TEMMUZ 2014
ALEV KURUCU TEMSİLCİSİ
Vakfımız Yönetim Kurulu Üyelerinden Arman Oymakaş (AL’79) Özel ALEV Okulları’nda Kurucu Temsilcisi
görevini üstlenmiştir.
1959 yılında İstanbul’da doğan Arman Oymakaş,
1979 yılında Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamladı. City University of New York’ta haberleşme konusunda yüksek lisans derecesini aldı.
1991 yılından bu yana Elektrodata Ltd. Şti.nde ortak olarak çalışan Oymakaş evli ve iki çocuk babasıdır.
Kendisine üstlenmiş olduğu yeni görevde başarılar diliyoruz.
ÖZEL ALEV LİSESİ’NDE AL’Lİ MÜDÜR
Özel ALEV Lisesi Müdürü Canan Bulğay’ın
bu eğitim yılı sonunda ayrılması ile boşalan müdürlük görevine Filiz Özbağrıaçık
(AL’ 89) getirildi.
1989 yılında AL’den mezun olan Filiz Özbağrıaçık İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yabancı
diller Bölümü İngilizce Anabilim Dalından
mezun olduktan sonra bir özel okulda beş
yıl öğretmenlik yaptı. 1998 yılında Özel
ALEV İlköğretim Okulunda göreve başlayan Özbağrıaçık, ALEV’de Almanca Öğretmenliği, Almanca Bölüm
Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Okulun
Avusturya ve Alman Dil/Eğitim Enstitüleri ile koordinasyonunu
sağlama görevini de yürüten Özbağrıaçık, bir süredir Özel ALEV
AVUSTURYA LİSESİ’NDE VEDALAR
Geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında görev süreleri dolan yedi Lisesi’nin IB Programı (International Baccalaureate) hazırlık çalışmalarını da başlatmıştı.
Avusturyalı öğretmen Avusturya Lisesine veda ettiler.
Veda eden öğretmenlerden Bayan Mag. Christa Berger-Koç 1984, Kendisini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Schwester Petra Pronegg ise 1977 yılından bu yana görev yapmakta idiler.
18 AĞUSTOS ANADOLU KULÜBÜ SERGİ/KONSER
1977 yılında kız okuluna öğretmen olarak gelen Schwester Petra
Avusturya Kültür Ofisi etkinlikleri kapsa1989 yılında yeni kurulan okul kütüphanesinin yönetimini üstlenmında 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü,
di. 1998 yılında okuldan ayrılan Sr.Petra 2005 yılında tekrar okula
saat 18.00’de, Büyükada Anadolu Kulüdönerek hazırlık sınıfı fen dersleri öğretmeliği ve bu arada Österrebü’nde gerçekleşecek Mehmet Emir’in
ich-Bibliothek’inde dahil edildiği okul kütüphanesi yönetim görevi‘’Mein Vater und Ich’’/’’Babam ve Ben’’
ni üstlendi. Emekli olarak okula veda eden Sr.Petra İstanbul rahibaşlıklı fotoğraf sergisi açılışında Vakfıbe cemaatinde sosyal görevlerine devam edecek.
mız
bursiyeri
Güldiyar Tanrıdağlı
Bayan Mag.Christa Berger-Koç 1984 yılında ticaret dersleri öğret(piyano) ve Suphiye Günaltay Yüzbaşıoğmeni olarak okula geldi ve Ticaret Lisesinin yeniden yapılanmasınlu (soprano)’nun bir de dinletisi gerçekda görev aldı. Okula kazandırdığı yenilikler için kendisine Avusturleşecek.
ya Cumhuriyeti tarafından Oberstudienraetin ünvanı verilen Bayan
Türkiye’den Avusturya’ya ilk gidenlerden
Berger-Koç bu yıl okula veda ediyor.
(1964 yılı) Hıdır Emir’in oğlu olan sanatVeda eden Sr. Petra Pronegg, Bayan Mag. Christa Berger-Koç ,
çı Mehmet Emir 1980’li yılların başında
Bayan Mag. Renate Geissler, Bay Mag. Alexander Prem, Bayan
Avusturya’ya gittiğinde babasının gönMag. Gertrude Assil, Bayan Mag. Elisabeth Reisinger ve Bay Marderdiği resimler
tin Sankofi’ye yeni tercihlerinde başarı ve mutluluklar diliyoruz.
ile gerçeğin farklı olduğunu görünce kendi
gördüklerini fotoğraflamaya başladı. Bu
ALD’DEN SOMA’YA DESTEK
sergideki fotoğraflar Mehmet Emir’in görÜyelerini ÇYDD’nin Soma’ya Destek çalışmasına katkıda bulundüklerini kendi yorumları ile ortaya koymaya davet eden ALD toplanan 13.500.-TL tutarındaki birikimi
makta.
ÇYDD Genel Merkezi’nde Başkan Yrd. Nihal Kızıl’a iletti.
Sergi mekanının Mustafa Kemal AtaÇalışma 7 Temmuz—24 Ağustos tarihleri arasında Soma’daki
türk’ün yönergesi ile kurulan Anadolu Kulüçocuklara yönelik bir yaz etkinliği olarak düzenlendi.
bü’nün Büyükada Şubesi olması nedeniyle
Etkinlik okul öncesi çocuklara okula hazırlık, ilkokul ve ortaokul
Güldiyar Tanrıdağlı ve Suphiye Günaltay
çağındaki çocuklara eğlenceli, eğitici yaz etkinliği olarak ÇYDD’nin Yüzbaşıoğlu Atatürk’ün sevdiği eserlerden
kiraladığı bağımsız, bahçeli binada sürdürülüyor.
oluşan bir program hazırladılar.
Çocuklarını getiren annelere de ihtiyaç ve istek belirttikleri takdirde ÇYDD’nin uzmanları tarafından destek verilmekte.
ALD MEHTAP GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
ALD 15 Temmuz 2014 Salı akşamı bu sezonun ikinci mehtap
gezisini gerçekleştirdi. Katılımın yine yüksek olduğu tekne gezisinde AL’liler bir arada olmanın keyfini sürdüler, kısa bir süre de olsa
yağan yağmur eğlenceyi gölgeleyemedi.
Bir sonraki tekne gezisinde buluşmak üzere vedalaştılar
BİZE ULAŞIN
ALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 [email protected]
ALV G enel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 [email protected]
ALEV: (0216)4358350 www.alev.k12.tr
Kurucu Temsilcisi: Arman Oymakaş
Download

Andromeda Temmuz 2014 sayısı (pdf)