www.turbotect.com
GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER
TURBOTECT KİMYASALLARININ
GEREKLİLİKLERİ & FAYDALARI
TURBOT
TURBOTECT LTD., SWITZERLAND
TURB
TEMİZLİK MEKANİZMALARI
Yüzey Etkinleştirme
Yüzey etkinleştirme maddeleri (genellikle iyonik olmayan)
yağ ve katı maddelerin kanat yüzeylerine tutunmalarını
engeller.
Emülsiyonlaştırma
Emülsiyonlaştırıcı maddeler yağ & su fazlarının ayrı
kalmalarını sağlar.
Islatma maddeleri
Suda çözünmesi mümkün olmayan maddeler ile su temasını
arttırır.
Çözündürme
Suda çözünebilir (iyonik) maddelerin basit bir şekilde
çözündürülmesi.
Fiziksel ayırma
Mekanik (darbe, santrifüj) kuvvetleri ve kütle akışı ile
ayrılmış, çözünmüş ve emülsiye olmuş maddenin
temizlenmesi.
Köpükleştirme
Gövdeden ayrılmış katıların kompresör dışına atılmasına
yardımcı olur.
DETERJANLAMA / YÜZEY TEMİZLEME
Yağ mevcut ise, artan yüzey geriliminden
dolayı kirler yüzeye daha sıkı bir şekilde
yapışır.
Yüzey temizleyiciler, yüzey gerilim
kuvvetlerini azaltır ve ıslatma gücünü
arttırır. Yıkama işleminin önemli bir
parçasıdır ve yağ veya kiri yüzeylerden
sökmeye yardımcı olur.
Yağ üzerinde temizleyici aktivitesi
EMÜLSÜFİKASYON
Emülsifikatör maddeler yağ ve
su arasında bir arayüz olarak
görev görür.
Bu iki aşamalı emülsiyonu kararlı
hale getirir ve birleşmeyi önler.
Sulu bir maddede yayılan yağ ve
gres küreciklerinin fotomikrografiği
Kompresör Temizliği için Gereklilikler
Temizleme verimliliği – U.S Askeri standart testleri ve bazı OEM testler.
Düşük eserli metal içeriği - Online uygulamalar için özellikle önemlidir.
Termal parçalara bölme özellikleri - Kanatlar üzerinde yapışkan kalıntılar
oluşturmamalıdır.
Korozyon önleme ve tüm motor malzemeleri ile uygunluk.
Köpükleştirme durulama sırasında yayılmalıdır. Çok fazla kalıcı köpük daha fazla/daha
uzun süreli durulama anlamına gelir. Ancak, yetersiz köpük (veya çok hızlı çökelme)
durulama çevrimi sırasında kirin yeniden birikmesine neden olabilir.
Biyolojik olarak çözünebilirlik özellikle off-line uygulamalar için önemlidir.
Sağlık ve Güvenlik taşıma ve elleçleme için önemli konular
Uzun vadeli saklama kararlılığı - U.S Askeri standart ele alınmaktadır.
U.S Askeri standart ve OEM Speklerine Uygunluk – On-line & Off-line
TURBOTECT KOMPRESÖR TEMİZLEYİCİLER
TURBOTECT 950 / 2020
 Su bazlı kompresör temizleyici
 On-line ve Off-line uygulamalar için
 Çeşitli kompresör kirlenme durumları
için; güçlü ve genel amaçlı temizlik
maddesi.
T-2020 ürünü Solvent bazlı ürünün
temizleyici etkisine eşdeğer bir
performans sunmaktadır.
 Mükemmel biyolojik çözünebilirlik
 Korozyon inhibitörü içermektedir.
TURBOTECT 927
 Solvent bazlı kompresör temizleyici
 On-line ve Off-line uygulamalar için
 Kirlenmenin ağır yağ ve gress
birikintileriyle ilişkili olduğu durumlar için
tavsiye edilir.
 Diğer solvent bazlı ürünlerle
karşılaştırıldığında uçucu olmayan kalıntı
içeriği düşüktür.
 Korozyon inhibitörü içermektedir.
 Konsantre olarak temin edilir. Su ile tavsiye edilen seyreltme oranı 1:4
 U.S Askeri standart spektlerine uygundur ve büyük gaz türbini OEM’leri tarafından onaylıdır.
www.turbotect.com
Kompresör Temizlik Maddelerinin
Değerlendirilmesi (ABD Pazarı)
Performans testleri değerlendirmesine dahil edilen ürünler
1:4 seyreltme oranında (%20 mukavemet) test edilir.
SU BAZLI
Tip II & III konsantre sulu
temizleyici
SOLVENT BAZLI
Tip I konsantre solvent
temizleyici
Turbotect 2020
Turbotect 927
Turbotect 950
Conntect 7000
Conntect 5000
Penetone 19
Conntect 6000
Fyrewash F1
Zok-27
Zok-mx
Fyrewash F3
RMC (G21)
Turbo-K
Kompresör Temizlik Maddelerinin
Değerlendirilmesi
Test için pazarda satılan ürünlerin seçilmesi
MIL-PRF-85704C Su bazlı temizleyiciler için
performans yöntemi
Temizlik Maddesi
Performans Test
Ekipmanları
Disk çapı
Dönüş hızı
150 mm
220 rpm
Kompresör Temizleyici
Performans Test Özeti
Test
Temizleyici Tipi
Kirlilik
İçeriği
Panel hazırlığı
Medya
Modifikasyonlar
Test süresi
Raporlama
Kriteri
Ultrasonik
Su Bazlı
Tip II & III
MIL-PRF-85704C
Su Bazlı
Tip II & III
27.3% sodyum sülfat
9.1% kalsiyum sülfat
4.5% karbon siyahı
9.1% kil, 50% yağ
Hava ile kurutulmuş ardından 5
dakika boyunca fırında 110 C’de
kurutulmuş.
Numuneler temizleyiciye ve
ultrasoniks banyoya
daldırılmış
YOK
1-dk temizleme döngüsü,
max. 5 devire kadar
Temizlik için döngü sayısı
5 döngü sonrasında %85’den
daha fazla alan temizlenmiş
Solvent Bazlı
Tip I
%90 Türbin yağı
%10 Karbon siyahı
120 saat boyunca 240°C’de oksidize edilmiş
Fırınlanmamış
20 dakika boyunca
232°C’de fırınlanmış
Temizleyici dönen panel üzerine püskürtülmüştür.
Buhar ile
Hava ile
Hava yerine buhar
YOK
1000 ml temizleyici dakikada 100ml püskürtülür.
Ağırlık olarak giderilen kirtleticiye göre temizleyici
etkisinin yüzdesi
MIL-PRF-85704C Su bazlı temizleyiciler için
performans yöntemi
Temizlik Maddesi
Performans Test
Ekipmanları
Kirli panel
Disk çapı
Dönüş hızı
150 mm
220 rpm
MIL-PRF-85704C Su bazlı temizleyiciler için
performans yöntemi
Standart U.S Askeri standart kirlilik, fırınlanmamış
Tüm
temizleyicilerin
testleri tavsiye
edilen 1:4
seyrelme oranında
yapılmıştır.
Zok-mx
Zok-27
T-950
Fyrewas
h F3
CT-5000
Karşılaştırma
için dahil edilen
solvent bazlı
temizlik
maddesi
CT-6000
Turbo-K
RMC
Peneton
e 19
T-20200
20
40
60
80
100
Temizleme Etkisi %
Not: Testin şiddetini arttırmak için buhar yerine
hava kullanılmıştır
MIL-PRF-85704C Solvent bazlı temizleyiciler
için performans yöntemi
Standart MIL-spec kirletici,232oC‘de fırınlanmış
Fyrewash F1
Penetone 19
CT-7000
T-927
T-2020
su bazlı ürün
0
20
40
60
80
Temizleme Etkisi %
Tüm temizleyicilerin testleri
tavsiye edilen 1:4 seyrelme
oranında yapılmıştır.
100
Kompresör Temizleyici
Değerlendirme
Ultrasonik Temizlik Testi
Test ekipmanları ve kuponları
Kompresör Temizleyici
Değerlendirme
Ultrasonik Temizlik Testi
Su bazlı temizleyicilerin testleri 1:4 seyrelme oranında yapılmıştır.
RMC
Turbo-K
Fyrewash F3
Zok-mx
Zok-27 (US)
Zok-27 (EU)
CT-6000
CT-5000
GTC-1000
T-950
T-2020
0
20
40
60
80
100
Ağırlıklı puan:2 temizlik çevrimine göre % kir gidermeye
dayanmaktadır (her bir ultrasonik temizlik döngüsü 1 dakikadır)
Kompresör Temizleyici
Değerlendirme
Ultrasonik Temizlik Testi
Su bazlı temizleyicilerin testleri 1:4 seyrelme oranında yapılmıştır.
RMC
Turbo-K
Fyrewash F3
Zok-mx
Zok-27 (US)
Zok-27 (EU)
CT-6000
CT-5000
GTC-1000
T-950
T-2020
0
20
40
60
80
100
5 temizlik çevrimden sonra temizlenen yüzde kupon alanı
(her bir ultrasonik temizlik döngüsü 1 dakikadır)
Kompresör Temizleyici Değerlendirme
Sodyum + Potasyom içermektedir
2.5
13 ppm
11 ppm
Su bazlı
Solvent bazlı
GE
Online
limit
0.5
ppm
Fyrewash
F1
Penetone
19
CT-7000
T-927
Turbo-K
RMC
Fyrewash F3
Zok-mx
Zok-27
CT-6000
CT-5000
T-950
0.0
T-2020
2.0
%20
mukavemette
temizlik maddesi 1.5
solüsyonunda
Na+K ppm (örn:
1.0
deiyonize su ile
seyreltilir 1:4)
0.5
Kompresör Temizleyici Değerlendirme
Uçucu olmayan kalıntı Testi
TURBOTECT 2020
1:4 oranında
demineralize suda
seyreltilmiştir
16 saat sonra
200 C‘de
Kompresör Temizleyici Değerlendirme
Uçucu olmayan kalıntı Testi
Su bazlı temizleyicilerin (On-line) testleri 1:4 seyrelme oranında yapılmıştır.
Material
residue
(% wt)
1.2
1.0
RMC
Zok-27
Turbo-K
T-950
CT-5000
Fyrewash F3
T-2020
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
200
250
300
350
400
450
Sıcaklık ( C) Aynı sıcaklıkta 16 saat test süresi
Köpük Dağılım Testi
Kirletici eklenmiş
% 20Temizleyici Çözeltisi
% 1Temizleyici Çözeltisi
Köpük Yayılım Testi – Su Bazlı Temizleyiciler
% 20 temizleyici çözeltisi, kirletici eklenmiş
1000
Köpük yayılımı çok yavaş
Köpük yüksekliği
800
Köpük sönümü çok hızlı
600
Tipik yayılma eğilimleri
400
200
İlk düşük köpük iyi
yayılma eğilimine sahip 0
TURBOTECT 2020
Kirletici yeniden
birikmez
0
5
10
15
Zaman (dk.)
20
25
30
İlginiz için Teşekkür Ederiz
Download

TURBOT