL
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
19
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2A.) OLEFINI HAVA PERDELER‹
2A.1) OLEFINI HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 22
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 26
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 30
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
Kontrol
Paneli
K43-UD - K44 UD - K46-UD Serisi
MONOBLOK T‹P (FAN ÇAPI 110 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
K-43UD
300 cm
100 cm
940.-TL
990.-TL
K-44UD
300 cm
120 cm
1.120.-TL
1.180.-TL
K-46UD
300 cm
160 cm
1.540.-TL
1.620.-TL
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kontrol
Paneli
K serisi
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
R-12
250 cm
80 cm
940.-TL
990.-TL
L-12
250 cm
80 cm
940.-TL
990.-TL
R-13
250 cm
100 cm
980.-TL
1.030.-TL
L-13
250 cm
100 cm
980.-TL
1.030.-TL
K-14
250 cm
120 cm
1.370.-TL
1.440.-TL
K-15
250 cm
140 cm
1.540.-TL
1.620.-TL
K-16
250 cm
160 cm
2.230.-TL
2.340.-TL
K-17
250 cm
180 cm
2.320.-TL
2.440.-TL
K-18
250 cm
200 cm
2.400.-TL
2.520.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
22
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan Kumanda
(IR modelleri için)
YEN‹
GENEL T‹P INOX SER‹S‹ (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
ÖZELL‹KLER‹
X-10
Kap› Switchli, on-off
X-10 IR
Uzaktan Kumandal›
X-12
Kap› Switchli, on-off
X-12 IR
Uzaktan Kumandal›
X-14
Kap› Switchli, on-off
X-14 IR
Uzaktan Kumandal›
X-16
Kap› Switchli, on-off
X-16 IR
Uzaktan Kumandal›
X-18
Kap› Switchli, on-off
X-18 IR
Uzaktan Kumandal›
X-20
Kap› Switchli, on-off
X-20 IR
Uzaktan Kumandal›
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
250 cm
100 cm
250 cm
120 cm
250 cm
140 cm
250 cm
160 cm
250 cm
180 cm
250 cm
200 cm
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
1.120.-TL
1.180.-TL
1.280.-TL
1.340.-TL
1.200.-TL
1.260.-TL
1.370.-TL
1.440.-TL
1.370.-TL
1.440.-TL
1.450.-TL
1.520.-TL
1.450.-TL
1.520.-TL
1.630.-TL
1.710.-TL
1.630.-TL
1.710.-TL
1.800.-TL
1.890.-TL
1.720.-TL
1.810.-TL
1.880.-TL
1.970.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
23
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
K serisi
T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
R-33
400 cm
100 cm
2.230.-TL
2.340.-TL
L-33
400 cm
100 cm
2.230.-TL
2.340.-TL
K-34
400 cm
120 cm
2.650.-TL
2.780.-TL
K-35
400 cm
140 cm
2.830.-TL
2.970.-TL
K-36
400 cm
160 cm
3.000.-TL
3.150.-TL
K-37
400 cm
180 cm
3.170.-TL
3.330.-TL
K-38
400 cm
200 cm
3.340.-TL
3.510.-TL
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
K serisi
ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 130 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
R-22
600 cm
100 cm
2.830.-TL
2.970.-TL
L-22
600 cm
100 cm
2.830.-TL
2.970.-TL
R-23
600 cm
120 cm
3.170.-TL
3.330.-TL
L-23
600 cm
120 cm
3.170.-TL
3.330.-TL
K-24
600 cm
120 cm
3.250.-TL
3.410.-TL
K-26
600 cm
160 cm
3.770.-TL
3.960.-TL
K-28
600 cm
200 cm
4.120.-TL
4.330.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
24
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 180 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
K-83
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
800 cm
100 cm
6.430.-TL
6.750.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. 100 mm, 120 mm, 130 mm fan çapl› modellerde TOZ F‹LTRES‹ iste€e ba€l› olup birim fiyat› 8.5.-TL'dir.
9. OLEFINI Hava Perdelerinin Genel Tip, Ticari Tip, Endüstriyel Tip modelleri INOX gövde olarak imal edilebilmektedir.
Fiyat fark› %15’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
25
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Mini 800S
Mini 700
Mini 700
Kontrol Paneli
M‹N‹ T‹P (FAN ÇAPI 70-80 MM)
TAKILAB‹L‹R
Mini 800S
Kontrol Paneli
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
MINI-700
………
70 cm
1.120.-TL
1.180.-TL
MINI-800S
200 cm
80 cm
1.800.-TL
1.890.-TL
Kontrol
Paneli
Uzaktan
Kumanda
KEH-43 - KEH-44 - KEH-46 Serisi
MONOBLOK T‹P (FAN ÇAPI 110 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
KEH-43
250 cm
100 cm
2.320.-TL
2.440.-TL
KEH-44
250 cm
120 cm
2.700-TL
2.840.-TL
KEH-46
250 cm
160 cm
3.380.-TL
3.550.-TL
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
GENEL T‹P S SER‹S‹ (FAN ÇAPI 100 MM)
Kablolu
Kumanda
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
REH-13S
250 cm
100 cm
2.480.-TL
2.600.-TL
LEH-13S
250 cm
100 cm
2.480.-TL
2.600.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
26
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
INTELLECT-1.00 L serisi
INTELLECT-1.00 R serisi
INTELLECT serisi
kontrol paneli
Uzaktan
Kumanda
INTELLECT-0.8 R/L serisi
INTELLECT T‹P (FAN ÇAPI 110 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
INTELLECT-08 R/L
250 cm
80 cm
1.970.-TL
2.070.-TL
INTELLECT-1.00R
250 cm
100 cm
2.480.-TL
2.600.-TL
INTELLECT-1.00L
250 cm
100 cm
2.480.-TL
2.600.-TL
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablo
Kumanda
K serisi
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
REH-13
250 cm
100 cm
3.600.-TL
3.780.-TL
LEH-13
250 cm
100 cm
3.600.-TL
3.780.-TL
KEH-14
250 cm
120 cm
4.630.-TL
4.860.-TL
KEH-15
250 cm
140 cm
4.720.-TL
4.960.-TL
KEH-16
250 cm
160 cm
4.800.-TL
5.040.-TL
KEH-17
250 cm
180 cm
4.970.-TL
5.220.-TL
KEH-18
250 cm
200 cm
5.140.-TL
5.400.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
27
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
L serisi
R serisi
Kablo
Kumanda
Uzaktan
Kumanda
K serisi
T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
REH-33
350 cm
100 cm
4.720.-TL
4.960.-TL
LEH-33
350 cm
100 cm
4.720.-TL
4.960.-TL
KEH-34
350 cm
120 cm
5.830.-TL
6.120.-TL
KEH-35
350 cm
140 cm
6.080-TL
6.380.-TL
KEH-36
350 cm
160 cm
6.250.-TL
6.560.-TL
KEH-37
350 cm
180 cm
6.520.-TL
6.850.-TL
KEH-38
350 cm
200 cm
6.770.-TL
7.110.-TL
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
K serisi
ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 130 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
REH-22
500 cm
100 cm
5.570.-TL
5.850.-TL
LEH-22
500 cm
100 cm
5.570.-TL
5.850.-TL
REH-23
500 cm
120 cm
6.000.-TL
6.300.-TL
LEH-23
500 cm
120 cm
6.000.-TL
6.300.-TL
KEH-24
500 cm
120 cm
6.850.-TL
7.190.-TL
KEH-26
500 cm
160 cm
7.720.-TL
8.110.-TL
KEH-28
500 cm
200 cm
8.140.-TL
8.550.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
28
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. 100 mm, 120 mm, 130 mm fan çapl› modellerde TOZ F‹LTRES‹ iste€e ba€l› olup birim fiyat› 8.5.-TL'D‹R.
9. INTELLECT-08, MINI-700, MINI-800S model hava perdeleri için gereken elektrik MONOFAZE'dir.
10. INTELLECT cihaz›m›z hem elektrikli ›s›t›c›, hem de hava perdesi olarak çal›flarak iki ifllemi bir arada yapmaktad›r.
Tel rezistansl›, paslanmaz çelik gövdeli, oda termostat› ve otomatik kap› ba€lant› ç›k›fl› üzerinde, uzaktan kumandas›
standart cihazlard›r.
11. OLEFINI Hava Perdelerinin Genel Tip, Ticari Tip, Endüstriyel Tip modelleri INOX gövde olarak imal edilebilmektedir.
Fiyat fark› %15’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
29
OLEFINI SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
K serisi
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RWH-13
250 cm
100 cm
4.280.-TL
4.490.-TL
LWH-13
250 cm
100 cm
4.280.-TL
4.490.-TL
KWH-14
250 cm
120 cm
5.140.-TL
5.400-TL
KWH-15
250 cm
140 cm
5.320.-TL
5.590-TL
KWH-16
250 cm
160 cm
5.570.-TL
5.850.-TL
KWH-17
250 cm
180 cm
6.000.-TL
6.300.-TL
KWH-18
250 cm
200 cm
6.430.-TL
6.750.-TL
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
K serisi
T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RWH-33
350 cm
100 cm
4.720.-TL
4.960.-TL
LWH-33
350 cm
100 cm
4.720.-TL
4.960.-TL
KWH-34
350 cm
120 cm
5.570.-TL
5.850.-TL
KWH-35
350 cm
140 cm
5.830.-TL
6.120.-TL
KWH-36
350 cm
160 cm
6.170.-TL
6.480.-TL
KWH-37
350 cm
180 cm
6.520.-TL
6.850.-TL
KWH-38
350 cm
200 cm
6.850.-TL
7.190.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
30
OLEFINI SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
L serisi
R serisi
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
K serisi
ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 130 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RWH-22
500 cm
100 cm
4.880.-TL
5.120.-TL
LWH-22
500 cm
100 cm
4.880.-TL
5.120.-TL
RWH-23
500 cm
120 cm
5.050.-TL
5.300.-TL
LWH-23
500 cm
120 cm
5.050.-TL
5.300.-TL
KWH-24
500 cm
120 cm
6.250.-TL
6.560.-TL
KWH-26
500 cm
160 cm
6.850.-TL
7.190.-TL
KWH-28
500 cm
200 cm
8.570.-TL
9.000.-TL
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 180 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
KWH-83
800 cm
100 cm
8.140.-TL
8.550.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
31
OLEFINI SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevk›yatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. 100 mm, 120 mm, 130 mm fan çapl› modellerde TOZ F‹LTRES‹ iste€e ba€l› olup birim fiyat› 8.5.-TL’Dir.
