FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ / PROJE VE YETERLİK SINAVININ SONUÇLANMASI
TEZLİ YL
SAÜ LEÖY
MADDE 27
SAÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDESİ
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde, teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın koşullarını sağlamak zorundadır.
SAÜ LEÖY
MADDE 46
TEZSİZ YL
SAÜ LEÖY
MADDE 35
Proje ve yeterlik sınavının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde
edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.
(2) Öğrenci projesini; Enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek
ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.
(3) Proje sınavından başarılı bulunan öğrenci AKTS kredisi yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı
sözlü olarak yapılır.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak zorundadır.
Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin yüksek lisans tezini teslim edebilmeleri için enstitümüz elektronik sayfası formlar
bölümünde bulunan (http://www.fbe.sakarya.edu.tr/formlar.htm) Yüksek Lisans Tez Teslim Formunu doldurarak SAÜ LEÖY Senato Esasları
14.maddesi a-1 bendinde belirlenen yayını ve 3 adet spiral ciltli tezi ile birlikte enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir.
GEREKLİ
İŞLEM BİLGİSİ
Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin projesini edebilmeleri için enstitümüz elektronik sayfası formlar bölümünde bulunan
(http://www.fbe.sakarya.edu.tr/formlar.htm) Tezsiz Yüksek Lisans ProjeTeslim Formunu doldurarak 3 adet spiral ciltli proje çalışmasını
enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir.
Doktora programlarına kayıtlı öğrencilertezini teslim edebilmeleri için enstitümüz elektronik sayfası formlar bölümünde bulunan
(http://www.fbe.sakarya.edu.tr/formlar.htm) Doktora Tez Çalışması Teslim Formunu doldurarak SAÜ LEÖY Senato Esasları 14.maddesi b-1
bendinde belirlenen yayını ve 1adet karton kapak olarak ciltli tezini enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir.
Download

S A Ü LE ÖY MAD D E 27 S A Ü LE ÖY MAD D E 35 S A Ü LE ÖY