Öğrenci az da olsa görüyorsa bu görme kalıntısından yararlanarak bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmalıdır.
Çocuk hiç görmüyorsa diğer duyularını geliştirmeye ve bu duyularını kullanarak bilgi ve
beceri kazandırmaya çalışılmalı ,diğer duyu
organlarını etkili bir şekilde kullanabileceği
eğitim ortamları hazırlanmalıdır.
Öğretmen tahtaya yazdığı yazıları görme engelli öğrenci için sesli olarak söylemelidir.
Öğrenciye bilgi ve beceriler basamak basamak
kazandırılmalı,bir bilgi ve beceri tam olarak kazandırılmadan diğerine geçilmemelidir.
Öğrenciye yapacağı çalışmalar için ek süre verilmelidir.
Öğrenci engelinden dolayı sosyal faaliyetlerden
mahrum bırakılmamalı,ilgi ve yetenekleri belirlenerek ona uygun bir sosyal faaliyete katılımı
sağlanmalıdır.
Öğrencinin beden eğitimi dersine yardımla katılımı sağlanmalıdır.
Çocuğun iletişim becerileri geliştirilmeye çalışılmalı,kendine güvenini kazanmasına yardımcı
olunmalıdır
Değerlendirme sürecinde yazılı sınavlardan
çok sözlü sınavlar yapılmalıdır.
Öğrencinin arkadaşlarını seslerinden tanıyabilmesi için öğretmen sınıfta söz alıp konuşan
öğrencilere isimleriyle hitap etmesi önemlidir.
Öğretmen sözel ifadeleri anlaşılır şekilde kullanmalıdır.
İLETİŞİM: Gençlik Mh. Güneş Sk. No:17 K:2
Tel: (288) 415 22 50
http://www.luleburgazram..meb.k12.tr
LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
GÖRME
Y E T E RS İ Z L İ Ğ İ
GÖRME
YETERSİZLİĞİNE
SAHİP BİREY KİMDİR?
Eğitsel açıdan total görme engelli,
eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere ihtiyaç duyan kişidir.Eğitsel
açıdan kör olarak tanımlanan birey,
okumak için kabartma alfabe ya da
konuşan kitaplara ihtiyaç duyar.
Eğitsel açıdan az gören, görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen kişidir.Az gören bireyler görme potansiyellerini en üst düzeyde
kullanabilmek için gözlük,büyüteç
gibi araç gereçlere, büyük puntolu
yazı, aydınlatma, zıtlık gibi materyal ve çevre düzenlemelerine gerek
duyarlar .
GÖRME YETERSİZLİĞİNİN
NEDENLERİ
1.) Gözün görme ile ilgili hayati bölümlerinde bir zedelenmeden kaynaklanan yetersizlikler.(Doğum öncesinde neden kalıtsal olabilir,annenin hamileliğinin ilk üç ayı
içinde geçirdiği hastalıklar, aldığı
ilaçlar, zehirli maddeler(radyasyon
gibi) etkilenmesi sonucu görme sisteminin gelişememesinden kaynaklanabilir.
2.) Göz güllesinin yanlış boyutlarda oluşması
nedeniyle gözün nesnelere odaklanmasında
güçlükler.
PREMATÜR RETİNOPATİSİ: Erken doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmesi sonucu oluşur.
3.) Görsel bilgiyi yorumlayan beyindeki görme
bölümünün istenildiği gibi çalışmaması.
RETİNİTİS PİGMENTOSA(GECE KÖRLÜĞÜ): Kalıtımsal nedenlere bağlıdır.
GÖRME YETERSİZLİKLERİ
KATARAKT:Göz merceğinin saydamlığını
yitirmesiyle oluşur.
GLOKOM:Göz içi basıncının artması ve bu
basınç nedeniyle retinadaki sinirlerin etkilenmesi sonucunda oluşur.
GÖZ TEMBELLİĞİ:Gözlerden biri çalışırken, ötekinin daha az çalışması olarak tanımlanır.
ŞAŞILIK:Göz kaslarındaki sorun nedeniyle
her iki gözün içe veya dışa dönük olması durumudur.Bu nedenle gözler aynı nesneye odaklanamazlar.
ALBİNİZM:Kalıtımsal bir hastalıktır. Deride,
saçta ve gözde renk pigmentlerinin olmaması
durumudur.Işığa aşırı duyarlılık ve astigmata
neden olur.
NİSTAGMUS: Göz kürelerinin hızlı ve düzensiz olarak hareket etmesidir.
ANİRİDİA: İrisin tam olarak gelişememesiyle
ortaya çıkar. Göz bebeği ışık miktarına göre
açılıp kapanamaz ve göz içine giren ışık miktarını kontrol edilemez.
ÖĞRETMENE ÖNERİLER
*Sınıf içinde hiç görmeyen çocuklar olmasa
bile görme güçlüğü yaşayan çocuklar olabilir.Bu çocuklar sınıf içinde kendilerini aynı
noktaya uzun süre bakarak,ilgilerini çekecek
şeyleri fark edemeyerek,sık sık bir yerlere
çarparak,gözlerini farklı bir şekilde döndürerek belli ederler.Nesneleri gözleriyle takip
edemez,renkleri ayırt edemez,kitap okumakta
zorlanır,başlarını bir tarafa eğerek ve parmaklarıyla takip ederek okurlar.Eğik ve karmaşık
yazarlar.
*Bu çocuklar sınıfta ön sıralara oturtulmalı
ve öğretmeni duyabilmesi için sınıfta fazla
gürültünün olmaması sağlanmalıdır.
*Sınıf içinde sıralar ve diğer eşyalar çocuğun
takılıp düşmeyeceği şekilde yerleştirilmelidir.Evde olduğu gibi sınıfta da eşyaların yerleri değiştirilmişse çocuğa mutlaka haber verilmelidir.
*Öğrenciye okul gezdirilmeli,okulun bölümleri,okul bahçesi vb. tanıtılmalıdır.
Arkadaşları öğrencinin engeli konusunda bilgilendirmeli ve öğrenciye anlayışla yaklaşmaları,gerektiğinde yardımcı olmaları sağlanmalıdır.
Download

Öğrenci az da olsa görüyorsa bu görme kalın