9. OLEFINI Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri montaj›nda selenoid vana kullan›lmas› gerekmektedir. (Selenoid
Vana; 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1CY1NK, montaj çap› 1”, orifis 26 mm, bas›nç 0,5-4 bar,
ak›flkan buhar ve s›cak su, verilebilir s›cakl›k 140°C veya 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1D1YNK,
montaj çap› 1”, orifis 26 mm, Bas›nç 0,2-16 bar, ak›flkan su, hava ve gaz, verilebilir s›cakl›k 90°C olmal›d›r.)
10. Bas›nc›n düflük oldu€u tesisatlarda sirkülasyon pompas› kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
11. OLEFINI Hava Perdelerinin Genel Tip, Ticari Tip, Endüstriyel Tip modelleri INOX gövde olarak imal edilebilmektedir.
Fiyat fark› %15’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
32
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2
HAVA PERDELER‹
2A.2) OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
Ankastre Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 34
Ankastre Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 35
Ankastre Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 36
OLEFINI ANKASTRE ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
ANKASTRE T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RS-34
400 cm
120 cm
3.250.-TL
3.410.-TL
RS-35
400 cm
140 cm
3.430.-TL
3.600.-TL
RS-36
400 cm
160 cm
3.600.-TL
3.780.-TL
RS-37
400 cm
180 cm
3.770.-TL
3.960.-TL
RS-38
400 cm
200 cm
3.940.-TL
4.140.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
34
OLEFINI ANKASTRE ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
ANKASTRE T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RSEH-34
300 cm
120 cm
6.520.-TL
6.850.-TL
RSEH-35
300 cm
140 cm
6.770.-TL
7.110.-TL
RSEH-36
300 cm
160 cm
7.030.-TL
7.380.-TL
RSEH-37
300 cm
180 cm
7.280.-TL
7.640.-TL
RSEH-38
300 cm
200 cm
7.540.-TL
7.920.-TL
MODEL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
35
OLEFINI ANKASTRE SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
ANKASTRE T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RSWH-34
300 cm
120 cm
6.680.-TL
7.010.-TL
RSWH-35
300 cm
140 cm
7.120.-TL
7.480.-TL
RSWH-36
300 cm
160 cm
7.370.-TL
7.740.-TL
RSWH-37
300 cm
180 cm
7.720.-TL
8.110.-TL
RSWH-38
300 cm
200 cm
8.140.-TL
8.550.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. OLEFINI Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri montaj›nda selenoid vana kullan›lmas› gerekmektedir. (Selenoid
vana; 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1CY1NK, montaj çap› 1”, orifis 26 mm, Bas›nç 0,5-4 bar,
ak›flkan buhar ve s›cak su, verilebilir s›cakl›k 140°C veya 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1D1YNK,
montaj çap› 1”, orifis 26 mm, bas›nç 0,2-16 bar, ak›flkan su, hava ve gaz, verilebilir s›cakl›k 90°C olmal›d›r.)
9. Bas›nc›n düflük oldu€u tesisatlarda sirkülasyon pompas› kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
36
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2
HAVA PERDELER‹
YEN‹
2A.3) OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
ECO Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 38
ECO Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 39
OLEFINI ECO ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
YATAY T‹P ECO ISITICISIZ HAVA PERDES‹
‹ki Tarafl›
Tek Tarafl›
‹ki Tarafl›, LED Takılabilir
YEN‹
Kablolu
Kumanda
Tek Tarafl›, LED Takılabilir
ECO YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
4.200.-TL
4.410.-TL
3.940.-TL
4.140.-TL
4.720.-TL
4.960.-TL
CF-120-A1
4.200.-TL
4.410.-TL
CF-160-F2
5.140.-TL
5.400.-TL
4.880.-TL
5.120.-TL
6.000.-TL
6.300.-TL
CF-160-A1
5.320.-TL
5.590.-TL
CF-200-F2
6.170.-TL
6.480.-TL
5.830.-TL
6.120.-TL
7.200.-TL
7.560.-TL
6.340.-TL
6.660.-TL
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
CF-120-F2
CF-120-F1
CF-120-A2
CF-160-F1
CF-160-A2
CF-200-F1
CF-200-A2
400 cm
400 cm
400 cm
100-130 cm
140-180 cm
180-240 cm
CF-200-A1
Yeni Seri Eco Is›t›c›s›z Hava Perdesi cihaz›m›z, hem yatay hem de dikey olarak kullan›labilmektedir.
Cihaz›n dikey kullan›m› için; siparifl esnas›nda, hava üfleme yönünü (sa€/sol) belirtmeniz gerekmektedir.
D‹KEY T‹P ECO ISITICISIZ HAVA PERDES‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOTLAR
Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. ECO Yeni Seri cihaz›m›z olup BMS sistemine uyumludur. Opsiyonel olarak; ayd›nlat›lm›fl d›fl yüzey yap›labilir.
De€ifltirilebilen d›fl tasar›m (polimorfik), d›fl yüzeye iste€e göre bask› yapma standartt›r, fan ise statik bas›nçl›
santrifü fand›r.
9. D›fl yüzeye farkl› bask› istenmesi durumunda çözünürlü€ü yüksek resim, foto€raf gönderilmesi gereklidir.
10. D›fl yüzeye LED ayd›nlatma uygulamas›; A1-A2 modellerimiz için geçerlidir. LED ayd›nlatma birim fiyat› 250 TL’dir.
Siparii esnasında belirtilmesi gerekmektedir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
38
OLEFINI ECO ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
Uzaktan
Kumanda
YATAY T‹P ECO ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDES‹
‹ki Tarafl›
Tek Tarafl›
‹ki Tarafl›, LED Takılabilir
YEN‹
Kablolu
Kumanda
Tek Tarafl›, LED Takılabilir
ECO YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
6.190.-TL
6.500.-TL
5.950.-TL
6.250.-TL
6.770.-TL
7.110.-TL
CEH-120-A1
6.190.-TL
6.500.-TL
CEH-160-F2
7.800.-TL
8.190.-TL
7.450.-TL
7.820.-TL
8.650.-TL
9.080.-TL
CEH-160-A1
7.880.-TL
8.270.-TL
CEH-200-F2
9.430.-TL
9.900.-TL
9.000.-TL
9.450.-TL
10.540.-TL
11.070.-TL
9.600.-TL
10.080.-TL
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
CEH-120-F2
CEH-120-F1
CEH-120-A2
CEH-160-F1
CEH-160-A2
CEH-200-F1
CEH-200-A2
400 cm
400 cm
400 cm
100-130 cm
140-180 cm
180-240 cm
CEH-200-A1
Yeni Seri Eco Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdesi cihaz›m›z, hem yatay hem de dikey olarak kullan›labilmektedir.
Cihaz›n dikey kullan›m› için; siparifl esnas›nda, hava üfleme yönünü (sa€/sol) belirtmeniz gerekmektedir.
D‹KEY T‹P ECO ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDES‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOTLAR
Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. Fiyat Listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. ECO Yeni Seri cihaz›m›z olup BMS sistemine uyumludur. Opsiyonel olarak; ayd›nlat›lm›fl d›fl yüzey yap›labilir.
De€ifltirilebilen d›fl tasar›m (polimorfik), d›fl yüzeye iste€e göre bask› yapma standartt›r. Ayr›ca d›fl ortam ›s›s›n› kontrol
ederek ihtiyaca göre çal›flabilir, fan ise statik bas›nçl› santrifüj fand›r.
9. D›fl yüzeye farkl› bask› istenmesi durumunda çözünürlü€ü yüksek resim, foto€raf gönderilmesi gereklidir.
10. D›fl yüzeye LED ayd›nlatma uygulamas›; A1-A2 modellerimiz için geçerlidir. LED ayd›nlatma birim fiyat› 250 TL’dir.
Siparii esnasında belirtilmesi gerekmektedir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
39
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2
HAVA PERDELER‹
YEN‹
2A.4) OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
ANEMOESSA Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 42
ANEMOESSA Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 43
OLEFINI ANEMOESSA ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
YEN‹
YATAY T‹P ANEMOESSA ISITICISIZ HAVA PERDES‹
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
ANEMOESSA YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
AN-120
400 cm
100-130 cm
4.260.-TL
4.470.-TL
AN-160
400 cm
140-180 cm
4.520.-TL
4.970.-TL
AN-200
400 cm
180-230 cm
4.830.-TL
5.070.-TL
Yeni Seri Anemoessa Is›t›c›s›z hava perdesi cihaz›m›z, hem yatay hem de dikey olarak kullan›labilmektedir.
Cihaz›n dikey kullan›m› için; siparifl esnas›nda, hava üfleme yönünü (sa€/sol) belirtmeniz gerekmektedir.
D‹KEY T‹P ANEMOESSA ISITICISIZ HAVA PERDES‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOTLAR
Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. ANEMOESSA Yeni Seri cihaz›m›z olup BMS sistemine uyumludur. Fan statik bas›nçl› santrifüj fand›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
42
OLEFINI ANEMOESSA ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
YEN‹
YATAY T‹P ANEMOESSA ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDES‹
Uzaktan
Kumanda
Kablolu
Kumanda
ANEMOESSA YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
ANEH-120
400 cm
100-130 cm
5.610.-TL
5.890.-TL
ANEH-160
400 cm
140-180 cm
6.030.-TL
6.330.-TL
ANEH-200
400 cm
180-230 cm
7.020.-TL
7.370.-TL
MODEL
Yeni Seri Anemoessa Elektrikli Is›t›c›l› hava perdesi cihaz›m›z, hem yatay hem de dikey olarak kullan›labilmektedir.
