HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM
TARİHİ
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
HASTA GÜVENLİĞİ
RENKLİ KODLAR
05.01.2015
06.01.2015
16:00-16:30
30 DK.
TOPLANTI ODASI
TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ
16.01.2015
09:15-09:45
30 DK.
TOPLANTI ODASI
TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ
19.01.2015
12:30-13:00
15:30-16:00
30 DK.
TOPLANTI ODASI
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİELEKTRİKLİ ALETLER
KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
12:30-13:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
27.01.2015
12:30-13:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
AFET BİLİNCİ, DEPREME HAZIRLIK
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
BİLGİ GÜVENLİĞİ
HASTA BAŞI TEST CİHAZINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
LABORATUVARA ÖRNEK ALIMI VE
TRANSFERİ
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
SÖZEL İSTEM UYGULARIMI
05.02.2015
06.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
12:30-13:00
30 DK.
TOPLANTI ODASI
13:00-13:30
30 DK.
TOPLANTI ODASI
13:00-14:00
30 DK.
TOPLANTI ODASI
14:00-15:30
90 DK.
TOPLANTI ODASI
Kontrol Eden
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
GÖNÜL YALÇINKAYA
(KALİTE BİRİM SOR.)
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
ABDURRAHMAN DEMİR
(BİYOMEDİKAL SOR.)
REYHAN GÜLENÇ
(SİV. SAV. BİR. SOR.)
ÜMRAN ELBAN
(BİLGİ İŞLEM BİRİMİ)
TÜLİN ACAR
(LAB. TEK.)
TÜLİN ACAR
(LAB. TEK.)
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
Sayfa No: 1/1
EĞİTİM GRUBU
GÜVENLİK PERSONELİ
HEKİM
HEMŞİRE
HEMŞİRE
TÜM ÇALIŞANLAR
HEKİM
HEMŞİRE
SAĞLIK TEKNİSYENLERİ
MEMUR
VHKİ
HEMŞİRE
HEMŞİRE
HEMŞİRE
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM
TARİHİ
STERİLİZASYON VE
DEZENFEKSİYON
GENEL ALANLARIN TEMİZLİK
KURALLARI VE RİSK DÜZEYİNE
GÖRE ALANLARIN TEMİZLİK
KURALLARI
ENFEKTE ÇAMAŞIR TOPLAMA VE
TAŞIMA
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
EL HİJYENİ ENDİKASYONLARI
EL HİJYENİ SAĞLAMA
YÖNTEMLERİ
ELDİVEN KULLANIMI
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI/GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
HASTA GÜVENLİĞİ
GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMININ
SAĞLANMASI
HAREKET KISITLAMASI KARARINA
YÖNELİK DÜZENLEME
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
HASTA TRANSFERİNİN
SAĞLANMASI
AYDINLATILMIŞ ONAM
ÇALIŞAN HAKLARI GENELGESİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
13:10-13:30
13:40-14:40
14:50-15:10
15:10-16:00
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Revizyon No: 00
Sayfa No: 2/1
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
20 DK.
60 DK.
20 DK.
50 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
TEMİZLİK PERSONELİ
14:00-15:30
90 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
HEMŞİRE
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEÇİL KARAMAN
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
Kontrol Eden
EĞİTİM GRUBU
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ
HASTANE ENFEKSİYONLARININ
ÖNEMİ VE TANIMLAR
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
EL HİJYENİ ENDİKASYONLARI
EL HİJYENİ SAĞLAMA
YÖNTEMLERİ
ELDİVEN KULLANIMI
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI/GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Revizyon No: 00
Sayfa No: 3/1
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
24.02.2015
12:30-13:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
REYHAN GÜLENÇ
(SİV. SAV. BİR. SOR.)
