TEKNOLOJİNİN EN İLERİ NOKTASINDA
TEKNOLOJİNİN EN İLERİ NOKTASINDA
Gaz türbini performansını ve bileşen ömrünü etkileyebilen iki faktör,
yakıtın kalitesi ve içeri giren havanın temizliğidir.
Sıvı yakıt yakan gaz türbinleri için, sıcak gaz kanalında vanadyum veya
alkalin metal külü bulunması, uygun önleyici maddeler ile önceden
işlenmemişse, yakıtın sıcak tortu oluşturmasına ve yüksek sıcaklıkta
korozyona neden olabilmektedir.
Nefta, gaz kondensatları ve kerosenle çalışan gaz türbinleri için,
kayganlık artırıcı katkı maddeleri, doğal yakıt kayganlığı kalitesini
artırabilir ve işletim ve bakım sorunlarını azaltabilir.
En iyi filtre sistemlerinden bile geçebilen hava kirleticileri arasında,
Sadece birkaç günde ciddi bir güç kaybına neden olacak şekilde
kompresör bıçakları üzerinde yapışkan tortu bırakan, egzos dumanı,
aerosoller ve endüstriyel kaynaklı toz bulunmaktadır.
İyi işlenmiş ve dikkatli bir şekilde izlenmiş sıvı yakıt ve temiz bir
kompresör, yüksek üretim sonucunu ve kompresörün uzun ömürlü
olmasını sağlamak için önemlidir. Bu yatırım oldukça kısa bir sürede
kendisini telafi edebilir.
Doğal gaz yakıtlı kombine çevrim ile, dünyada şuan güç sistemi
gelişimine yönelik tercih, yüksek düzeyde kullanılabilir ve güvenilirliktir.
Düzenli online yıkama işlemi, çalışan bir ünite için güç kaybı oranını
anlamlı bir şekilde düşürebilir. Günümüzün yüksek yakıt fiyatları ile,
üretimteki ufak bir kazanım bile, tesisin gelir ve karlılığınına anlamlı bir
artış getirebilir.
Bu durumda, 270 MW baz yüklemeli gaz türbinleri, kirli bir ortamda
tortu oluşumu nedeniyle gücünden %4 kayba neden olabiliyorsa, düzenli
online yıkama güç kaybı hızını yavaşlatır ve de soğutulmuş bir gaz
türbininde offline yıkama işlemlerini gerçekleştirmek üzere hizmet dışı
kalma dönemleri arasındaki süreyi artırabilir.
Endüstriyel CHP şemaları ve kombine çevrimlerde gaz türbinlerinin
geniş çapta kullanımı, online ve offline yıkama sistemlerinin birçok gaz
türbini kurulumlarında standart ekipmanlar olduklarını göstermiştir.
Bir şirket, etkin sıvı yakıt işletimi ve kompresör temizliği için kimyasal
maddeler sunabilir. 1978’de kurulan Turbotect Ltd. şirketi yakıt gaz
türbinleri için katkı maddeleri, demülsiyonlaştırıcılar, kayganlık artırıcı
kimyasal maddeler, kompresör temizliği için de deterjanlar ile ilgili
temizleme sistemlerini konusunda uzman bir kuruluştur.
Ancak, Turbotect’in faaliyet alanı zaruri kimyasal maddelerin
sağlanmasından öteye gitmektedir. Turbotect, makine garanti edilen
performansında çalışması için operatörün kompresör bıçakları ve
valflardaki tortuları etkili bir şekilde ortadan kaldırarak gaz türbini
performansı sağlamasına olanak sağlayan, Profesyonel Sistem Yaklaşımı
(PSA) adı verilen bir sistem sunmaktadır.
Online ve offline yıkama sistemi ile donatılmış bir gaz türbinine yönelik
iki yıllık bir yatırım, düzenli yıkama işleminin kayıp üretim konusunda
nasıl geri kazanım sağlandığını ve operatör için nasıl ekstra gelir
sağladığını göstermiştir.
PROFESYONEL SİSTEM YAKLAŞIMI
PSA kompresörü temizleme sisteminde iki ana bileşen bulunmaktadır:
püskürtme sistemi ve hazırlama platformu. Püskürtme sitemi, kalıcı bir
şekilde hava girişi yapısına monte edilmiştir. İnşaat sırasında OEM ile
kurulabilir veya çalışmakta olan bir tesisin üretimi sırasında yeniden
uyarlanabilir, ayrıca gaz türbini ve giriş noktası yapılandırması için
benzersizdir.