Cihaz›n dikey kullan›m› için; siparifl esnas›nda, hava üfleme yönünü (sa€/sol) belirtmeniz gerekmektedir.
D‹KEY T‹P ANEMOESSA ELEKTR‹KL‹
ISITICILI HAVA PERDES‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOTLAR
Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. Fiyat Listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. ANEMOESSA Yeni Seri cihaz›m›z olup BMS sistemine uyumludur. Ayr›ca d›fl ortam ›s›s›n› kontrol ederek ihtiyaca göre
çal›flabilir, fan ise statik bas›nçl› santrifüj fand›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
43
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2
YEN‹
HAVA PERDELER‹
2A.5) OLEFINI BMS - B‹NA OTOMASYON S‹STEM‹
BMS Bina Otomasyon Sistemi Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 46
OLEFINI BMS-B‹NA OTOMASYON S‹STEM‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
YEN‹
ÜRÜN KODU
AÇIKLAMA
B‹R‹M F‹YAT
YP.BMS Kart
BMS Kart
180 Euro
Cihaz Bafl›na BMS Kurulumu
60 Euro
BMS yaz›l›m› (Olefini BMS)
1.475 Euro
ADAM-4572-BE
1-Port Modbus Gateway
450 Euro
ADAM-4510S-EE
RS-422/485 ‹zoleli Tekrarlay›c› (Repeater)
200 Euro
ADAM-4561-CE
1-Port ‹zoleli USB -- RS-232/422/485 Dönüfltürücü
185 Euro
BMS sistemi; 18kw ›s›tma kapasiteli ve ECO Elektronik kart kullan›lan OLEFINI Hava Perdelerimizde kullan›labilir.
Teslimat sipariflten sonra 3-4 hafta içinde yap›l›r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOTLAR
Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI dahil de€ildir.
Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. BMS sisteminin kurulabilmesi için otomasyon (RS-485) kablosu ile altyap›n›n ve ba€l› olacak bilgisayar›n haz›r
olmas› gerekmektedir. (Windows XP ve üst sürümleri). Daha ayr›nt›l› bilgi için lütfen firmam›z ile iletiflime geçiniz.
9. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
46
BÖLÜM 2
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 2B.) SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 48
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 49
SEEMDOOR ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FM-3009
300 cm
90 cm
440.-TL
460.-TL
FM-3012
300 cm
120 cm
520.-TL
550.-TL
FM-3015
300 cm
150 cm
610.-TL
640.-TL
FM-3018
300 cm
180 cm
730.-TL
770.-TL
FM-3020
300 cm
200 cm
810.-TL
850.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. SEEMDOOR Hava Perdeleri Çin Mal› olup, Is›t›c›s›z Hava Perdelerinde plastik fan pervanesi, kullan›lmaktad›r.
9. Yetkili Servislerimizce montaj› yap›lmayan ürünler Garanti kapsam›na al›nmaz. Montaj fiyat›; Yerinde keflifle
belirlenmektedir.
10. Tüm cihazlarda kademeli hava h›z› ayar›; Manuel ve uzaktan kumanda ile yap›labilmektedir.
11. Is›t›c›s›z hava perdelerinde hava h›z› 12m/sn.'dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
48
SEEMDOOR ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
RM-1209
250 cm
90 cm
920.-TL
970.-TL
RM-1212
250 cm
120 cm
1.060.-TL
1.110.-TL
RM-1215
250 cm
150 cm
1.280.-TL
1.340.-TL
RM-1218
250 cm
180 cm
1.530.-TL
1.610.-TL
RM-1220
250 cm
200 cm
1.710.-TL
1.800.-TL
1.
2.
3.
4.
NOTLAR
Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. SEEMDOOR Hava Perdeleri Çin Mal› olup, elektrikli ›s›t›c›l› cihazlarda metal fan pervanesi kullan›lmaktad›r.
9. Yetkili Servislerimizce montaj› yap›lmayan ürünler Garanti kapsam›na al›nmaz. Montaj fiyat›; Yerinde keflifle
belirlenmektedir.
10. Tüm cihazlarda kademeli hava h›z› ayar›; Manuel ve uzaktan kumanda ile yap›labilmektedir. Elektrikli Is›t›c›l› Hava
Perdelerinde ›s›sal güç kademesi, uzaktan kumandadan derece ile yap›lmaktad›r. Uzaktan kumandadan derece
kontrolü, ortam ›s›s›n› ayarlayan termostat kontrolü ile yap›lmaktad›r.
11. Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdelerinde hava h›z› 8,2m/sn.'dir.
12. Elektrikli ›s›t›c›l› cihazlarda ›s›tma kapasitesi RM-1209; 6 kW, RM-1212; 8kW, RM-1215; 10kW, RM-1218,
12kW, RM-1220; 14kW't›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
49
N E M
A L M A
C ‹ H A Z L A R I
BÖLÜM 3
NEM ALMA C‹HAZLARI
3A.) FRAL NEM ALMA C‹HAZLARI
Ev Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 52
Portatif Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 53
Portatif-Ticari Tip Nem Cihazlar› Alma Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 54
Endüstriyel-Kanall› Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 55
DEHU-CLIMA Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 56
Havuz Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 57
Portatif Noktasal Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 58
Multi Fonksiyonel Is› Geri Kazan›ml› Klima Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 59
Profesyonel Seri Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 60
C ‹ H A Z L A R I
A L M A
N E M
FRAL EV T‹P‹ NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
DD-20
FDC-32
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
DD-20
22 lt/gün
250 m3/h
300.-EURO
330.-EURO
FDC-32
32 lt/gün
380 m3/h
600.-EURO
660.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. Cihazlar›n nem alma kapasitesi 32°C s›cakl›k %90 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
52
C ‹ H A Z L A R I
A L M A
N E M
FRAL PORTAT‹F NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FDNF 33 SH
33 lt/gün
380 m3/h
1.055.-EURO
1.160.-EURO
FDNF 44 SH
44 lt/gün
450 m3/h
1.300.-EURO
1.435.-EURO
3
FDNF 62 SH
62 lt/gün
550 m /h
1.675.-EURO
1.845.-EURO
FDNF 96 SH
96 lt/gün
1000 m3/h
2.170.-EURO
2.390.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat Listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. SH; S›cak gaz defrost ve saat sayac› özelli€idir.
10. Cihazlar›n nem alma kapasitesi 32°C s›cakl›k %90 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
53
C ‹ H A Z L A R I
A L M A
N E M
FRAL PORTAT‹F - T‹CAR‹ T‹P NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FDNP-33SH
33 lt/gün
380 m3/h
830.-EURO
910.-EURO
FDNP-44SH
44 lt/gün
450 m3/h
1.120.-EURO
1.235.-EURO
3
FDSDP-62SH
62 lt/gün
550 m /h
1.610.-EURO
1.775.-EURO
FDNP-96SH
96 lt/gün
1000 m3/h
2.100.-EURO
2.310.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. SH; S›cak gaz defrost ve saat sayac› özelli€idir.
10. Cihazlar›n nem alma kapasitesi 32°C s›cakl›k %90 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
54
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FD-160S
160 lt/gün
1800 m3/h
3.970.-EURO
4.360.-EURO
FD-240S
240 lt/gün
2300 m3/h
FD-360S
360 lt/gün
5.520.-EURO
6.070.-EURO
3
8.240.-EURO
9.065.-EURO
3
3500 m /h
FD-520S
520 lt/gün
4600 m /h
9.235.-EURO
10.160.-EURO
FD-750S
750 lt/gün
6200 m3/h
13.490.-EURO
14.860.-EURO
17.965.-EURO
19.760.-EURO
FD-980S
980 lt/gün
3
8500 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. S; s›cak gaz defrost özelli€idir.
10. Cihazlar›n nem alma kapasitesi 32°C s›cakl›k %90 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
11. FD-160S-FD-240S model nem alma cihazlar› için gereken elektrik MONOFAZE’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
55
A L M A
C ‹ H A Z L A R I
MODEL
N E M
FRAL ENDÜSTR‹YEL - KANALLI T‹P NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
C ‹ H A Z L A R I
A L M A
N E M
FRAL DEHU CLIMA NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
FD-240TCR
FD-520TCR
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
SO⁄UTMA
KAPAS‹TES‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FD-240TCR
240 lt/gün
6,5 kW
8.400.-EURO
9.240.-EURO
FD-520TCR
520 lt/gün
17 kW
13.940.-EURO
15.330.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. TCS; Monoblok, STCR; Split Tip cihazd›r.
10. S; s›cak gaz defrost özelli€idir.
11. Cihazlar›n nem alma kapasitesi 32°C s›cakl›k %90 ba€›l nem, so€utma kapasitesi iç 15°C, d›fl 30°C flartlar›na göre
hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
56
A L M A
C ‹ H A Z L A R I
FDW-62 INOX
N E M
FRAL HAVUZ T‹P‹ NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
FDW-62
FSW-63
FSW-140.1 ALU
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FDW-62
62 lt/gün
600 m3/h
2.020.-EURO
2.215.-EURO
FDW-62 INOX
62 lt/gün
600 m3/h
FSW-63
FSW-140.1 ALU
63 lt/gün
140 lt/gün
2.415.-EURO
2.660.-EURO
3
2.060.-EURO
2.265.-EURO
3
5.330.-EURO
5.865.-EURO
600 m /h
900 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevk›yat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. ‹NOX; paslanmaz çelik gövde, ALU alüminyum gövdedir.
