ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI
EVİ SERİSİ
AL- EVI 16
AL- EVI 16 B
KULLANIM KILAVUZU
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Değerli Müşterimiz,
Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz!
İleri teknoloji ile üretilmiş Aldea Isı pompasının tam verimli ve hatasız çalışabilmesi için öncelikle bu
kılavuzu okuyunuz.
 Cihazı çalıştırmadan önce kılavuzu okuyarak yönlendirmelere dikkat ediniz.
 Kılavuzdaki güvenlik yönlendirmelerine uyunuz.
 Cihaz modeline uygun kılavuz kullanınız.
 Bu kılavuzu başvuru kitabı olarak saklayınız.
 Herhangi bir arıza durumunda en yakın teknik servisimize ulaşarak cihaz üzerinde bulunan
‘’Aldea Isı Pompası seri numarasını’’ bildiriniz.
Teknik servislerimizden detaylı bilgi alınız.
Size en yakın servis bilgisi için:
www.serkon.com.
SERKON AŞ, markası olan Aldea Isı Pompası ile ilgili herhangi bir bildiride bulunmadan ve herhangi bir
yükümlülük altına girmeden, dilediği herhangi bir zamanda, teknik özellikleri veya tasarımları durdurma ya
da değiştirme hakkını saklı tutar.
EVİ SERİSİ-SPLIT MODEL
Kullanım kılavuzu baskı: 01/2014
1
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
İçindekiler
ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI ...............................................................................................................................0
1. Güvenlik önlemleri ........................................................................................................................................................4
2. Isı Pompasının Çalışma Prensibi (soğutucu devresi): ....................................................................................................6
3. Dağıtılmış görünüm ......................................................................................................................................................7
3.1 İç ünite dağıtılmış görünüm ....................................................................................................................................7
3.2 Dış ünite dağıtılmış görünüm ..................................................................................................................................8
3.3 temel bileşenler ......................................................................................................................................................9
4. Uygulamalar ............................................................................................................................................................... 10
4.1 uygulama: kullanım için sıcak su tedariki, ev ısıtması ........................................................................................... 10
5. Kurulum ..................................................................................................................................................................... 11
5.1 Kurulum planı ...................................................................................................................................................... 11
5.2 Dış Ünite Kurulumu .............................................................................................................................................. 12
5.2.1 Dış Ünitenin Kurulum Alanının Seçilmesi...................................................................................................... 12
5.3 İç Ünite Kurulumu ................................................................................................................................................ 13
5.4 Soğutucu Bağlantısı.............................................................................................................................................. 14
5.4.1 Soğutucu bağlantısı....................................................................................................................................... 14
5.4.2 Soğutucu bağlantı adımları ........................................................................................................................... 14
5.4.3 Soğutucunun geri gönderilmesi .................................................................................................................... 16
5.4.4 Maksimum mesafeler ve yüklenecek soğutucu akışkanın miktarı ............................................................... 17
5.6 Elektrik bağlantısı................................................................................................................................................. 18
5.7 Oda sıcaklığı sensoru kurulumu ........................................................................................................................... 20
5.8 Boru bağlantıları .................................................................................................................................................. 21
5.8.1 Genel ............................................................................................................................................................. 21
5.8.2 Isıtma ortamı sisteminin doldurulması ve havasının alınması ...................................................................... 22
5.8.3 Drenaj ........................................................................................................................................................... 23
5.8.4 Isıtma ortamı tarafındaki sirkülasyon pompası kapasitesi şeması ............................................................... 24
5.8.5 Anahtarlama paneli ...................................................................................................................................... 25
6 Kontrol paneli ............................................................................................................................................................. 26
6.1 Genel bilgiler ........................................................................................................................................................ 26
2
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.1.1 Menüde Gezinme ......................................................................................................................................... 26
6.2. Menüler .............................................................................................................................................................. 27
6.2.1 Ana Menü Bilgileri (INFORMATION) ............................................................................................................. 27
6.2.2 Alt menü OPERATION (Çalışma) ................................................................................................................... 27
6.2.3 Alt menü HEAT CURVE (ISI EĞRİSİ) ............................................................................................................... 28
6.2.4 Alt menü TEMPERATURE (SICAKLIK)............................................................................................................. 29
6.2.5 Alt menü INTEGRAL (ENTEGRAL) .................................................................................................................. 29
6.2.6 Alt menü OPERATION TIME (ÇALIŞMA ZAMANI).......................................................................................... 33
6.2.7 Alt menü RESET............................................................................................................................................. 33
6.2.8 Alt menü DEFROST (BUZ ÇÖZME) ................................................................................................................. 34
6.2.9 WARMWATER (SICAK SU) çalışma modu için ayarlar ................................................................................... 35
6.2.10CURVE değeri ayarlaması............................................................................................................................. 36
6.2.11 Kısmi HeatCurve Ayarlaması: ...................................................................................................................... 38
6.3 Alt Menü Ayarlar (Setting) ................................................................................................................................... 39
6.3.1 alt menü STERILIZE: ...................................................................................................................................... 39
6.3.2 Alarm: ........................................................................................................................................................... 40
6.4 Yollu Valf: ............................................................................................................................................................. 43
6.5 Yollu Su Valfı: ....................................................................................................................................................... 43
6.6 sirkülasyon pompası: .......................................................................................................................................... 44
7. Elektrik Tesisatı Şeması: ............................................................................................................................................. 45
8. Sıcaklık sensoru rezistans tablosu:............................................................................................................................. 47
8.1 kompresör egzoz sıcaklığı sensor rezistansı ........................................................................................................ 47
8.2 su/ortam/evaporatör sıcaklığı sensor rezistansı ................................................................................................. 47
9. Ebatlar ........................................................................................................................................................................ 48
3
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
1. Güvenlik önlemleri
ÖNEMLİ
Isı pompası kışın çalışmıyorsa, antifriz koruması için cihazı güç kaynağına bağlı tutmak gerekmektedir. Soğuk hava
koşullarında (≤ 0°C), ısı pompasının kullanılması gerekmiyorsa, sistem içerisindeki tüm suyu tahliye edin.
1.1 Güvenlik önlemleri
‐ Uyarı
‐ tavsiye
Yanma kokusu gibi herhangi bir
anormallik meydana geldiğinde, lütfen
derhal güç kaynağı bağlantısını kesin ve
servis merkezi ile iletişime geçin.
‐ yasak
Ünite uzun süre kullanılmayacağı zaman, Yalnızca ısı pompası için tahsis edilmiş bir
güç fişini çektiğinizden, iç ünite ve su
enerji hattı kullandığınızdan emin olun. Bu
deposunu tahliye ettiğinizden emin olun.
hatta başka cihazlar eklemeyin.
Aksi halde, biriken toz aşırı ısınmaya ve
yangına ya da kış aylarında su deposunun
veya koaksiyel ısı eşanjörünün donmasına
neden olabilir.
Anormallik hala devam ederse, ünite
hasar görmüş olabilir ve elektrik
çarpması veya yangın gerçekleşebilir.
Lütfen, kurulumdan önce, yerel mekanın
voltajının ünitenin üzerindeki isim
levhasına uygunluk gösterdiğinden ve
güç kaynağı kapasitesi, güç kordonu ve
prizin ünitenin giriş gücüne uygun
olduğundan emin olun.
Üniteyi ıslak elle çalıştırmayın.
Elektrik kablosuna hiçbir zaman zarar
vermeyin veya belirtilmeyen bir kablo
kullanmayın.
Aksi halde, elektrik çarpması
meydana gelebilir.
Aksi halde, aşırı ısınma veya yangın
Üniteyi temizlemeden önce, lütfen gücü
kesin. Aksi halde, elektrik çarpması veya
hasar meydana gelebilir.
Güç kaynağında, kaçak anahtarı ve
yeterli kapasiteye sahip özel bir devre
olmalıdır. Isı pompası için uygun bir
devre kesici kullanmak zorunludur ve
ısıtıcıya giden güç kaynağının
özelliklere uygun olduğundan emin
olun. Aksi halde ünite hasar görebilir.
4
meydana gelebilir.
Yalıtım hataları risklerini ortadan
kaldırmak için ünite topraklanmalıdır.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Kurulum standının yeterli sağlamlığa
sahip olup olmadığını kontrol edin.
Hasar meydana gelmesini önlemek
için, üniteye herhangi bir yabancı
madde sokmayın. Dış ünitesinin hava
çıkışına elinizi sokmayın.
Üniteyi kendi başınıza tamir etmeye
çalışmayın.
Sökmeyin
Dikkat –
döner aksam
Uygunsuz tamir, elektrik çarpmasına veya
Hasarlı olması durumunda, ünitenin
yangına neden olabilir, dolayısıyla tamir
düşmesine ve insanların yaralanmasına
için
neden
olabilir.
Ünitenin
üzerine çıkmayın veya bir
şeyler yerleştirmeyin.
Ünitenin hava giriş ve çıkışını hiçbir
zaman engellemeyin.
servis
merkezi
ile
iletişime
geçmelisiniz.
Basınçlı sprey, tüp ve benzeri nesneleri
ünitenin en az 1m yukarısında tutun.
Yangın veya patlamaya neden olabilir.
Ünitenin verimini azaltabilir veya
durmasına ve hatta yangın çıkmasına
neden olabilir.
İnsanların veya nesnelerin düşme riski
bulunmaktadır.
Üniteyi kurulumu için seçeceğiniz
Kar yağışından sonra ünitelerdeki
konumu, çalışma gürültüsü ve titreşimi
tüm karı temizleyin.
çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde seçin.
Ünitenin elektrik paneline su veya
herhangi başka bir sıvının
dökülmediğinden emin olun. Aksi halde
ünite hasar görebilir.
