P: pompa, M: maslak, Haz: hazne; Pompa, maslak ve hazne kotları parantez içerisinde verilmiştir.
CEVAP 1
X1=2045 m, X2=755 m, X3=1051 m, X4=1149 m, X5=750 m, X6=750 m
X7=125 m, X8=1375 m, X9=1382 m, X10=318 m, X11=600 m, X12=1600 m
Pompa girişleri öncesinde minimum 3 mss basınç bulunmaktır.
SBÇ (Statik Basınç Çizgisi)
Piyezometre Çizgisi
İsale Hattı
730,57 m
SBÇ
728 m
D=400 mm (İsale ve ŞAB) için V=0,765 m/s, Jisale=JŞAB=2,2371
m/km dir.
M1 maslağı maksimum yüksekliğe yerleştirilirse P4
pompasının terfi masrafı azalır. M2 maslağı 725 ile 575 m arasında
istenilen bir yere yerleştirilebilir. Bu soruda 700 m kotuna yerleştirilmiştir.
İsalede ve G-H arasında (şebekede) istenen minimum ve maksimum
basınç kriterlerine uyulmuştur. Şebekede işletme basınçları 30 mss’den
büyüktür, H noktasında maksimum statik basınç 61,58 mss dir (<80 mss).
617,425 m
727,72 m
D (725 m)
M2 (700 m)
698,61 m
SBÇ
615,74 m
610,5 m
603,7114 m 603 m
∆ P3 (607,5 m)
601,658 m
SBÇ
F (600 m)
Haz (586,58 m)
570,26 m
M1 (575 m)
583
m
∆ P4(576,26 m)
G (550 m)
Şehir
B (520 m)
475 m
C (500 m)
470,425 m
∆ P2 (467, 425 m)
E (425 m)
X7
A (325 m)
∆ P1(325 m)
X1
2800 m
X2
X3
1300 m
X4
2200 m
X8
X5
1500 m
X6
X9
1700 m
X10
X11
X12
2200 m
H (525 m)
Download

Cevap1