10. Cihazlar›n nem alma kapasitesi 32°C s›cakl›k %90 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
57
C ‹ H A Z L A R I
A L M A
N E M
FRAL PORTAT‹F NOKTASAL KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
FSC-25
MODEL
SO⁄UTMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FSC-25
7.10 kw
1020 m3/h
4.185.-EURO
4.600.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. So€utma kapasitesi FAC-22SW; iç 26˚C, d›fl; 30˚C, %55 ba€›l nem. FSC-25; iç 28˚C, d›fl 30˚C %55 ba€›l nem flartlar›na
göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
58
MODEL
SO⁄UTMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FSRA-18
7,8 kw
1300 m3/h
FSRA-24
FSRA-33
9,1 kw
13,8 kw
11.460-EURO
12.600.-EURO
3
12.390.-EURO
13.630.-EURO
3
17.965.-EURO
19.760.-EURO
1600 m /h
2200 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE VEYA TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. So€utma kapasitesi iç 25˚C %55 ba€›l nem d›fl; 32˚C %55 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
59
A L M A
C ‹ H A Z L A R I
FSRA-18 - FSRA-24 - FSRA-33
N E M
FRAL MULT‹ FONKS‹YONEL ISI GER‹ KAZANIMLI KL‹MA
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
C ‹ H A Z L A R I
A L M A
N E M
FRAL PROFESYONEL NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
FSDV-6000 / FSDV-8000
FDHE-400
FDK-44S / FDK-100S
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
FDK-44S
44 lt/gün
450 m3/h
1.700.-EURO
1.870.-EURO
3
FDHE-400
57 lt/gün
400 m /h
1.710.-EURO
1.875.-EURO
FDK-100S
96 lt/gün
1100 m3/h
1.860.-EURO
2.050.-EURO
3
FSDV-6000
480 lt/gün
6400 m /h
17.350.-EURO
19.080.-EURO
FSDV-8000
640 lt/gün
8600 m3/h
22.920.-EURO
25.200.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. Nem alma kapasitesi FDHE 400 için; 30°C s›cakl›k %60 ba€›l nem, HORIZON 110 için 32°C %90 ba€›l nem,
FSDV-6000 - FSDV-8000 için; 35°C %60 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
10. FSDV-6000 - FSDV-8000 model nem alma cihazlar› için gereken elektrik TR‹FAZE’dir
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
60
BÖLÜM 3
NEM ALMA C‹HAZLARI
3B.) AERIAL NEM ALMA C‹HAZLARI
Endüstriyel Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 62
Havuz Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 63
AERIAL ENDÜSTR‹YEL T‹P NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
AD-740
42 lt/gün
710 m3/h
2.200.-EURO
2.420.-EURO
3
AD-750
55 lt/gün
710 m /h
2.970.-EURO
3.260.-EURO
AD-770
73 lt/gün
900 m3/h
3.500.-EURO
3.850.-EURO
3.630.-EURO
3.990.-EURO
AD-780
80 lt/gün
3
820 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. Nem alma kapasitesi 30°C %80 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
62
AERIAL HAVUZ T‹P‹ NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
AP-50
47 lt/gün
875 m3/h
3.960.-EURO
4.350.-EURO
4.620.-EURO
5.080.-EURO
AP-70
66,2 lt/gün
3
1000 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Ödemelerde ödeme günündeki TCMB döviz sat›fl kuru geçerlidir.
9. Nem alma kapasitesi 30°C %80 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
63
NEM ALMA C‹HAZLARI
BÖLÜM 3
NEM ALMA C‹HAZLARI
3C.) OLEFINI NEM ALMA C‹HAZLARI
Ev Tipi Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 66
Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 67
Portatif Tip Nem Alma Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 68
OLEFINI EV T‹P‹ NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
OLE-12NA
OLE-20NA
OLE-30NA
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-12NA
12 lt/gün
120 m3/h
550.-TL
580.-TL
OLE-20NA
20 lt/gün
150 m3/h
750.-TL
790.-TL
1.180.-TL
1.240.-TL
OLE-30NA
30 lt/gün
3
300 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Nem alma kapasitesi 30°C %80 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
66
OLEFINI PORTAT‹F T‹CAR‹ T‹P NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
OLE-55NA / OLE-65NA
OLE-85NA
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-55NA
55 lt/gün
400 m3/h
3.150.-TL
3.310.-TL
OLE-65NA
65 lt/gün
400 m3/h
3.530.-TL
3.710.-TL
3.930.-TL
4.130.-TL
OLE-85NA
85 lt/gün
3
700 m /h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Nem alma kapasitesi 30°C %80 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
67
OLEFINI PORTAT‹F T‹P NEM ALMA C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
OLE-105NA
OLE-120NA
MODEL
NEM ALMA
KAPAS‹TES‹
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-105NA
105 lt/gün
520 m3/h
4.080.-TL
4.280.-TL
OLE-120NA
120 lt/gün
720 m3/h
4.320.-TL
4.540.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. Nem alma kapasitesi 30°C %80 ba€›l nem flartlar›na göre hesaplanm›flt›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
68
ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI
BÖLÜM 4
ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI
BÖLÜM 4A.) OLEFINI TAVAN T‹P‹ ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI
Tavan Tipi Is› Geri Kazan›m Cihazlar› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 70
BÖLÜM 4B.) OLEFINI TAVAN T‹P‹ ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI AKSESUARLARI
Elektrikli Is›t›c› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 71
Sulu Is›t›c› Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 71
Susturucu Tavsiye Edilen Perakende Sat›fl Fiyat Listesi / 71
OLEFINI TAVAN T‹P‹ ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
OLE-1130HR
MODEL
HAVA DEB‹S‹
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-750HR
750 m3/h (@0 Pa)
1.250.-EURO
1.375.-EURO
1.350.-EURO
1.485.-EURO
OLE-900HR
3
900 m /h (@0 Pa)
3
OLE-1130HR
1130 m /h (@0 Pa)
1.575.-EURO
1.735.-EURO
OLE-1670HR
1670 m3/h (@0 Pa)
1.770.-EURO
1.950.-EURO
3
OLE-2350HR
2350 m /h (@0 Pa)
1.910.-EURO
2.105.-EURO
OLE-3000HR
3000 m3/h (@0 Pa)
OLE-3400HR
OLE-5000HR
2.330.-EURO
2.565.-EURO
3
2.715.-EURO
2.990.-EURO
3
3.375.-EURO
3.715.-EURO
3400 m /h (@0 Pa)
5000 m /h (@0 Pa)
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (MONOFAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Fiyatlar›m›za oda paneli dahildir.
4. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
5. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
70
OLEFINI TAVAN T‹P‹ ISI GER‹ KAZANIM C‹HAZLARI AKSESUARLARI
TAVS‹YE ED‹LEN PERAKENDE SATIfi F‹YAT L‹STES‹
ELEKTR‹KL‹ ISITICI
MODEL
KAPAS‹TE
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-HR-EH-3 kW (750, 900, 1130)
3 kW
235.-EURO
260.-EURO
OLE-HR-EH-6 kW (1670, 2350)
6 kW
305.-EURO
340.-EURO
OLE-HR-EH-10 kW (3000, 3400)
10 kW
345.-EURO
380.-EURO
OLE-HR-EH-12 kW (5000)
12 kW
415.-EURO
460.-EURO
MODEL
KAPAS‹TE
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-HR-WH-3,9 kW (750)
3.9 kW
195.-EURO
215.-EURO
OLE-HR-WH-4,9 kW (900)
4.9 kW
195.-EURO
215.-EURO
OLE-HR-WH-6,7 kW (1130)
6.7 kW
210.-EURO
235.-EURO
OLE-HR-WH-10,1 kW (1670)
10.1 kW
285.-EURO
315.-EURO
OLE-HR-WH-12,0 kW (2350)
12.0 kW
285.-EURO
315.-EURO
OLE-HR-WH-15,8 kW (3000)
15.8 kW
345.-EURO
380.-EURO
OLE-HR-WH-17,5 kW (3400)
17.5 kW
345.-EURO
380.-EURO
OLE-HR-WH-24,3 kW (5000)
24.3 kW
435.-EURO
480.-EURO
SULU ISITICI
SUSTURUCU
MODEL
KANAL BA⁄LANTISI
(AxB)
PEfi‹N F‹YATI
1 PEfi‹N + 7
TAKS‹T F‹YATI
OLE-HR-SL-225 (750, 900, 1130)
225x225 mm
180.-EURO
200.-EURO
OLE-HR-SL-300 (1670, 2350)
300x300 mm
235.-EURO
260.-EURO
OLE-HR-SL-350 (3000, 3400)
350x350 mm
270.-EURO
300.-EURO
OLE-HR-SL-400 (5000)
400x400 mm
295.-EURO
325.-EURO
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV, NAKL‹YE dahildir.
2. Fiyatlar›m›za MONTAJ VE ELEKTR‹K TES‹SATI (Elektrikli Is›t›c›l› modeller için TR‹FAZE HAT) dahil de€ildir.
3. Sevkiyat ÖDEMEY‹ müteakip yap›l›r. Sevkiyatlar, stoklar ile s›n›rl›d›r. Siparifllerin yaz›l› olarak bildirilmesi gereklidir.
4. Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde, ayl›k %3 + KDV vade fark› uygulan›r.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
71
BÖLÜM 5
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K ÖNEML‹ AÇIKLAMALAR / 76
BÖLÜM 5A.) SPLIT KL‹MALAR
5A.1) OLEFINI DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 77
ON-OFF Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 77
HI-TECH Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 77
5A.2) OLEFINI ON-OFF PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
ON-OFF Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
Yer-Tavan Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
Kanall› Tip Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
5A.3) OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 79
DC Inverter Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 79
BÖLÜM 5B.) HAVA PERDELER‹
5B.1) OLEFINI HAVA PERDELER‹
5B.1.a) OLEFINI HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 82
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 85
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 88
5B.1.b) OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
Ankastre Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 92
Ankastre Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 92
Ankastre Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 92
5B.1.c) OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
ECO Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 96
ECO Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 96
5B.1.d) OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
ANEMOESSA Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 100
ANEMOESSA Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 100
5B.2) SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 104
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 104
Önemli Notlar / 106
SPLIT KL‹MALAR
BÖLÜM 5
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K ÖNEML‹ AÇIKLAMALAR / 76
BÖLÜM 5A.) SPLIT KL‹MALAR
5A.1) OLEFINI DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 77
ON-OFF Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 77
HI-TECH Duvar Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 77
5A.2) OLEFINI ON-OFF PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
ON-OFF Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
Yer-Tavan Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
Kanall› Tip Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 78
5A.3) OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
DC Inverter Salon Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 79
DC Inverter Kaset Tipi Split Klima Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 79
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K ÖNEML‹ AÇIKLAMALAR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
MONTAJ ÜCRETLER‹NDE DAH‹L OLMAYAN ‹fiLER
Montaj ücretleri montaj›n tek seferde yap›ld›€› düflünülerek verilmifl ücretlerdir. Parça parça yap›lacak montajlarda
yetkili servis ilave servis ücreti talep edilebilir.
Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km
(gidifl dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
Müflteriye ulafl›m için gerekli olabilecek tren, vapur, yük tafl›y›c›lar›, fayton, uçak gibi özel araçlar gerektiren
durumlarda bu araçlar›n bedeli ayr›ca talep edilir.
Yeterli güçte elektrik enerjisinin teknik bilgiler bölümünde (Split Klima Teknik Bilgiler) belirtilen kesit ve ölçüler
dahilinde klima kablosu ve besleme kablosunun ve sigortas›n›n temini ve iç ünitenin yan›na getirilmesi çekilen
besleme ve sigorta TSE standartlar›na uygun olmas› gerekir.
Cihaz montaj birim fiyat›na MONTAJ K‹T‹ ç›kan ürünlerde ve MONTAJ K‹T‹ ç›kmayan cihazlarda 3.5 ile 5 m’ye kadar
olan bak›r boru, kablo, kaide dahildir. Bu ölçülerin üzerindeki montajlarda ilave tesisat bedeli al›n›r. Kanall› tip split
klimalar kapsam d›fl›ndad›r.
Binan›n elektrik tesisat› yetersiz ise tesisat›n yenilenmesi,
Topraklama hatt› yok ise topraklama hatt›n›n çekilmesi,
Drenaj tesisat› iç ünite ve d›fl ünite borulama mesafesini aflmas› durumunda fazla metraj müflteriden talep edilir.
Drenaj tesisat› için gerekli olabilecek drenaj pompas›, montaj ücretinin d›fl›ndad›r.
D›fl ünite drenaj› ve giderinin temini montaj ücreti d›fl›ndad›r.
Boru tesisat›n›n geçece€i karot iflçili€i,
Borulama özel dirseklerle kaynak yap›larak çekilirse servis ekstra ücret talep edecektir.
‹ç ve d›fl ünite aras› çekilen tesisat›n tüm mimari ve infla’i ifllemleri,
Kaplama ve s›va alt›ndan çekilen ya da istenen durumlarda her türlü ahflap, dekorasyon ve infla’i iflçilik ve malzeme
bedelleri,
‹ç ve d›fl ünite aras› çekilen tesisat›n geçmesi için yap›lan deliklerin kapat›lmas› s›vanmas› ve boya iflleri,
‹ç ve d›fl ünite tesisat›n›n kablo kanal› içerisine al›nmas› ifllemleri,
D›fl ünitenin as›lmas› için d›fl cephenin uygun olmamas› durumunda gerekli her türlü platform, çelik konstrüksiyon
kaidelerinin temin ve montaj›,
D›fl ünitenin as›lmas› için gerekli konsolun normal L aya€›n›n uygun olmad›€› durumlarda ihtiyaç duyulan özel
konsolun temini,
D›fl ünitenin montaj›n›n yap›lmas› için gerekli 2 m’nin üzerindeki merdivenin temini,
D›fl ünitenin h›rs›zl›€a karfl› kafes içine al›nmas› veya güneflten korunmak için gölgelik içerisine al›nmas›, montaj
ücretlerine dahil de€ildir.
Cihazlar›n montaj yerine sevki; Sat›fl sözleflmesine göre ithalatç›, sat›c›, servis veya müflteriye aittir.
MONTAJ ÜCRETLER‹NE DAH‹L OLAN ‹fiLER
‹ç ünitenin yerine as›lmas› ve sabitlenmesi, d›fl ünitenin zemine veya flase (konsol) üzerine sabitlenmesi,
‹ç ve d›fl üniteler aras› (kapasitelere göre) ara tesisat› oluflturan düzenin haz›rlanmas›,
‹zolasyonlu bak›r boru hatt›, drenaj hatt›n›n g›rtlakl› boru ile çekilerek tümünün dekoratif bant ile sar›lmas› düzgün
bir hat oluflturacak flekilde sabitlenmesi,
Bak›r boru kaynaklar›n›n boru içinden “azot gaz› geçirilerek” tamamlanmas›, ara tesisat›n geçmesi gereken duvar
vb. engellerin delinmesi, ara tesisat›n ünitelere ba€lanmas› ara tesisat›n azot testi ile sisteme bir miktar N2 (Azot)
gaz› verilerek gaz kaçak testi yap›lmas›,
Sistemin test edilmesi (drenaj testi, alçak bas›nç, yüksek bas›nç, çal›flma ak›m ve gerilim de€erlerinin uygunlu€unun
kontrolü),
Kaçak kontrolü,
Cihazlar›n çal›flmas› için gerekli bulunan müflteri taraf›ndan temin edilmesi gereken enerji besleme hatt›n›n cihaza
ba€lanarak cihaz› çal›fl›r flekilde vakumunun müflteriye teslim edilmesi,
So€utkan devresinin bak›m›n›n yap›lmas›,
Müflteriye, cihazlar›n kullan›m› anlat›larak iflletmeye al›nmas›, uzaktan kumanda ve kullan›m klavuzu teslimi,
Servis formu doldurularak cihaz›n çal›fl›r durumda teslim edilmesi ve Garanti Belgesinin doldurularak teslimi,
Garanti süresinin geçerli olmas› için mutlaka YETK‹L‹ SERV‹S montaj yapmal›d›r.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
76
OLEFINI DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MALAR
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
OLEFINI DC INVERTER DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MA
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M
F‹YATI
OLE-09DC
9.000 (5.800-10.236) Btu/h
9.900 (5.800-11.942) Btu/h
100.-TL
27.-TL
OLE-12DC
12.000 (5.800-12.500) Btu/h
12.100 (5.800-13.650) Btu/h
110.-TL
27.-TL
OLE-18DC
18.000 (8.200-18.800) Btu/h
18.000 (8.200-18.800) Btu/h
130.-TL
35.-TL
OLE-24DC
24.000 (13.650-24.500) Btu/h
24.000 (13.650-24.900) Btu/h
150.-TL
40.-TL
KAPAS‹TE
‹LAVE
TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLEFINI ON-OFF DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-09AC
9.500 Btu/h
9.500 Btu/h
100.-TL
27.-TL
OLE-12AC
12.250 Btu/h
12.900 Btu/h
110.-TL
27.-TL
OLE-18AC
18.000 Btu/h
18.430 Btu/h
130.-TL
35.-TL
OLE-22AC
22.000 Btu/h
22.520 Btu/h
140.-TL
35.-TL
OLE-26AC
26.000 Btu/h
26.600 Btu/h
150.-TL
40.-TL
OLEFINI HI-TECH DUVAR T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-09HT
9.215 Btu/h
9.895 Btu/h
150.-TL
27.-TL
OLE-12HT
12.000 Btu/h
12.970 Btu/h
160.-TL
35.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
77
OLEFINI ON-OFF PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
OLEFINI ON-OFF SALON T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-26FS
26.000 Btu/h
26.000 Btu/h*
160.-TL
40.-TL
OLE-48FS
48.000 Btu/h
51.200 Btu/h*
200.-TL
45.-TL
* OLEFINI ON-OFF Salon Tipi Split Klima cihazlar›nda ilave Elektrikli ›s›t›c› (rezistans) bulunmaktad›r. Is›tma kapasitesi OLE-26FS için; 26.000
+ 7.165 toplam 33.165 Btu/h, OLE 48FS için; 51.200 + 8.530 toplam 59.730 Btu/h'tir.
OLEFINI YER-TAVAN T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-24FC
24.000 Btu/h
26.000 Btu/h
275.-TL
40.-TL
OLE-48FC
48.000 Btu/h
52.000 Btu/h
350.-TL
50.-TL
OLEFINI KANALLI T‹P SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-D-48H
48.000 Btu/h
52.000 Btu/h
240.-TL
50.-TL
OLE-D-60H
55.000 Btu/h
60.000 Btu/h
240.-TL
50.-TL
OLEFINI KASET T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-24CSM
24.000 Btu/h
25.600 Btu/h
275.-TL
40.-TL
OLE-50CS
48.000 Btu/h
52.000 Btu/h
350.-TL
50.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
78
OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
OLEFINI DC INVERTER SALON T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
SO⁄UTMA
ISITMA
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
OLE-24FSDCM
24.000 (9.600~26.400) Btu/h
26.000 (10.000~27.500) Btu/h*
275.-TL
40.-TL
OLE-48FSDCM
48.000 (19.200~52.800) Btu/h
52.000 (20.000~55.000) Btu/h*
350.-TL
40.-TL
* OLEFINI DC Inverter Salon Tipi Split Klima cihazlar›nda ilave Elektrikli ›s›t›c› (rezistans) bulunmaktad›r. Is›tma kapasitesi OLE-24FSDCM için; 26.000 + 7.000
toplam 33.000 Btu/h, OLE 48FSDCM için; 52.000 + 12.000 toplam 64.000 Btu/h'tir.
OLEFINI DC INVERTER KASET T‹P‹ SPLIT KL‹MA
KAPAS‹TE
MODEL
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
‹LAVE TES‹SAT
B‹R‹M F‹YATI
26.400 (10.560~29.040) Btu/h
275.-TL
40.-TL
52.000 (19.800~54.900) Btu/h
350.-TL
40.-TL
SO⁄UTMA
ISITMA
OLE-24CSDCM
24.000 (9.400~25.850) Btu/h
OLE-48CSDCM
48.000 (18.400~50.600) Btu/h
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI DC Inverter Duvar Tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen MONTAJ
fiyatlar› dahil edilmifltir.