Duş almadan ve sıcak su kullanmadan
önce su sıcaklığını kontrol edin.
Yanığa neden olabilir.
Tahliye valfını kontrol ederken veya
sıcak suyu tahliye ederken tahliye
valfına, tahliye çıkışına veya tahliye
dirseğine dokunmayın.
Sıcak su çıkışı esnasında bataryaya
dokunmayın.
Sıcak su nedeniyle yanıklara neden
olabilir.
Dokunmayın
Dokunmayın
5
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
2. Isı Pompasının Çalışma Prensibi (soğutucu devresi):
Soğutucu sistemi 6 temel bileşenden oluşmaktadır:
EVI skrol kompresör, 4‐yollu valf, ısı eşanjörü (kondansatör, soğutucudan suya), elektronik genleşme valfı, evaporatör
(havadan soğutucuya), ekonomizör.
Isı pompası, ısıyı hava kaynağından soğurabilir. Bu da ısı pompasını, alan ısıtmaya yönelik olarak son derece çevreye
dost ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkarabilir.
* Evaporatör: düşük sıcaklıkta, düşük basınçlı soğutucu evaporatörden geçer, kaynar ve sıvıdan gaza dönüşür.
* Kompresör: kompresör soğutucuyu soğurur ve yüksek sıcaklıklı ve yüksek basınçlı bir hale getirir.
* Kondansatör: soğutucu ısı enerjisini ısı eşanjörüne salar. Soğutucu sıcaklığı düşer ve gazdan sıvı durumuna döner.
Isı enerjisi su tarafından soğurulur ve bir sirkülasyon pompası ile iç mekan radyatörlere veya zemin ısıtma sistemlerine sirküle
edilir.
* EEV: soğutucu son olarak, basıncının düşürüleceği elektronik genleşme valfından geçer ve evaporatöre gider.
6
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
3. Dağıtılmış görünüm
3.1 İç ünite dağıtılmış görünüm
1
Ekonomizör
15
Kontrolör
2
Kompresör
16
Kontrolör mesnedi
29 Sirkülasyon
pompası
30 PCB
3
Isı Eşanjörü (kondansatör)
17
Dönüş suyu konektörü
31
4
Manometre
18
Üst levha
32
Sensor
5
Manometre mesnedi
19
Su deposu konektörü
33
Transformatör
6
Akümülatör
20
Ev konektörü
34
Terminal
7
Sol levha
21
Dönüş konektörü
35
Kapı
8
Elektrik kontrol paneli
22
Gaz valfı
9
4‐yollu valf
23
Sıvı valfı
10
EEV bobini
24
Sağ levha
11
Elektronik genleşme valfı
25
İskelet
7
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
12
Filtre
26
Elektrikli ısıtıcı
13
Ön levha
27
3‐yollu su valfı
14
Kontrolör paneli
28
Su akış anahtarı
3.2 Dış ünite dağıtılmış görünüm
1
Üst panel
17
Sensor
2
Ayırıcı panel
18
Elektronik genleşme valfı bobini
3
Evaporatör
19
Elektronik genleşme valfı
4
Motor mesnedi
20
Filtre
5
Motor
21
Sağ panel
6
Fan kanadı
22
Sağ kulp
7
Alt plaka ısıtıcı
23
8
Sol kulp
24
Reaktans
9
Ön panel
25
Bakır boru
10
Plastik ağ
26
Evaporatör alt ısıtıcı
11
Yan ağ
27
Kompresör
12
SPM modülü
28
Kompresör ısıtıcı
13
Motor kapasitörü
29
Gaz konektörü
14
Ana devre kartı
30
Sıvı konektörü
15
4‐yollu valf
31
Valf levhası
16
4‐yollu valf bobini
32
Alt levha
8
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
3.3 temel bileşenler
2 kompresör
Basınç anahtarı
Fan kanadı
3 huzme borulu ısı eşanjörü
evaporatör
Elektronik genleşme valfı
4‐yollu valf
Motor
Anahtarlama paneli
Oda sıc. sensoru /
kontrolör
Su deposu/dönüş/BESLEME/ sıc. sensoru
Elektrikli ısıtıcı ve tutucusu
Anakart
3‐yollu su valfı
Su akışı anahtarı
9
Dış hava sıc. sensoru
Sirkülasyon pompası
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
4. Uygulamalar
4.1 uygulama: kullanım için sıcak su tedariki, ev ısıtması
Tavsiye edilen sipariş sırası:
1. İç ünite ile dış üniteyi bakır bağlantı borusu ile birbirine bağlayın.
2. İç üniteyi klima sistemine, sıcak ve soğuksu hatları ve harici ısı kaynaklarına bağlayın.
3. Yük monitörü, dış mekan sıcaklık sensorunu, tüm merkezi yük kontrolü ve harici bağlantılar ve dış üniteler arasındaki
kabloyu bağlayın..
4. Güç kaynağını dış üniteye bağlayın...
Kurulum gereklilikleri
10kW
Ev ısıtma için maks. basınç
12kW
15kW
5 Bar
Ölçülendirilmiş dış sıcaklıkta önerilen en yüksek BESLEME / dönüş sıcaklığı
55/45°C
Elektrikli ısıtıcıyla maks. su çıkışı sıcaklığı
+65°C
Kompresörle maks. BESLEME hattı sıcaklığı
+58°C
Min. Soğutma çıkış suyu sıcaklığı
+7°C
Max. soğutma çıkış suyu sıcaklığı
+25°C
Isı pompası için maks. sı akışı
0.8l/s
1.1l/s
1.3l/s
Isı pompası için min. sı akışı
0.4l/s
0.5l/s
0.6l/s
10
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5. Kurulum
5.1 Kurulum planı
11
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5.2 Dış Ünite Kurulumu
Dış ünite yatay veya dikey bir şekilde nakledilebilir. Ancak, dikey ve kuru koşullarda depolanmalıdır edilmelidir.
5.2.1 Dış Ünitenin Kurulum Alanının Seçilmesi
* Dış ünite, sağlam bir duvara kurulmalı ve güvenli bir şekilde sıkılmalıdır.
* Dış ünitelere eve yakın bir yere, terasa, ön cepheye veya bahçeye kurulmalıdır. Yağmur altında çalışacak şekilde
tasarlanmışlardır, ancak, yeterli hava akışı olması kaydıyla bir koruma altına da kurulabilirler. Eşanjör girişi ve çıkışının serbest
sirkülasyonunu engelleyecek herhangi bir engel bulunmamalıdır (aşağıdaki kurulum şemalarına bakınız).
* Dış ünitenin yerleştirileceği konum dikkatlice seçilmelidir. Bu konum, çevresel gerekliliklere uyması için sık esen
rüzgarlardan korunaklı olmalıdır: alana entegrasyon, gürültü seviyesi.
* Önemli tavsiyeler:
• Dış üniteyi uyuma alanlarının yakınına yerleştirmeyin.
• Perdahlı bir duvarın karşısına yerleştirmeyin.
• Teras çevresinden kaçının.
* Ayrıca, kurulacağı bölgenin ortalama kar yağışı derinliğinden daha üst bir seviyeye konumlandırılmasını tavsiye ederiz.
* Bağlantı, işletmeye alma ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için cihazın her bir yanında boşluk bırakılması
gerekmektedir.
* Boruları veya elektrik kablolarını bağlamadan önce aşağıdaki prosedürler yerine getirilmelidir.
1) Duvarda en iyi konumun hangisi olduğuna karar verin ve bakım işlemlerini kolay bir biçimde yapabilecek yeterlikte boşluk
bırakın.
2) Duvara uygun dübeller kullanarak dış üniteyi duvara sabitleyin.
3) Normalde kaldırmaları gereken ağırlık için gerekenden daha fazla miktarda dübel kullanın: makine çalışırken titreşime
neden olur ve vidaları gevşemeden yıllar boyunca aynı konumda kalmak zorundadır.
4) Cihazla birlikte gelen dört cıvatayı kullanarak dış üniteyi desteğe monte eden.
12
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Not:*Lütfen gerekli durumlarda tahliye
konektörünü üniteye takın. Bazı soğuk
bölgelerde (0°C’nin altındaki sıcaklıklar),
lütfen tahliye konektörünü kullanmayın; aksi
halde buz nedeniyle tıkanabilir.
5.3 İç Ünite Kurulumu
* İç ünitenin, zemin drenajı olan bir odaya, en uygun olacak şekilde de çamaşır odası veya boyler odasına, kurulması tavsiye
edilmektedir.
* Yüzey sert, tercihen beton zemin veya temel olmalıdır.
* İç üniteyi, arkası dışa bakan duvara gelecek şekilde, ideal olarak gürültünün sorun olmayacağı bir odaya kurun. Bu mümkün
değilse, yatak odası veya gürültünün sorun olabileceği odanın arkasındaki bir duvara yerleştirmekten kaçının.
* Ünite, ayarlanabilir ayakları kullanılarak hizalanabilir.
* Boruları, oturma odası veya yatak odasına bakan iç duvara sabitlenmeyecek şekilde dolaştırın.
* İleride meydana gelebilecek servis ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ürünün önünde 500 mm ve üstünde 220 mm boşluk
olduğundan emin olun.
Genleşme deposunun ebatlandırılması
Genleşme deposu hacmi, toplam hacmin en az %5’i olmalıdır. Örnek
tablo
Toplam hacim (l)
Genleşme deposu hacmi (l)
280
14
320
16
360
18
Başlangıç basıncı ve maks. yükseklik farkı
Basınç genleşme deposunun başlangıç basıncı, depo ile en yüksek konumdaki radyatör
arasındaki maksimum yükseklik (H) farkına göre boyutlandırılmalıdır, bkz. şekil. 0.5 barlık bir
başlangıç basıncı, izin verilen maksimum yükseklik farkının 5 m olduğu anlamına gelir. Basınç
deposundaki standart başlangıç basıncı yeterince yüksek değilse, genleşme deposu valfı
kullanılarak doldurulması yoluyla arttırılabilir.
