YAPILMASI GEREKENLER
Şiddet içerikli herhangi bir davranışı asla
NORMALLEŞTİRMEYİN.
Öğrenciyle ilgili hedeflerinizi küçük parçalara bölün.
Bu süreçte adım adım ilerleyeceğinizi unutmayın.
Öğrencinizin seyrettiği, ilgilendiği alanları bilin ve
gerektiğinde müdahale edin.
Olumsuz bir model olmaktan kaçının.
Öğrencinizin şiddet içerikli davranışlarda bulunmasına nelerin yol açtığını gözlemleyin. Sizin kontrolünüz
altında onları değiştirmek için adım atın.
Kimlerle birlikte, nerede olduğundan ve neler yaptığından haberdar olun.
Olumsuz davranışlarını onaylamayın ama öğrencinizi
olduğu gibi kabullenmeye çalışın.
Olumsuz davranışlarından herhangi bir kazanç elde
etmemesine dikkat etmelisiniz.
Öğrencilerinizin boş vakitlerini değerlendirebileceği
etkinliklere yönlendirin.
Suç kapsamına giren bir davranışta bulunduğunu
öğrendiğinizde görmezlikten gelmeyin ve hemen müdahale edin.
ŞİDDET VE ŞİDDETİN
ÖNLENLENMESİ
"Eğer bir çocuk;
-Eleştiri ortamında yaşarsa; suçlamayı,
-Pişmanlık ortamında yaşarsa; dövüşmeyi,
-Alaya alınırsa; utangaç olmayı,
-Utandırılırsa; suçluluk duygusunu,
-Hoşgörü ortamında yaşarsa; sabırlı
olmayı,
-Teşvik edilirse; kendine güvenmeyi,
-Övgü ortamında yaşarsa; adaleti,
-Emniyet içinde yaşarsa; insanlara
güvenmeyi,
-Tasvip görürse; kendini sevmeyi,
-Dostluk ve benimseme ortamında
yaşarsa, sevmeyi ÖĞRENİR."
Tel: 02884152250
http://luleburgazram.meb.k12.tr/
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü
Kaynak:www.yeniden.org.tr
Şiddet Nedir?
Kişinin kendisine, bir başkasına veya bir gruba karşı
yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da
ihmal ile sonuçlanan (ya da sonuçlanma olasılığı yüksek
olan) kasıtlı güç kullanımı tehdididir.
Şiddet İçerikli Davranışlarda Bulunma Riskini
Arttıran Etkenler
 Öğrencilerin sorun ve çatışma çözme, öfkeyi kontrol
etme ve iletişim kurma gibi sosyal becerilerinin olmaması,
Şiddet Çeşitleri:
 Fiziksel şiddet
 Sözlü şiddet
 Duygusal şiddet
 Ekonomik şiddet
 Cinsel şiddet
 Öğrencinin eğitim hayatının önemsenmemesi, okul
ve derslerinin gidişatının izlenmemesi,
 İstekleri engelle karşılaştığı zaman öfkesini kontrol
edememesi,
 Genellikle aklına ilk estiği gibi davranması,
Şiddet Öğrenilen Bir Davranıştır!
Televizyonda izledikleri bir dizi, film ve hayran oldukları bir oyuncunun rolünden,
Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarından,
Şiddet ya da suç içerikli davranışları normalleşti-ren
arkadaşlarından,
Şiddet uygulayan ve şiddeti onaylayan aile ve çevresindeki büyüklerden öğrenebilirler.
Hangi davranışların diğer davranışları doğurduğu kesin
olarak bilinmese de şiddet ile suç arasında bir ilişki vardır.
Birini yaralamak, kesici alet veya silahla birini tehdit
etmek suç kapsamına girdiği gibi şiddeti de kapsar.
Suç işlerken çocuğun yakalanması ya da yakalanmaması, polisle başının derde girmesi ya da girmemesi
değil; hayatı boyunca bir kez suç kapsamına giren davranışlarda bulunması yeterlidir.
Suç Kapsamına Giren Davranışlarda Bulunma Riskini Arttıran Etkenler;
 Toplumsal kuralları benimsememesi
 Suç işleyen bir çevrede büyümesi ve bu tür davranışları
yadırgamayan hatta onaylayan bir tutumun var olması,
 Suç kapsamına giren davranışlara dair yanlış inançların
olması,
 İsteklerinin gerçekleşmemesine dair toleransının/sabrının
düşük olması ve fevri/ aklına estiği gibi davranma eğiliminin hakim olması,
 Madde kullanımı altında bu tür davranışların daha yapılabilir gözükmesi ya da madde temin etmek için suç kapsamına giren davranışlarda bulunması,
 Sapkın davranışlarda bulunan gruplarla ve çetelerle takılmak…
 Ailede uygunsuz, tutarsız, ve sert disiplin yöntemlerinin uygulanması,
 Aile içinde çatışma ve şiddetin yaşanıyor olması,
 Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının iyi ol-maması,
madde kullanımının olması veya depresyon geçirmesi.
Download

RPDH broşür