25.02.2015
26.02.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
HEMŞİRE
GÜVENLİK PERSONELİ
ORTEZ-PROTEZ
TEKNİKERLERİ
25.02.2015
27.02.2015
09:00-09:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
26.02.2015
09:00-09:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Kontrol Eden
EĞİTİM GRUBU
TÜM ÇALIŞANLAR
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI GÜV ÖNL
Revizyon No: 00
Sayfa No: 4/1
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
27.02.2015
13:00-13:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
MEMUR
VHKİ
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
RADYOLOJİ BİRİM
ÇALIŞANLARI
RADYOLOJİ BİRİM
ÇALIŞANLARI
ORTEZ-PROTEZ
TEKNİKERLERİ
27.02.2015
14:00-14:40
40 DK.
EĞİTİM GRUBU
23.02.2014
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
23.02.2015
14:00-15:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
MEMUR
VHKİ
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
FİZYOTERAPİSTLER
04.03.2015
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
14:00-15:00
60 DK.
Kontrol Eden
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
SÖZEL İSTEM UYGULARIMI
HAREKET KISITLAMA KARARINA
YÖNELİK DÜZENLEME
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
HASTA TRANSFERİNİN
SAĞLANMASI
AYDINLATILMIŞ ONAM
İLAÇ GÜVENLİĞİ
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa No: 5/1
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
EĞİTİM GRUBU
04.03.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
FİZYOTERAPİSTLER
05.03.2015
09:00-10:30
90 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
HEKİMLER
BURAK AYAN
(UZM. DR.)
CPR
(TEMEL YAŞAM DESTEĞİ)
05.03.2015
12.03.2015
19.03.2015
26.03.2015
15:30-16:30
60 DK.
B.D.H. TOPLANTI
ODASI
MOBBİNG
MOBBİNGLE MÜCADELE DE
HUKUKSAL SÜREÇ
11.03.2015
12.03.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEÇİL KARAMAN
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
18.03.2015
13:30-14:30
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
HEMŞİRE
STANDART ÖNLEMLERVE
İZOLASYON İŞLEYİŞİ
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Kontrol Eden
HEKİM
HEMŞİRE
SAĞLIK TEKNİSYENLERİ
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
Revizyon Tarihi:
EĞİTİM
SÜRESİ
Revizyon No: 00
EĞİTİM YERİ
Sayfa No: 6/1
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
EĞİTİM GRUBU
RADYOLOJİ BİRİM
ÇALIŞANLARI
ORTEZ-PROTEZ
TEKNİKERLERİ
STANDART ÖNLEMLERVE
İZOLASYON İŞLEYİŞİ
19.03.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
HASTA HAKLARI VE ETİK
24.03.2015
25.03.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
STANDART ÖNLEMLERVE
İZOLASYON İŞLEYİŞİ
25.03.2015
26.03.2015
14:00-15:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
İLETİŞİM BECERİLERİ
HASTA MEMNUNİYETİ
07.04.2015
15:30-16:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
TÜKENMİŞLİK SENDROMU
09.04.2015
10.04.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
VE İZOLASYON ÖNLEMLER
ÇALIŞANLAR ARASI
İLETİŞİM/HASTA VE HASTA
YAKINLARIYLA İLETİŞİM
KAN VE KAN YOLUYLA BULAŞAN
ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA
VE RİSKLİ YARALANMALARIN
İZLENMESİ
ATIK YÖNETİMİ/TEHLİKELİ
MADDE VE SİMGELERİ
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
13:00-13:40
14:00-14:40
15:00-15:30
15:40-16:10
40 DK .
40 DK.
30 DK.
30 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
TEMİZLİK PERSONELİ
21.04.2015
09:00-09:40
12:30-13:10
13:30-14:10
15:00-15:40
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
ORTEZ-PROTEZ TEK.