*
OLEFINI DC Inverter Duvar Tipi Split Klima montaj ve iflçilik fiyat listesine MONTAJ K‹T‹ dahildir. OLE-09DC ve
OLE-12DC modellerinde 3.5 m, OLE-18DC modellerinde 4 m, OLE-24DC modellerinde 5 m MONTAJ K‹T‹ cihaz ile
beraber verilmektedir.
3. OLEFINI ON-OFF Duvar Tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen MONTAJ
fiyatlar› dahil edilmifltir.
*
OLEFINI ON-OFF Duvar Tipi Split Klima montaj ve iflçilik fiyat listesine MONTAJ K‹T‹ dahildir. OLE-09AC ve OLE-12AC
modellerinde 3,5 m, OLE-18AC modellerinde 4 m, OLE-22AC ve OLE-26AC modellerinde 5 m MONTAJ K‹T‹ Cihaz
ile beraber verilmektedir.
4. OLEFINI Hi-Tech Duvar Tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen MONTAJ
fiyatlar› dahil edilmifltir.
*
OLEFINI Hi-Tech Duvar Tipi Split Klima montaj ve ‹flçilik fiyat listesine 3,5 m tesisat bedeli dahildir. MONTAJ K‹T‹
bulunmamaktad›r.
5. OLEFINI ON-OFF Salon tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesinde yukar›da belirtilen MONTAJ
fiyatlar› dahil edilmifltir.
*
OLEFINI ON-OFF Salon Tipi Split Klima montaj fiyat listesine MONTAJ K‹T‹ dahildir. 5 m. MONTAJ K‹T‹ cihaz ile birlikte
verilmektedir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
79
OLEFINI DC INVERTER PROFESYONEL SER‹ SPLIT KL‹MALAR
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
6. OLEFINI Yer-Tavan Tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen MONTAJ
fiyatlar› dahil de€ildir.
*
R410
OLEFINI Yer-Tavan Tipi
Split A
Klima montaj ve iflçilik fiyat listesine 5 m Bak›r Boru, Kablo ve Kaide dahildir. MONTAJ
K‹T‹ bulunmamaktad›r.
7. OLEFINI Kanall› Tip Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesinde yukar›da belirtilen MONTAJ fiyatlar›
dahil de€ildir.
*
OLEFINI Kanall› Tip Split Klima montaj ve ‹flçilik fiyat listesine MONTAJ K‹T‹ dahil de€ildir.
*
OLEFINI Kanall› Tip Split Klimalarda tesisat bedeli 0 metreden bafllayarak ücretlendirilir.
*
OLEFINI Kanall› Tip Split Klimalarda montaj fiyatlar›na kanal ve kanal iflçili€i dahil de€ildir.
8. OLEFINI Kaset Tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen MONTAJ fiyatlar›
dahil de€ildir.
*
OLEFINI Kaset Tipi Split Klima montaj ve iflçilik fiyat listesine 5 m Bak›r Boru, Kablo ve Kaide dahildir. MONTAJ
K‹T‹ bulunmamaktad›r.
9. OLEFINI DC Inverter Salon tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesinde yukar›da belirtilen
MONTAJ fiyatlar› dahil de€ildir.
*
OLEFINI DC Inverter Salon Tipi Split Klima montaj fiyat listesine 5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahildir.
Montaj kiti bulunmamaktad›r.
10. OLEFINI DC Inverter Kaset Tipi Split Klima tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen MONTAJ
fiyatlar› dahil de€ildir.
*
OLEFINI DC Inverter Kaset Tipi Split Klima montaj ve iflçilik fiyat listesini 5 m bak›r boru, kablo ve kaide dahildir.
MONTAJ K‹T‹ bulunmamakt›d›r.
11. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.
12. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
13. Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
80
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 5
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
BÖLÜM 5B.) HAVA PERDELER‹
5B.1) OLEFINI HAVA PERDELER‹
5B.1.a) OLEFINI HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 82
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 85
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 88
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
MONOBLOK T‹P (FAN ÇAPI 110 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
K-43UD
300 cm
100 cm
85.-TL
120.-TL
K-44UD
300 cm
120 cm
90.-TL
120.-TL
K-46UD
300 cm
160 cm
95.-TL
175.-TL
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
BOYAMA
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI B‹R‹M F‹YATI*
R-12
250 cm
80 cm
80.-TL
120.-TL
235.-TL
L-12
250 cm
80 cm
80.-TL
120.-TL
235.-TL
R-13
250 cm
100 cm
80.-TL
120.-TL
235.-TL
L-13
250 cm
100 cm
80.-TL
120.-TL
235.-TL
K-14
250 cm
120 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
K-15
250 cm
140 cm
90.-TL
175.-TL
235.-TL
K-16
250 cm
160 cm
95.-TL
175.-TL
235.-TL
K-17
250 cm
180 cm
105.-TL
235.-TL
295.-TL
K-18
250 cm
200 cm
105.-TL
235.-TL
295.-TL
GENEL T‹P INOX SER‹S‹ (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
ÖZELL‹KLER‹
X-10
Kap› Switchli, on-off
X-10 IR
Uzaktan Kumandal›
X-12
Kap› Switchli, on-off
X-12 IR
Uzaktan Kumandal›
X-14
Kap› Switchli, on-off
X-14 IR
Uzaktan Kumandal›
X-16
Kap› Switchli, on-off
X-16 IR
Uzaktan Kumandal›
X-18
Kap› Switchli, on-off
X-18 IR
Uzaktan Kumandal›
X-20
Kap› Switchli, on-off
X-20 IR
Uzaktan Kumandal›
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
250 cm
100 cm
250 cm
120 cm
250 cm
140 cm
250 cm
160 cm
250 cm
180 cm
250 cm
200 cm
MONTAJ
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
80.-TL
120.-TL
80.-TL
120.-TL
80.-TL
120.-TL
80.-TL
120.-TL
90.-TL
175.-TL
90.-TL
175.-TL
95.-TL
175.-TL
95.-TL
175.-TL
105.-TL
235.-TL
105.-TL
235.-TL
105.-TL
235.-TL
105.-TL
235.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
82
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
R-33
400 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
L-33
400 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
K-34
400 cm
120 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
K-35
400 cm
140 cm
95.-TL
175.-TL
235.-TL
K-36
400 cm
160 cm
100.-TL
175.-TL
235.-TL
K-37
400 cm
180 cm
115.-TL
235.-TL
295.-TL
K-38
400 cm
200 cm
115.-TL
235.-TL
295.-TL
ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 130 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
R-22
600 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
L-22
600 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
R-23
600 cm
120 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
L-23
600 cm
120 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
K-24
600 cm
120 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
K-26
600 cm
160 cm
100.-TL
175.-TL
235.-TL
K-28
600 cm
200 cm
110.-TL
235.-TL
295.-TL
YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 180 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
K-83
800 cm
100 cm
130.-TL
120.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
83
OLEFINI ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI Is›t›c›s›z Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj fiyatlar›
dahil de€ildir.
3. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (MONOFAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.
4. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km
(gidifl dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar. .
8. 100 mm, 120 mm, 130 mm fan çapl› modellerde TOZ F‹LTRES‹ iste€e ba€l› olup birim fiyat› 8.5.-TL'dir.
9. Kaide/Konsol/Profil birim fiyat› astar boyal› fiyat olup özel bir renk boya talep edildi€inde ilave ücret talep edilir.
10. Standart konsollar›n kullan›lmad›€› ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yap›lacak keflife istinaden
ücretlendirme yap›l›p teklif ve müflteri onay›n› istinaden konsol tedarik edilir.
11. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini
içerir ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
12. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
13. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
*
Hava perdelerinde boyama ifllemi istenmesi durumunda mutlaka RAL (parlak/mat) renk kodunun belirtilmesi
gerekmektedir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
84
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
M‹N‹ T‹P (FAN ÇAPI 70-80 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
MINI-700
………
70 cm
75.-TL
120.-TL
MINI-800S
200 cm
80 cm
75.-TL
120.-TL
MONOBLOK T‹P (FAN ÇAPI 110 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
KEH-43
250 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
KEH-44
250 cm
120 cm
95.-TL
120.-TL
KEH-46
250 cm
160 cm
100.-TL
175.-TL
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
REH-13S
250 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
LEH-13S
250 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
235.-TL
INTELLECT (FAN ÇAPI 110 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
INTELLECT-08 R/L
250 cm
80 cm
85.-TL
120.-TL
INTELLECT-1.00 R
250 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
INTELLECT-1.00 L
250 cm
100 cm
90.-TL
120.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
85
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
REH-13
250 cm
100 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
LEH-13
250 cm
100 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
KEH-14
250 cm
120 cm
100.-TL
120.-TL
235.-TL
KEH-15
250 cm
140 cm
100.-TL
175.-TL
235.-TL
KEH-16
250 cm
160 cm
110.-TL
175.-TL
235.-TL
KEH-17
250 cm
180 cm
120.-TL
235.-TL
295.-TL
KEH-18
250 cm
200 cm
130.-TL
235.-TL
295.-TL
T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
REH-33
350 cm
100 cm
100.-TL
120.-TL
235.-TL
LEH-33
350 cm
100 cm
100.-TL
120.-TL
235.-TL
KEH-34
350 cm
120 cm
105.-TL
120.-TL
235.-TL
KEH-35
350 cm
140 cm
110.-TL
175.-TL
235.-TL
KEH-36
350 cm
160 cm
120.-TL
175.-TL
235.-TL
KEH-37
350 cm
180 cm
130.-TL
235.-TL
295.-TL
KEH-38
350 cm
200 cm
140.-TL
235.-TL
295.-TL
ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 130 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
REH-22
500 cm
100 cm
105.-TL
120.-TL
235.-TL
LEH-22
500 cm
100 cm
105.-TL
120.-TL
235.-TL
REH-23
500 cm
120 cm
110.-TL
120.-TL
235.-TL
LEH-23
500 cm
120 cm
110.-TL
120.-TL
235.-TL
KEH-24
500 cm
120 cm
110.-TL
120.-TL
235.-TL
KEH-26
500 cm
160 cm
120.-TL
175.-TL
235.-TL
KEH-28
500 cm
200 cm
140.-TL
235.-TL
295.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
86
OLEFINI ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj
fiyatlar› dahil de€ildir.
3. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (TR‹FAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.
4. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km
(gidifl dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. 100 mm, 120 mm, 130 mm fan çapl› modellerde TOZ F‹LTRES‹ iste€e ba€l› olup birim fiyat› 8.5.-TL'dir.
9. INTELLECT 08, MINI 700, MINI 800 S model Hava perdeleri için gereken elektrik MONOFAZE'dir.
10. INTELLECT model cihaz›m›z hem elektrikli ›s›t›c›, hem de hava perdesi olarak çal›flarak iki ifllemi bir arada
yapmaktad›r. Tel rezistansl›, paslanmaz çelik gövdeli, oda termostat› ve otomatik kap› ba€lant› ç›k›fl› üzerinde,
uzaktan kumandas› standart cihazlard›r.
11. Kaide/Konsol/Profil birim fiyat› astar boyal› fiyat olup özel bir renk boya talep edildi€inde ilave ücret talep edilir.
12. Standart konsollar›n kullan›lmad›€› ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yap›lacak keflife istinaden
ücretlendirme yap›l›p teklif ve müflteri onay›n› istinaden konsol tedarik edilir.
13. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini
içerir ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
14. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
15. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
*
Hava perdelerinde boyama ifllemi istenmesi durumunda mutlaka RAL (parlak/mat) renk kodunun belirtilmesi
gerekmektedir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
87
OLEFINI SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
GENEL T‹P (FAN ÇAPI 100 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
RWH-13
250 cm
100 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
LWH-13
250 cm
100 cm
95.-TL
120.-TL
235.-TL
KWH-14
250 cm
120 cm
100.-TL
120.-TL
235.-TL
KWH-15
250 cm
140 cm
100.-TL
175.-TL
235.-TL
KWH-16
250 cm
160 cm
110.-TL
175.-TL
235.-TL
KWH-17
250 cm
180 cm
120.-TL
235.-TL
295.-TL
KWH-18
250 cm
200 cm
130.-TL
235.-TL
295.-TL
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
RWH-33
350 cm
100 cm
100.-TL
120.-TL
235.-TL
LWH-33
350 cm
100 cm
100.-TL
120.-TL
235.-TL
KWH-34
350 cm
120 cm
105.-TL
120.-TL
235.-TL
KWH-35
350 cm
140 cm
110.-TL
175.-TL
235.-TL
KWH-36
350 cm
160 cm
120.-TL
175.-TL
235.-TL
KWH-37
350 cm
180 cm
130.-TL
235.-TL
295.-TL
KWH-38
350 cm
200 cm
140.-TL
235.-TL
295.-TL
ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 130 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
BOYAMA
B‹R‹M F‹YATI*
RWH-22
500 cm
100 cm
105.-TL
120.-TL
235.-TL
LWH-22
500 cm
100 cm
105.-TL
120.-TL
235.-TL
RWH-23
500 cm
120 cm
110.-TL
120.-TL
235.-TL
LWH-23
500 cm
120 cm
110.-TL
120.-TL
235.-TL
KWH-24
500 cm
120 cm
110.-TL
120.-TL
235.-TL
KWH-26
500 cm
160 cm
120.-TL
235.-TL
235.-TL
KWH-28
500 cm
200 cm
140.-TL
235.-TL
295.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
88
OLEFINI SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P (FAN ÇAPI 180 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
KWH-83
800 cm
100 cm
130.-TL
120.-TL
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen
montaj fiyatlar› dahil de€ildir.
3. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (MONOFAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.
4. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km
(gidifl dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
5. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
6. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
7 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
8. 100 mm, 120 mm, 130 mm fan çapl› modellerde TOZ F‹LTRES‹ iste€e ba€l› olup birim fiyat› 8.5.-TL’dir.
9. OLEFINI Su ve Buhar Serpantinli hava perdeleri montaj›nda selenoid vana kullan›lmas› gerekmektedir. (Selenoid
Vana; 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1CY1NK, montaj çap› 1”, Orifis 26 mm, Bas›nç 0,5-4 bar,
ak›flkan buhar ve s›cak su, verilebilir s›cakl›k 140°C veya 2/2 normalde kapal› elektromanyetik
vana, model 1D1YNK, montaj çap› 1”, Orifis 26 mm, bas›nç 0,2-16 bar, ak›flkan su, hava ve gaz, Verilebilir s›cakl›k 90°C
olmal›d›r.)
10. Bas›nc›n düflük oldu€u tesisatlarda sirkülasyon pompas› kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
11. Kaide/Konsol/Profil birim fiyat› astar boyal› fiyat olup özel bir renk boya talep edildi€inde ilave ücret talep edilir.
12. Standart konsollar›n kullan›lmad›€› ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yap›lacak keflife istinaden
ücretlendirme yap›l›p teklif ve müflteri onay›n› istinaden konsol tedarik edilir.
13. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini
içerir ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
14. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
15. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
*
Hava perdelerinde boyama ifllemi istenmesi durumunda mutlaka RAL (parlak/mat) renk kodunun belirtilmesi
gerekmektedir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
89
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 5
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
5B.1.b) OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
Ankastre Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 92
Ankastre Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 92
Ankastre Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 92
OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
ANKASTRE ISITICISIZ T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
RS-34
400 cm
120 cm
180.-TL
RS-35
400 cm
140 cm
180.-TL
RS-36
400 cm
160 cm
200.-TL
RS-37
400 cm
180 cm
220.-TL
RS-38
400 cm
200 cm
220.-TL
MODEL
ANKASTRE ELEKTR‹KL‹ ISITICILI T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
RSEH-34
300 cm
120 cm
190.-TL
RSEH-35
300 cm
140 cm
190.-TL
RSEH-36
300 cm
160 cm
210.-TL
RSEH-37
300 cm
180 cm
230.-TL
RSEH-38
300 cm
200 cm
230.-TL
ANKASTRE SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ T‹CAR‹ T‹P (FAN ÇAPI 120 MM)
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
RSWH-34
300 cm
120 cm
190.-TL
RSWH-35
300 cm
140 cm
190.-TL
RSWH-36
300 cm
160 cm
210.-TL
RSWH-37
300 cm
180 cm
230.-TL
RSWH-38
300 cm
200 cm
230.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
92
OLEFINI ANKASTRE HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI Ankrastre Is›t›c›s›z Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj
fiyatlar› dahil de€ildir.
3. OLEFINI Ankrastre Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen
montaj fiyatlar› dahil de€ildir.
4. OLEFINI Ankastre Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da
belirtilen montaj fiyatlar› dahil de€ildir.
5. OLEFINI Su ve Buhar Serpantinli hava perdeleri montaj›nda selenoid vana kullan›lmas› gerekmektedir. (Selenoid
Vana; 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1CY1NK, montaj çap› 1”, Orifis 26 mm, bas›nç 0,5-4 bar,
ak›flkan buhar ve s›cak su, verilebilir s›cakl›k 140°C veya 2/2 normalde kapal› elektromanyetik vana, model 1D1YNK,
montaj çap› 1”, orifis 26 mm, bas›nç 0,2-16 bar, ak›flkan su, hava ve gaz, verilebilir s›cakl›k 90°C olmal›d›r.)
6. Bas›nc›n düflük oldu€u tesisatlarda sirkülasyon pompas› kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
7. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (MONOFAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir.
(Ankastre Elektrikli Is›t›c›l› Ticari Tip modeller için TR‹FAZE HAT gerekmektedir.)
8. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km
(gidifl dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir..
9. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
10. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
11 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
12. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini
içerir ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
13. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
14. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
93
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 5
YEN‹
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
5B.1.c) OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
ECO Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 96
ECO Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 96
OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
‹ki Tarafl›
Tek Tarafl›
‹ki Tarafl›, LED Takılabilir
YEN‹
Tek Tarafl›, LED Takılabilir
ECO ISITICISIZ YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
MONTAJ
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
400 cm
100-130 cm
120.-TL
120.-TL
LED
AYDINLATMA
CF-120-F2
CF-120-F1
CF-120-A2
250.-TL
CF-120-A1
CF-160-F2
CF-160-F1
CF-160-A2
400 cm
140-180 cm
140.-TL
175.-TL
250.-TL
CF-160-A1
CF-200-F2
CF-200-F1
CF-200-A2
400 cm
180-240 cm
180.-TL
235.-TL
250.-TL
CF-200-A1
‹ki Tarafl›
Tek Tarafl›
‹ki Tarafl›, LED Takılabilir
Tek Tarafl›, LED Takılabilir
YEN‹
ECO ELEKTR‹KL‹ ISITICILI YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
MONTAJ
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
LED
AYDINLATMA
CEH-120-F2
CEH-120-F1
CEH-120-A2
400 cm
100-130 cm
130.-TL
120.-TL
250.-TL
CEH-120-A1
CEH-160-F2
CEH-160-F1
CEH-160-A2
400 cm
140-180 cm
150.-TL
175.-TL
250.-TL
CEH-160-A1
CEH-200-F2
CEH-200-F1
CEH-200-A2
400 cm
180-240 cm
200.-TL
235.-TL
250.-TL
CEH-200-A1
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
96
OLEFINI ECO HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI Eco Is›t›c›s›z Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj fiyatlar›
dahil de€ildir.
3. OLEFINI Eco Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj
fiyatlar› dahil de€ildir.
4. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (MONOFAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir. (Eco
Elektrikli Is›t›c›l› Yüksek H›zl› Endüstriyel Tip modeller için TR‹FAZE HAT gerekmektedir).
5. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km (gidifl
dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden itibaren
geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten itibaren
geçersiz k›lar.