Başlangıç basıncındaki herhangi bir değişiklik, genleşme deposunun suyu genleştirme
kapasitesini etkiler.
13
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5.4 Soğutucu Bağlantısı
5.4.1 Soğutucu bağlantısı
Isı pompasının işletmeye alınması, soğutucu devresinde yapılacak işlemleri de kapsamaktadır. Cihazlar, geçerli
direktifler, kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ve mesleki uygulama esaslarına göre nitelikli ve yetkili personel tarafından
kurulmalı, işletmeye alınmalı, bakım ve onarıma tabi tutulmalıdır.
* Üreticiden nakliye edilmeden önce, iç üniteye soğutucu doldurulur. Bakır boru 5 metreden uzun olduğunda ilave soğutucu
doldurulabilir. Dış ünitenin içerisinde soğutucu olmaz.
* Dış ünitenin sıvı valfını ve gaz valfını kontrol edin. Bu valflar tamamen kapalı olmalıdır.
5.4.2 Soğutucu bağlantı adımları
1. Bakır boruyu iç
üniteye bağlayın.
Soğutucu yağlayıcıyı buraya
ve buraya uygulayın.
2. Borulara toz ve kir
girmesini önlemek
amacıyla hızlı
konektörleri bir bez ile
silin.
Borunun ortasını
hizalayın ve Parmağınız
ile
açısal somunları iyice
sıkın.
Bakır borunun diğer
tarafını
dış üniteye bağlayın.
14
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
4. Bir vakum pompası ve manifolt kalibresi gereklidir.
Basınçölçeri vakum pompasına bağlayın. Dış ünite ve
bakır borudaki havayı boşaltmak için vakum pompasını
kullanın.
6. Dış ünitenin valflarını açmak için 4mm’lik altıgen lokma
anahtar kullanın.
7. Basınçölçerin servis borusunu çıkarın. Bakır somunu geri
5. Dış ünite ve bakır boruyu vakumlarken, lütfen dış ünitenin yerleştirin. Bir anahtar ile sıkın
gaz/sıvı valfını açın; ancak iç ünitenin gaz/sıvı valfını açmayın, Elektrik tesisatı uyarınca elektrik kablosunu bağlayın ve
aksi halde soğutucu sızıntısı olur. Basınçölçerde negatif değer bağlantı borusu ile sarın.
gözükene kadar en az 15 dakika boyunca üniteyi vakumlayın
ve manifolt kalibresini kapatın.
6. Dış ünitenin iki valfını açmak için 4mm’lik altıgen lokma
anahtar kullanın.
15
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
8. Kompresör çalışmıyorken sistemden
herhangi bir sızıntı olmadığından emin
olduktan sonra, sıvı valfında servis konektörü
ile üniteye belirtilen miktarda ilave R410a
soğutucu doldurun.
Sıvı borusuna belirtilen miktarda sıvı halde
soğutucu doldurduğunuzdan emin olun.
R410a karışık bir soğutucu olduğu için, gaz
halinde ilave edilmesi bileşiminin
değişmesine ve normal bir şekilde
çalışmasını engellemesine neden olabilir.
Raptiyeleri gevşetin ve hortumdaki havaya almak
için soğutucu deposundan biraz soğutucu
çıkartın. Raptiyeler yeniden sıkıştırın.
5.4.3 Soğutucunun geri gönderilmesi
Isı pompasını bağlantısının sökülmesi isteniyorsa, lütfen R410a soğutucuyu aşağıdaki şekilde dış üniteden iç üniteye geri
döndürün:
Isı pompasını ROOMCOOL çalıştırma modunda çalıştırın.
4‐yollu valf anahtarı AÇIK, sirkülasyon pompası anahtarı AÇIK, kompresör çalışır, fan çalışır.
1. Somun anahtarı ile iç ünitedeki iki valfın kapağını çıkarın.
2. Öncelikle valf anahtarı ile sıvı
valfının (daha küçük olan) göbeğini
sıkın. Yaklaşık 20 saniye sonra,
kompresörden farklı bir ses geldiğini
duyacaksınız; valf anahtarı ile gaz
valfının (daha büyük olan) göbeğini
sıkıştırın.
3. Isı pompasını durdurmak için
butonuna basın.
4. İki valfın da kapağını sıkın.
16
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6. İki anahtar ile dış ünite valfı bağlantı borusu somununu gevşetin,
bağlantı borusunu ve iki valfı sökün.
5.4.4 Maksimum mesafeler ve yüklenecek soğutucu akışkanın miktarı
5kW
7kW
10kW
12kW
15kW
18kW
Ø gaz borusu
1/2 "
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
Ø sıvı borusu
1/4 "
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
maks. boru uzun.
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
UYARI
Isı pompası içerisindeki R410a soğutucu 5 metrelik bakır boruya uygundur. Dış ünite ile iç ünite arasındaki soğutucu
bağlantısı 5 metreden uzunsa, 5kW, 7kW için metre başına 10g; 9kW, 12kW, 15kW, 18kW için de metre başına 30g
dolum yapın.
17
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5.6 Elektrik bağlantısı
UYARI
Elektrik kurulumu ve servisi, nitelikli elektrikçiler gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Elektrik kurulumu ve
tesisatı yürürlükteki koşullara göre gerçekleştirilmelidir: dış ünitede maksimum amperaj (termodinamik
ünite). Aşağıdaki tabloya bakın; cihazın orijinal güç kaynağı ile olan mesafesi, yukarı akıntı koruma ve
normal çalışma koşulları.
1.Isı pompası için uygun bir kesici
kullanılması tavsiye edilmektedir. Isıtıcıya
verilen güç kaynağının ilgili özelliklere
uygun olduğundan emin olun. Aksi halde
hasar ünitede hasar oluşabilir.
2.Isı pompası güç kaynağı
topraklanmalıdır.
3. Kablolar, gevşemelerini önlemek için sıkı
bir şekilde sabitlenmelidir.
Güç kaynağının bağlanması
Giriş güç kaynağı kablosu, üst kablo
mengenesinden terminal bloğuna bağlanır.
Kablo, geçerli normlara göre
ebatlandırılmalıdır.
Güç kablosunu aşağıdaki şekilde bağlayın:
18
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
İç üniteden dış üniteye sinyal kaynağını bağlayın
Dış üniteye kabloyu bağlayın
İç üniteye kabloyu bağlayın
19
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Kablo terminale bağlanırken, terminali açmak için bir tornavida kullanılır, bkz. şekil:
Oda/dış mekan sıcaklık sensorunu bağlayın
5.7 Oda sıcaklığı sensoru kurulumu
Müşteri fanlı ısıtıcı modunu seçtiğinde, oda sıcaklığı sensorunu aşağıdaki şekilde kurmalıdır:
1.
Oda sıcaklığı sensorunu iç üniteden çıkarın.
2.İç ünite ile uzaktan kumanda oda sıcaklığı sensoru arasındaki mesafe, uzaktan kumanda hava sıcaklığı sensorunun kablo
uzunluğu dolaysıyla 15 metreden az olmalıdır.
3. Yerden yükseklik yaklaşık 1.5 metre olmalıdır;
4. Uzaktan kumanda oda sıcaklığı sensoru, kapı açık olduğunda kapanacak bir konuma yerleştirilmemelidir;
5. Uzaktan kumanda oda sıcaklığı sensoru, dış termal etkinin mevcut olabileceği bir konuma yerleştirilmemelidir;
6. Uzaktan kumanda oda sıcaklığı sensoru, alan ısıtmanın temel olarak uygulandığı yere kurulmalıdır.
20
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5.8 Boru bağlantıları
5.8.1 Genel
Boru tesisatı, mevcut normlar ve direktiflere göre gerçekleştirilmelidir. Isı pompası, 50°C’lik dönüş sıcaklığı ve 55°C’lik çıkış
sıcaklığı ile çalışabilir.
Isı pompasında kapama valfları bulunmamaktadır; bu valflar, ileride yapılabilecek servis işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla
ısı pompası dışında kurulmalıdır.
Isı pompası; radyatör sistemine, zemin ısıtma sistemine ve/veya fanlı ısıtıcı ünitesine bağlanabilir.
Emniyet valfını ve manometre kurulumunu yapın.
İç modülde sirkülasyon pompası, su akışı anahtarı, 3 yollu su valfı, elektrikli ısıtıcı yedeği bulunmaktadır.
Not: Bu ısı pompası, iç ile dış ünite arasında soğutucu bağlantısı bulunan split tip bir pompadır, kuruluma glikol
eklemek gerekli değildir.
Tampon depo:
Tampon depo kurulumu tavsiye edilen bir işlemdir. Bunun amacı:
‐
Kompresörün kısa çevrim çalışmasını kısıtlamak için kurulumda su hacmini arttırmak. Su hacmi ne kadar büyük olursa,
kompresörün yeniden çalışma sayısı o kadar azalır ve kullanım ömrü artar.
‐
Buz çözme aşamaları için enerji rezervini garanti altına almak .
Isı pompası kurulumu örnekleri
‐ Isı pompası split kompakt
‐ Bağımsız bir depo ile DHW (kullanım sıcak suyu) üretimi
‐ Ev ısıtması için tampon depo
Ekstra sirkülasyon pompasının bağlanması
İlave sirkülasyon pompası bağlanırken, daha yüksek bir akış kapasitesi elde etmek amacıyla, sayfa 25’deki “Döşeme altı
ısıtma sistemleri” alternatifine bakınız. İlgili maksimum akış değerleri aşılmamalıdır.
