FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAŞARI DENETLEMESİ
TEZLİ YL
TEZSİZ YL
Başarı denetlemesi
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olamaz.
Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az
olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.
Başarı denetlemesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi yeterlik sınavına giremez. Ortalama şartını
sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.
Başarı denetlemesi
DOKTORA
SAÜ LEÖY MADDE 40
SAÜ LEÖY MADDE 32
SAÜ LEÖY MADDE 24
SAÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDESİ
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not
ortalaması 3.00’den az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız
sayılır.
Download

Başarı denetlemesi - Fen Bilimleri Enstitüsü