Hazırlama platformu su ve kimyasal saklama tankları, kimyasal madde
karıştırma sistemi ve online ve offline yıkama işlemi için kullanılan
enjeksiyon pompasını kapsamaktadır. Tüm online yıkama süreci tesis
kontrol odasından uzaktan idare edilebilmektedir.
Hazırlama platformu, örneğin aynı tesisteki bir kaç türbine hizmet
verecek şekilde olduğu gibi tek bir türbine de monte edilebilir sabit bir
platformdur. Solvent bazlı ve suda çözülebilir deterjanlar, kullanılabilir
özelliktedir ve aynı şekilde düzenli online yıkama ve offline yıkama
işlemlerinde kullanılmaya uygundur. Talep edildiğinde taşınabilir bir
platform da imal edilebilir.
Online kompresör yıkama işlemi için, yıkama sıvısı hazırlamak ve
böylelikle çözünük tuzlardan kaynaklanan sıcak parçalarda korozyon
riskini önlemek için demineralize su kullanılmalıdır. Bu sıvı, tüm
kompresörün eşit şekilde ıslanmasını sağlayacak ince bir püskürtme
aletinde uygulanmalıdır. Oluşan damlalar, bıçak aşınmasına neden
olmayacak kadar ufak ve kompresör yüzeyine ulaşmadan önce hava
akımından çıkmayacak hafiflikte olmalıdır.
Bunu başarmak için, yuvarlak bir gövde ayarlanabilir püskürtme aleti
olan Turbotect Mk1 enjektörleri giriş yapısının yüzeyine takılmaktadır.
Bu gövde püskürtme aleti açısını ayarlamak üzere döndürülebilir, ancak
ağızlığın hava akımına penetrasyonu minimum düzeydedir. Ağızlıklar,
paslanmaz çelik olarak üretilmiş olup hava akımına iyi bir püskürtme
dağıtımı sağlamak üzere ayarlanmıştır.
Gaz türbinlerinin boyut olarak büyümesi ve akış hızlarının artması
nedeniyle damlacıkları hava akımının ortasına kadar ulaştırabilecek yeni
bir hava destekli ağızlık geliştirilmiştir. Turbotect Mk 3 olarak
adlandırılan bu sistemle, bir önceki Mk1 sistemine göre daha az ağızlık
ile daha geniş yüzeyler daha az su ile yıkanabilmektedir.
Genel kural olarak, 120 MW’ye varan düzeydeki gaz türbinleri ile Mk1
ağızlığı kullanılabilir. Hava destekli Mk 3 ağızlığın 120 MW altı üniteler
için kullanılması en iyi tercihtir ve dünyada kombine çevrim
programlarının çalışma hortumları olan 270 MW sınıfı gaz türbinlerinin
online yıkama işlemi için eşsizdir. Genelde ağızlık takımları, offline ve
online temizleme için kurulmaktadır. Optimize edilmiş yıkama programı
tesis koşulları ile belirlenmektedir. Yıkama ve durulama çevrimlerinin
yoğunluğuna ve sıklığına dikkt edilmelidir. Soğuk gaz türbinleri ile planlı
işlem kesintilerinde, offline sistem ile krank yıkama gerçekleştirilebilir.
Turbotect ayrıca, operatörün ilk şama kılavuz valflarını görebilmesi için
ışıklı görüş gözlüğü sunmaktadır
ÜRÜNLER
Yakıtın işlenmesi
Kompresör temizleme sistemleri
Turbotect yakıt katkı kimyasalları, vanadyum ve sodyum
sülfat ile türbin bıçaklarının yüksek sıcaklıkta korozyonunu
azaltmak üzere formüle edilmiştir.
TurbotectTM PSA kompresör temizleme sistemi, sıvı ön
havalandırma kızağı ile birlikte büyükve küçük gaz
türbinlerinde paslanmaz çelikten üretilmiş, online ve offline
yıkama işlemi için düşük profilli bir ağızlık serisidir. Düşük
akış oranlarında ve düşük basınçta çalışmaktadır.
Turbotect, bu alanda danışmanlık hizmetleri de
sunmaktadır.
TurbotectTM 131, 15’ten fazla farklı katkı kimyasalı arasında
olan bu kimyasal yakıt içerisine magnezyum püskürterek
alçak erime ısısında korozyona sebep olan vanadate’lerin
yüksek erime noktası olan magnezyum vanadate’e
dönüşmesini sağlayarak korozyonu önlemektedir.
Duman ve partikül emisyonları
Turbotect, tan yanmayı sağlayan katkı maddeleri ile gaz
tirbünlerindeki partükül emisyonunu azaltmaktadır.