21
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Sıcak su deposunun bağlanması
Su deposu, gerekli sayıda valfa sahip olmalıdır.
* Sıcaklık 60 °C’yi geçiyorsa, karıştırma valfı bulunmalıdır.
* Emniyet valfı, maksimum 10.0 bar açılış basıncına sahip olmalı ve anahat şemasına göre gelen ev içi sı hattına monte
edilmelidir. Taşma su borusu, su ceplerinin oluşmasını engellemek amacıyla, emniyet valflarından itibaren eğimli olmalı ve
donma yapmaz özellikte olmalıdır.
* Anahat şeması için sayfa 23’teki Yerleştirmelere bakın.
5.8.2 Isıtma ortamı sisteminin doldurulması ve havasının alınması
1. Sızıntıya karşı su sistemini kontrol edin.
2. Şekilde görüldüğü gibi, doldurma pompasını ve dönüş hattını ısıtma sisteminin servis bağlantılarına bağlayın.
3. Servis bağlantılar arasındaki valfı kapatın.
4. Servis bağlantıları üzerindeki valfları açın (AV1, AV2).
5. Beyaz manüel kolu aşağıda doğru bastırın (bu işlem, makine fabrikadan çıkmadan halihazırda yapılmıştır). Daha sonra, üç
yollu valfın depo portu kapatılır (B portu) ve oda ısı portu (A portu) açılır.
6. Doldurma pompasını çalıştırın ve dönüş borusunda akışkan olana kadar doldurmaya devam edin.
7. Makineyi çalıştırmak amacıyla kontrol panelinden gücü açın, ısı ortamı su pompası çalışacaktır, güç kapandığında valf
yeniden üst (up) konuma dönecektir.
8. Beyaz manüel kolu sert bir şekilde ortaya ve içeriye bastırın. Bu konumda hem ‘A’ hem de ‘B’ portları açık olur.
9. Doldurma pompası ve ısıtma ortamı pompası artık çalışır durumdadır. Akışkan, hava ile karışmadan dönüş hortumundan
çıkana kadar çeşme suyu ile muhafaza yoluyla sirküle olmalıdır.
10. Makineyi durdurun, ısı ortamı su pompası durur. Beyaz manüel kola hafif basın ve kolu dışa doğru çekin, beyaz manüel
kolu en alt konumuna getirdiğinizde “A” portu açılır ve “B” portu kapanır.
11. Doldurma pompasını durdurun ve partikül filtresini temizleyin.
12. Doldurma pompasını çalıştırın; servis bağlantıları arasındaki valfı açın.
13. Servis bağlantılarının dönüş hattı üzerindeki valfı kapatın. Şimdi ise, sistemi doldurma pompası ile basınçlandırın
(maksimum 3 bara kadar).
14. Servis bağlantısındaki valfı (AV2) kapatın.
15. Doldurma pompasını durdurun.
16. Çalışma modu butonunu kullanarak otomatik çalışma modunu (auto mode) seçin.
Beyaz dişliyi orta konumu getirin ve daha
sonra baş parmağınızı kullanarak içe
doğru bastırın, böylece hem A port hem
de B portu açık konumda olur.
Üç yollu valfın beyaz dişlisini açmak için
lütfen tornavida kullanın..
22
Daha sonra beyaz dişli orijinal
konumuna geri dönecektir. Üç yollu valf
otomatik olarak B portuna dönecektir.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Su kalitesini sağlaması ve su içerisindeki kiri toplaması
amacıyla, ünite ve su deposunun su girişinin önüne bir elek (ağ)
yerleştirilmelidir. Su filtresi eleğinin aşağı doğru olmasına dikkat
edin. Filtreyi kolay bir şekilde temizlemek veya değiştirmek
amacıyla, filtrenin her iki tarafına da çek valfı takılması tavsiye
edilmektedir.
5.8.3 Drenaj
1) ısıtma sistemini tahliye edin
Isıtma ortamı sistemindeki kapama vanalarını kapatın.
Tahliye vanasını açın. Az miktarda su çıkar.
2) ısı pompası şasisini tahliye edin
23
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5.8.4 Isıtma ortamı tarafındaki sirkülasyon pompası kapasitesi şeması
Ayarlama, sağlama akışı
Yüksek yükte veya sıcak su sağlama akışı esnasında dönüş sıcaklığı ile akış sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının (ΔT)
ayarlanması.
Bu ayar, Kanal T2 (akış sıcaklığı) ve Kanal T3’te (dönüş sıcaklığı) ölçülen sıcaklıklarla kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir;
sıcaklık farkı, sirkülasyon pompası kullanılarak ayarlanabilir. Ayarlama işlemi, başlangıçtan itibaren 5 dakikalık stabil
çalışmadan ve soğuk dış ortam sıcaklığı ile buz çözme işleminden yaklaşık 5 dakika sonra yapılabilir. Sıcaklık farklı 5°C’den az
olmalıdır.
10kW, 12kW
15kW, 18kW
Su akışını ayarlayın
24
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5.8.5 Anahtarlama paneli
Isı pompası kurulumu esnasında, kompresör, sıcak su pompası ve dış fan motor anahtarlama panelinden kurulumu zorla
başlatılabilir.
A0 1:
kompresörü kontrol eder
AA M:
sıcak su pompasını kontrol eder
BA M:
fan motorunu kontrol eder
Testten sonra, anahtarlama paneli OFF konumuna ayarlanacaktır.
25
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6 Kontrol paneli
Kontrol paneli tanımı
İstenen menüyü seçebilmek, ön ayarlı değerleri arttırmak veya azaltmak için beş adet buton kullanacaksınız.
•
Artı işaretli yukarı butonu
•
Eksi işaretli aşağı butonu us
•
sağ buton
•
sol buton
•
Güç AÇIK/KAPALI butonu
Semboller
Isı pompası çalışıyor.
Sıcak su modu etkin.
Boş sembolü, sıcak su sıcaklığının
ayarlanan sıcaklıktan düşük olduğunu
ifade eder.
Elektrikli ısıtıcı etkin.
Bu şekil, kapasite adımını ifade eder.
Dolu sembolü, sıcak su sıcaklığının,
ayarlanan sıcaklığa ulaştığını ifade
eder.
Ev ısıtma/soğutma modu aktif.
6.1 Genel bilgiler
6.1.1 Menüde Gezinme
Bir sonraki menüye geçmek veya parametre seçmek için
gezinmek için
ve
butonuna basın. Menüdeki parametreler arasında
butonlarına basın.
Ekranın sol tarafındaki imleç (ok) hangi menünün açılabilir olduğunu gösterir. Parametre değerini arttırmak ve azaltmak için
ve
butonlarına basın.
8.3.2 Mevcut çalışma modunun görüntülenmesi
26
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Normal çalışma esnasında, ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir:
● Mevcut oda sıcaklığı : 18°c
● Isı pompası çalışma modu: OFF (ısı pompası çalışmıyor)
Isı pompasını çalıştırmak/durdurmak için
butonuna basın.
Isı pompası kış aylarında uzun süre OPERATION OFF modunda tutulursa,
donma nedeniyle oluşabilecek hasarı önlemek amacıyla lütfen ısıtma
sistemi içerisindeki tüm suyu boşaltmayı unutmayın.
● Gün, saat
● Mevcut aktif çalışma modu
6.2. Menüler
6.2.1 Ana Menü Bilgileri (INFORMATION)
Ana menü INFORMATION sekmesi için
veya
butonuna basın.
Alt menüde gezinmek için
Alt menüye girmek için
veya
butonuna basın.
butonuna basın.
6.2.2 Alt menü OPERATION (Çalışma)
Bu menü çalışma modlarını seçmek için kullanılı
•
ROOMCOOL :
•
ROOMHEAT1 : ( ısı eğrisi )
FEED (BESLEME) ayarı su sıcaklığı dış mekan sıcaklığına göre değişecektir.
Ekranda “OPER. ROOMHEAT1” ibaresi görüntülenecektir. HEATCURVE (ısı eğrisi); CURVE (eğri) değeri, ROOM
(oda) değeri, HEATCURVE bölümü ile değiştirilebilir. Isı pompası (kompresör, elektrikli ısıtıcı) Hesap Entegraline göre
çalışır/durur.
ROOMHEAT2:
•
FEED ayarı su sıcaklığı sabittir. Ekranda “OPER. ROOMHEAT2” ibaresi görüntülenecektir. Isı pompası (kompresör,
elektrikli ısıtıcı) FEED göre çalışır/durur.
•
WARMWATER :
Warm water (sıcak su) modu etkin veya değil. Ekranda “OPER. WARMWATER” ibaresi
görüntülenecektir.
27
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
•
HEAT PUMP ON/OFF seçimi: ısı pompası etkin veya değil.
•
ADD. HEAT ON/OFF seçimi: Elektrikli ısıtıcı aktif veya değil.
Çalışma modunu değiştirmek istiyorsanız;
a.
Ana menü INFORMATION sekmesi için
için
b.
veya
veya
butonuna basın.
OPERATION alt menüsüne gitmek girmek
veya
butonuna basın. OPERATION alt menüsüne gitmek
butonuna basın. İstenen moda gitmek için gitmek için
butonuna basın.
c.
Seçim yapmak veya iptal etmek için
d.
Ayardan çıkmak için
ve ana menüye dönmek için
butonuna basın.
sembolü görüntülenir veya yok olur.
butonuna basın. OPERATION sekmesinin en üstüne gitmek için
butonuna basın.
