ÜYE NO MÜH
HENDİSLİİK JEOLO
OJİSİ DERNEĞİ ÜYE K
KAYIT FO
ORMU RESİM Kocaatepe Mahalle
esi, Hatay Sookak, No. 21, KKat.3, 0644
44 Çankaya , A
Ankara Üyyelik Türü (Assil/Kişisel; Asıl/Tüzel; Onursal) Üyyelik Tüzel ise Temsil Edilen
n Kurum/Kuruluş Adı Kurum/Kuruluş Adresi Temsil Yetkilend
dirme Belgesi veya On
nayı (imza/mü
ühür veya yazzı) TC K
Kimlik No Adı Soyaadı Babaa Adı Ana Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Cinssiyet Kan Grubu ADAY
YIN NÜFUS BİLLGİLERİ
Seri No
İl İlçe
Köy
Mahalle
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
Medeni Hali
ADA
AYIN MEZUNİY
YET BİLGİLERİ
Ünivversite
Fakü
ülte
Bölü
üm
Diplloma/Çıkış Bel.. Tarihi Diplloma/Çıkış Bel.. No Öğreenim Derecesi Ünvvan
Çalışştığı Sektör Görevi
ADAYIN
N İLETİŞİM BİLG
GİLERİ
İş Yeeri Adı ve İkamet A
Adresi A
Adresi İş Teel. Öneren Ü
Üye‐1
adı/e‐possta/tel E‐Po
osta Cep Tel. Öneren Ü
Üye‐2
adı/e‐possta/tel Fakss: nü okudum. Tüzük hükümlerini kab
bul Yönetim Kurulunun, Dernek Tüzüğün
v iletişim bilgilerimin doğru ediyyorum. Yukarıdaki kimlik ve … / … / 20...… Tarih ,……
oldu
uğunu beyan eder üye olarak o
kaydım
mın yapılmasıını ……..….. sayılı Kararı ile üyeliğe kabul eedilmiştir. sayggılarımla arz ed
derim. Üyeenin İmzası nayı Dernek On
…… /….… / 20…... Derrneğe Kabul TTarihi Bu Kıssım Dernek Taarafından Dolldurulacaktır
Dernekteen Ayrılma Taarihi et Fotoğraf, 2) Diploma/Çıkış Belgesi sureti KAYITT İÇİN GEREKENLER: 1) 2 ade
Dernek Hesap Bilgileri: Banka A
Adı: VAKIFLAR
R BANKASI Şub
be: Yenişehir‐A
Ankara Hesap
p Adı: Mühendislik Jeolojisi Derneği
No: 00158007301559247 IBAN: TR74000150
001580073015
559247 Hesap N
Download

Dalaman İhale ilanı.pdf - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü