Download

Şekilde görülen hazneden kinematik vizkozitesi n = 1,02 x 10