6.2.3 Alt menü HEAT CURVE (ISI EĞRİSİ)
Bu menü, ROOMHEAT1 çalışma modu için ısı eğrisi parametresini ayarlamak için
kullanılır. ROOMHEAT1 çalışma modu etkin olmalıdır.
Menü Metni
CURVE
MIN
MAX
CURVE 5
CURVE 0
CURVE – 5
HIGH T°STOP
LOW T°STOP
Açıklama
Ayarlayan
Dış ortam sıcaklığı 0°C olduğunda FEED ayarı su sıcaklığı
İzin verilen min. FEED sıcaklığı.
İzin verilen maks. FEED sıcaklığı.
Dış ortam sıcaklığı +5°C olduğunda HEATCURVE 5 bölümü.
Dış ortam sıcaklığı 0°C olduğunda HEATCURVE 0 bölümü.
Dış ortam sıcaklığı -5°C olduğunda HEATCURVE -5 bölümü.
Dış ortam sıcaklığı sağ taraftaki değerden yüksekse ısı pompası durur.
Dış ortam sıcaklığı sağ taraftaki değerden düşükse ısı pompası durur.
28
Kullanıcı
Kullanıcı
Kullanıcı
Kullanıcı
Kullanıcı
Kullanıcı
Kullanıcı,
gerekirse
Kullanıcı,
gerekirse
butonuna basın
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.2.4 Alt menü TEMPERATURE (SICAKLIK)
Bu menü, sensor sıcaklığını gösterir.
Menü Metni
Tanım
Ayarlayan
‐‐‐‐‐‐‐
OUT
Dış ortam hava sıcaklığı
ROOM
Oda sıcaklığı. in HEATROOM1’de ROOM değerini ayarlar.
Kurulum yüklenicisi. Her bir
üniteye uyarlanır.
FEED
Isıtma sisteminin besleme hattı sıcaklığı;
Installation contractor. To be
adapted to each individual unit
Parantez içindeki HEATROOM2’de ayar değeridir.
Parantez içindeki HEATROOM1’de OUT’a göre FEED değeri ayarıdır.
RETURN
Isıtma sisteminin dönüş sıcaklığı.
Not adjustable.
WARMWT
Su deposundaki sıcak su sıcaklığı;
Installation contractor. To be
Parantez içindeki sıcak su sıcaklık ayarıdır.
adapted to each individual unit
Son 60 dakika içerisinde değişen tüm sıcaklıklar PCB’de saklanır ve bazı
sıcaklıklar eğri şeklinde görüntülenebilir.
Geçmiş eğrisini görmek için aşağıdaki sıcaklıklara 3 sn. boyunca basın.
* FEED
* RETURN
* WARMWT
6.2.5 Alt menü INTEGRAL (ENTEGRAL)
Elektrikli ısıtıcı üç aşamaya sahiptir (2.5kW + 2.5kW + 2.5kW).
Menü Metni
Tanım
Ayarlayan
OFF
Hesap entegrali ≥ OFF (ayar değeri) olduğunda, ısı pompası durur.
KULLANICI
CMP.A
Hesap entegrali < CMP.A (başlama değeri) olduğunda, kompresör çalışır.
Hesap entegrali ≥ OFF (durma değeri) olduğunda, kompresör durur.
KULLANICI
ADD1
Hesap entegrali < ADD1 (başlama değeri) olduğunda, elektrikli ısıtıcı 1 çalışır.
Hesap entegrali ≥ CMP.A (durma değeri) olduğunda, elektrikli ısıtıcı 1 durur.
KULLANICI
ADD2
Hesap entegrali < ADD2 (başlama değeri) olduğunda, elektrikli 2 ısıtıcı çalışır.
Hesap entegrali ≥ ADD1 (durma değeri) olduğunda, elektrikli ısıtıcı 2 durur.
KULLANICI
ADD3
Hesap entegrali < ADD3 (başlama değeri) olduğunda, elektrikli 3 ısıtıcı çalışır.
Hesap entegrali ≥ ADD2 (durma değeri) olduğunda, elektrikli ısıtıcı 3 durur.
KULLANICI
29
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
İlgili parametreler arasındaki ilişki şöyledir: OFF > CMP.A > ADD1 > ADD2 > ADD3
INTEGRAL alt menüsünde.
a.
OFF sekmesine gitmek için
basın.
ve
OFF ayar değerini değiştirmek için
butonuna basın, her seferde
butonuna
artış olacaktır
b.
OFF sekmesine girmek için
değerini değiştirmek için
butonuna basın. Ayar
ve
butonuna basın,
her basış 10 değerindedir.
6.2.5.1 Hesap Entegrali (CI)
CI = (mevcut FEED – ayarlanan FEED) * 1 dakika
CI
Eşdeğer eğri
...
...
‐11 ~ ‐20
‐20
‐1 ~ ‐10
‐
10
1 ~ 10
10
11 ~ 20
20
...
...
1) FEED, ayarlanan FEED’den düşük
Örneğin, dış ortam sıcaklığı = ‐8 °C, ayarlanan FEED = 48°C. PCB, CI’ı her 1 dakikada ölçecektir.
Kompresör 1 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 31°C; so CI = (31‐48)*1 = ‐17 = ‐20.
Kompresör 2 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 33°C; so CI = (33‐48)*1 + (‐20)
= ‐40.
Kompresör 3 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 35°C; so CI = (35‐48)*1 + (‐40)
= ‐60.
......
Kompresör 25 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 35°C; so CI = (35‐48)*1+(‐480) = ‐500.
Kompresör 26 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 35°C; so CI = (35‐48)*1 + (‐500) = ‐
520.  ADD1 anahtar ON konumda
Kompresör 26 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 36°C; so CI = (36‐48)*1 + (‐500) = ‐520.
Kompresör 27 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 36°C; so CI = (36‐48)*1 + (‐520) = ‐540.
Kompresör 28 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 36°C; so CI = (36‐48)*1 + (‐540) = ‐560.
30
,
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
 ADD2 anahtar ON konumda
31
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Kompresör 29 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 37°C; so CI = (37‐48)*1 + (‐560) = ‐580.
Kompresör 30 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 37°C; so CI = (37‐48)*1 + (‐520) = ‐600.
Kompresör 31 dakika sonra çalışır, ayarlanan FEED = 48°C, dönüş = 30°C, FEED = 37°C; so CI = (37‐48)*1 + (‐540) = ‐
620.  ADD3 anahtar ON konumda
2) FEED, ayarlanan FEED’den yüksek
Örneğin, dış ortam sıcaklığı = ‐8 °C, ayarlanan FEED = 48°C. PCB, CI’ı her 1 dakikada ölçecektir.
0 dakika, önceki CI = ‐570, FEED = 55°C.
1 dakika sonra, ayarlanan FEED = 48°C, FEED = 55°C; so CI = (55‐48)*1 + (‐570) = ‐560
2 dakika sonra, ayarlanan FEED = 48°C, FEED = 55°C; so CI = (55‐48)*1 + (‐560) = ‐550
durumda

ADD3
anahtarı
OFF

ADD2
anahtarı
OFF

ADD1
...
7 dakika sonra, ayarlanan FEED = 48°C, FEED = 54°C; so CI = (54‐48)*1 + (‐510) = ‐500
durumda
...
51 dakika sonra, ayarlanan FEED = 48°C, FEED = 53°C; so CI = (53‐48)*1 + (‐70) = ‐60
durumda
anahtarı
...
57 dakika sonra, ayarlanan FEED = 48°C, FEED = 52°C; so CI = (52‐48)*1 + (‐10) = 0  Kompresör durur
6.2.5.2 Entegral
Evdeki ısı talebi mevsime ve hava
koşullarına göre değişir ve sabit değildir. Isı
ihtiyacı, zaman içerisindeki sıcaklık farkı olarak
ifade edilebilir ve bir sonuç (ısı talebi) olarak bir
entegral değer vererek hesaplanabilir. Kontrol
sistemi, Entegral değeri hesaplamak için farklı
parametreler kullanır.
Isı pompasının çalışması için bir ısı
noksanlığı gerekmektedir ve dört faklı entegral
değeri bulunmaktadır: COM.A (varsayılan değer
= ‐60), kompresörü çalıştırır; ADD1 (elektrik
ısıtıcı 1, fabrika ayarı = ‐500), ADD2 (elektrik
ısıtıcı 2, fabrika ayarı = ‐550), ADD3 (elektrik
ısıtıcı 3, fabrika ayarı = ‐600) yedek elektrikli
ısıtıcı çalıştırır. Isı üretimi esnasında, noksanlık
azalır ve ısı pompası durduğunda, sistemdeki
durağanlık ısı fazlalığına neden olur.
Entegral değer, zaman ekseninin
altındaki alanın bir ölçümüdür ve derece
dakika olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki
rakamlar ısı pompasının sahip olduğu entegral
değerlerin fabrika ayarlarını göstermektedir.
Entegral değer, INTEGRAL COMP.A için
ayarlanan değere indiğinde, kompresör çalışır.
Entegral değer, elektrikli ısıtıcı 1, 2, 3 için
ADD1, ADD2, ve ADD3’e azalmaya devam
ederse anahtarı ON konumuna geçer.
Sembol açıklamaları :
1 Isı fazlalığı, ısı pompası durur
2 Isı noksanlığı, ısı pompası durur
3 kompresör çalışma alanı
4 elektrikli ısıtıcı 1 çalışma alanı
5 elektrikli ısıtıcı 2 çalışma alanı
6 elektrikli ısıtıcı 3 çalışma alanı
7 kompresör çalışır
32
8 elektrikli ısıtıcı 1 çalışır
9 elektrikli ısıtıcı 2 çalışır
10 elektrikli ısıtıcı 3 çalışır
11 elektrikli ısıtıcı 3 durur
12 elektrikli ısıtıcı 2 durur
13 elektrikli ısıtıcı 1 durur
14 kompresör durur
OFF
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.2.6 Alt menü OPERATION TIME (ÇALIŞMA ZAMANI)
Menü Metni
Tanım
Ayarlayan
HEAT PUMP Kurulumdan itibaren, ısı pompasının toplam çalışma saati.