RAD. TEKNİKERLERİ
FİZYOTERAPİSTLER
MEMUR, VHKİ
ATIK YÖNETİMİ/TEHLİKELİ
MADDE VE SİMGELERİ
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
40 DK.
Kontrol Eden
SENİYE AYDIN
(HAS. HAK. BİR. SOR)
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
CAFER ÇAY
(SHU)
SEÇİL KARAMAN
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
HEMŞİRE
VHKİ
TÜM ÇALIŞANLAR
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE
TATBİKATI
24.04.2015
14:00-16:00
120 DK.
TOPLANTI ODASI
ATIK YÖNETİMİ/TEHLİKELİ
MADDE VE SİMGELERİ
28.04.2015
29.04.2015
15:00-15:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
HASTANE TEMİZLİĞİ VE ATIK
YÖNETİMİ
29.04.2015
30.04.2015
14:00-14:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
AKILCI İLAÇ KULLANIMI/ADVERS
ETKİ BİLDİRİMİ / TIBBİ SARF
MALZEMELERİNDE
BEKLENMEYEN ETKİLERİN VE
HATALI ÜRÜNLERİN TAKİP
EDİLMESİ SİSTEMİ
06.05.2015
07.05.2015
14:00-15:00
60 DK.
FARMOKOLOJİK BİLGİ
06.05.2015
07.05.2015
15:00-16:00
60 DK.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ENFEKSİYON ETKENLERİNİN
SINIFLANDIRILMASI
VÜCUDUN NORMAL FLORASI
ÖRNEK ALIMI, ÖRNEK TAŞINMASI
MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRME
HASTANE ENFEKSİYONLARINDA
SORUN MİKROORGANİZMALAR
ÇOĞUL DİRENÇLİ
MİKROORGANİZMALAR
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
14:00-16:00
120 DK.
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
REYHAN GÜLENÇ
(SİV. SAV. BİR. SOR.)
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
Sayfa No: 7/1
EĞİTİM GRUBU
TÜM ÇALIŞANLAR
GÜVENLİK PERSONELİ
MEMUR, VHKİ
HEMŞİRE
TOPLANTI ODASI
BİLGE ÖZTAŞ
(ECZACI)
ÖZGE SOYUMER
(STOK BİR. SOR.)
HEKİM
HEMŞİRE
TOPLANTI ODASI
AYŞE BEYZA BAŞPINAR
(ECZACI)
HEMŞİRE
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
HEMŞİRE
Kontrol Eden
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM
TARİHİ
21.05.2015
22.05.2015
KURUM İÇİ İLETİŞİM
DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
ÖZLÜK HAKLARI
SATIN ALMA İŞLEYİŞİ
KAN VE KAN YOLUYLA BULAŞAN
HASTALIKLAR/KORUNMA
YOLLARI/RİSKLİ YARALANMA
ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
1.HASTANE ENFEKSİYONLARI VE
KORUNMA
2. EL HİJYENİ
3. KESİCİ-DELİCİ ALET
YARALANMALARI
4. İZOLASYON ÖNLEMLERİ
5. KORUYUCU EKİPMAN
KULLANIMI
6. HASTANE TEMİZLİĞİ
7. ATIK YÖNETİMİ
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
CAFER ÇAY
(SHU)
Sayfa No: 8/1
EĞİTİM GRUBU
TÜM ÇALIŞANLAR
26.05.2015
27.05.2015
13:00-14:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
MEHMET BOYLU
GÖNÜL ARSLAN
(İDARİ MALİ İŞL MÜD YRD.)
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
13:30-14:10
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
05.06.2015
09:00-10:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
TAHLİYE EĞİTİMİ VE TATBİKATI
09.06.2015
14:00-16:00
120 DK.
TOPLANTI ODASI
REYHAN GÜLENÇ
(SİV. SAV. BİR. SOR.)
DAMAR İÇİ KATATER
ENFEKSİYONLARI VE ÖNLENMESİ
NOZOKOMİYAL ÜRİNER
SİSTEM ENFEKSİYONLARI VE
ÖNLENMESİ
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
14:00-16:00
120 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Kontrol Eden
ENF HAST UZM.