9. Kaide/Konsol/Profil birim fiyat› astar boyal› fiyat olup özel bir renk boya talep edildi€inde ilave ücret talep edilir.
10. Standart konsollar›n kullan›lmad›€› ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yap›lacak keflife istinaden
ücretlendirme yap›l›p teklif ve müflteri onay›n› istinaden konsol tedarik edilir.
11. Cihaz›n garantisinin geçerli olabilmesi için yetkili servise montaj›n› yapt›rman›z gerekmektedir. Yetkili servisin montaj›n›
yapmad›€› cihazlara garanti verilmez.
12. D›fl yüzeye farkl› bask› istenmesi durumunda çözünürlü€ü yüksek resim, foto€raf gönderilmesi gerekmektedir.
13. D›fl yüzeye LED ayd›nlatma uygulamas› A1-A2 modellerimiz için geçerlidir.
14. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini içerir
ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
15. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
16. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
97
HAVA PERDELER‹
BÖLÜM 5
YEN‹
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
5B.1.d) OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
ANEMOESSA Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 100
ANEMOESSA Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 100
OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
YEN‹
ANEMOESSA ISITICISIZ YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
MONTAJ
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
AN-120
400 cm
100-130 cm
120.-TL
120.-TL
AN-160
400 cm
140-180 cm
140.-TL
175.-TL
AN-200
400 cm
180-230 cm
180.-TL
235.-TL
YEN‹
ANEMOESSA ELEKTR‹KL‹ ISITICILI YÜKSEK HIZLI ENDÜSTR‹YEL T‹P
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K (M‹N-MAKS)
MONTAJ
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
ANEH-120
400 cm
100-130 cm
130.-TL
120.-TL
ANEH-160
400 cm
140-180 cm
150.-TL
175.-TL
ANEH-200
400 cm
180-230 cm
200.-TL
235.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
100
OLEFINI ANEMOESSA HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. OLEFINI ANEMOESSA Is›t›c›s›z Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj
fiyatlar› dahil de€ildir.
3. OLEFINI ANEMOESSA Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen
montaj fiyatlar› dahil de€ildir.
4. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (MONOFAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyatlar›na dahil de€ildir. (Eco
Elektrikli Is›t›c›l› Yüksek H›zl› Endüstriyel Tip modeller için TR‹FAZE HAT gerekmektedir).
5. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km (gidifl
dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8 . Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden itibaren
geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten itibaren
geçersiz k›lar.
9. Kaide/Konsol/Profil birim fiyat› astar boyal› fiyat olup özel bir renk boya talep edildi€inde ilave ücret talep edilir.
10. Standart konsollar›n kullan›lmad›€› ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yap›lacak keflife istinaden
ücretlendirme yap›l›p teklif ve müflteri onay›n› istinaden konsol tedarik edilir.
11. Cihaz›n garantisinin geçerli olabilmesi için yetkili servise montaj›n› yapt›rman›z gerekmektedir. Yetkili servisin montaj›n›
yapmad›€› cihazlara garanti verilmez.
12. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini içerir
ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
13. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
14. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
101
BÖLÜM 5
MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K
5B.2) SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 104
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Tavsiye Edilen Montaj ve ‹flçilik Fiyat Listesi / 104
SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
ISITICISIZ HAVA PERDELER‹
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
FM-3009
300 cm
90 cm
75.-TL
120.-TL
FM-3012
300 cm
120 cm
75.-TL
120.-TL
FM-3015
300 cm
150 cm
85.-TL
175.-TL
FM-3018
300 cm
180 cm
100.-TL
235.-TL
FM-3020
300 cm
200 cm
100.-TL
235.-TL
ELEKTR‹KL‹ ISITICILI T‹P HAVA PERDELER‹
TAKILAB‹L‹R
MODEL
YÜKSEKL‹K
GEN‹fiL‹K
MONTAJ
B‹R‹M F‹YATI
KA‹DE/KONSOL
PROF‹L B‹R‹M F‹YATI
RM-1209
250 cm
90 cm
80.-TL
120.-TL
RM-1212
250 cm
120 cm
80.-TL
120.-TL
RM-1215
250 cm
150 cm
90.-TL
175.-TL
RM-1218
250 cm
180 cm
105.-TL
235.-TL
RM-1220
250 cm
200 cm
105.-TL
235.-TL
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
104
SEEMDOOR HAVA PERDELER‹
TAVS‹YE ED‹LEN MONTAJ VE ‹fiÇ‹L‹K F‹YAT L‹STES‹
NOTLAR
1. Fiyatlar›m›za KDV dahildir.
2. SEEMDOOR Is›t›c›s›z Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj fiyatlar›
dahil de€ildir.
3. SEEMDOOR Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri tavsiye edilen perakende sat›fl fiyat listesine yukar›da belirtilen montaj
fiyatlar› dahil de€ildir.
4. Elektrik hatt›n›n cihaza kadar getirilmesi (MONOFAZE HAT) ve tadilat ifllemleri montaj fiyat›na dahil de€ildir. (Elektrikli
Is›t›c›l› Tip modeller için TR‹FAZE HAT gerekmektedir.)
5. Yetkili servisin olmad›€› bölgelerde veya 50 km’den (gidifl dönüfl) uzak mesafelerde montaj ücretine 0,55 TL/km
(gidifl dönüfl) ilave yol ücreti talep edilir.
6. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. Fiyat listesindeki modelleri ve fiyatlar› haber vermeksizin de€ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
7. Vergi oranlar›ndaki de€ifliklikler, fiyatlara ayn› oranda yans›t›l›r.
8. Üretici firma, model ve görünümlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Fiyat listesi fiUBAT 2014 tarihinden
itibaren geçerlidir. fiUBAT 2014 tarihli fiyat listesi HAZ‹RAN 2013 tarihli fiyat listesini, yürürlü€e girdi€i tarihten
itibaren geçersiz k›lar.
9. SEEMDOOR Hava Perdeleri Çin Mal› olup, Is›t›c›s›z Hava Perdelerinde plastik fan pervanesi kullan›lmaktad›r.
10. Yetkili Servislerimizce montaj› yap›lmayan ürünler Garanti kapsam›na al›nmaz.
11. Tüm cihazlarda kademeli hava h›z› ayar›; manuel ve uzaktan kumanda ile yap›labilmektedir. Elektrikli ›s›t›c›l› hava
perdelerinde ›s›sal güç kademesi, uzaktan kumandadan derece ile yap›lmaktad›r. Uzaktan kumandadan derece
kontrolü, ortam ›s›s›n› ayarlayan termostat kontrolü ile yap›lmaktad›r.
12. Is›t›c›s›z hava perdelerinde hava h›z› 12m/sn.'dir.
13. Elektrikli ›s›t›c›l› hava perdelerinde hava h›z› 8,2m/sn.'dir.
14. Elektrikli ›s›t›c›l› cihazlarda ›s›tma kapasitesi RM-1209; 6 kW, RM-1212; 8 kW, RM-1215; 10 kW, RM-1218
12 kW, RM-1220; 14 kW't›r.
15. Kaide/Konsol/Profil birim fiyat› astar boyal› fiyat olup özel bir renk boya talep edildi€inde ilave ücret talep edilir.
16. Standart konsollar›n kullan›lmad›€› ve özel olarak imal edilmesi gereken konsollar için yap›lacak keflife istinaden
ücretlendirme yap›l›p teklif ve müflteri onay›n› istinaden konsol tedarik edilir.
17. Hava perdesi devreye alma ifllemi 60 TL’dir. Devreye alma servisin sadece elektrik ba€lant›lar›n› yapma ifllemini
içerir ve bir defa servislik hizmeti için geçerlidir.
18. Belirtilen montaj bedelleri tek seferde yap›lacak montajlar için geçerlidir. Montaj için ikinci defa hizmet verilmesi
durumunda ilave 50 TL servis ücreti al›n›r.
19. Yetkili Sat›c›lar için keflif yap›lmas› durumunda hizmet bedeli 50 TL’dir.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
105
ÖNEML‹ NOTLAR
1. OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi. gönderilerinde ödeme OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi’ye aittir.
2. Her türlü çek, ödeme, evrak, fatura, zarf, dosya vs. gönderilerinde ödeme gönderiyi yapan
firmaya aittir. Ödemesi yap›lmam›fl kargolar teslim al›nmayacak, teslim al›nmas›
durumunda kargo bedeli gönderiyi yapan firmaya fatura edilecektir.
3. ‹ade cihazlar için kargo bedeli iade eden firmaya aittir.
4. Ödemesi taraf›m›za (OAC ‹KL‹MLEND‹RME A.fi.’ye) ait gönderilerin tamam› YURT‹Ç‹ KARGO
ile yap›lmal› ve gönderilerde YURT‹Ç‹ KARGO 303663571 müflteri kodu kullan›lmal›d›r. Farkl›
kargo seçimi veya gönderide müflteri numaram›z› kullanmaman›z durumunda do€acak
kargo bedeli ilgili firmaya fatura edilir.
5. GARANT‹ DIfiI yedek parça gönderileri veya hatal› seçimden kaynaklanan C‹HAZ DE⁄‹fi‹M‹
(gelen ve giden cihaz) için gönderilen kargolar›n bedeli ‹LG‹L‹ F‹RMAYA aittir.
YETK‹L‹ SERV‹SLERCE MONTAJI YAPILMAYAN ve DEVREYE ALINMAYAN TÜM C‹HAZLAR GARANT‹ DIfiI SAYILIR.
Ürünlerimizin Garanti süresinin geçerli olmas› için MONTAJIN YETK‹L‹ SERV‹SLER‹M‹Z taraf›ndan yap›lmas› gereklidir. YETK‹L‹ SERV‹S‹M‹ZCE montaj› yap›lmayan ürünler GARANT‹ KAPSAMI d›fl›ndad›r.
Yetkili servis noktalar›m›z› ö€renmek için oac.com.tr ve ya 0212 246 22 22 merkez servis telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de€erlerde de€ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
106
Bas›m Y›l›: Mayıs 2014
Download

Fiyat Listesi