KULLANICI
Çalışma zamanı sıfıra resetlenemez.
ADD 1
Kurulumdan itibaren, elektrikli ısıtıcının (3kW) toplam çalışma saati
KULLANICI
Çalışma zamanı sıfıra resetlenemez.
ADD 2
Kurulumdan itibaren, elektrikli ısıtıcının (6kW) toplam çalışma saati
KULLANICI
Çalışma zamanı sıfıra resetlenemez.
ADD 3
Kurulumdan itibaren, elektrikli ısıtıcının (9kW) toplam çalışma saati
Çalışma zamanı sıfıra resetlenemez.
6.2.7 Alt menü RESET
Fabrika ayarlarına dönmek için kullanılır.
.
INFORMATION ana ekranında.
RESET alt menüsüne gitmek için
butonuna basın.
ve
butonuna basın, "RESET...” ibaresi görüntülenir.
b.
3 saniye boyunca
c.
Birkaç saniye sonra, ekran ana menüye döner, tüm parametreler fabrika
ayarlarına döner
8.4.8 Alt menü MAN TEST
a. INFORMATION ana ekranında.
MAN TEST alt menüsüne gitmek için
ve
butonuna basın.
b.
MAN TEST alt menüsüne girmek için3 saniye boyunca
c.
Her bir parçayı test etmek için ON/OFF seçeneğini seçebilirsiniz.
butonuna
33
KULLANICI
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.2.8 Alt menü DEFROST (BUZ ÇÖZME)
Buz çözmede iki mod mevcuttur :
* Intelligent defrost (Akıllı buz çözme):
tarafından belirlenir.
başlangıç sıc. ve çıkış sıc. PCB
* Manual defrosts (Manüel buz çözme):
tarafından ayarlanır..
tüm buz çözme parametreleri müşteri
DEF. TIME: buz çözme zamanı ayarlama aralığı: (2 ~~ 20 dk). Varsayılan 15 dk’dir.
INTERVAL: buz çözme aralığı ayarlama aralığı: (25 ~~ 70 dk). Varsayılan 30 dk’dir.
START TEMP: başlangıç buz çözme sıcaklığı aralığı: (‐8 ~~ ‐15°C). Varsayılan ‐4°C’dir.
SINCE TIME: Son buz çözme zamanı değerini gösterir.
Ayarlanabilir değil.
BETW.DEFR: Son buz çözme aralığı değerini gösterir. Ayarlanabilir değil.
6.2.8.1 Intelligent defrost (Akıllı buz çözme):
1. Buz çözme başlama durumu (ilk buz çözme periyodu 40 dk’dir):
İlk olarak ısı pompası çalışırsa, kompresör kesintisiz olarak 40 dakika boyunca çalıştığında, PCB evaporatör sıcaklığının < ‐
4°C olup olmadığını kontrol eder ve daha sonra buz çözme başlar.
Buz çözme esnasında
Elektrikli ısıtıcı anahtarı ON konumdadır, sirkülasyon pompası çalışır.
Buz çözmeden çıkma durumu:
Evaporatör sıcaklığı 12°C’ye ulaştığında veya maks. buz çözme zamanı = 15 dakika olduğunda Buz çözmeden çıkar.
Bir sonraki buz çözme başlama durumu:
Bir sonraki buz çözme periyodu, son buz çözme durumuna göre değişebilir, hesaplama şu şekilde yapılır:
Buz çözme çalışma zamanı
(dakika)
1~2 3~4
5~6
7~8
9~10
Buz çözme ARALIĞI (dakika)
60
50
45
40
55
11~12 13~15
35
30
6.2.8.2 Manüel buz çözme:
Buz çözme başlama durumu:
Kompresör kesintisiz olarak 30 dakika boyunca çalıştığında, PCB evaporatör sıcaklığının < ‐4°C olup olmadığını kontrol eder ve
daha sonra buz çözme başlar.
Buz çözmeden çıkma durumu:
Evaporatör sıcaklığı 12°C’ye ulaştığında veya maks. buz çözme zamanı = 15 dakika olduğunda Buz çözmeden çıkar.
34
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.2.9 WARMWATER (SICAK SU) çalışma modu için ayarlar
Su deposu sıcaklığı ayar aralığı is 20°C ~70°C’dir.
a.
OPERATION alt menüsünde, WARMWATER modunu seçin.
b.
TEMPERATURE alt menüsünde, WARMWT seçeneğine gitmek için
c.
Su deposu sıcaklık ayarına girmek için
arttırmak veya azaltmak için
d.
ve
butonuna basın,
ve
butonuna basın.
yanıp sönecektir. Su deposu sıcaklık ayarını
butonuna basın.
Su deposu sıcaklık ayarından çıkmak için
butonuna basın.
ROOMHEAT2 (ODA SICAKLIĞI2) çalışma modu için ayarlar
FEED sıcaklığı ayarı sabittir. Maks. FEED sıcaklığı ayarı 45°C’tir.
a.
OPERATION alt menüsünde, ROOMHEAT2 modunu seçin.
b.
TEMPERATURE alt menüsünde, FEED seçeneğine gitmek için
c.
FEED ayarına girmek için
için
d.
ve
butonuna basın,
ve
butonuna basın.
yanıp sönecektir. FEED sıcaklık ayarını arttırmak veya azaltmak
butonuna basın.
FEED ayarından çıkmak için
butonuna basın.
ROOMHEAT1 çalışma modu için ısı eğrisi
Isı eğrisi, besleme sıcaklığını dış ortam sıcaklığına göre hesaplar. Dış ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, besleme
sıcaklığı o kadar yüksek olur. Diğer bir deyişle, ısıtma sistemine verilen besleme suyu sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı düştükçe
doğrusal olarak artacaktır.
Isı eğrisi, kurulum ile bağlantılı olarak ayarlanacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir hava koşulu altında hoş bir iç mekan
sıcaklığı elde etmek için daha sonradan uyarlanmalıdır. Doğru bir şekilde ayarlanan ısı eğrisi, bakım gereksinimini azaltır ve
enerji tasarrufu sağlar.
ROOMHEAT1 modunu seçin, FEED su sıcaklığı ayarı, dış ortam sıcaklığına göre değişecektir. Isı eğrisi CURVE değer,
ROOM değeri ve HEATCURVE bölümü ile değiştirilir:
35
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.2.10CURVE değeri ayarlaması
Isı eğrisini CURVE değeri ile değiştirirseniz, gradyan değişecektir. CURVE değeri, dış hava sıcaklığı = 0°C’de FEED su
sıcaklığı ayarıdır.
Ve dış hava sıcaklığı = -8°C’de su sıcaklığı ayarı da aynı zamanda değişir.
a.
HEATCURVE alt menüsünde, CURVE seçeneğine gitmek için
b.
CURVE değerleri ayarı için
butonuna basın.
butonuna basın. CURVE değerini arttırmak veya azaltmak için
basın.
c.
ve
HEATCURVE alt menüsüne dönmek için
butonuna basın.
8.4.6 ROOM değeri ayarlaması
Isı eğrisini ROOM değeri ile değiştirirseniz, gradyan
değişmez. Tüm eğri, ROOM değerine göre yukarı veya aşağı
hareket eder.
Fabrika ayarı ROOM değeri 0°C’dir.
ROOM değeri aralığı ‐9°C ~ 9°C’dir.
36
ve
butonuna
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
a.
TEMPERATURE alt menüsünde, ROOM seçeneğine gitmek için
b.
ROOM değerleri ayarı için
ve
butonuna basın.
butonuna basın, ROOM değerini arttırmak veya azaltmak için
ve
butonuna
basın.
c.
TEMPERATURE alt menüsünden çıkmak için
butonuna basın. INFORMATION ana menüsüne çıkmak için
butonuna basın.
d.
HEATCURVE seçeneğine gitmek için
ve
butonuna basın, HEATCURVE alt menüsüne girmek için
butonuna basın.
e.
CURVE seçeneğine gitmek için
ve
butonuna basın, CURVE değeri ayarlarına girmek için
butonuna basın.
ROOM değeri ‐5 azaltılırsa, gradyan değişmez. Tüm eğri ‐5°C değerinde aşağı hareket eder.
ROOM değeri 5 azaltılırsa, gradyan değişmez. Tüm eğri ‐5°C değerinde yukarı hareket eder.
37
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.2.11 Kısmi HeatCurve Ayarlaması:
HEATCURVE değerini 5°C, 0°C ve +5°C dış ortam
sıcaklıklarında kısmen değiştirebilirsiniz. Gradyan değişmez.
Yalnızca HEATCURVE bölümü değişir.
Menüde üç ayar mevcuttur: part HEATCURVE 5, part
HEATCURVE0, part HEATCURVE ‐5.
Kısmi HEATCURVE ayar aralığı ‐3°C ~ 3°C’dir. Fabrika ayarı değeri 0°C’dir.
Sağdaki
resim,
0°C
dış
hava
sıcaklığındaki 40°C CURVE değeridir
a.
HEATCURVE alt menüsüne çıkmak için
b.
CURVE 5 seçeneğine gitmek için
HEATCURVE 5 seçeneğine girmek için
ve
butonuna basın.
butonuna basın. part
butonuna basın
c.
HEATCURVE 5 değerini arttırmak veya azaltmak için
d.
HEATCURVE alt menüsüne çıkmak için
ve
butonuna basın.