MEMUR
VHKİ
HEMŞİRE
SAĞLIK TEKNİSYENLERİ
HEKİMLER
TÜM ÇALIŞANLAR
HEMŞİRE
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM
TARİHİ
STRES YÖNETİMİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
BASINÇ YARASI ENFEKSİYONLARI
VE ÖNLENMESİ
HASTA HAKLARI VE ETİK
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
KURUM İÇİ İLETİŞİM
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
23.06.2015
24.06.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
08.Eyl
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
09.09.2015
10.09.2015
30.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
17.09.2015
18.09.2015
06.10.2015
21.10.2015
26.10.2015
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon No: 00
EĞİTİM SAATİ
01.10.2015
08.10.2015
15.10.2015
22.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
MEME KANSERİ ERKEN TANI,
TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Sayfa No: 9/1
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
EĞİTİM GRUBU
CAFER ÇAY
(SHU)
REYHAN GÜLENÇ
(SİV. SAV. BİR. SOR.)
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
SENİYE AYDIN
(HAS. HAK. BİR. SOR)
TÜM ÇALIŞANLAR
TÜM ÇALIŞANLAR
HEMŞİRE
TÜM ÇALIŞANLAR
MEMUR
VHKİ
FİZYOTERAPİST
SAĞLIK TEKNİSYENLERİ
GÜVENLİK PERSONELİ
TEMİZLİK PERSONELİ
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
12:30-13:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
AHMET FARUK YENER
(GENEL CERRAHİ UZM. DR.)
TÜM ÇALIŞANLAR
13:30-14:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
CAFER ÇAY
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
10:00-10:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
Kontrol Eden
TEMİZLİK PERSONELİ
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
HASTANE TEMİZLİĞİ
GENEL ALANLARIN VE
BELİRLENMİŞ ALANLARIN RİSK
DÜZEYLERİNE GÖRE TEMİZLİK
KURALLARI
TEMİZLİK MALZEMELERİ VE
KULLANIM
ÖZELLİKLERİ/ÖLÇÜLEME
ATIK YÖNETİMİ /TEHLİKELİ
MADDE VE SİMGELER
HASTA GÜVENLİĞİ
KİMLİK DOĞRULAMA, TANILAMA
RENKLİ KODLAR
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
SÖZEL İSTEM UYGULARIMI
HASTA GÜVENLİĞİ
GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMININ
SAĞLANMASI
HAREKET KISITLAMASI KARARINA
YÖNELİK DÜZENLEME
DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ
HASTA TRANSFERİNİN
SAĞLANMASI
AYDINLATILMIŞ ONAM
HASTA BAŞI TEST CİHAZINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
LABORATUVARA ÖRNEK ALIMI VE
TRANSFERİ
Revizyon No: 00
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
13.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
13:00-14:00
14:20-15:00
15:20-16:00
60 DK.
40 DK.
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
TEMİZLİK PERSONELİ
20.10.2015
13:00-14:30
90 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
HEKİM
HEMŞİRE
21.10.2015
12:30-14:00
90 DK.
TOPLANTI ODASI
SEHER BAŞARIR
(EĞİT.HEM)
HEKİM
HEMŞİRE
27.10.2015
13:00-13:30
30 DK.
TOPLANTI ODASI
27.10.2015
13:30-14:00
30 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
EĞİTİM YERİ
Kontrol Eden
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
Sayfa No: 10/1
EĞİTİM
TARİHİ
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
TÜLİN ACAR
(LAB. TEK.)
TÜLİN ACAR
(LAB. TEK.)
