P: pompa, M: maslak, Haz: hazne; Pompa, maslak ve hazne kotları parantez içerisinde verilmiştir.
X1=2039 m, X2=761 m, X3=1040 m, X4=1160 m, X5=582 m, X6=918 m
X7=776 m, X8=1424 m.
Pompa girişleri öncesinde minimum 5 mss basınç bulunmaktır.
CEVAP 1
SBÇ (Statik Basınç Çizgisi)
Piyezometre Çizgisi
İsale Hattı
728,62 m
SBÇ
725 m
Qiht= 138,89 lt/s, D=400 mm (İsale ve ŞAB) için V=1,11 m/s,
Jisale=JŞAB=3,12 m/km dir. M maslağı maksimum F noktasından daha
yükseğe yerleştirilirse bu noktayı cazibe aşmak mümkün olur. İsalede ve
G-H arasında (şebekede) istenen minimum ve maksimum basınç
kriterlerine uyulmuştur. Şebekede işletme basınçları 30 mss’den
büyüktür, H noktasında maksimum statik basınç 53,44 mss dir (<80
mss).
618,64 m
719,27 m
D (720 m)
M (625 m)
SBÇ
616,27 m
616,83 m
614,41 m
609 m
∆ P3 (604 m)
SBÇ
F (600 m)
Haz (578,443 m)
574
m
G (540 m)
Şehir
B (520 m)
480 m
C (500 m)
473,64 m
∆ P2 (468, 64 m)
E (425 m)
X5
A (330 m)
∆ P1(330 m)
X1
2800 m
X2
X3
1300 m
X6
X7
X4
2200 m
1500 m
1700 m
X8
2200 m
H (525 m)
Download

Cevap1