38
butonuna basın.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.3 Alt Menü Ayarlar (Setting)
6.3.1 alt menü STERILIZE:
39
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.3.2 Alarm:
Isı pompasında herhangi bir hata meydana gelirse, ekranda uyarı mesajı görüntülenecektir.
Tablo: Uyarı Mesajları
Mesaj
Anlam
LOW PRESS ERROR
Düşük basınç anahtarı. Kompresör durdu.
HIGH PRESS ERROR
Yüksek basınç anahtarı. Kompresör durdu.
MOTOR P ERROR
Kompresör rölesi veya dış ünite fanı fazla yüklendi. Kompresör durdu.
ADD ERROR
Aşırı ısınma koruması.
OUT SENSOR
Dış hava sıcaklığı sensorunda arıza.
HEATCURVE için besleme hattı ayar noktası değeri ayarlaması için 0°C değeri kullanılacaktır.
FEEDLINE SENSOR
Besleme hattı sensorunda arıza. Sıcak sı pompası dışında tüm çalışma durur.
RETURN SENSOR
Dönüş hattı sensorunda arıza.
WARM WATER
Sıcak su sensoru hatası. Sıcak su üretimi yok.
ROOM SENSOR
Oda sıcaklığı arızası. HEATCURVE’de ROOM değeri için 20°C değeri kullanılacaktır.
POWER SUPPLY
Kompresöre yanlış bir faz sırası olduğunu belirten uyarı.
HIGH RETURN
Yüksek dönüş sıcaklığının kompresörün çalışmasını engellediğini belirten uyarı.
CMPAIR OVER
Kompresör egzoz sıcaklığı 105°C’den fazla. Kompresör aşırı ısınma koruması.
1) Mesaj:
LOW PRESS ERROR
Arıza tespiti
Nedeni
Soğutucu
eksikliği.
Sorun giderme
Manometre aparatını ve termometreyi
kullanarak, ünitenin aşırı ısınmasının
söz konusu soğutucu için doğru olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru miktarda soğutucu eklemek amacıyla doğru
prosedürü izleyin (soğutucu tipine bağlı olarak).
Soğutucu devresinde sızıntı olduğu düşünülüyorsa,
sızıntı takibi gerçekleştirin ve gerekli tüm eylemleri
gerçekleştirin.
Elektronik
genleşme
valfı arızalı
veya yanlış
ayarlanmış.
* Manometre aparatını ve termometreyi
kullanarak, ünitenin aşırı ısınma değerinin kaç
olduğunu tespit edin.
Tespit edilen aşırı ısınma değeri söz konusu soğutucuya
yönelik talimatlara uygmuyorsa, doğru değer elde edilene
kadar genleşme valfını ayarlayın. Soğutma teknikleri için
ayrı talimatlara bakınız.
* Ayrıca, kapiler borunun ve balbın hasar
Aşırı ısınma genleşme valfı ile ayarlanamazsa ve kapiler
görmediğinden ve doğru monte edildiğinden
boru/balb hasarlıysa, bu parçaları değiştirin.
emin olun.
Düşük basınç
anahtarında
gevşek kablo
veya kablo
kopması
* Her iki kablonun da basınç anahtarına bağlı
olduğundan emin olun.
* Alarmı kullanarak herhangi bir kablo
kopmasının olmadığından emin olun. Bunu
yapmak için, devre kartı bağlantısını kesin.
40
Gevşeyen kablo varsa, kabloyu sıkın.
Kablo kopması varsa, kabloyu değiştirin.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
2) Mesaj:
Nedeni
HIGH PRESS ERROR
Düşük basınç anahtarı kesildi. Kompresör durdu. Sıcak su üretilmiyor.
Arıza tespiti
Sorun giderme
Isıtma sisteminde
kapalı/kısmen
kapalı termostatlar/
valflar
Isıtma sistemindeki termostatların/valfların
açık olduğundan emin olun.
Kapalı termostatları/valfları açın.
Arızalı veya
sıkışmış
sirkülasyon
pompası.
Sirkülasyon pompasına voltaj geliyor mu?
Sirkülasyon pompasının aktif olup olmadığını kontrol
etmek için ANAHTARLAMA PANELİNİ kullanın.
Sirkülasyon pompasına voltaj gelip gelmediğini kontrol
edin, eğer geliyorsa, sirkülasyon pompası sıkışmıştır.
Bu durumda, hava alma tapasını açın ve tornavida bir
alet kullanarak çarkı serbest bırakmayı deneyin.
Sirkülasyon pompasına voltaj gelmiyorsa, anakarttan
voltaj gelip gelmediğini kontrol edin, bkz. elektik tesisatı.
Anakarttan voltaj geliyorsa, anakart ile sirkülasyon
pompası arasındaki bileşenleri kontrol edin.
Arızalı bileşen varsa, değiştirin.
Yüksek basınç
anahtarında
gevşek kablo
veya kablo
kopması
Aşırı doldurulmuş
soğutucu devresi.
* Her iki kablonun da basınç anahtarına
bağlı olduğundan emin olun.
Gevşeyen kablo varsa, kabloyu sıkın.
* Alarmı kullanarak herhangi bir kablo
kopmasının olmadığından emin olun. Bunu
yapmak için, basınç anahtarı ve devre kartı
bağlantısını kesin.
Kablo kopması varsa, kabloyu değiştirin.
Manometre aparatını ve termometreyi
kullanarak, ünitenin aşırı ısınmasının
söz konusu soğutucu için doğru olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru miktarda soğutucu eklemek amacıyla doğru
prosedürü izleyin (soğutucu tipine bağlı olarak).
Soğutucu devresinde sızıntı olduğu düşünülüyorsa,
sızıntı takibi gerçekleştirin ve gerekli tüm eylemleri
gerçekleştirin.
Su tarafında tıkalı
kondansatör.
Isıtma sisteminde herhangi bir süzgeç yoksa,
kondansatörde kir yapışma ve tıkanma riski
mevcuttur. Ne yazık ki kondansatörün tıkalı
olup olmadığını kontrol etmenin kolay bir yolu
yoktur.
Kompresör ve sirkülasyon pompalarının çalışır
durumda kalmasına izin vererek bir test
gerçekleştirebilirsiniz, belli bir süre sonra,
41
Kondansatörün tıkandığı düşünülüyorsa, kondansatörü
bol su ile yıkamaya çalışın. Eğer işe yaramazsa,
değiştirilmesi gerekmektedir.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
basınç borularının ısınıp ısınmadığını ve
sirkülasyon pompalarının çalışıp çalışmadığını
kontrol edin (hava alma tapalı sirk.
pompalarında, bu tapayı sökerek, bir tornavida
yardımıyla pompa rotorunun dönüp dönmediğini
hissedebilirsiniz).
Daha sonra kondansatöre gelen her iki bağlantı
borularının sıcaklık değerlerini okuyun:
sıcaklık farklı <5°C ise, kondansatör tıkalı
değildir.
sıcaklık farklı >13°C ise, kondansatör
muhtemelen tıkalıdır.
Soğutucu tarafında
tıkalı kondansatör.
Manometre aparatını ve termometreyi
kullanarak, ünitenin aşırı ısınmasının söz
konusu soğutucu için doğru olup olmadığını
kontrol edin.
Kondansatörün yağ gibi bir maddeyle tıkandığı
düşünülüyorsa, yağı çözmek için nitrojen üfleme
işlemeni gerçekleştirmeyi deneyin. İşe yaramazsa,
parça değiştirilmelidir.
3) Sensor ( tümü )
Arıza tespiti
Nedeni
Sensor
arızası veya
alternatif
olarak kablo
arızası.
Sorun giderme
*Sensor rezistanslarını okurken, öncelikle
sensor uçları kontrol ekipmanından veya
terminal bloğundan çıkartılmalıdır.
* Öncelikle, kablo ile birlikte sensordan
ölçüm alın ve bunu sıcaklık sensoru
rezistansı tablosu ile karşılaştırın.
* Yapılan ölçüm sıcaklık sensoru rezistansı
tablosu ile uyumlu değilse, yalnızca sensor ile
ölçüm yapın ve tablo ile karşılaştırın.
Sensor doğru bir değer verirse, kablo arızalıdır.
Sensor doğru bir değer vermezse, sensor
arızalıdır.
4) Mesaj: POWER SUPPLY
Nedeni
Yanlış faz sırası
(yalnızca üç yollu
ısı pompaları için
geçerlidir).
Arıza tespiti
Sorun giderme
* Pompaya güç verildiğinde ekranda POWER
SUPPLY uyarısı görüntülenirse (yalnızca ilk 10
dakika boyunca görüntülenir), bu durum yanlış
faz sırası olduğu anlamına gelir.
* Kompresör çalışıyorken, basınç borusuna
dokunarak basınç borusu sıcaklığını kontrol
edin. Faz sırası doğru ise, kompresörden
uzakta bile olsa sıcak olmalıdır (yalnızca ılık
değil).
*Fazla yanlış sıralı haldeyken, kompresör
ters yönde çalışırken garip sesler (gürültü,
tıkırtı) çıkarabilir
42
Fazlar doğru sırada değil ise, ana terminal bloğunda
iki gelen fazı değiştirin ve arıza tespiti penceresine
göre yeniden kontrol edin.
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
5) Mesaj: ADD ERROR
Arıza tespiti
Nedeni
Sorun giderme
Su akış
anahtarı
arızası.
Su akış anahtarı sonuçlarını kontrol edin.
Mantıklı/geçerli bir sonuç mı?
Sensor rezistansını ölçün ve sonucu ölçüm
puanları ohm tablosu ile karşılaştırın.
Su akış anahtarı arızalıysa, değiştirin.