TurbotectTM
703 Düşük kükürtlü vanadyum içeren
mumsu esnekliğe sahip artık yakıt yağ içerikli
yakıtların korozyon etkisini önlemek için
tasarlanmış kombine yakıt katkı maddesidir.
Demülsiyonlaştırıcılar
Turbotect, ham petrol ve yüksek yoğunluklu gaz
türbini yakıtları gibi apır yakıtların santrifüjlü veya
elektro-statik
olarak
işlenmesinde
yağ/su
ayırışımını artırmak için özel tuzsuzlaştırıcı
yardımcı maddeler sunmaktadır.
Kompresör yıkama işlemi
Turbotect, online ve offline temizleme sistemlerinde
kullanılabilir solvent bazlı ve suda çözülebilir deterjanlar
sunmaktadır.
TurbotectTM 927, yağlı tortular, ve organik kirin
çıkarılmasında etkili olan online ve offline
yıkama işlemi için tasarlanmış geleneksel
solvent
bazlı
deterjandır.
Online
yıkamadaökullanılır ancak, offline temizleme
işlemi için kullanıldığında yağ fraksiyonu sudan
ayrıştırılmalı ve yağ atığı olarak imha
edilmelidir.
Kayganlık artırıcı
Turbotect, nafta, gaz kondensatları ve kerosen dahil olmak
üzere düşük kayganlık özelliğine sahip yakıtların
yakılmasında kullanılan gaz türbini uygulamarı için
kaygınlık artıcı yakıt katkı maddesi sunmaktadır.
Agresif nafta ve gaz kondensatlarında korozyonu
kontrol etmek için kullanılan TurbotectTM ER-517N
ve TurbotectTM ER-517, yakıt pompaları ve akış
ayırıcıları gibi önemli motor elemanlarıdaki düşük
kayganlık özelliğinden kaynaklanan aşınma
sorunlarını azaltmak ve işletim ve bakım
sorunlarını hafifletmek için tasarlanmıştır.
Yakıttan suyun ayrıştırılması
Nakliye sırasında deniz suyu ile kontaminasyondan veya
saklama aşamasındaki dönemsel sıcaklık farklılıklarından
kaynaklanabilen
damıtık
yakıt
tanklarında
emülsiyonlaştırılmış su bulunabilir. TurbotectTM EP-390
ayrışma oranını geliştirebilir ve tortu çökme süresini
azaltabilir.
Yakıt yağda su birikirse, tankta dahili korozyonu meydana
gelebilir. TurbotectTM ER-302 biyolojik tortu oluşumunu
önlemek üzere erken aşamada en sorunlu mikro
organizmaları öldürür su ayrışmasına yardım etmektedir.
kullanılır.
TurbotectTM 950, online ve offline kullanım için
su bazlı kompresör temizleyicidir. En çok
kompresör bıçaklarında bulunan tortuları
çıkarmak için formüle edilmiş inorganik
surfaktanlar ve emülgatörlerin bir karışımıdır.
Genelde online yıkama işlemi sırasında
TurbotectTM 2020, solvent türü temizleticilerdekine benzer
temizlik etkinliği ile online ve offline kulanım için
güçlü su bazlı kompresördür. Çeşitli tuzlar,
endüstriyel kirleticiler ve egzos dumanlarının
karışımından kaynaklanan kentsel ve endüstriyel
alanlarda, günümüzün gaz türbinlerinde bulunan
kirlenme türü için formüle edilmiştir.
Buzlanmayı önleyici koruma
TurbotectTM ARF-301 düşük ortam sıcaklıklarında
online ve offline temizleme için anti-freeze ve
durulama solüsyonudur. Düşük sıcaklıklarda offline yıkama
ve +10°C altındaki online yıkama işlemleri sırasında
kompresörde buzlanmaya marız kalmış yapılarda kullanım
için sunulmaktadır. ARF301,yüksek nem ve düşük kış
sıcaklıklarının buzlanmaya neden olduğu yerlerde
Turbotect temizleyicileri 927, 950 ve 2020 ile
kullanılabilmektedir.
Danışmanlık hizmetleri
Turbotect, tesislere geniş kapsamlı bir danışmanlık ve
eğitim hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler özellikle
türbinlerin metalurjik yapısı, parça aşınma ve kırılması,
analizleri, bunlarla ilgili yapılan testleri kapsamaktadır. Bu
hizmetler kullanıcıların gaz türbini işletme ve bakım
masraflarını düşürücü şekilde bilgilenmelerini sağlayacak,
malzeme seçimi ve ömrü konusunda bilgilendirecektir.
REFERANSLAR
Download

Turbotect Şirket Tanıtım