EĞİTİM GRUBU
HEMŞİRE
HEMŞİRE
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
DİYABET VE HEMŞİRELİK
ORGAN VE DOKU BAĞIŞI
ÇALIŞAN HAKLARI GENELGESİ
MOBBİNG
MOBBİNGLE MÜCADELE DE
HUKUKSAL SÜREÇ
STRES YÖNETİMİ
STERİLİZASYON VE
DEZENFEKSİYON VE KONTROLU
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİELEKTRİKLİ ALETLER
KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Revizyon No: 00
Sayfa No: 11/1
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
04.11.2015
12:30-13:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
CANAN UÇAR
(DİYABET HEMŞİRESİ)
10.11.2015
13:00-14:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
CAFER ÇAY
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
17.11.2015
18.11.2015
13:30-14:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
SEÇİL KARAMAN
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
24.11.2015
25.11.2015
13:30-14:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
CAFER ÇAY
(SHU)
TÜM ÇALIŞANLAR
EĞİTİM GRUBU
HEMŞİRE
HEMŞİRE
HEMŞİRE
27.11.2015
28.11.2015
13:00-14:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
30.11.2015
14:00-15:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Kontrol Eden
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
VE İZOLASYON ÖNLEMLER
ÇALIŞANLAR ARASI
İLETİŞİM/HASTA VE HASTA
YAKINLARIYLA İLETİŞİM
KAN VE KAN YOLUYLA BULAŞAN
ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA
VE RİSKLİ YARALANMALARIN
İZLENMESİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI/GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
TÜKENMİŞLİK SENDROMU
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Revizyon No: 00
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
03.12.2015
04.12.2015
05.12.2015
12.12.2015
13.00-13:40
14:00-14:40
15:00-15:30
15:40-16:30
40 DK.
40 DK.
30 DK.
50 DK.
TOPLANTI ODASI
08.12.2015
09.12.2015
15:00-16:00
60 DK.
TOPLANTI ODASI
CAFER ÇAY
(SHU)
10.12.2015
11.12.2015
12.12.2015
15:00-15:40
40 DK.
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
EĞİTİM YERİ
Kontrol Eden
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
Sayfa No: 12/1
EĞİTİM GRUBU
TEMİZLİK PERSONELİ
TÜM ÇALIŞANLAR
MEMUR
VHKİ
ORTEZ-PROTEZ TEK.
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
EĞİTİMİN ADI
1.HASTANE ENFEKSİYONLARI VE
KORUNMA
2. EL HİJYENİ
3. KESİCİ-DELİCİ ALET
YARALANMALARI
4. İZOLASYON ÖNLEMLERİ
5. KORUYUCU EKİPMAN
KULLANIMI
6. HASTANE TEMİZLİĞİ
7. ATIK YÖNETİMİ
AKILCI İLAÇ KULLANIMI/ADVERS
ETKİ BİLDİRİMİ / TIBBİ SARF
MALZEMELERİNDE
BEKLENMEYEN ETKİLERİN VE
HATALI ÜRÜNLERİN TAKİP
EDİLMESİ SİSTEMİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
EL HİJYENİ
EL YIKAMANIN ÖNEMİ
DOĞRUEL YIKAMA TEKNİĞİ
EL KURULAMA
EL ANTİSEPTİKLERİ VE
AVANTAJLARI GÜV. ÖNL.
Revizyon No: 00
Sayfa No: 13/1
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
12.12.2015
08:30-09:30
60 DK.
TOPLANTI ODASI
ENF HAST UZM.
TOPLANTI ODASI
BİLGE ÖZTAŞ
(ECZACI)
ÖZGE SOYUMER
(STOK BİR. SOR.)
HEMŞİRE
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
HEMŞİRE
FİZYOTERAPİST
RADYOLOJİ BİRİM ÇAL.
ECZACI
TOPLANTI ODASI
EMİNE KESKİN
İLKNUR GÖKSU
(ENF KON HEM)
GÜVENLİK PERSONELİ
15.12.2015
16.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
13:30-14:30
14:00-15.00
09:00-09:40
60 DK.
60 DK.
40 DK.
Kontrol Eden
EĞİTİM GRUBU
HEKİM
Onaylayan
HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman Kodu: YÖN.PL.03
Yayın Tarihi: 25/02/2013
Hazırlayan
SEHER BAŞARIR
EĞİTİM HEMŞİRESİ
EMİNE KESKİN
ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
Revizyon Tarihi:
Kontrol Eden
Revizyon No: 00
Sayfa No: 14/1
Onaylayan
Download

Hizmet İçi Eğitim Planı