Isıtma sisteminde
sıfır veya yetersiz
su sirkülasyonu.
Şunları kontrol edin:
* Süzgeç tıkalı mı?
Sirkülasyon pompası sıkışmış olabilir. Bu durumda,
hava alma tapasını açın ve tornavida bir alet kullanarak
çarkı serbest bırakmayı deneyin.
Kapalı valfları veya muslukları açın.
* Isıtma sisteminde hava var mı?
Süzgeci kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
* Sirkülasyon pompası dönüyor mu?
* Kapama valfları açık mı?
Gerekli olması halinde, kullanım talimatlarına göre
ısıtma sisteminin havasını alın.
Anahtar OFF
konumdayken
elektrikli ısıtıcı
tutucuda aşırı
ısınma sensoru
100°C
* Elektrikli ısıtıcı tutucu içerisindeki su
sıcaklığı 100°C’den fazla.
* Sensor arızalı
Isıtma sisteminde yetersiz su akışı veya tıkanma
kontrolü yapın.
Sensoru kontrol edin.
5) Mesaj: CMPAIR OVER
Arıza tespiti
Nedeni
Sorun giderme
Kompresör
egzoz sensoru
arızası
Sensorun ne gösterdiğine bakın.
Mantıklı/geçerli bir sonuç mı?
Sensor rezistansını ölçün ve sonucu ölçüm
puanları ohm tablosu ile karşılaştırın.
Sensor arızalıysa, değiştirin.
Soğutucu eksikliği,
not sistemde
yeterli soğutucu
yok.
Manometre aparatını ve termometreyi
kullanarak, ünitenin aşırı ısınmasının
söz konusu soğutucu için doğru olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru miktarda soğutucu eklemek amacıyla doğru
prosedürü izleyin (soğutucu tipine bağlı olarak).
Soğutucu devresinde sızıntı olduğu düşünülüyorsa,
sızıntı takibi gerçekleştirin ve gerekli tüm eylemleri
gerçekleştirin. Sızıntı takip cihazı mevcut değilse,
şüpheli sızıntı bölgesine sabunlu su sürün ve baloncuk
çıkıp çıkmadığına bakın. Ayrıca, soğutucu devresinden
çıkabileceği için, yağ çıkıp çıkmadığına da bakın.
6.4 Yollu Valf:
Isıtma modunda 4‐yollu valf anahtarı ON durumda, soğutma, buz çözme modunda anahtar OFF durumda.
6.5 Yollu Su Valfı:
3‐yollu su valfı ODA ISITMA/SOĞUTMA (ROOM HEATING/COOLING) modunda ON konuma geçer, SU
DEPOSU ISITMA (WATER TANK HEATING), devre soğutucu, buz çözmede OFF konuma geçer. Isı pompası
durduğunda 3 yollu su valfı OFF konuma geçer.
43
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
6.6 sirkülasyon pompası:
Sirkülasyon pompası, SU DEPOSU ISITMA modundayken, su deposu sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaştığında durur. Su
deposu sıcaklığı düşmeye başladığında sirkülasyon pompası ve kompresör çalışır.
Sirkülasyon pompası, ODA ISITMA/SOĞUTMA modundayken sürekli çalışır. Hata meydana geldiğinde, sirkülasyon
pompası durur. Yerden ısıtma modunda, Çıkış suyu aşırı ısınma koruması devreye girince pompa çalışır.
44
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
7. Elektrik Tesisatı Şeması:
* 380V‐50Hz‐3faz için Dış ünite elektrik tesisatı
45
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
* 230‐50Hz‐1faz için Dış ünite elektrik tesisatı
* Tüm modeller için dış ünite elektrik tesisatı
46
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
8. Sıcaklık sensoru rezistans tablosu:
t °c ‐‐ kΩ 50 k
8.1 kompresör egzoz sıcaklığı sensor rezistansı
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
‐30
866.96
‐7
234.08
16
75.001
39
27.677
62
11.487
85
5.2629
108
2.6218
‐29
815.70
‐6
222.02
17
71.625
40
26.578
63
11.083
86
5.0974
109
2.5479
‐28
767.71
‐5
210.69
18
68.416
41
25.528
64
20.694
87
4.9379
110
2.4764
‐27
722.87
‐4
199.98
19
65.368
42
24.524
65
10.321
88
4.7842
2.4072
‐26
680.87
‐3
189.86
20
62.474
43
23.566
66
9.9628
89
4.6359
‐25
641.59
‐2
180.34
21
59.719
44
22.648
67
9.6187
90
4.4931
‐24
604.82
‐1
171.33
22
57.104
45
21.773
68
9.2882
91
4.3552
‐23
570.34
0
162.81
23
54.620
46
20.935
69
8.9706
92
4.2222
‐22
538.03
1
154.78
24
52.253
47
20.134
70
8.6655
93
4.0939
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
116
‐21
507.74
2
147.19
25
50.000
48
19.368
71
8.3723
94
3.9700
‐20
479.34
3
140.00
26
47.857
49
18.635
72
8.0903
95
‐19
452.68
4
133.21
27
45.817
50
17.932
73
7.8193
‐18
427.67
5
126.79
28
43.877
51
17.260
74
‐17
404.17
6
120.72
29
42.027
52
16.616
‐16
382.11
7
114.96
30
40.265
53
‐15
361.35
8
109.51
31
38.585
‐14
341.86
9
104.34
32
‐13
323.53
10
99.456
‐12
306.29
11
‐
11
‐10
290.06
2.3403
2.2755
2.2128
2.1522
2.0934
2.0365
3.8506
11
7
118
96
3.7351
119
1.9280
7.5586
97
3.6238
120
1.8764
75
7.3077
98
3.5162
1.8263
16.001
76
7.0667
99
3.4123
12
1
122
54
15.410
77
6.8345
100
3.3120
123
1.7308
36.987
55
14.844
78
6.6109
101
3.2150
124
1.6852
33
35.462
56
14.302
79
6.3960
102
3.1214
125
1.6411
94.826
34
34.007
57
13.782
80
6.1890
103
3.0310
12
90.426
35
32.619
58
13.284
81
5.9894
104
2.9435
274.78
13
86.262
36
31.297
59
12.807
82
5.7976
105
2.8589
‐9
260.4
14
82.312
37
30.034
60
12.384
83
5.6126
106
2.7772
‐8
246.85
15
78.561
38
28.827
61
11.909
84
5.4346
107
2.6982
1.9814
1.7778
t °c – kΩ 5 k
8.2 su/ortam/evaporatör sıcaklığı sensor rezistansı
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
t °c
R(KΩ)
‐20
37.4111
‐7
19.6768
6
10.9023
19
6.3328
32
3.8354
45
2.4091
58
1.5618
‐19
35.5384
‐6
18.7693
7
10.4393
20
6.0846
33
3.6961
46
2.3276
59
1.5123
‐18
33.7705
‐5
17.9092
8
9.9987
21
5.8475
34
3.5626
47
2.2493
60
1.4647
‐17
32.1009
‐4
17.0937
9
9.5794
22
5.6210
35
3.4346
48
2.1740
61
1.4188
‐16
30.5237
‐3
16.3203
10
9.1801
23
5.4046
36
3.3120
49
2.1017
62
1.3746
‐15
29.0333
‐2
15.5866
8.7999
24
5.1978
37
3.1943
50
2.0320
63
1.3319
‐14
27.6246
‐1
14.8903
1
1
12
8.4377
25
5.0000
38
3.0815
51
1.9651
64
1.2908
‐13
26.2927
0
14.2293
13
8.0925
26
4.8109
39
2.9733
52
1.9007
65
1.2511
‐12
25.0330
1
13.6017
14
7.7635
27
4.6300
40
2.8694
53
1.8387
66
1.2128
‐
11
‐10
23.8412
2
13.0055
15
7.4498
28
4.4569
41
2.7697
54
1.7790
22.7133
3
12.4391
16
7.1506
29
4.2912
42
2.6740
55
1.7216
‐9
21.6456
4
11.9008
17
6.8652
30
4.1327
43
2.5821
56
1.6663
‐8
20.6345
5
11.3890
18
6.5928
31
3.9808
44
2.4939
57
1.6131
47
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
9. Ebatlar
* Dış Ünite Ebatları
Model
5kW
7kW
9kW
12kW
15kW
18kW
Fan Adedi
1
1
1
2
2
2
U
840
830
880
830
930
930
G
285
310
360
310
390
390
Y
610
710
770
1200
1220
1220
* İç Ünite Ebatları
48
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
Teknik servislerimizden detaylı bilgi alınız.
Size en yakın servis bilgisi için:
www.serkonas.com.tr
SERKON AŞ, markası olan Aldea Isı Pompası ile ilgili herhangi bir bildiride bulunmadan ve herhangi bir yükümlülük altına
girmeden, dilediği herhangi bir zamanda, teknik özellikleri veya tasarımları durdurma ya da değiştirme hakkını saklı tutar.
EVİ SERİSİ-SPLIT MODEL
Kullanım kılavuzu baskı: 01/2014
49
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-EVI SERİSİ /Split Model
TEKNİK BAYİİ/TEKNİK SERVİS
Merkez:
:Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad.
No:12 Bayrampaşa – İstanbul T(212) 252 21 41 F:(212) 244 58 26
İstanbul Anadolu Yakası :Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi
No:142 Kayışdağı – Ataşehir T:(216) 455 68 40 F:(216) 455 19 14
Ege Bögle Müdürlüğü
:2821 Sok. No:92/C Halkapınar – İzmir
T(232) 433 1 444 / (232) 458 04 58 F:(232) 433 70 07
wwww.serkon.com
50
Download

ALDEA EVİ Serisi Split Model Kullanım Kılavuzu